Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2130 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 130 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 165 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 130,00 207,89 31,95 52,19 165,42 1 588,00 0,00 1 672,55
Luty 2 130,00 207,89 31,95 52,19 165,42 1 588,00 0,00 1 672,55
Marzec 2 130,00 207,89 31,95 52,19 165,42 1 588,00 0,00 1 672,55
Kwiecień 2 130,00 207,89 31,95 52,19 165,42 1 588,00 0,00 1 672,55
Maj 2 130,00 207,89 31,95 52,19 165,42 1 588,00 0,00 1 672,55
Czerwiec 2 130,00 207,89 31,95 52,19 165,42 1 588,00 0,00 1 672,55
Lipiec 2 130,00 207,89 31,95 52,19 165,42 1 588,00 0,00 1 672,55
Sierpień 2 130,00 207,89 31,95 52,19 165,42 1 588,00 0,00 1 672,55
Wrzesień 2 130,00 207,89 31,95 52,19 165,42 1 588,00 0,00 1 672,55
Październik 2 130,00 207,89 31,95 52,19 165,42 1 588,00 0,00 1 672,55
Listopad 2 130,00 207,89 31,95 52,19 165,42 1 588,00 0,00 1 672,55
Grudzień 2 130,00 207,89 31,95 52,19 165,42 1 588,00 0,00 1 672,55
Rocznie 25 560,00 2 494,68 383,40 626,28 0,00 19 056,00 0,00 20 070,60
Wynagrodzenie pracownika 2 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 138 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 36 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 566 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 130,00 207,89 138,45 35,57 54,32 2 566,23 zł
Luty 2 130,00 207,89 138,45 35,57 54,32 2 566,23 zł
Marzec 2 130,00 207,89 138,45 35,57 54,32 2 566,23 zł
Kwiecień 2 130,00 207,89 138,45 35,57 54,32 2 566,23 zł
Maj 2 130,00 207,89 138,45 35,57 54,32 2 566,23 zł
Czerwiec 2 130,00 207,89 138,45 35,57 54,32 2 566,23 zł
Lipiec 2 130,00 207,89 138,45 35,57 54,32 2 566,23 zł
Sierpień 2 130,00 207,89 138,45 35,57 54,32 2 566,23 zł
Wrzesień 2 130,00 207,89 138,45 35,57 54,32 2 566,23 zł
Październik 2 130,00 207,89 138,45 35,57 54,32 2 566,23 zł
Listopad 2 130,00 207,89 138,45 35,57 54,32 2 566,23 zł
Grudzień 2 130,00 207,89 138,45 35,57 54,32 2 566,23 zł
Rocznie 25 560,00 2 494,68 1 661,40 426,84 651,84 30 794,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 673 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 130 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 566 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2130 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 170 zł
Zaliczka na podatek 181 zł
Całość - kwota brutto 2 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 130,00 207,89 31,95 0,00 170,11 1 512,00 181,00 1 538,61
Luty 2 130,00 207,89 31,95 0,00 170,11 1 512,00 181,00 1 538,61
Marzec 2 130,00 207,89 31,95 0,00 170,11 1 512,00 181,00 1 538,61
Kwiecień 2 130,00 207,89 31,95 0,00 170,11 1 512,00 181,00 1 538,61
Maj 2 130,00 207,89 31,95 0,00 170,11 1 512,00 181,00 1 538,61
Czerwiec 2 130,00 207,89 31,95 0,00 170,11 1 512,00 181,00 1 538,61
Lipiec 2 130,00 207,89 31,95 0,00 170,11 1 512,00 181,00 1 538,61
Sierpień 2 130,00 207,89 31,95 0,00 170,11 1 512,00 181,00 1 538,61
Wrzesień 2 130,00 207,89 31,95 0,00 170,11 1 512,00 181,00 1 538,61
Październik 2 130,00 207,89 31,95 0,00 170,11 1 512,00 181,00 1 538,61
Listopad 2 130,00 207,89 31,95 0,00 170,11 1 512,00 181,00 1 538,61
Grudzień 2 130,00 207,89 31,95 0,00 170,11 1 512,00 181,00 1 538,61
Rocznie 25 560,00 2 494,68 383,40 0,00 2 041,32 18 144,00 132,00 18 463,32
Wynagrodzenie pracownika 2 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 138 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 531 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 130,00 207,89 138,45 0,00 54,32 2 530,66 zł
Luty 2 130,00 207,89 138,45 0,00 54,32 2 530,66 zł
Marzec 2 130,00 207,89 138,45 0,00 54,32 2 530,66 zł
Kwiecień 2 130,00 207,89 138,45 0,00 54,32 2 530,66 zł
Maj 2 130,00 207,89 138,45 0,00 54,32 2 530,66 zł
Czerwiec 2 130,00 207,89 138,45 0,00 54,32 2 530,66 zł
Lipiec 2 130,00 207,89 138,45 0,00 54,32 2 530,66 zł
Sierpień 2 130,00 207,89 138,45 0,00 54,32 2 530,66 zł
Wrzesień 2 130,00 207,89 138,45 0,00 54,32 2 530,66 zł
Październik 2 130,00 207,89 138,45 0,00 54,32 2 530,66 zł
Listopad 2 130,00 207,89 138,45 0,00 54,32 2 530,66 zł
Grudzień 2 130,00 207,89 138,45 0,00 54,32 2 530,66 zł
Rocznie 25 560,00 2 494,68 1 661,40 0,00 651,84 30 367,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 539 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 130 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 531 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2130 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 290 zł
Całość - kwota brutto 2 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Luty 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Marzec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Kwiecień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Maj 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Czerwiec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Lipiec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Sierpień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Wrzesień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Październik 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Listopad 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Grudzień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Rocznie 25 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 448,00 3 480,00 22 080,00
Wynagrodzenie pracownika 2 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 130 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Luty 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Marzec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Kwiecień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Maj 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Czerwiec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Lipiec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Sierpień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Wrzesień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Październik 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Listopad 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Grudzień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Rocznie 25 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 130 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 130 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2130 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 859 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 130 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 130,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 859,10
Luty 2 130,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 859,10
Marzec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 859,10
Kwiecień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 859,10
Maj 2 130,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 859,10
Czerwiec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 54,00 0,00 1 805,10
Lipiec 2 130,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 172,00 0,00 1 423,51
Sierpień 2 130,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 172,00 0,00 1 423,51
Wrzesień 2 130,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 172,00 0,00 1 423,51
Październik 2 130,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 172,00 0,00 1 423,51
Listopad 2 130,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 172,00 0,00 1 423,51
Grudzień 2 130,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 172,00 0,00 1 423,51
Rocznie 25 560,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 086,00 0,00 19 641,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 859 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.