Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 929 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 949 zł
Ubezpieczenie rentowe 453 zł
Ubezpieczenie chorobowe 740 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 347 zł
Zaliczka na podatek 2 799 zł
Całość - kwota brutto 30 218 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 218,00 2 949,28 453,27 740,34 2 346,76 25 825,00 2 799,00 20 929,35
Luty 30 218,00 2 949,28 453,27 740,34 2 346,76 25 825,00 2 799,00 20 929,35
Marzec 30 218,00 2 949,28 453,27 740,34 2 346,76 25 825,00 2 799,00 20 929,35
Kwiecień 30 218,00 2 949,28 453,27 740,34 2 346,76 25 825,00 2 799,00 20 929,35
Maj 30 218,00 2 949,28 453,27 740,34 2 346,76 25 825,00 4 624,00 19 104,35
Czerwiec 30 218,00 2 949,28 453,27 740,34 2 346,76 25 825,00 8 264,00 15 464,35
Lipiec 30 218,00 2 610,00 401,13 740,34 2 381,99 26 217,00 8 389,00 15 695,54
Sierpień 30 218,00 0,00 0,00 740,34 2 652,99 29 228,00 9 353,00 17 471,67
Wrzesień 30 218,00 0,00 0,00 740,34 2 652,99 29 228,00 9 353,00 17 471,67
Październik 30 218,00 0,00 0,00 740,34 2 652,99 29 228,00 9 353,00 17 471,67
Listopad 30 218,00 0,00 0,00 740,34 2 652,99 29 228,00 9 353,00 17 471,67
Grudzień 30 218,00 0,00 0,00 740,34 2 652,99 29 228,00 9 353,00 17 471,67
Rocznie 362 616,00 20 305,68 3 120,75 8 884,08 29 727,50 327 307,00 49 509,00 221 339,99
Wynagrodzenie pracownika 30 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 949 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 964 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 505 zł
Fundusz Pracy (FP) 740 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 407 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 218,00 2 949,28 1 964,17 504,64 770,56 36 406,65 zł
Luty 30 218,00 2 949,28 1 964,17 504,64 770,56 36 406,65 zł
Marzec 30 218,00 2 949,28 1 964,17 504,64 770,56 36 406,65 zł
Kwiecień 30 218,00 2 949,28 1 964,17 504,64 770,56 36 406,65 zł
Maj 30 218,00 2 949,28 1 964,17 504,64 770,56 36 406,65 zł
Czerwiec 30 218,00 2 949,28 1 964,17 504,64 770,56 36 406,65 zł
Lipiec 30 218,00 2 610,00 1 738,23 504,64 770,56 35 841,43 zł
Sierpień 30 218,00 0,00 0,00 504,64 770,56 31 493,20 zł
Wrzesień 30 218,00 0,00 0,00 504,64 770,56 31 493,20 zł
Październik 30 218,00 0,00 0,00 504,64 770,56 31 493,20 zł
Listopad 30 218,00 0,00 0,00 504,64 770,56 31 493,20 zł
Grudzień 30 218,00 0,00 0,00 504,64 770,56 31 493,20 zł
Rocznie 362 616,00 20 305,68 13 523,25 6 055,68 9 246,72 411 747,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 218 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 929 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 929 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 407 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 765 zł
Ubezpieczenie rentowe 425 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 262 zł
Zaliczka na podatek 2 413 zł
Całość - kwota brutto 28 325 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 325,00 2 764,52 424,88 0,00 2 262,20 20 108,00 2 413,00 20 460,44
Luty 28 325,00 2 764,52 424,88 0,00 2 262,20 20 108,00 2 413,00 20 460,44
Marzec 28 325,00 2 764,52 424,88 0,00 2 262,20 20 108,00 2 413,00 20 460,44
Kwiecień 28 325,00 2 764,52 424,88 0,00 2 262,20 20 108,00 2 413,00 20 460,44
Maj 28 325,00 2 764,52 424,88 0,00 2 262,20 20 108,00 2 413,00 20 460,44
Czerwiec 28 325,00 2 764,52 424,88 0,00 2 262,20 20 108,00 2 413,00 20 460,44
Lipiec 28 325,00 2 764,52 424,88 0,00 2 262,20 20 108,00 2 413,00 20 460,44
Sierpień 28 325,00 954,04 146,59 0,00 2 450,19 21 780,00 2 614,00 22 160,58
Wrzesień 28 325,00 0,00 0,00 0,00 2 549,25 22 660,00 2 719,00 23 056,55
Październik 28 325,00 0,00 0,00 0,00 2 549,25 22 660,00 2 719,00 23 056,55
Listopad 28 325,00 0,00 0,00 0,00 2 549,25 22 660,00 2 719,00 23 056,55
Grudzień 28 325,00 0,00 0,00 0,00 2 549,25 22 660,00 2 719,00 23 056,55
Rocznie 339 900,00 20 305,68 3 120,75 0,00 28 482,59 253 176,00 1 900,00 257 609,86
Wynagrodzenie pracownika 28 325 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 765 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 841 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 694 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 325,00 2 764,52 1 841,13 0,00 722,29 33 652,94 zł
Luty 28 325,00 2 764,52 1 841,13 0,00 722,29 33 652,94 zł
Marzec 28 325,00 2 764,52 1 841,13 0,00 722,29 33 652,94 zł
Kwiecień 28 325,00 2 764,52 1 841,13 0,00 722,29 33 652,94 zł
Maj 28 325,00 2 764,52 1 841,13 0,00 722,29 33 652,94 zł
Czerwiec 28 325,00 2 764,52 1 841,13 0,00 722,29 33 652,94 zł
Lipiec 28 325,00 2 764,52 1 841,13 0,00 722,29 33 652,94 zł
Sierpień 28 325,00 954,04 635,34 0,00 722,29 30 636,67 zł
Wrzesień 28 325,00 0,00 0,00 0,00 722,29 29 047,29 zł
Październik 28 325,00 0,00 0,00 0,00 722,29 29 047,29 zł
Listopad 28 325,00 0,00 0,00 0,00 722,29 29 047,29 zł
Grudzień 28 325,00 0,00 0,00 0,00 722,29 29 047,29 zł
Rocznie 339 900,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 667,48 382 396,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 369 zł
Całość - kwota brutto 24 769 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 815,00 3 369,00 21 400,00
Luty 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 815,00 3 369,00 21 400,00
Marzec 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 815,00 3 369,00 21 400,00
Kwiecień 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 815,00 3 369,00 21 400,00
Maj 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 815,00 3 369,00 21 400,00
Czerwiec 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 815,00 3 369,00 21 400,00
Lipiec 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 815,00 3 369,00 21 400,00
Sierpień 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 815,00 3 369,00 21 400,00
Wrzesień 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 815,00 3 369,00 21 400,00
Październik 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 815,00 3 369,00 21 400,00
Listopad 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 815,00 3 369,00 21 400,00
Grudzień 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 815,00 3 369,00 21 400,00
Rocznie 297 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 780,00 40 428,00 256 800,00
Wynagrodzenie pracownika 24 769 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 769 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 769,00 zł
Luty 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 769,00 zł
Marzec 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 769,00 zł
Kwiecień 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 769,00 zł
Maj 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 769,00 zł
Czerwiec 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 769,00 zł
Lipiec 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 769,00 zł
Sierpień 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 769,00 zł
Wrzesień 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 769,00 zł
Październik 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 769,00 zł
Listopad 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 769,00 zł
Grudzień 24 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 769,00 zł
Rocznie 297 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 769 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 769 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 444 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 322 zł
Zaliczka na podatek 6 029 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 795 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 795,00 0,00 0,00 0,00 2 321,55 0,00 6 029,00 0,00 17 444,45
Luty 25 795,00 0,00 0,00 0,00 2 321,55 0,00 7 829,00 0,00 15 644,45
Marzec 25 795,00 0,00 0,00 0,00 2 321,55 0,00 7 829,00 0,00 15 644,45
Kwiecień 25 795,00 0,00 0,00 0,00 2 321,55 0,00 7 829,00 0,00 15 644,45
Maj 25 795,00 0,00 0,00 0,00 2 321,55 0,00 7 829,00 0,00 15 644,45
Czerwiec 25 795,00 0,00 0,00 0,00 2 321,55 0,00 7 829,00 0,00 15 644,45
Lipiec 25 795,00 176,27 72,24 0,00 2 321,55 15,08 7 745,00 0,00 15 464,86
Sierpień 25 795,00 176,27 72,24 0,00 2 321,55 15,08 7 745,00 0,00 15 464,86
Wrzesień 25 795,00 176,27 72,24 0,00 2 321,55 15,08 7 745,00 0,00 15 464,86
Październik 25 795,00 176,27 72,24 0,00 2 321,55 15,08 7 745,00 0,00 15 464,86
Listopad 25 795,00 176,27 72,24 0,00 2 321,55 15,08 7 745,00 0,00 15 464,86
Grudzień 25 795,00 176,27 72,24 0,00 2 321,55 15,08 7 745,00 0,00 15 464,86
Rocznie 309 540,00 1 057,62 433,44 0,00 27 858,60 0,00 91 644,00 0,00 188 455,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 795 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 444 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.