Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2170 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 170 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 212 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 169 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 170,00 211,79 32,55 53,17 168,52 1 622,00 0,00 1 703,97
Luty 2 170,00 211,79 32,55 53,17 168,52 1 622,00 0,00 1 703,97
Marzec 2 170,00 211,79 32,55 53,17 168,52 1 622,00 0,00 1 703,97
Kwiecień 2 170,00 211,79 32,55 53,17 168,52 1 622,00 0,00 1 703,97
Maj 2 170,00 211,79 32,55 53,17 168,52 1 622,00 0,00 1 703,97
Czerwiec 2 170,00 211,79 32,55 53,17 168,52 1 622,00 0,00 1 703,97
Lipiec 2 170,00 211,79 32,55 53,17 168,52 1 622,00 0,00 1 703,97
Sierpień 2 170,00 211,79 32,55 53,17 168,52 1 622,00 0,00 1 703,97
Wrzesień 2 170,00 211,79 32,55 53,17 168,52 1 622,00 0,00 1 703,97
Październik 2 170,00 211,79 32,55 53,17 168,52 1 622,00 0,00 1 703,97
Listopad 2 170,00 211,79 32,55 53,17 168,52 1 622,00 0,00 1 703,97
Grudzień 2 170,00 211,79 32,55 53,17 168,52 1 622,00 0,00 1 703,97
Rocznie 26 040,00 2 541,48 390,60 638,04 0,00 19 464,00 0,00 20 447,64
Wynagrodzenie pracownika 2 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 212 zł
Ubezpieczenie rentowe 141 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 36 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 614 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 170,00 211,79 141,05 36,24 55,34 2 614,42 zł
Luty 2 170,00 211,79 141,05 36,24 55,34 2 614,42 zł
Marzec 2 170,00 211,79 141,05 36,24 55,34 2 614,42 zł
Kwiecień 2 170,00 211,79 141,05 36,24 55,34 2 614,42 zł
Maj 2 170,00 211,79 141,05 36,24 55,34 2 614,42 zł
Czerwiec 2 170,00 211,79 141,05 36,24 55,34 2 614,42 zł
Lipiec 2 170,00 211,79 141,05 36,24 55,34 2 614,42 zł
Sierpień 2 170,00 211,79 141,05 36,24 55,34 2 614,42 zł
Wrzesień 2 170,00 211,79 141,05 36,24 55,34 2 614,42 zł
Październik 2 170,00 211,79 141,05 36,24 55,34 2 614,42 zł
Listopad 2 170,00 211,79 141,05 36,24 55,34 2 614,42 zł
Grudzień 2 170,00 211,79 141,05 36,24 55,34 2 614,42 zł
Rocznie 26 040,00 2 541,48 1 692,60 434,88 664,08 31 373,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 704 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 614 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2170 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 212 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 173 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Całość - kwota brutto 2 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 170,00 211,79 32,55 0,00 173,31 1 541,00 262,00 1 490,38
Luty 2 170,00 211,79 32,55 0,00 173,31 1 541,00 262,00 1 490,38
Marzec 2 170,00 211,79 32,55 0,00 173,31 1 541,00 262,00 1 490,38
Kwiecień 2 170,00 211,79 32,55 0,00 173,31 1 541,00 262,00 1 490,38
Maj 2 170,00 211,79 32,55 0,00 173,31 1 541,00 262,00 1 490,38
Czerwiec 2 170,00 211,79 32,55 0,00 173,31 1 541,00 262,00 1 490,38
Lipiec 2 170,00 211,79 32,55 0,00 173,31 1 541,00 262,00 1 490,38
Sierpień 2 170,00 211,79 32,55 0,00 173,31 1 541,00 262,00 1 490,38
Wrzesień 2 170,00 211,79 32,55 0,00 173,31 1 541,00 262,00 1 490,38
Październik 2 170,00 211,79 32,55 0,00 173,31 1 541,00 262,00 1 490,38
Listopad 2 170,00 211,79 32,55 0,00 173,31 1 541,00 262,00 1 490,38
Grudzień 2 170,00 211,79 32,55 0,00 173,31 1 541,00 262,00 1 490,38
Rocznie 26 040,00 2 541,48 390,60 0,00 2 079,72 18 492,00 1 356,00 17 884,56
Wynagrodzenie pracownika 2 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 212 zł
Ubezpieczenie rentowe 141 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 578 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 170,00 211,79 141,05 0,00 55,34 2 578,18 zł
Luty 2 170,00 211,79 141,05 0,00 55,34 2 578,18 zł
Marzec 2 170,00 211,79 141,05 0,00 55,34 2 578,18 zł
Kwiecień 2 170,00 211,79 141,05 0,00 55,34 2 578,18 zł
Maj 2 170,00 211,79 141,05 0,00 55,34 2 578,18 zł
Czerwiec 2 170,00 211,79 141,05 0,00 55,34 2 578,18 zł
Lipiec 2 170,00 211,79 141,05 0,00 55,34 2 578,18 zł
Sierpień 2 170,00 211,79 141,05 0,00 55,34 2 578,18 zł
Wrzesień 2 170,00 211,79 141,05 0,00 55,34 2 578,18 zł
Październik 2 170,00 211,79 141,05 0,00 55,34 2 578,18 zł
Listopad 2 170,00 211,79 141,05 0,00 55,34 2 578,18 zł
Grudzień 2 170,00 211,79 141,05 0,00 55,34 2 578,18 zł
Rocznie 26 040,00 2 541,48 1 692,60 0,00 664,08 30 938,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 578 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2170 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 295 zł
Całość - kwota brutto 2 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 295,00 1 875,00
Luty 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 295,00 1 875,00
Marzec 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 295,00 1 875,00
Kwiecień 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 295,00 1 875,00
Maj 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 295,00 1 875,00
Czerwiec 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 295,00 1 875,00
Lipiec 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 295,00 1 875,00
Sierpień 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 295,00 1 875,00
Wrzesień 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 295,00 1 875,00
Październik 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 295,00 1 875,00
Listopad 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 295,00 1 875,00
Grudzień 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 295,00 1 875,00
Rocznie 26 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 832,00 3 540,00 22 500,00
Wynagrodzenie pracownika 2 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 170 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 zł
Luty 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 zł
Marzec 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 zł
Kwiecień 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 zł
Maj 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 zł
Czerwiec 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 zł
Lipiec 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 zł
Sierpień 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 zł
Wrzesień 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 zł
Październik 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 zł
Listopad 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 zł
Grudzień 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170,00 zł
Rocznie 26 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 875 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 170 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2170 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 899 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 170 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 170,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 899,10
Luty 2 170,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 899,10
Marzec 2 170,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 899,10
Kwiecień 2 170,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 899,10
Maj 2 170,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 899,10
Czerwiec 2 170,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 97,00 0,00 1 802,10
Lipiec 2 170,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 185,00 0,00 1 450,51
Sierpień 2 170,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 185,00 0,00 1 450,51
Wrzesień 2 170,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 185,00 0,00 1 450,51
Październik 2 170,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 185,00 0,00 1 450,51
Listopad 2 170,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 185,00 0,00 1 450,51
Grudzień 2 170,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 185,00 0,00 1 450,51
Rocznie 26 040,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 207,00 0,00 20 000,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 899 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ