Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2160 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 287 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 228 zł
Zaliczka na podatek 148 zł
Całość - kwota brutto 2 939 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 939,00 286,85 44,09 72,01 228,24 2 286,00 148,00 2 159,81
Luty 2 939,00 286,85 44,09 72,01 228,24 2 286,00 148,00 2 159,81
Marzec 2 939,00 286,85 44,09 72,01 228,24 2 286,00 148,00 2 159,81
Kwiecień 2 939,00 286,85 44,09 72,01 228,24 2 286,00 148,00 2 159,81
Maj 2 939,00 286,85 44,09 72,01 228,24 2 286,00 148,00 2 159,81
Czerwiec 2 939,00 286,85 44,09 72,01 228,24 2 286,00 148,00 2 159,81
Lipiec 2 939,00 286,85 44,09 72,01 228,24 2 286,00 148,00 2 159,81
Sierpień 2 939,00 286,85 44,09 72,01 228,24 2 286,00 148,00 2 159,81
Wrzesień 2 939,00 286,85 44,09 72,01 228,24 2 286,00 148,00 2 159,81
Październik 2 939,00 286,85 44,09 72,01 228,24 2 286,00 148,00 2 159,81
Listopad 2 939,00 286,85 44,09 72,01 228,24 2 286,00 148,00 2 159,81
Grudzień 2 939,00 286,85 44,09 72,01 228,24 2 286,00 148,00 2 159,81
Rocznie 35 268,00 3 442,20 529,08 864,12 2 738,88 27 432,00 1 776,00 25 917,72
Wynagrodzenie pracownika 2 939 zł
Ubezpieczenie emerytalne 287 zł
Ubezpieczenie rentowe 191 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 49 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 541 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 939,00 286,85 191,04 49,08 74,95 3 540,92 zł
Luty 2 939,00 286,85 191,04 49,08 74,95 3 540,92 zł
Marzec 2 939,00 286,85 191,04 49,08 74,95 3 540,92 zł
Kwiecień 2 939,00 286,85 191,04 49,08 74,95 3 540,92 zł
Maj 2 939,00 286,85 191,04 49,08 74,95 3 540,92 zł
Czerwiec 2 939,00 286,85 191,04 49,08 74,95 3 540,92 zł
Lipiec 2 939,00 286,85 191,04 49,08 74,95 3 540,92 zł
Sierpień 2 939,00 286,85 191,04 49,08 74,95 3 540,92 zł
Wrzesień 2 939,00 286,85 191,04 49,08 74,95 3 540,92 zł
Październik 2 939,00 286,85 191,04 49,08 74,95 3 540,92 zł
Listopad 2 939,00 286,85 191,04 49,08 74,95 3 540,92 zł
Grudzień 2 939,00 286,85 191,04 49,08 74,95 3 540,92 zł
Rocznie 35 268,00 3 442,20 2 292,48 588,96 899,40 42 491,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 939 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 541 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2160 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 279 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 228 zł
Zaliczka na podatek 148 zł
Całość - kwota brutto 2 858 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 858,00 278,94 42,87 0,00 228,26 2 029,00 148,00 2 159,93
Luty 2 858,00 278,94 42,87 0,00 228,26 2 029,00 148,00 2 159,93
Marzec 2 858,00 278,94 42,87 0,00 228,26 2 029,00 148,00 2 159,93
Kwiecień 2 858,00 278,94 42,87 0,00 228,26 2 029,00 148,00 2 159,93
Maj 2 858,00 278,94 42,87 0,00 228,26 2 029,00 148,00 2 159,93
Czerwiec 2 858,00 278,94 42,87 0,00 228,26 2 029,00 148,00 2 159,93
Lipiec 2 858,00 278,94 42,87 0,00 228,26 2 029,00 148,00 2 159,93
Sierpień 2 858,00 278,94 42,87 0,00 228,26 2 029,00 148,00 2 159,93
Wrzesień 2 858,00 278,94 42,87 0,00 228,26 2 029,00 148,00 2 159,93
Październik 2 858,00 278,94 42,87 0,00 228,26 2 029,00 148,00 2 159,93
Listopad 2 858,00 278,94 42,87 0,00 228,26 2 029,00 148,00 2 159,93
Grudzień 2 858,00 278,94 42,87 0,00 228,26 2 029,00 148,00 2 159,93
Rocznie 34 296,00 3 347,28 514,44 0,00 2 739,12 24 348,00 1 776,00 25 919,16
Wynagrodzenie pracownika 2 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 279 zł
Ubezpieczenie rentowe 186 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 396 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 858,00 278,94 185,77 0,00 72,88 3 395,59 zł
Luty 2 858,00 278,94 185,77 0,00 72,88 3 395,59 zł
Marzec 2 858,00 278,94 185,77 0,00 72,88 3 395,59 zł
Kwiecień 2 858,00 278,94 185,77 0,00 72,88 3 395,59 zł
Maj 2 858,00 278,94 185,77 0,00 72,88 3 395,59 zł
Czerwiec 2 858,00 278,94 185,77 0,00 72,88 3 395,59 zł
Lipiec 2 858,00 278,94 185,77 0,00 72,88 3 395,59 zł
Sierpień 2 858,00 278,94 185,77 0,00 72,88 3 395,59 zł
Wrzesień 2 858,00 278,94 185,77 0,00 72,88 3 395,59 zł
Październik 2 858,00 278,94 185,77 0,00 72,88 3 395,59 zł
Listopad 2 858,00 278,94 185,77 0,00 72,88 3 395,59 zł
Grudzień 2 858,00 278,94 185,77 0,00 72,88 3 395,59 zł
Rocznie 34 296,00 3 347,28 2 229,24 0,00 874,56 40 747,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 858 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 396 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2160 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 340 zł
Całość - kwota brutto 2 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Luty 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Marzec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Kwiecień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Maj 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Czerwiec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Lipiec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Sierpień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Wrzesień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Październik 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Listopad 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Grudzień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Rocznie 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Wynagrodzenie pracownika 2 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Luty 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Marzec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Kwiecień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Maj 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Czerwiec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Lipiec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Sierpień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Wrzesień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Październik 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Listopad 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Grudzień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Rocznie 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2160 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 72 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 614 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 614,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 72,00 0,00 2 160,19
Luty 2 614,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 72,00 0,00 2 160,19
Marzec 2 614,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 72,00 0,00 2 160,19
Kwiecień 2 614,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 72,00 0,00 2 160,19
Maj 2 614,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 72,00 0,00 2 160,19
Czerwiec 2 614,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 72,00 0,00 2 160,19
Lipiec 2 614,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 30,00 0,00 1 956,99
Sierpień 2 614,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 30,00 0,00 1 956,99
Wrzesień 2 614,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 30,00 0,00 1 956,99
Październik 2 614,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 30,00 0,00 1 956,99
Listopad 2 614,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 30,00 0,00 1 956,99
Grudzień 2 614,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 30,00 0,00 1 956,99
Rocznie 31 368,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 612,00 0,00 24 703,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 614 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 160 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ