Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2210 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 210 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 645 zł
Ubezpieczenie emerytalne 216 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 172 zł
Zaliczka na podatek 90 zł
Całość - kwota brutto 2 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 210,00 215,70 33,15 54,15 171,63 1 657,00 90,00 1 645,37
Luty 2 210,00 215,70 33,15 54,15 171,63 1 657,00 90,00 1 645,37
Marzec 2 210,00 215,70 33,15 54,15 171,63 1 657,00 90,00 1 645,37
Kwiecień 2 210,00 215,70 33,15 54,15 171,63 1 657,00 90,00 1 645,37
Maj 2 210,00 215,70 33,15 54,15 171,63 1 657,00 90,00 1 645,37
Czerwiec 2 210,00 215,70 33,15 54,15 171,63 1 657,00 90,00 1 645,37
Lipiec 2 210,00 215,70 33,15 54,15 171,63 1 657,00 90,00 1 645,37
Sierpień 2 210,00 215,70 33,15 54,15 171,63 1 657,00 90,00 1 645,37
Wrzesień 2 210,00 215,70 33,15 54,15 171,63 1 657,00 90,00 1 645,37
Październik 2 210,00 215,70 33,15 54,15 171,63 1 657,00 90,00 1 645,37
Listopad 2 210,00 215,70 33,15 54,15 171,63 1 657,00 90,00 1 645,37
Grudzień 2 210,00 215,70 33,15 54,15 171,63 1 657,00 90,00 1 645,37
Rocznie 26 520,00 2 588,40 397,80 649,80 2 059,56 19 884,00 1 080,00 19 744,44
Wynagrodzenie pracownika 2 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 216 zł
Ubezpieczenie rentowe 144 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 37 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 663 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 210,00 215,70 143,65 36,91 56,36 2 662,62 zł
Luty 2 210,00 215,70 143,65 36,91 56,36 2 662,62 zł
Marzec 2 210,00 215,70 143,65 36,91 56,36 2 662,62 zł
Kwiecień 2 210,00 215,70 143,65 36,91 56,36 2 662,62 zł
Maj 2 210,00 215,70 143,65 36,91 56,36 2 662,62 zł
Czerwiec 2 210,00 215,70 143,65 36,91 56,36 2 662,62 zł
Lipiec 2 210,00 215,70 143,65 36,91 56,36 2 662,62 zł
Sierpień 2 210,00 215,70 143,65 36,91 56,36 2 662,62 zł
Wrzesień 2 210,00 215,70 143,65 36,91 56,36 2 662,62 zł
Październik 2 210,00 215,70 143,65 36,91 56,36 2 662,62 zł
Listopad 2 210,00 215,70 143,65 36,91 56,36 2 662,62 zł
Grudzień 2 210,00 215,70 143,65 36,91 56,36 2 662,62 zł
Rocznie 26 520,00 2 588,40 1 723,80 442,92 676,32 31 951,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 645 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 210 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 663 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2210 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 216 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 177 zł
Zaliczka na podatek 115 zł
Całość - kwota brutto 2 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 210,00 215,70 33,15 0,00 176,50 1 569,00 115,00 1 669,65
Luty 2 210,00 215,70 33,15 0,00 176,50 1 569,00 115,00 1 669,65
Marzec 2 210,00 215,70 33,15 0,00 176,50 1 569,00 115,00 1 669,65
Kwiecień 2 210,00 215,70 33,15 0,00 176,50 1 569,00 115,00 1 669,65
Maj 2 210,00 215,70 33,15 0,00 176,50 1 569,00 115,00 1 669,65
Czerwiec 2 210,00 215,70 33,15 0,00 176,50 1 569,00 115,00 1 669,65
Lipiec 2 210,00 215,70 33,15 0,00 176,50 1 569,00 115,00 1 669,65
Sierpień 2 210,00 215,70 33,15 0,00 176,50 1 569,00 115,00 1 669,65
Wrzesień 2 210,00 215,70 33,15 0,00 176,50 1 569,00 115,00 1 669,65
Październik 2 210,00 215,70 33,15 0,00 176,50 1 569,00 115,00 1 669,65
Listopad 2 210,00 215,70 33,15 0,00 176,50 1 569,00 115,00 1 669,65
Grudzień 2 210,00 215,70 33,15 0,00 176,50 1 569,00 115,00 1 669,65
Rocznie 26 520,00 2 588,40 397,80 0,00 2 118,00 18 828,00 1 380,00 20 035,80
Wynagrodzenie pracownika 2 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 216 zł
Ubezpieczenie rentowe 144 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 626 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 210,00 215,70 143,65 0,00 56,36 2 625,71 zł
Luty 2 210,00 215,70 143,65 0,00 56,36 2 625,71 zł
Marzec 2 210,00 215,70 143,65 0,00 56,36 2 625,71 zł
Kwiecień 2 210,00 215,70 143,65 0,00 56,36 2 625,71 zł
Maj 2 210,00 215,70 143,65 0,00 56,36 2 625,71 zł
Czerwiec 2 210,00 215,70 143,65 0,00 56,36 2 625,71 zł
Lipiec 2 210,00 215,70 143,65 0,00 56,36 2 625,71 zł
Sierpień 2 210,00 215,70 143,65 0,00 56,36 2 625,71 zł
Wrzesień 2 210,00 215,70 143,65 0,00 56,36 2 625,71 zł
Październik 2 210,00 215,70 143,65 0,00 56,36 2 625,71 zł
Listopad 2 210,00 215,70 143,65 0,00 56,36 2 625,71 zł
Grudzień 2 210,00 215,70 143,65 0,00 56,36 2 625,71 zł
Rocznie 26 520,00 2 588,40 1 723,80 0,00 676,32 31 508,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 210 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 626 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2210 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 909 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 301 zł
Całość - kwota brutto 2 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 301,00 1 909,00
Luty 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 301,00 1 909,00
Marzec 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 301,00 1 909,00
Kwiecień 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 301,00 1 909,00
Maj 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 301,00 1 909,00
Czerwiec 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 301,00 1 909,00
Lipiec 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 301,00 1 909,00
Sierpień 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 301,00 1 909,00
Wrzesień 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 301,00 1 909,00
Październik 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 301,00 1 909,00
Listopad 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 301,00 1 909,00
Grudzień 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 301,00 1 909,00
Rocznie 26 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 216,00 3 612,00 22 908,00
Wynagrodzenie pracownika 2 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 210 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 zł
Luty 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 zł
Marzec 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 zł
Kwiecień 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 zł
Maj 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 zł
Czerwiec 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 zł
Lipiec 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 zł
Sierpień 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 zł
Wrzesień 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 zł
Październik 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 zł
Listopad 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 zł
Grudzień 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 zł
Rocznie 26 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 909 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 210 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 210 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2210 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 828 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 20 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 210 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 210,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 20,00 0,00 1 827,66
Luty 2 210,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 20,00 0,00 1 827,66
Marzec 2 210,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 20,00 0,00 1 827,66
Kwiecień 2 210,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 20,00 0,00 1 827,66
Maj 2 210,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 20,00 0,00 1 827,66
Czerwiec 2 210,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 20,00 0,00 1 827,66
Lipiec 2 210,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 619,97
Sierpień 2 210,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 619,97
Wrzesień 2 210,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 619,97
Październik 2 210,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 619,97
Listopad 2 210,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 619,97
Grudzień 2 210,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 619,97
Rocznie 26 520,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 120,00 0,00 20 685,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 828 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ