Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 935 zł
Ubezpieczenie rentowe 451 zł
Ubezpieczenie chorobowe 737 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 335 zł
Zaliczka na podatek 2 314 zł
Całość - kwota brutto 30 072 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 072,00 2 935,03 451,08 736,76 2 335,42 25 699,00 2 314,00 21 299,71
Luty 30 072,00 2 935,03 451,08 736,76 2 335,42 25 699,00 2 314,00 21 299,71
Marzec 30 072,00 2 935,03 451,08 736,76 2 335,42 25 699,00 2 314,00 21 299,71
Kwiecień 30 072,00 2 935,03 451,08 736,76 2 335,42 25 699,00 4 904,00 18 709,71
Maj 30 072,00 2 935,03 451,08 736,76 2 335,42 25 699,00 6 213,00 17 400,71
Czerwiec 30 072,00 723,20 111,15 736,76 2 565,08 28 251,00 6 832,00 19 103,81
Lipiec 30 072,00 0,00 0,00 736,76 2 640,17 29 085,00 7 034,00 19 661,07
Sierpień 30 072,00 0,00 0,00 736,76 2 640,17 29 085,00 7 034,00 19 661,07
Wrzesień 30 072,00 0,00 0,00 736,76 2 640,17 29 085,00 7 034,00 19 661,07
Październik 30 072,00 0,00 0,00 736,76 2 640,17 29 085,00 7 034,00 19 661,07
Listopad 30 072,00 0,00 0,00 736,76 2 640,17 29 085,00 7 034,00 19 661,07
Grudzień 30 072,00 0,00 0,00 736,76 2 640,17 29 085,00 7 034,00 19 661,07
Rocznie 360 864,00 15 398,35 2 366,55 8 841,12 30 083,20 331 256,00 67 095,00 237 079,78
Wynagrodzenie pracownika 30 072 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 935 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 955 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 502 zł
Fundusz Pracy (FP) 737 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 231 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 072,00 2 935,03 1 954,68 502,20 766,83 36 230,74 zł
Luty 30 072,00 2 935,03 1 954,68 502,20 766,83 36 230,74 zł
Marzec 30 072,00 2 935,03 1 954,68 502,20 766,83 36 230,74 zł
Kwiecień 30 072,00 2 935,03 1 954,68 502,20 766,83 36 230,74 zł
Maj 30 072,00 2 935,03 1 954,68 502,20 766,83 36 230,74 zł
Czerwiec 30 072,00 723,20 481,65 502,20 766,83 32 545,88 zł
Lipiec 30 072,00 0,00 0,00 502,20 766,83 31 341,03 zł
Sierpień 30 072,00 0,00 0,00 502,20 766,83 31 341,03 zł
Wrzesień 30 072,00 0,00 0,00 502,20 766,83 31 341,03 zł
Październik 30 072,00 0,00 0,00 502,20 766,83 31 341,03 zł
Listopad 30 072,00 0,00 0,00 502,20 766,83 31 341,03 zł
Grudzień 30 072,00 0,00 0,00 502,20 766,83 31 341,03 zł
Rocznie 360 864,00 15 398,35 10 255,05 6 026,40 9 201,96 401 745,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 231 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 751 zł
Ubezpieczenie rentowe 423 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 251 zł
Zaliczka na podatek 1 463 zł
Całość - kwota brutto 28 188 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 188,00 2 751,15 422,82 0,00 2 251,26 20 011,00 1 463,00 21 299,77
Luty 28 188,00 2 751,15 422,82 0,00 2 251,26 20 011,00 1 463,00 21 299,77
Marzec 28 188,00 2 751,15 422,82 0,00 2 251,26 20 011,00 1 463,00 21 299,77
Kwiecień 28 188,00 2 751,15 422,82 0,00 2 251,26 20 011,00 1 463,00 21 299,77
Maj 28 188,00 2 751,15 422,82 0,00 2 251,26 20 011,00 1 463,00 21 299,77
Czerwiec 28 188,00 1 642,60 252,45 0,00 2 366,37 21 034,00 1 538,00 22 388,58
Lipiec 28 188,00 0,00 0,00 0,00 2 536,92 22 550,00 1 649,00 24 002,08
Sierpień 28 188,00 0,00 0,00 0,00 2 536,92 22 550,00 1 649,00 24 002,08
Wrzesień 28 188,00 0,00 0,00 0,00 2 536,92 22 550,00 1 649,00 24 002,08
Październik 28 188,00 0,00 0,00 0,00 2 536,92 22 550,00 1 649,00 24 002,08
Listopad 28 188,00 0,00 0,00 0,00 2 536,92 22 550,00 1 649,00 24 002,08
Grudzień 28 188,00 0,00 0,00 0,00 2 536,92 22 550,00 1 649,00 24 002,08
Rocznie 338 256,00 15 398,35 2 366,55 0,00 28 844,19 256 389,00 18 747,00 272 899,91
Wynagrodzenie pracownika 28 188 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 751 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 832 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 691 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 490 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 188,00 2 751,15 1 832,22 0,00 718,80 33 490,17 zł
Luty 28 188,00 2 751,15 1 832,22 0,00 718,80 33 490,17 zł
Marzec 28 188,00 2 751,15 1 832,22 0,00 718,80 33 490,17 zł
Kwiecień 28 188,00 2 751,15 1 832,22 0,00 718,80 33 490,17 zł
Maj 28 188,00 2 751,15 1 832,22 0,00 718,80 33 490,17 zł
Czerwiec 28 188,00 1 642,60 1 093,95 0,00 718,80 31 643,35 zł
Lipiec 28 188,00 0,00 0,00 0,00 718,80 28 906,80 zł
Sierpień 28 188,00 0,00 0,00 0,00 718,80 28 906,80 zł
Wrzesień 28 188,00 0,00 0,00 0,00 718,80 28 906,80 zł
Październik 28 188,00 0,00 0,00 0,00 718,80 28 906,80 zł
Listopad 28 188,00 0,00 0,00 0,00 718,80 28 906,80 zł
Grudzień 28 188,00 0,00 0,00 0,00 718,80 28 906,80 zł
Rocznie 338 256,00 15 398,35 10 255,05 0,00 8 625,60 372 535,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 188 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 490 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 353 zł
Całość - kwota brutto 24 653 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Luty 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Marzec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Kwiecień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Maj 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Czerwiec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Lipiec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Sierpień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Wrzesień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Październik 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Listopad 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Grudzień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Rocznie 295 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 664,00 40 236,00 255 600,00
Wynagrodzenie pracownika 24 653 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Luty 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Marzec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Kwiecień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Maj 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Czerwiec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Lipiec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Sierpień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Wrzesień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Październik 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Listopad 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Grudzień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Rocznie 295 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 653 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 3 992 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 674 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 992,00 0,00 21 300,19
Luty 25 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 992,00 0,00 21 300,19
Marzec 25 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 992,00 0,00 21 300,19
Kwiecień 25 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 6 567,00 0,00 18 725,19
Maj 25 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7 843,00 0,00 17 449,19
Czerwiec 25 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7 843,00 0,00 17 449,19
Lipiec 25 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 7 765,00 0,00 17 281,99
Sierpień 25 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 7 765,00 0,00 17 281,99
Wrzesień 25 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 7 765,00 0,00 17 281,99
Październik 25 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 7 765,00 0,00 17 281,99
Listopad 25 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 7 765,00 0,00 17 281,99
Grudzień 25 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 7 765,00 0,00 17 281,99
Rocznie 308 088,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 80 819,00 0,00 221 216,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 674 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 300 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ