Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 180 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 180 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 21 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 17 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 213 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 213,00 20,79 3,20 5,22 16,54 0,00 0,00 167,25
Luty 213,00 20,79 3,20 5,22 16,54 0,00 0,00 167,25
Marzec 213,00 20,79 3,20 5,22 16,54 0,00 0,00 167,25
Kwiecień 213,00 20,79 3,20 5,22 16,54 0,00 0,00 167,25
Maj 213,00 20,79 3,20 5,22 16,54 0,00 0,00 167,25
Czerwiec 213,00 20,79 3,20 5,22 16,54 0,00 0,00 167,25
Lipiec 213,00 20,79 3,20 5,22 16,54 0,00 0,00 167,25
Sierpień 213,00 20,79 3,20 5,22 16,54 0,00 0,00 167,25
Wrzesień 213,00 20,79 3,20 5,22 16,54 0,00 0,00 167,25
Październik 213,00 20,79 3,20 5,22 16,54 0,00 0,00 167,25
Listopad 213,00 20,79 3,20 5,22 16,54 0,00 0,00 167,25
Grudzień 213,00 20,79 3,20 5,22 16,54 0,00 0,00 167,25
Rocznie 2 556,00 249,48 38,40 62,64 0,00 0,00 0,00 2 007,00
Wynagrodzenie pracownika 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 21 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 4 zł
Fundusz Pracy (FP) 5 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 257 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 213,00 20,79 13,85 3,56 5,43 256,63 zł
Luty 213,00 20,79 13,85 3,56 5,43 256,63 zł
Marzec 213,00 20,79 13,85 3,56 5,43 256,63 zł
Kwiecień 213,00 20,79 13,85 3,56 5,43 256,63 zł
Maj 213,00 20,79 13,85 3,56 5,43 256,63 zł
Czerwiec 213,00 20,79 13,85 3,56 5,43 256,63 zł
Lipiec 213,00 20,79 13,85 3,56 5,43 256,63 zł
Sierpień 213,00 20,79 13,85 3,56 5,43 256,63 zł
Wrzesień 213,00 20,79 13,85 3,56 5,43 256,63 zł
Październik 213,00 20,79 13,85 3,56 5,43 256,63 zł
Listopad 213,00 20,79 13,85 3,56 5,43 256,63 zł
Grudzień 213,00 20,79 13,85 3,56 5,43 256,63 zł
Rocznie 2 556,00 249,48 166,20 42,72 65,16 3 079,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 213 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 167 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 167 zł netto poniesie łączny koszt równy 257 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 180 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 175 zł
Ubezpieczenie emerytalne 24 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 19 zł
Zaliczka na podatek 21 zł
Całość - kwota brutto 242 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 242,00 23,62 3,63 0,00 19,33 172,00 21,00 174,78
Luty 242,00 23,62 3,63 0,00 19,33 172,00 21,00 174,78
Marzec 242,00 23,62 3,63 0,00 19,33 172,00 21,00 174,78
Kwiecień 242,00 23,62 3,63 0,00 19,33 172,00 21,00 174,78
Maj 242,00 23,62 3,63 0,00 19,33 172,00 21,00 174,78
Czerwiec 242,00 23,62 3,63 0,00 19,33 172,00 21,00 174,78
Lipiec 242,00 23,62 3,63 0,00 19,33 172,00 21,00 174,78
Sierpień 242,00 23,62 3,63 0,00 19,33 172,00 21,00 174,78
Wrzesień 242,00 23,62 3,63 0,00 19,33 172,00 21,00 174,78
Październik 242,00 23,62 3,63 0,00 19,33 172,00 21,00 174,78
Listopad 242,00 23,62 3,63 0,00 19,33 172,00 21,00 174,78
Grudzień 242,00 23,62 3,63 0,00 19,33 172,00 21,00 174,78
Rocznie 2 904,00 283,44 43,56 0,00 231,96 2 064,00 12,00 2 097,36
Wynagrodzenie pracownika 242 zł
Ubezpieczenie emerytalne 24 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 6 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 288 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 242,00 23,62 15,73 0,00 6,17 287,52 zł
Luty 242,00 23,62 15,73 0,00 6,17 287,52 zł
Marzec 242,00 23,62 15,73 0,00 6,17 287,52 zł
Kwiecień 242,00 23,62 15,73 0,00 6,17 287,52 zł
Maj 242,00 23,62 15,73 0,00 6,17 287,52 zł
Czerwiec 242,00 23,62 15,73 0,00 6,17 287,52 zł
Lipiec 242,00 23,62 15,73 0,00 6,17 287,52 zł
Sierpień 242,00 23,62 15,73 0,00 6,17 287,52 zł
Wrzesień 242,00 23,62 15,73 0,00 6,17 287,52 zł
Październik 242,00 23,62 15,73 0,00 6,17 287,52 zł
Listopad 242,00 23,62 15,73 0,00 6,17 287,52 zł
Grudzień 242,00 23,62 15,73 0,00 6,17 287,52 zł
Rocznie 2 904,00 283,44 188,76 0,00 74,04 3 450,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 242 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 175 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 175 zł netto poniesie łączny koszt równy 288 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 180 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 28 zł
Całość - kwota brutto 208 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 28,00 180,00
Luty 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 28,00 180,00
Marzec 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 28,00 180,00
Kwiecień 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 28,00 180,00
Maj 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 28,00 180,00
Czerwiec 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 28,00 180,00
Lipiec 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 28,00 180,00
Sierpień 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 28,00 180,00
Wrzesień 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 28,00 180,00
Październik 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 28,00 180,00
Listopad 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 28,00 180,00
Grudzień 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 28,00 180,00
Rocznie 2 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 992,00 336,00 2 160,00
Wynagrodzenie pracownika 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 zł
Luty 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 zł
Marzec 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 zł
Kwiecień 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 zł
Maj 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 zł
Czerwiec 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 zł
Lipiec 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 zł
Sierpień 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 zł
Wrzesień 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 zł
Październik 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 zł
Listopad 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 zł
Grudzień 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 zł
Rocznie 2 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 208 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 180 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -87 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 184 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 184,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -86,90
Luty 184,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -86,90
Marzec 184,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -86,90
Kwiecień 184,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -86,90
Maj 184,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -86,90
Czerwiec 184,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -86,90
Lipiec 184,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -350,49
Sierpień 184,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -350,49
Wrzesień 184,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -350,49
Październik 184,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -350,49
Listopad 184,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -350,49
Grudzień 184,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -350,49
Rocznie 2 208,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -2 624,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 184 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -87 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.