Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2150 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 285 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 227 zł
Zaliczka na podatek 147 zł
Całość - kwota brutto 2 925 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 925,00 285,48 43,88 71,66 227,16 2 274,00 147,00 2 149,82
Luty 2 925,00 285,48 43,88 71,66 227,16 2 274,00 147,00 2 149,82
Marzec 2 925,00 285,48 43,88 71,66 227,16 2 274,00 147,00 2 149,82
Kwiecień 2 925,00 285,48 43,88 71,66 227,16 2 274,00 147,00 2 149,82
Maj 2 925,00 285,48 43,88 71,66 227,16 2 274,00 147,00 2 149,82
Czerwiec 2 925,00 285,48 43,88 71,66 227,16 2 274,00 147,00 2 149,82
Lipiec 2 925,00 285,48 43,88 71,66 227,16 2 274,00 147,00 2 149,82
Sierpień 2 925,00 285,48 43,88 71,66 227,16 2 274,00 147,00 2 149,82
Wrzesień 2 925,00 285,48 43,88 71,66 227,16 2 274,00 147,00 2 149,82
Październik 2 925,00 285,48 43,88 71,66 227,16 2 274,00 147,00 2 149,82
Listopad 2 925,00 285,48 43,88 71,66 227,16 2 274,00 147,00 2 149,82
Grudzień 2 925,00 285,48 43,88 71,66 227,16 2 274,00 147,00 2 149,82
Rocznie 35 100,00 3 425,76 526,56 859,92 2 725,92 27 288,00 1 764,00 25 797,84
Wynagrodzenie pracownika 2 925 zł
Ubezpieczenie emerytalne 285 zł
Ubezpieczenie rentowe 190 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 49 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 524 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 925,00 285,48 190,13 48,85 74,59 3 524,05 zł
Luty 2 925,00 285,48 190,13 48,85 74,59 3 524,05 zł
Marzec 2 925,00 285,48 190,13 48,85 74,59 3 524,05 zł
Kwiecień 2 925,00 285,48 190,13 48,85 74,59 3 524,05 zł
Maj 2 925,00 285,48 190,13 48,85 74,59 3 524,05 zł
Czerwiec 2 925,00 285,48 190,13 48,85 74,59 3 524,05 zł
Lipiec 2 925,00 285,48 190,13 48,85 74,59 3 524,05 zł
Sierpień 2 925,00 285,48 190,13 48,85 74,59 3 524,05 zł
Wrzesień 2 925,00 285,48 190,13 48,85 74,59 3 524,05 zł
Październik 2 925,00 285,48 190,13 48,85 74,59 3 524,05 zł
Listopad 2 925,00 285,48 190,13 48,85 74,59 3 524,05 zł
Grudzień 2 925,00 285,48 190,13 48,85 74,59 3 524,05 zł
Rocznie 35 100,00 3 425,76 2 281,56 586,20 895,08 42 288,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 925 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 524 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2150 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 278 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 227 zł
Zaliczka na podatek 148 zł
Całość - kwota brutto 2 846 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 846,00 277,77 42,69 0,00 227,30 2 020,00 148,00 2 150,24
Luty 2 846,00 277,77 42,69 0,00 227,30 2 020,00 148,00 2 150,24
Marzec 2 846,00 277,77 42,69 0,00 227,30 2 020,00 148,00 2 150,24
Kwiecień 2 846,00 277,77 42,69 0,00 227,30 2 020,00 148,00 2 150,24
Maj 2 846,00 277,77 42,69 0,00 227,30 2 020,00 148,00 2 150,24
Czerwiec 2 846,00 277,77 42,69 0,00 227,30 2 020,00 148,00 2 150,24
Lipiec 2 846,00 277,77 42,69 0,00 227,30 2 020,00 148,00 2 150,24
Sierpień 2 846,00 277,77 42,69 0,00 227,30 2 020,00 148,00 2 150,24
Wrzesień 2 846,00 277,77 42,69 0,00 227,30 2 020,00 148,00 2 150,24
Październik 2 846,00 277,77 42,69 0,00 227,30 2 020,00 148,00 2 150,24
Listopad 2 846,00 277,77 42,69 0,00 227,30 2 020,00 148,00 2 150,24
Grudzień 2 846,00 277,77 42,69 0,00 227,30 2 020,00 148,00 2 150,24
Rocznie 34 152,00 3 333,24 512,28 0,00 2 727,60 24 240,00 1 776,00 25 802,88
Wynagrodzenie pracownika 2 846 zł
Ubezpieczenie emerytalne 278 zł
Ubezpieczenie rentowe 185 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 381 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 846,00 277,77 184,99 0,00 72,58 3 381,34 zł
Luty 2 846,00 277,77 184,99 0,00 72,58 3 381,34 zł
Marzec 2 846,00 277,77 184,99 0,00 72,58 3 381,34 zł
Kwiecień 2 846,00 277,77 184,99 0,00 72,58 3 381,34 zł
Maj 2 846,00 277,77 184,99 0,00 72,58 3 381,34 zł
Czerwiec 2 846,00 277,77 184,99 0,00 72,58 3 381,34 zł
Lipiec 2 846,00 277,77 184,99 0,00 72,58 3 381,34 zł
Sierpień 2 846,00 277,77 184,99 0,00 72,58 3 381,34 zł
Wrzesień 2 846,00 277,77 184,99 0,00 72,58 3 381,34 zł
Październik 2 846,00 277,77 184,99 0,00 72,58 3 381,34 zł
Listopad 2 846,00 277,77 184,99 0,00 72,58 3 381,34 zł
Grudzień 2 846,00 277,77 184,99 0,00 72,58 3 381,34 zł
Rocznie 34 152,00 3 333,24 2 219,88 0,00 870,96 40 576,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 846 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 381 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2150 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 338 zł
Całość - kwota brutto 2 488 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Luty 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Marzec 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Kwiecień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Maj 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Czerwiec 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Lipiec 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Sierpień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Wrzesień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Październik 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Listopad 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Grudzień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 338,00 2 150,00
Rocznie 29 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 880,00 4 056,00 25 800,00
Wynagrodzenie pracownika 2 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 488 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Luty 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Marzec 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Kwiecień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Maj 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Czerwiec 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Lipiec 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Sierpień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Wrzesień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Październik 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Listopad 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Grudzień 2 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 zł
Rocznie 29 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 856,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 488 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 488 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2150 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 70 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 602 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 70,00 0,00 2 150,19
Luty 2 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 70,00 0,00 2 150,19
Marzec 2 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 70,00 0,00 2 150,19
Kwiecień 2 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 70,00 0,00 2 150,19
Maj 2 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 70,00 0,00 2 150,19
Czerwiec 2 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 70,00 0,00 2 150,19
Lipiec 2 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 28,00 0,00 1 946,99
Sierpień 2 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 28,00 0,00 1 946,99
Wrzesień 2 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 28,00 0,00 1 946,99
Październik 2 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 28,00 0,00 1 946,99
Listopad 2 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 28,00 0,00 1 946,99
Grudzień 2 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 28,00 0,00 1 946,99
Rocznie 31 224,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 588,00 0,00 24 583,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 150 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ