Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2180 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 180 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 712 zł
Ubezpieczenie emerytalne 213 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 169 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 180,00 212,77 32,70 53,41 169,30 1 631,00 0,00 1 711,82
Luty 2 180,00 212,77 32,70 53,41 169,30 1 631,00 0,00 1 711,82
Marzec 2 180,00 212,77 32,70 53,41 169,30 1 631,00 0,00 1 711,82
Kwiecień 2 180,00 212,77 32,70 53,41 169,30 1 631,00 0,00 1 711,82
Maj 2 180,00 212,77 32,70 53,41 169,30 1 631,00 0,00 1 711,82
Czerwiec 2 180,00 212,77 32,70 53,41 169,30 1 631,00 0,00 1 711,82
Lipiec 2 180,00 212,77 32,70 53,41 169,30 1 631,00 0,00 1 711,82
Sierpień 2 180,00 212,77 32,70 53,41 169,30 1 631,00 0,00 1 711,82
Wrzesień 2 180,00 212,77 32,70 53,41 169,30 1 631,00 0,00 1 711,82
Październik 2 180,00 212,77 32,70 53,41 169,30 1 631,00 0,00 1 711,82
Listopad 2 180,00 212,77 32,70 53,41 169,30 1 631,00 0,00 1 711,82
Grudzień 2 180,00 212,77 32,70 53,41 169,30 1 631,00 0,00 1 711,82
Rocznie 26 160,00 2 553,24 392,40 640,92 0,00 19 572,00 0,00 20 541,84
Wynagrodzenie pracownika 2 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 213 zł
Ubezpieczenie rentowe 142 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 36 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 626 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 180,00 212,77 141,70 36,41 55,59 2 626,47 zł
Luty 2 180,00 212,77 141,70 36,41 55,59 2 626,47 zł
Marzec 2 180,00 212,77 141,70 36,41 55,59 2 626,47 zł
Kwiecień 2 180,00 212,77 141,70 36,41 55,59 2 626,47 zł
Maj 2 180,00 212,77 141,70 36,41 55,59 2 626,47 zł
Czerwiec 2 180,00 212,77 141,70 36,41 55,59 2 626,47 zł
Lipiec 2 180,00 212,77 141,70 36,41 55,59 2 626,47 zł
Sierpień 2 180,00 212,77 141,70 36,41 55,59 2 626,47 zł
Wrzesień 2 180,00 212,77 141,70 36,41 55,59 2 626,47 zł
Październik 2 180,00 212,77 141,70 36,41 55,59 2 626,47 zł
Listopad 2 180,00 212,77 141,70 36,41 55,59 2 626,47 zł
Grudzień 2 180,00 212,77 141,70 36,41 55,59 2 626,47 zł
Rocznie 26 160,00 2 553,24 1 700,40 436,92 667,08 31 517,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 712 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 180 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 626 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2180 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 575 zł
Ubezpieczenie emerytalne 213 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 174 zł
Zaliczka na podatek 186 zł
Całość - kwota brutto 2 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 180,00 212,77 32,70 0,00 174,11 1 548,00 186,00 1 574,66
Luty 2 180,00 212,77 32,70 0,00 174,11 1 548,00 186,00 1 574,66
Marzec 2 180,00 212,77 32,70 0,00 174,11 1 548,00 186,00 1 574,66
Kwiecień 2 180,00 212,77 32,70 0,00 174,11 1 548,00 186,00 1 574,66
Maj 2 180,00 212,77 32,70 0,00 174,11 1 548,00 186,00 1 574,66
Czerwiec 2 180,00 212,77 32,70 0,00 174,11 1 548,00 186,00 1 574,66
Lipiec 2 180,00 212,77 32,70 0,00 174,11 1 548,00 186,00 1 574,66
Sierpień 2 180,00 212,77 32,70 0,00 174,11 1 548,00 186,00 1 574,66
Wrzesień 2 180,00 212,77 32,70 0,00 174,11 1 548,00 186,00 1 574,66
Październik 2 180,00 212,77 32,70 0,00 174,11 1 548,00 186,00 1 574,66
Listopad 2 180,00 212,77 32,70 0,00 174,11 1 548,00 186,00 1 574,66
Grudzień 2 180,00 212,77 32,70 0,00 174,11 1 548,00 186,00 1 574,66
Rocznie 26 160,00 2 553,24 392,40 0,00 2 089,32 18 576,00 144,00 18 895,92
Wynagrodzenie pracownika 2 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 213 zł
Ubezpieczenie rentowe 142 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 180,00 212,77 141,70 0,00 55,59 2 590,06 zł
Luty 2 180,00 212,77 141,70 0,00 55,59 2 590,06 zł
Marzec 2 180,00 212,77 141,70 0,00 55,59 2 590,06 zł
Kwiecień 2 180,00 212,77 141,70 0,00 55,59 2 590,06 zł
Maj 2 180,00 212,77 141,70 0,00 55,59 2 590,06 zł
Czerwiec 2 180,00 212,77 141,70 0,00 55,59 2 590,06 zł
Lipiec 2 180,00 212,77 141,70 0,00 55,59 2 590,06 zł
Sierpień 2 180,00 212,77 141,70 0,00 55,59 2 590,06 zł
Wrzesień 2 180,00 212,77 141,70 0,00 55,59 2 590,06 zł
Październik 2 180,00 212,77 141,70 0,00 55,59 2 590,06 zł
Listopad 2 180,00 212,77 141,70 0,00 55,59 2 590,06 zł
Grudzień 2 180,00 212,77 141,70 0,00 55,59 2 590,06 zł
Rocznie 26 160,00 2 553,24 1 700,40 0,00 667,08 31 080,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 575 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 180 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2180 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 884 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 296 zł
Całość - kwota brutto 2 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 296,00 1 884,00
Luty 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 296,00 1 884,00
Marzec 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 296,00 1 884,00
Kwiecień 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 296,00 1 884,00
Maj 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 296,00 1 884,00
Czerwiec 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 296,00 1 884,00
Lipiec 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 296,00 1 884,00
Sierpień 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 296,00 1 884,00
Wrzesień 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 296,00 1 884,00
Październik 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 296,00 1 884,00
Listopad 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 296,00 1 884,00
Grudzień 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 296,00 1 884,00
Rocznie 26 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 928,00 3 552,00 22 608,00
Wynagrodzenie pracownika 2 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 180 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 zł
Luty 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 zł
Marzec 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 zł
Kwiecień 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 zł
Maj 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 zł
Czerwiec 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 zł
Lipiec 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 zł
Sierpień 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 zł
Wrzesień 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 zł
Październik 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 zł
Listopad 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 zł
Grudzień 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 zł
Rocznie 26 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 884 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 180 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 180 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2180 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 909 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 180 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 180,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 909,10
Luty 2 180,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 909,10
Marzec 2 180,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 909,10
Kwiecień 2 180,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 909,10
Maj 2 180,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 909,10
Czerwiec 2 180,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 108,00 0,00 1 801,10
Lipiec 2 180,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 188,00 0,00 1 457,51
Sierpień 2 180,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 188,00 0,00 1 457,51
Wrzesień 2 180,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 188,00 0,00 1 457,51
Październik 2 180,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 188,00 0,00 1 457,51
Listopad 2 180,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 188,00 0,00 1 457,51
Grudzień 2 180,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 188,00 0,00 1 457,51
Rocznie 26 160,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 236,00 0,00 20 091,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 909 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.