Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 003 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 935 zł
Ubezpieczenie rentowe 451 zł
Ubezpieczenie chorobowe 737 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 335 zł
Zaliczka na podatek 1 608 zł
Całość - kwota brutto 30 068 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 068,00 2 934,64 451,02 736,67 2 335,11 25 696,00 1 608,00 22 002,56
Luty 30 068,00 2 934,64 451,02 736,67 2 335,11 25 696,00 1 608,00 22 002,56
Marzec 30 068,00 2 934,64 451,02 736,67 2 335,11 25 696,00 1 608,00 22 002,56
Kwiecień 30 068,00 2 934,64 451,02 736,67 2 335,11 25 696,00 1 608,00 22 002,56
Maj 30 068,00 2 934,64 451,02 736,67 2 335,11 25 696,00 2 880,00 20 730,56
Czerwiec 30 068,00 2 666,42 409,80 736,67 2 362,96 26 005,00 5 959,00 17 933,15
Lipiec 30 068,00 0,00 0,00 736,67 2 639,82 29 081,00 6 666,00 20 025,51
Sierpień 30 068,00 0,00 0,00 736,67 2 639,82 29 081,00 6 666,00 20 025,51
Wrzesień 30 068,00 0,00 0,00 736,67 2 639,82 29 081,00 6 666,00 20 025,51
Październik 30 068,00 0,00 0,00 736,67 2 639,82 29 081,00 6 666,00 20 025,51
Listopad 30 068,00 0,00 0,00 736,67 2 639,82 29 081,00 6 666,00 20 025,51
Grudzień 30 068,00 0,00 0,00 736,67 2 639,82 29 081,00 6 666,00 20 025,51
Rocznie 360 816,00 17 339,62 2 664,90 8 840,04 29 877,43 328 971,00 55 267,00 246 827,01
Wynagrodzenie pracownika 30 068 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 935 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 954 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 502 zł
Fundusz Pracy (FP) 737 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 226 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 068,00 2 934,64 1 954,42 502,14 766,74 36 225,94 zł
Luty 30 068,00 2 934,64 1 954,42 502,14 766,74 36 225,94 zł
Marzec 30 068,00 2 934,64 1 954,42 502,14 766,74 36 225,94 zł
Kwiecień 30 068,00 2 934,64 1 954,42 502,14 766,74 36 225,94 zł
Maj 30 068,00 2 934,64 1 954,42 502,14 766,74 36 225,94 zł
Czerwiec 30 068,00 2 666,42 1 775,80 502,14 766,74 35 779,10 zł
Lipiec 30 068,00 0,00 0,00 502,14 766,74 31 336,88 zł
Sierpień 30 068,00 0,00 0,00 502,14 766,74 31 336,88 zł
Wrzesień 30 068,00 0,00 0,00 502,14 766,74 31 336,88 zł
Październik 30 068,00 0,00 0,00 502,14 766,74 31 336,88 zł
Listopad 30 068,00 0,00 0,00 502,14 766,74 31 336,88 zł
Grudzień 30 068,00 0,00 0,00 502,14 766,74 31 336,88 zł
Rocznie 360 816,00 17 339,62 11 547,90 6 025,68 9 200,88 404 930,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 068 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 003 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 003 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 226 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 751 zł
Ubezpieczenie rentowe 423 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 251 zł
Zaliczka na podatek 1 463 zł
Całość - kwota brutto 28 188 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 188,00 2 751,15 422,82 0,00 2 251,26 20 011,00 1 463,00 21 299,77
Luty 28 188,00 2 751,15 422,82 0,00 2 251,26 20 011,00 1 463,00 21 299,77
Marzec 28 188,00 2 751,15 422,82 0,00 2 251,26 20 011,00 1 463,00 21 299,77
Kwiecień 28 188,00 2 751,15 422,82 0,00 2 251,26 20 011,00 1 463,00 21 299,77
Maj 28 188,00 2 751,15 422,82 0,00 2 251,26 20 011,00 1 463,00 21 299,77
Czerwiec 28 188,00 2 751,15 422,82 0,00 2 251,26 20 011,00 1 463,00 21 299,77
Lipiec 28 188,00 832,72 127,98 0,00 2 450,46 21 782,00 1 593,00 23 183,84
Sierpień 28 188,00 0,00 0,00 0,00 2 536,92 22 550,00 1 649,00 24 002,08
Wrzesień 28 188,00 0,00 0,00 0,00 2 536,92 22 550,00 1 649,00 24 002,08
Październik 28 188,00 0,00 0,00 0,00 2 536,92 22 550,00 1 649,00 24 002,08
Listopad 28 188,00 0,00 0,00 0,00 2 536,92 22 550,00 1 649,00 24 002,08
Grudzień 28 188,00 0,00 0,00 0,00 2 536,92 22 550,00 1 649,00 24 002,08
Rocznie 338 256,00 17 339,62 2 664,90 0,00 28 642,62 254 598,00 18 616,00 270 992,86
Wynagrodzenie pracownika 28 188 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 751 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 832 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 691 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 490 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 188,00 2 751,15 1 832,22 0,00 718,80 33 490,17 zł
Luty 28 188,00 2 751,15 1 832,22 0,00 718,80 33 490,17 zł
Marzec 28 188,00 2 751,15 1 832,22 0,00 718,80 33 490,17 zł
Kwiecień 28 188,00 2 751,15 1 832,22 0,00 718,80 33 490,17 zł
Maj 28 188,00 2 751,15 1 832,22 0,00 718,80 33 490,17 zł
Czerwiec 28 188,00 2 751,15 1 832,22 0,00 718,80 33 490,17 zł
Lipiec 28 188,00 832,72 554,58 0,00 718,80 30 294,10 zł
Sierpień 28 188,00 0,00 0,00 0,00 718,80 28 906,80 zł
Wrzesień 28 188,00 0,00 0,00 0,00 718,80 28 906,80 zł
Październik 28 188,00 0,00 0,00 0,00 718,80 28 906,80 zł
Listopad 28 188,00 0,00 0,00 0,00 718,80 28 906,80 zł
Grudzień 28 188,00 0,00 0,00 0,00 718,80 28 906,80 zł
Rocznie 338 256,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 625,60 375 769,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 188 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 490 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 353 zł
Całość - kwota brutto 24 653 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Luty 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Marzec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Kwiecień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Maj 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Czerwiec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Lipiec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Sierpień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Wrzesień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Październik 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Listopad 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Grudzień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Rocznie 295 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 664,00 40 236,00 255 600,00
Wynagrodzenie pracownika 24 653 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Luty 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Marzec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Kwiecień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Maj 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Czerwiec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Lipiec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Sierpień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Wrzesień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Październik 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Listopad 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Grudzień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Rocznie 295 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 653 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 684 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 991 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 675 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 991,00 0,00 19 684,00
Luty 25 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 791,00 0,00 17 884,00
Marzec 25 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 791,00 0,00 17 884,00
Kwiecień 25 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 791,00 0,00 17 884,00
Maj 25 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 791,00 0,00 17 884,00
Czerwiec 25 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 791,00 0,00 17 884,00
Lipiec 25 675,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 707,00 0,00 17 704,41
Sierpień 25 675,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 707,00 0,00 17 704,41
Wrzesień 25 675,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 707,00 0,00 17 704,41
Październik 25 675,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 707,00 0,00 17 704,41
Listopad 25 675,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 707,00 0,00 17 704,41
Grudzień 25 675,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 707,00 0,00 17 704,41
Rocznie 308 100,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 91 188,00 0,00 215 330,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 675 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 684 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.