Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 200 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 639 zł
Ubezpieczenie emerytalne 215 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 171 zł
Zaliczka na podatek 89 zł
Całość - kwota brutto 2 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 200,00 214,72 33,00 53,90 170,85 1 648,00 89,00 1 638,53
Luty 2 200,00 214,72 33,00 53,90 170,85 1 648,00 89,00 1 638,53
Marzec 2 200,00 214,72 33,00 53,90 170,85 1 648,00 89,00 1 638,53
Kwiecień 2 200,00 214,72 33,00 53,90 170,85 1 648,00 89,00 1 638,53
Maj 2 200,00 214,72 33,00 53,90 170,85 1 648,00 89,00 1 638,53
Czerwiec 2 200,00 214,72 33,00 53,90 170,85 1 648,00 89,00 1 638,53
Lipiec 2 200,00 214,72 33,00 53,90 170,85 1 648,00 89,00 1 638,53
Sierpień 2 200,00 214,72 33,00 53,90 170,85 1 648,00 89,00 1 638,53
Wrzesień 2 200,00 214,72 33,00 53,90 170,85 1 648,00 89,00 1 638,53
Październik 2 200,00 214,72 33,00 53,90 170,85 1 648,00 89,00 1 638,53
Listopad 2 200,00 214,72 33,00 53,90 170,85 1 648,00 89,00 1 638,53
Grudzień 2 200,00 214,72 33,00 53,90 170,85 1 648,00 89,00 1 638,53
Rocznie 26 400,00 2 576,64 396,00 646,80 2 050,20 19 776,00 1 068,00 19 662,36
Wynagrodzenie pracownika 2 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 215 zł
Ubezpieczenie rentowe 143 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 37 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 651 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 200,00 214,72 143,00 36,74 56,10 2 650,56 zł
Luty 2 200,00 214,72 143,00 36,74 56,10 2 650,56 zł
Marzec 2 200,00 214,72 143,00 36,74 56,10 2 650,56 zł
Kwiecień 2 200,00 214,72 143,00 36,74 56,10 2 650,56 zł
Maj 2 200,00 214,72 143,00 36,74 56,10 2 650,56 zł
Czerwiec 2 200,00 214,72 143,00 36,74 56,10 2 650,56 zł
Lipiec 2 200,00 214,72 143,00 36,74 56,10 2 650,56 zł
Sierpień 2 200,00 214,72 143,00 36,74 56,10 2 650,56 zł
Wrzesień 2 200,00 214,72 143,00 36,74 56,10 2 650,56 zł
Październik 2 200,00 214,72 143,00 36,74 56,10 2 650,56 zł
Listopad 2 200,00 214,72 143,00 36,74 56,10 2 650,56 zł
Grudzień 2 200,00 214,72 143,00 36,74 56,10 2 650,56 zł
Rocznie 26 400,00 2 576,64 1 716,00 440,88 673,20 31 806,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 639 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 651 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 663 zł
Ubezpieczenie emerytalne 215 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 176 zł
Zaliczka na podatek 114 zł
Całość - kwota brutto 2 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 200,00 214,72 33,00 0,00 175,71 1 562,00 114,00 1 662,57
Luty 2 200,00 214,72 33,00 0,00 175,71 1 562,00 114,00 1 662,57
Marzec 2 200,00 214,72 33,00 0,00 175,71 1 562,00 114,00 1 662,57
Kwiecień 2 200,00 214,72 33,00 0,00 175,71 1 562,00 114,00 1 662,57
Maj 2 200,00 214,72 33,00 0,00 175,71 1 562,00 114,00 1 662,57
Czerwiec 2 200,00 214,72 33,00 0,00 175,71 1 562,00 114,00 1 662,57
Lipiec 2 200,00 214,72 33,00 0,00 175,71 1 562,00 114,00 1 662,57
Sierpień 2 200,00 214,72 33,00 0,00 175,71 1 562,00 114,00 1 662,57
Wrzesień 2 200,00 214,72 33,00 0,00 175,71 1 562,00 114,00 1 662,57
Październik 2 200,00 214,72 33,00 0,00 175,71 1 562,00 114,00 1 662,57
Listopad 2 200,00 214,72 33,00 0,00 175,71 1 562,00 114,00 1 662,57
Grudzień 2 200,00 214,72 33,00 0,00 175,71 1 562,00 114,00 1 662,57
Rocznie 26 400,00 2 576,64 396,00 0,00 2 108,52 18 744,00 1 368,00 19 950,84
Wynagrodzenie pracownika 2 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 215 zł
Ubezpieczenie rentowe 143 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 614 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 200,00 214,72 143,00 0,00 56,10 2 613,82 zł
Luty 2 200,00 214,72 143,00 0,00 56,10 2 613,82 zł
Marzec 2 200,00 214,72 143,00 0,00 56,10 2 613,82 zł
Kwiecień 2 200,00 214,72 143,00 0,00 56,10 2 613,82 zł
Maj 2 200,00 214,72 143,00 0,00 56,10 2 613,82 zł
Czerwiec 2 200,00 214,72 143,00 0,00 56,10 2 613,82 zł
Lipiec 2 200,00 214,72 143,00 0,00 56,10 2 613,82 zł
Sierpień 2 200,00 214,72 143,00 0,00 56,10 2 613,82 zł
Wrzesień 2 200,00 214,72 143,00 0,00 56,10 2 613,82 zł
Październik 2 200,00 214,72 143,00 0,00 56,10 2 613,82 zł
Listopad 2 200,00 214,72 143,00 0,00 56,10 2 613,82 zł
Grudzień 2 200,00 214,72 143,00 0,00 56,10 2 613,82 zł
Rocznie 26 400,00 2 576,64 1 716,00 0,00 673,20 31 365,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 663 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 614 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 901 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 299 zł
Całość - kwota brutto 2 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 299,00 1 901,00
Luty 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 299,00 1 901,00
Marzec 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 299,00 1 901,00
Kwiecień 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 299,00 1 901,00
Maj 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 299,00 1 901,00
Czerwiec 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 299,00 1 901,00
Lipiec 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 299,00 1 901,00
Sierpień 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 299,00 1 901,00
Wrzesień 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 299,00 1 901,00
Październik 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 299,00 1 901,00
Listopad 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 299,00 1 901,00
Grudzień 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00 299,00 1 901,00
Rocznie 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 588,00 22 812,00
Wynagrodzenie pracownika 2 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 zł
Luty 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 zł
Marzec 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 zł
Kwiecień 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 zł
Maj 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 zł
Czerwiec 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 zł
Lipiec 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 zł
Sierpień 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 zł
Wrzesień 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 zł
Październik 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 zł
Listopad 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 zł
Grudzień 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 zł
Rocznie 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 901 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 817 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 200 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1,00 0,00 1 817,19
Luty 2 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1,00 0,00 1 817,19
Marzec 2 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1,00 0,00 1 817,19
Kwiecień 2 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1,00 0,00 1 817,19
Maj 2 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1,00 0,00 1 817,19
Czerwiec 2 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1,00 0,00 1 817,19
Lipiec 2 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 572,99
Sierpień 2 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 572,99
Wrzesień 2 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 572,99
Październik 2 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 572,99
Listopad 2 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 572,99
Grudzień 2 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 572,99
Rocznie 26 400,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6,00 0,00 20 341,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 817 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ