Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 833 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 935 zł
Ubezpieczenie rentowe 451 zł
Ubezpieczenie chorobowe 737 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 336 zł
Zaliczka na podatek 2 784 zł
Całość - kwota brutto 30 076 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 076,00 2 935,42 451,14 736,86 2 335,73 25 703,00 2 784,00 20 832,85
Luty 30 076,00 2 935,42 451,14 736,86 2 335,73 25 703,00 2 784,00 20 832,85
Marzec 30 076,00 2 935,42 451,14 736,86 2 335,73 25 703,00 2 784,00 20 832,85
Kwiecień 30 076,00 2 935,42 451,14 736,86 2 335,73 25 703,00 2 784,00 20 832,85
Maj 30 076,00 2 935,42 451,14 736,86 2 335,73 25 703,00 4 487,00 19 129,85
Czerwiec 30 076,00 2 935,42 451,14 736,86 2 335,73 25 703,00 8 225,00 15 391,85
Lipiec 30 076,00 2 693,16 413,91 736,86 2 360,89 25 982,00 8 314,00 15 557,18
Sierpień 30 076,00 0,00 0,00 736,86 2 640,52 29 089,00 9 308,00 17 390,62
Wrzesień 30 076,00 0,00 0,00 736,86 2 640,52 29 089,00 9 308,00 17 390,62
Październik 30 076,00 0,00 0,00 736,86 2 640,52 29 089,00 9 308,00 17 390,62
Listopad 30 076,00 0,00 0,00 736,86 2 640,52 29 089,00 9 308,00 17 390,62
Grudzień 30 076,00 0,00 0,00 736,86 2 640,52 29 089,00 9 308,00 17 390,62
Rocznie 360 912,00 20 305,68 3 120,75 8 842,32 29 577,87 325 645,00 49 130,00 220 363,38
Wynagrodzenie pracownika 30 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 935 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 955 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 502 zł
Fundusz Pracy (FP) 737 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 236 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 076,00 2 935,42 1 954,94 502,27 766,94 36 235,57 zł
Luty 30 076,00 2 935,42 1 954,94 502,27 766,94 36 235,57 zł
Marzec 30 076,00 2 935,42 1 954,94 502,27 766,94 36 235,57 zł
Kwiecień 30 076,00 2 935,42 1 954,94 502,27 766,94 36 235,57 zł
Maj 30 076,00 2 935,42 1 954,94 502,27 766,94 36 235,57 zł
Czerwiec 30 076,00 2 935,42 1 954,94 502,27 766,94 36 235,57 zł
Lipiec 30 076,00 2 693,16 1 793,61 502,27 766,94 35 831,98 zł
Sierpień 30 076,00 0,00 0,00 502,27 766,94 31 345,21 zł
Wrzesień 30 076,00 0,00 0,00 502,27 766,94 31 345,21 zł
Październik 30 076,00 0,00 0,00 502,27 766,94 31 345,21 zł
Listopad 30 076,00 0,00 0,00 502,27 766,94 31 345,21 zł
Grudzień 30 076,00 0,00 0,00 502,27 766,94 31 345,21 zł
Rocznie 360 912,00 20 305,68 13 523,25 6 027,24 9 203,28 409 971,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 076 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 833 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 833 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 236 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 365 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 423 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 252 zł
Zaliczka na podatek 2 402 zł
Całość - kwota brutto 28 193 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 193,00 2 751,64 422,90 0,00 2 251,66 20 015,00 2 402,00 20 365,00
Luty 28 193,00 2 751,64 422,90 0,00 2 251,66 20 015,00 2 402,00 20 365,00
Marzec 28 193,00 2 751,64 422,90 0,00 2 251,66 20 015,00 2 402,00 20 365,00
Kwiecień 28 193,00 2 751,64 422,90 0,00 2 251,66 20 015,00 2 402,00 20 365,00
Maj 28 193,00 2 751,64 422,90 0,00 2 251,66 20 015,00 2 402,00 20 365,00
Czerwiec 28 193,00 2 751,64 422,90 0,00 2 251,66 20 015,00 2 402,00 20 365,00
Lipiec 28 193,00 2 751,64 422,90 0,00 2 251,66 20 015,00 2 402,00 20 365,00
Sierpień 28 193,00 1 044,20 160,45 0,00 2 428,95 21 591,00 2 591,00 21 968,48
Wrzesień 28 193,00 0,00 0,00 0,00 2 537,37 22 554,00 2 706,00 22 949,15
Październik 28 193,00 0,00 0,00 0,00 2 537,37 22 554,00 2 706,00 22 949,15
Listopad 28 193,00 0,00 0,00 0,00 2 537,37 22 554,00 2 706,00 22 949,15
Grudzień 28 193,00 0,00 0,00 0,00 2 537,37 22 554,00 2 706,00 22 949,15
Rocznie 338 316,00 20 305,68 3 120,75 0,00 28 340,05 251 912,00 1 888,00 256 320,08
Wynagrodzenie pracownika 28 193 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 833 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 691 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 496 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 193,00 2 751,64 1 832,55 0,00 718,92 33 496,11 zł
Luty 28 193,00 2 751,64 1 832,55 0,00 718,92 33 496,11 zł
Marzec 28 193,00 2 751,64 1 832,55 0,00 718,92 33 496,11 zł
Kwiecień 28 193,00 2 751,64 1 832,55 0,00 718,92 33 496,11 zł
Maj 28 193,00 2 751,64 1 832,55 0,00 718,92 33 496,11 zł
Czerwiec 28 193,00 2 751,64 1 832,55 0,00 718,92 33 496,11 zł
Lipiec 28 193,00 2 751,64 1 832,55 0,00 718,92 33 496,11 zł
Sierpień 28 193,00 1 044,20 695,40 0,00 718,92 30 651,52 zł
Wrzesień 28 193,00 0,00 0,00 0,00 718,92 28 911,92 zł
Październik 28 193,00 0,00 0,00 0,00 718,92 28 911,92 zł
Listopad 28 193,00 0,00 0,00 0,00 718,92 28 911,92 zł
Grudzień 28 193,00 0,00 0,00 0,00 718,92 28 911,92 zł
Rocznie 338 316,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 627,04 380 771,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 193 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 365 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 365 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 496 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 353 zł
Całość - kwota brutto 24 653 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Luty 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Marzec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Kwiecień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Maj 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Czerwiec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Lipiec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Sierpień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Wrzesień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Październik 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Listopad 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Grudzień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 722,00 3 353,00 21 300,00
Rocznie 295 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 664,00 40 236,00 255 600,00
Wynagrodzenie pracownika 24 653 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Luty 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Marzec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Kwiecień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Maj 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Czerwiec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Lipiec 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Sierpień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Wrzesień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Październik 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Listopad 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Grudzień 24 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 653,00 zł
Rocznie 295 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 653 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 311 zł
Zaliczka na podatek 5 991 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 675 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 675,00 0,00 0,00 0,00 2 310,75 0,00 5 991,00 0,00 17 373,25
Luty 25 675,00 0,00 0,00 0,00 2 310,75 0,00 7 791,00 0,00 15 573,25
Marzec 25 675,00 0,00 0,00 0,00 2 310,75 0,00 7 791,00 0,00 15 573,25
Kwiecień 25 675,00 0,00 0,00 0,00 2 310,75 0,00 7 791,00 0,00 15 573,25
Maj 25 675,00 0,00 0,00 0,00 2 310,75 0,00 7 791,00 0,00 15 573,25
Czerwiec 25 675,00 0,00 0,00 0,00 2 310,75 0,00 7 791,00 0,00 15 573,25
Lipiec 25 675,00 176,27 72,24 0,00 2 310,75 15,08 7 707,00 0,00 15 393,66
Sierpień 25 675,00 176,27 72,24 0,00 2 310,75 15,08 7 707,00 0,00 15 393,66
Wrzesień 25 675,00 176,27 72,24 0,00 2 310,75 15,08 7 707,00 0,00 15 393,66
Październik 25 675,00 176,27 72,24 0,00 2 310,75 15,08 7 707,00 0,00 15 393,66
Listopad 25 675,00 176,27 72,24 0,00 2 310,75 15,08 7 707,00 0,00 15 393,66
Grudzień 25 675,00 176,27 72,24 0,00 2 310,75 15,08 7 707,00 0,00 15 393,66
Rocznie 308 100,00 1 057,62 433,44 0,00 27 729,00 0,00 91 188,00 0,00 187 601,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 675 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 373 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.