Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2130 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 130 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 496 zł
Ubezpieczenie emerytalne 282 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 893 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 893,00 282,36 43,40 70,88 0,00 2 246,00 0,00 2 496,36
Luty 2 893,00 282,36 43,40 70,88 0,00 2 246,00 0,00 2 496,36
Marzec 2 893,00 282,36 43,40 70,88 0,00 2 246,00 0,00 2 496,36
Kwiecień 2 893,00 282,36 43,40 70,88 0,00 2 246,00 0,00 2 496,36
Maj 2 893,00 282,36 43,40 70,88 0,00 2 246,00 0,00 2 496,36
Czerwiec 2 893,00 282,36 43,40 70,88 0,00 2 246,00 0,00 2 496,36
Lipiec 2 893,00 282,36 43,40 70,88 0,00 2 246,00 0,00 2 496,36
Sierpień 2 893,00 282,36 43,40 70,88 0,00 2 246,00 0,00 2 496,36
Wrzesień 2 893,00 282,36 43,40 70,88 0,00 2 246,00 0,00 2 496,36
Październik 2 893,00 282,36 43,40 70,88 0,00 2 246,00 0,00 2 496,36
Listopad 2 893,00 282,36 43,40 70,88 0,00 2 246,00 0,00 2 496,36
Grudzień 2 893,00 282,36 43,40 70,88 0,00 2 246,00 0,00 2 496,36
Rocznie 34 716,00 3 388,32 520,80 850,56 0,00 26 952,00 0,00 29 956,32
Wynagrodzenie pracownika 2 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 282 zł
Ubezpieczenie rentowe 188 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 48 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 485 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 893,00 282,36 188,05 48,31 73,77 3 485,49 zł
Luty 2 893,00 282,36 188,05 48,31 73,77 3 485,49 zł
Marzec 2 893,00 282,36 188,05 48,31 73,77 3 485,49 zł
Kwiecień 2 893,00 282,36 188,05 48,31 73,77 3 485,49 zł
Maj 2 893,00 282,36 188,05 48,31 73,77 3 485,49 zł
Czerwiec 2 893,00 282,36 188,05 48,31 73,77 3 485,49 zł
Lipiec 2 893,00 282,36 188,05 48,31 73,77 3 485,49 zł
Sierpień 2 893,00 282,36 188,05 48,31 73,77 3 485,49 zł
Wrzesień 2 893,00 282,36 188,05 48,31 73,77 3 485,49 zł
Październik 2 893,00 282,36 188,05 48,31 73,77 3 485,49 zł
Listopad 2 893,00 282,36 188,05 48,31 73,77 3 485,49 zł
Grudzień 2 893,00 282,36 188,05 48,31 73,77 3 485,49 zł
Rocznie 34 716,00 3 388,32 2 256,60 579,72 885,24 41 825,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 893 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 496 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 496 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 485 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2130 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 275 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 225 zł
Zaliczka na podatek 146 zł
Całość - kwota brutto 2 819 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 819,00 275,13 42,29 0,00 225,14 2 001,00 146,00 2 130,44
Luty 2 819,00 275,13 42,29 0,00 225,14 2 001,00 146,00 2 130,44
Marzec 2 819,00 275,13 42,29 0,00 225,14 2 001,00 146,00 2 130,44
Kwiecień 2 819,00 275,13 42,29 0,00 225,14 2 001,00 146,00 2 130,44
Maj 2 819,00 275,13 42,29 0,00 225,14 2 001,00 146,00 2 130,44
Czerwiec 2 819,00 275,13 42,29 0,00 225,14 2 001,00 146,00 2 130,44
Lipiec 2 819,00 275,13 42,29 0,00 225,14 2 001,00 146,00 2 130,44
Sierpień 2 819,00 275,13 42,29 0,00 225,14 2 001,00 146,00 2 130,44
Wrzesień 2 819,00 275,13 42,29 0,00 225,14 2 001,00 146,00 2 130,44
Październik 2 819,00 275,13 42,29 0,00 225,14 2 001,00 146,00 2 130,44
Listopad 2 819,00 275,13 42,29 0,00 225,14 2 001,00 146,00 2 130,44
Grudzień 2 819,00 275,13 42,29 0,00 225,14 2 001,00 146,00 2 130,44
Rocznie 33 828,00 3 301,56 507,48 0,00 2 701,68 24 012,00 1 752,00 25 565,28
Wynagrodzenie pracownika 2 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 275 zł
Ubezpieczenie rentowe 183 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 349 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 819,00 275,13 183,24 0,00 71,89 3 349,26 zł
Luty 2 819,00 275,13 183,24 0,00 71,89 3 349,26 zł
Marzec 2 819,00 275,13 183,24 0,00 71,89 3 349,26 zł
Kwiecień 2 819,00 275,13 183,24 0,00 71,89 3 349,26 zł
Maj 2 819,00 275,13 183,24 0,00 71,89 3 349,26 zł
Czerwiec 2 819,00 275,13 183,24 0,00 71,89 3 349,26 zł
Lipiec 2 819,00 275,13 183,24 0,00 71,89 3 349,26 zł
Sierpień 2 819,00 275,13 183,24 0,00 71,89 3 349,26 zł
Wrzesień 2 819,00 275,13 183,24 0,00 71,89 3 349,26 zł
Październik 2 819,00 275,13 183,24 0,00 71,89 3 349,26 zł
Listopad 2 819,00 275,13 183,24 0,00 71,89 3 349,26 zł
Grudzień 2 819,00 275,13 183,24 0,00 71,89 3 349,26 zł
Rocznie 33 828,00 3 301,56 2 198,88 0,00 862,68 40 191,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 349 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2130 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 335 zł
Całość - kwota brutto 2 465 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00 335,00 2 130,00
Luty 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00 335,00 2 130,00
Marzec 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00 335,00 2 130,00
Kwiecień 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00 335,00 2 130,00
Maj 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00 335,00 2 130,00
Czerwiec 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00 335,00 2 130,00
Lipiec 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00 335,00 2 130,00
Sierpień 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00 335,00 2 130,00
Wrzesień 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00 335,00 2 130,00
Październik 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00 335,00 2 130,00
Listopad 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00 335,00 2 130,00
Grudzień 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00 335,00 2 130,00
Rocznie 29 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 664,00 4 020,00 25 560,00
Wynagrodzenie pracownika 2 465 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 465 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,00 zł
Luty 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,00 zł
Marzec 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,00 zł
Kwiecień 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,00 zł
Maj 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,00 zł
Czerwiec 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,00 zł
Lipiec 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,00 zł
Sierpień 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,00 zł
Wrzesień 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,00 zł
Październik 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,00 zł
Listopad 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,00 zł
Grudzień 2 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,00 zł
Rocznie 29 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 580,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 465 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 465 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2130 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 570 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 2 558,00
Luty 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 2 558,00
Marzec 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 2 558,00
Kwiecień 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 2 558,00
Maj 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 2 431,00
Czerwiec 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,00 0,00 2 173,00
Lipiec 2 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 313,00 0,00 1 993,41
Sierpień 2 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 313,00 0,00 1 993,41
Wrzesień 2 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 313,00 0,00 1 993,41
Październik 2 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 313,00 0,00 1 993,41
Listopad 2 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 313,00 0,00 1 993,41
Grudzień 2 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 313,00 0,00 1 993,41
Rocznie 30 840,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 2 462,00 0,00 26 796,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 558 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.