Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2140 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 140 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 283 zł
Ubezpieczenie emerytalne 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 226 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 907 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 907,00 283,72 43,61 71,22 225,76 2 258,00 0,00 2 282,69
Luty 2 907,00 283,72 43,61 71,22 225,76 2 258,00 0,00 2 282,69
Marzec 2 907,00 283,72 43,61 71,22 225,76 2 258,00 0,00 2 282,69
Kwiecień 2 907,00 283,72 43,61 71,22 225,76 2 258,00 0,00 2 282,69
Maj 2 907,00 283,72 43,61 71,22 225,76 2 258,00 0,00 2 282,69
Czerwiec 2 907,00 283,72 43,61 71,22 225,76 2 258,00 0,00 2 282,69
Lipiec 2 907,00 283,72 43,61 71,22 225,76 2 258,00 0,00 2 282,69
Sierpień 2 907,00 283,72 43,61 71,22 225,76 2 258,00 0,00 2 282,69
Wrzesień 2 907,00 283,72 43,61 71,22 225,76 2 258,00 0,00 2 282,69
Październik 2 907,00 283,72 43,61 71,22 225,76 2 258,00 0,00 2 282,69
Listopad 2 907,00 283,72 43,61 71,22 225,76 2 258,00 0,00 2 282,69
Grudzień 2 907,00 283,72 43,61 71,22 225,76 2 258,00 0,00 2 282,69
Rocznie 34 884,00 3 404,64 523,32 854,64 0,00 27 096,00 0,00 27 392,28
Wynagrodzenie pracownika 2 907 zł
Ubezpieczenie emerytalne 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 189 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 49 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 502 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 907,00 283,72 188,96 48,55 74,13 3 502,36 zł
Luty 2 907,00 283,72 188,96 48,55 74,13 3 502,36 zł
Marzec 2 907,00 283,72 188,96 48,55 74,13 3 502,36 zł
Kwiecień 2 907,00 283,72 188,96 48,55 74,13 3 502,36 zł
Maj 2 907,00 283,72 188,96 48,55 74,13 3 502,36 zł
Czerwiec 2 907,00 283,72 188,96 48,55 74,13 3 502,36 zł
Lipiec 2 907,00 283,72 188,96 48,55 74,13 3 502,36 zł
Sierpień 2 907,00 283,72 188,96 48,55 74,13 3 502,36 zł
Wrzesień 2 907,00 283,72 188,96 48,55 74,13 3 502,36 zł
Październik 2 907,00 283,72 188,96 48,55 74,13 3 502,36 zł
Listopad 2 907,00 283,72 188,96 48,55 74,13 3 502,36 zł
Grudzień 2 907,00 283,72 188,96 48,55 74,13 3 502,36 zł
Rocznie 34 884,00 3 404,64 2 267,52 582,60 889,56 42 028,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 907 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 283 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 283 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 502 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2140 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 277 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 227 zł
Zaliczka na podatek 242 zł
Całość - kwota brutto 2 836 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 836,00 276,79 42,54 0,00 226,50 2 013,00 242,00 2 048,61
Luty 2 836,00 276,79 42,54 0,00 226,50 2 013,00 242,00 2 048,61
Marzec 2 836,00 276,79 42,54 0,00 226,50 2 013,00 242,00 2 048,61
Kwiecień 2 836,00 276,79 42,54 0,00 226,50 2 013,00 242,00 2 048,61
Maj 2 836,00 276,79 42,54 0,00 226,50 2 013,00 242,00 2 048,61
Czerwiec 2 836,00 276,79 42,54 0,00 226,50 2 013,00 242,00 2 048,61
Lipiec 2 836,00 276,79 42,54 0,00 226,50 2 013,00 242,00 2 048,61
Sierpień 2 836,00 276,79 42,54 0,00 226,50 2 013,00 242,00 2 048,61
Wrzesień 2 836,00 276,79 42,54 0,00 226,50 2 013,00 242,00 2 048,61
Październik 2 836,00 276,79 42,54 0,00 226,50 2 013,00 242,00 2 048,61
Listopad 2 836,00 276,79 42,54 0,00 226,50 2 013,00 242,00 2 048,61
Grudzień 2 836,00 276,79 42,54 0,00 226,50 2 013,00 242,00 2 048,61
Rocznie 34 032,00 3 321,48 510,48 0,00 2 718,00 24 156,00 180,00 24 583,32
Wynagrodzenie pracownika 2 836 zł
Ubezpieczenie emerytalne 277 zł
Ubezpieczenie rentowe 184 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 369 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 836,00 276,79 184,34 0,00 72,32 3 369,45 zł
Luty 2 836,00 276,79 184,34 0,00 72,32 3 369,45 zł
Marzec 2 836,00 276,79 184,34 0,00 72,32 3 369,45 zł
Kwiecień 2 836,00 276,79 184,34 0,00 72,32 3 369,45 zł
Maj 2 836,00 276,79 184,34 0,00 72,32 3 369,45 zł
Czerwiec 2 836,00 276,79 184,34 0,00 72,32 3 369,45 zł
Lipiec 2 836,00 276,79 184,34 0,00 72,32 3 369,45 zł
Sierpień 2 836,00 276,79 184,34 0,00 72,32 3 369,45 zł
Wrzesień 2 836,00 276,79 184,34 0,00 72,32 3 369,45 zł
Październik 2 836,00 276,79 184,34 0,00 72,32 3 369,45 zł
Listopad 2 836,00 276,79 184,34 0,00 72,32 3 369,45 zł
Grudzień 2 836,00 276,79 184,34 0,00 72,32 3 369,45 zł
Rocznie 34 032,00 3 321,48 2 212,08 0,00 867,84 40 433,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 836 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 049 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 049 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 369 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2140 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 337 zł
Całość - kwota brutto 2 477 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,00 337,00 2 140,00
Luty 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,00 337,00 2 140,00
Marzec 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,00 337,00 2 140,00
Kwiecień 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,00 337,00 2 140,00
Maj 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,00 337,00 2 140,00
Czerwiec 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,00 337,00 2 140,00
Lipiec 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,00 337,00 2 140,00
Sierpień 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,00 337,00 2 140,00
Wrzesień 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,00 337,00 2 140,00
Październik 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,00 337,00 2 140,00
Listopad 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,00 337,00 2 140,00
Grudzień 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,00 337,00 2 140,00
Rocznie 29 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 784,00 4 044,00 25 680,00
Wynagrodzenie pracownika 2 477 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 477 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 477,00 zł
Luty 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 477,00 zł
Marzec 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 477,00 zł
Kwiecień 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 477,00 zł
Maj 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 477,00 zł
Czerwiec 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 477,00 zł
Lipiec 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 477,00 zł
Sierpień 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 477,00 zł
Wrzesień 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 477,00 zł
Październik 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 477,00 zł
Listopad 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 477,00 zł
Grudzień 2 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 477,00 zł
Rocznie 29 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 477 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 477 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2140 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 297 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 14 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 582 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 582,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 14,00 0,00 2 297,10
Luty 2 582,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 14,00 0,00 2 297,10
Marzec 2 582,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 14,00 0,00 2 297,10
Kwiecień 2 582,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 14,00 0,00 2 297,10
Maj 2 582,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 150,00 0,00 2 161,10
Czerwiec 2 582,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 401,00 0,00 1 910,10
Lipiec 2 582,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 317,00 0,00 1 730,51
Sierpień 2 582,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 317,00 0,00 1 730,51
Wrzesień 2 582,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 317,00 0,00 1 730,51
Październik 2 582,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 317,00 0,00 1 730,51
Listopad 2 582,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 317,00 0,00 1 730,51
Grudzień 2 582,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 317,00 0,00 1 730,51
Rocznie 30 984,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 509,00 0,00 23 642,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 582 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 297 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.