Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2170 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 229 zł
Zaliczka na podatek 150 zł
Całość - kwota brutto 2 954 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 954,00 288,31 44,31 72,37 229,41 2 299,00 150,00 2 169,60
Luty 2 954,00 288,31 44,31 72,37 229,41 2 299,00 150,00 2 169,60
Marzec 2 954,00 288,31 44,31 72,37 229,41 2 299,00 150,00 2 169,60
Kwiecień 2 954,00 288,31 44,31 72,37 229,41 2 299,00 150,00 2 169,60
Maj 2 954,00 288,31 44,31 72,37 229,41 2 299,00 150,00 2 169,60
Czerwiec 2 954,00 288,31 44,31 72,37 229,41 2 299,00 150,00 2 169,60
Lipiec 2 954,00 288,31 44,31 72,37 229,41 2 299,00 150,00 2 169,60
Sierpień 2 954,00 288,31 44,31 72,37 229,41 2 299,00 150,00 2 169,60
Wrzesień 2 954,00 288,31 44,31 72,37 229,41 2 299,00 150,00 2 169,60
Październik 2 954,00 288,31 44,31 72,37 229,41 2 299,00 150,00 2 169,60
Listopad 2 954,00 288,31 44,31 72,37 229,41 2 299,00 150,00 2 169,60
Grudzień 2 954,00 288,31 44,31 72,37 229,41 2 299,00 150,00 2 169,60
Rocznie 35 448,00 3 459,72 531,72 868,44 2 752,92 27 588,00 1 800,00 26 035,20
Wynagrodzenie pracownika 2 954 zł
Ubezpieczenie emerytalne 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 192 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 49 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 559 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 954,00 288,31 192,01 49,33 75,32 3 558,97 zł
Luty 2 954,00 288,31 192,01 49,33 75,32 3 558,97 zł
Marzec 2 954,00 288,31 192,01 49,33 75,32 3 558,97 zł
Kwiecień 2 954,00 288,31 192,01 49,33 75,32 3 558,97 zł
Maj 2 954,00 288,31 192,01 49,33 75,32 3 558,97 zł
Czerwiec 2 954,00 288,31 192,01 49,33 75,32 3 558,97 zł
Lipiec 2 954,00 288,31 192,01 49,33 75,32 3 558,97 zł
Sierpień 2 954,00 288,31 192,01 49,33 75,32 3 558,97 zł
Wrzesień 2 954,00 288,31 192,01 49,33 75,32 3 558,97 zł
Październik 2 954,00 288,31 192,01 49,33 75,32 3 558,97 zł
Listopad 2 954,00 288,31 192,01 49,33 75,32 3 558,97 zł
Grudzień 2 954,00 288,31 192,01 49,33 75,32 3 558,97 zł
Rocznie 35 448,00 3 459,72 2 304,12 591,96 903,84 42 707,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 954 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 559 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2170 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 280 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 229 zł
Zaliczka na podatek 149 zł
Całość - kwota brutto 2 872 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 872,00 280,31 43,08 0,00 229,37 2 039,00 149,00 2 170,24
Luty 2 872,00 280,31 43,08 0,00 229,37 2 039,00 149,00 2 170,24
Marzec 2 872,00 280,31 43,08 0,00 229,37 2 039,00 149,00 2 170,24
Kwiecień 2 872,00 280,31 43,08 0,00 229,37 2 039,00 149,00 2 170,24
Maj 2 872,00 280,31 43,08 0,00 229,37 2 039,00 149,00 2 170,24
Czerwiec 2 872,00 280,31 43,08 0,00 229,37 2 039,00 149,00 2 170,24
Lipiec 2 872,00 280,31 43,08 0,00 229,37 2 039,00 149,00 2 170,24
Sierpień 2 872,00 280,31 43,08 0,00 229,37 2 039,00 149,00 2 170,24
Wrzesień 2 872,00 280,31 43,08 0,00 229,37 2 039,00 149,00 2 170,24
Październik 2 872,00 280,31 43,08 0,00 229,37 2 039,00 149,00 2 170,24
Listopad 2 872,00 280,31 43,08 0,00 229,37 2 039,00 149,00 2 170,24
Grudzień 2 872,00 280,31 43,08 0,00 229,37 2 039,00 149,00 2 170,24
Rocznie 34 464,00 3 363,72 516,96 0,00 2 752,44 24 468,00 1 788,00 26 042,88
Wynagrodzenie pracownika 2 872 zł
Ubezpieczenie emerytalne 280 zł
Ubezpieczenie rentowe 187 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 412 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 872,00 280,31 186,68 0,00 73,23 3 412,22 zł
Luty 2 872,00 280,31 186,68 0,00 73,23 3 412,22 zł
Marzec 2 872,00 280,31 186,68 0,00 73,23 3 412,22 zł
Kwiecień 2 872,00 280,31 186,68 0,00 73,23 3 412,22 zł
Maj 2 872,00 280,31 186,68 0,00 73,23 3 412,22 zł
Czerwiec 2 872,00 280,31 186,68 0,00 73,23 3 412,22 zł
Lipiec 2 872,00 280,31 186,68 0,00 73,23 3 412,22 zł
Sierpień 2 872,00 280,31 186,68 0,00 73,23 3 412,22 zł
Wrzesień 2 872,00 280,31 186,68 0,00 73,23 3 412,22 zł
Październik 2 872,00 280,31 186,68 0,00 73,23 3 412,22 zł
Listopad 2 872,00 280,31 186,68 0,00 73,23 3 412,22 zł
Grudzień 2 872,00 280,31 186,68 0,00 73,23 3 412,22 zł
Rocznie 34 464,00 3 363,72 2 240,16 0,00 878,76 40 946,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 872 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 412 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2170 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 342 zł
Całość - kwota brutto 2 512 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 342,00 2 170,00
Luty 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 342,00 2 170,00
Marzec 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 342,00 2 170,00
Kwiecień 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 342,00 2 170,00
Maj 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 342,00 2 170,00
Czerwiec 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 342,00 2 170,00
Lipiec 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 342,00 2 170,00
Sierpień 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 342,00 2 170,00
Wrzesień 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 342,00 2 170,00
Październik 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 342,00 2 170,00
Listopad 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 342,00 2 170,00
Grudzień 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 342,00 2 170,00
Rocznie 30 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 120,00 4 104,00 26 040,00
Wynagrodzenie pracownika 2 512 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 512 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 zł
Luty 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 zł
Marzec 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 zł
Kwiecień 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 zł
Maj 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 zł
Czerwiec 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 zł
Lipiec 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 zł
Sierpień 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 zł
Wrzesień 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 zł
Październik 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 zł
Listopad 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 zł
Grudzień 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 zł
Rocznie 30 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 144,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 512 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 512 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2170 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 90 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 622 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 622,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 90,00 0,00 2 169,66
Luty 2 622,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 90,00 0,00 2 169,66
Marzec 2 622,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 90,00 0,00 2 169,66
Kwiecień 2 622,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 90,00 0,00 2 169,66
Maj 2 622,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 90,00 0,00 2 169,66
Czerwiec 2 622,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 90,00 0,00 2 169,66
Lipiec 2 622,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 51,00 0,00 1 980,97
Sierpień 2 622,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 51,00 0,00 1 980,97
Wrzesień 2 622,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 51,00 0,00 1 980,97
Październik 2 622,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 51,00 0,00 1 980,97
Listopad 2 622,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 51,00 0,00 1 980,97
Grudzień 2 622,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 51,00 0,00 1 980,97
Rocznie 31 464,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 846,00 0,00 24 903,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 622 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 170 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ