Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2150 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 150 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 294 zł
Ubezpieczenie emerytalne 285 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 227 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 922 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 922,00 285,19 43,83 71,59 226,93 2 271,00 0,00 2 294,46
Luty 2 922,00 285,19 43,83 71,59 226,93 2 271,00 0,00 2 294,46
Marzec 2 922,00 285,19 43,83 71,59 226,93 2 271,00 0,00 2 294,46
Kwiecień 2 922,00 285,19 43,83 71,59 226,93 2 271,00 0,00 2 294,46
Maj 2 922,00 285,19 43,83 71,59 226,93 2 271,00 0,00 2 294,46
Czerwiec 2 922,00 285,19 43,83 71,59 226,93 2 271,00 0,00 2 294,46
Lipiec 2 922,00 285,19 43,83 71,59 226,93 2 271,00 0,00 2 294,46
Sierpień 2 922,00 285,19 43,83 71,59 226,93 2 271,00 0,00 2 294,46
Wrzesień 2 922,00 285,19 43,83 71,59 226,93 2 271,00 0,00 2 294,46
Październik 2 922,00 285,19 43,83 71,59 226,93 2 271,00 0,00 2 294,46
Listopad 2 922,00 285,19 43,83 71,59 226,93 2 271,00 0,00 2 294,46
Grudzień 2 922,00 285,19 43,83 71,59 226,93 2 271,00 0,00 2 294,46
Rocznie 35 064,00 3 422,28 525,96 859,08 0,00 27 252,00 0,00 27 533,52
Wynagrodzenie pracownika 2 922 zł
Ubezpieczenie emerytalne 285 zł
Ubezpieczenie rentowe 190 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 49 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 520 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 922,00 285,19 189,93 48,80 74,51 3 520,43 zł
Luty 2 922,00 285,19 189,93 48,80 74,51 3 520,43 zł
Marzec 2 922,00 285,19 189,93 48,80 74,51 3 520,43 zł
Kwiecień 2 922,00 285,19 189,93 48,80 74,51 3 520,43 zł
Maj 2 922,00 285,19 189,93 48,80 74,51 3 520,43 zł
Czerwiec 2 922,00 285,19 189,93 48,80 74,51 3 520,43 zł
Lipiec 2 922,00 285,19 189,93 48,80 74,51 3 520,43 zł
Sierpień 2 922,00 285,19 189,93 48,80 74,51 3 520,43 zł
Wrzesień 2 922,00 285,19 189,93 48,80 74,51 3 520,43 zł
Październik 2 922,00 285,19 189,93 48,80 74,51 3 520,43 zł
Listopad 2 922,00 285,19 189,93 48,80 74,51 3 520,43 zł
Grudzień 2 922,00 285,19 189,93 48,80 74,51 3 520,43 zł
Rocznie 35 064,00 3 422,28 2 279,16 585,60 894,12 42 245,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 922 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 294 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 294 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 520 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2150 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 278 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 228 zł
Zaliczka na podatek 243 zł
Całość - kwota brutto 2 849 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 849,00 278,06 42,74 0,00 227,54 2 023,00 243,00 2 057,90
Luty 2 849,00 278,06 42,74 0,00 227,54 2 023,00 243,00 2 057,90
Marzec 2 849,00 278,06 42,74 0,00 227,54 2 023,00 243,00 2 057,90
Kwiecień 2 849,00 278,06 42,74 0,00 227,54 2 023,00 243,00 2 057,90
Maj 2 849,00 278,06 42,74 0,00 227,54 2 023,00 243,00 2 057,90
Czerwiec 2 849,00 278,06 42,74 0,00 227,54 2 023,00 243,00 2 057,90
Lipiec 2 849,00 278,06 42,74 0,00 227,54 2 023,00 243,00 2 057,90
Sierpień 2 849,00 278,06 42,74 0,00 227,54 2 023,00 243,00 2 057,90
Wrzesień 2 849,00 278,06 42,74 0,00 227,54 2 023,00 243,00 2 057,90
Październik 2 849,00 278,06 42,74 0,00 227,54 2 023,00 243,00 2 057,90
Listopad 2 849,00 278,06 42,74 0,00 227,54 2 023,00 243,00 2 057,90
Grudzień 2 849,00 278,06 42,74 0,00 227,54 2 023,00 243,00 2 057,90
Rocznie 34 188,00 3 336,72 512,88 0,00 2 730,48 24 276,00 180,00 24 694,80
Wynagrodzenie pracownika 2 849 zł
Ubezpieczenie emerytalne 278 zł
Ubezpieczenie rentowe 185 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 385 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 849,00 278,06 185,19 0,00 72,65 3 384,90 zł
Luty 2 849,00 278,06 185,19 0,00 72,65 3 384,90 zł
Marzec 2 849,00 278,06 185,19 0,00 72,65 3 384,90 zł
Kwiecień 2 849,00 278,06 185,19 0,00 72,65 3 384,90 zł
Maj 2 849,00 278,06 185,19 0,00 72,65 3 384,90 zł
Czerwiec 2 849,00 278,06 185,19 0,00 72,65 3 384,90 zł
Lipiec 2 849,00 278,06 185,19 0,00 72,65 3 384,90 zł
Sierpień 2 849,00 278,06 185,19 0,00 72,65 3 384,90 zł
Wrzesień 2 849,00 278,06 185,19 0,00 72,65 3 384,90 zł
Październik 2 849,00 278,06 185,19 0,00 72,65 3 384,90 zł
Listopad 2 849,00 278,06 185,19 0,00 72,65 3 384,90 zł
Grudzień 2 849,00 278,06 185,19 0,00 72,65 3 384,90 zł
Rocznie 34 188,00 3 336,72 2 222,28 0,00 871,80 40 618,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 849 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 058 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 058 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 385 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2150 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 338 zł
Całość - kwota brutto 2 488 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Luty 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Marzec 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Kwiecień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Maj 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Czerwiec 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Lipiec 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Sierpień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Wrzesień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Październik 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Listopad 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Grudzień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Rocznie 29 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 880,00 4 056,00 25 800,00
Wynagrodzenie pracownika 2 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 488 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Luty 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Marzec 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Kwiecień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Maj 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Czerwiec 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Lipiec 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Sierpień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Wrzesień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Październik 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Listopad 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Grudzień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Rocznie 29 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 856,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 488 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 488 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2150 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 16 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 594 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 16,00 0,00 2 307,10
Luty 2 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 16,00 0,00 2 307,10
Marzec 2 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 16,00 0,00 2 307,10
Kwiecień 2 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 16,00 0,00 2 307,10
Maj 2 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 161,00 0,00 2 162,10
Czerwiec 2 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 405,00 0,00 1 918,10
Lipiec 2 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 321,00 0,00 1 738,51
Sierpień 2 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 321,00 0,00 1 738,51
Wrzesień 2 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 321,00 0,00 1 738,51
Październik 2 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 321,00 0,00 1 738,51
Listopad 2 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 321,00 0,00 1 738,51
Grudzień 2 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 321,00 0,00 1 738,51
Rocznie 31 128,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 556,00 0,00 23 739,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 594 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 307 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.