Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2160 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 160 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 696 zł
Ubezpieczenie emerytalne 211 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 168 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 0,00 1 696,11
Luty 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 0,00 1 696,11
Marzec 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 0,00 1 696,11
Kwiecień 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 0,00 1 696,11
Maj 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 0,00 1 696,11
Czerwiec 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 0,00 1 696,11
Lipiec 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 0,00 1 696,11
Sierpień 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 0,00 1 696,11
Wrzesień 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 0,00 1 696,11
Październik 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 0,00 1 696,11
Listopad 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 0,00 1 696,11
Grudzień 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 0,00 1 696,11
Rocznie 25 920,00 2 529,84 388,80 635,04 0,00 19 368,00 0,00 20 353,32
Wynagrodzenie pracownika 2 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 211 zł
Ubezpieczenie rentowe 140 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 36 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Luty 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Marzec 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Kwiecień 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Maj 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Czerwiec 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Lipiec 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Sierpień 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Wrzesień 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Październik 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Listopad 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Grudzień 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Rocznie 25 920,00 2 529,84 1 684,80 432,84 660,96 31 228,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 696 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 160 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2160 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 160 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 211 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 173 zł
Zaliczka na podatek 184 zł
Całość - kwota brutto 2 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 160,00 210,82 32,40 0,00 172,51 1 533,00 184,00 1 560,31
Luty 2 160,00 210,82 32,40 0,00 172,51 1 533,00 184,00 1 560,31
Marzec 2 160,00 210,82 32,40 0,00 172,51 1 533,00 184,00 1 560,31
Kwiecień 2 160,00 210,82 32,40 0,00 172,51 1 533,00 184,00 1 560,31
Maj 2 160,00 210,82 32,40 0,00 172,51 1 533,00 184,00 1 560,31
Czerwiec 2 160,00 210,82 32,40 0,00 172,51 1 533,00 184,00 1 560,31
Lipiec 2 160,00 210,82 32,40 0,00 172,51 1 533,00 184,00 1 560,31
Sierpień 2 160,00 210,82 32,40 0,00 172,51 1 533,00 184,00 1 560,31
Wrzesień 2 160,00 210,82 32,40 0,00 172,51 1 533,00 184,00 1 560,31
Październik 2 160,00 210,82 32,40 0,00 172,51 1 533,00 184,00 1 560,31
Listopad 2 160,00 210,82 32,40 0,00 172,51 1 533,00 184,00 1 560,31
Grudzień 2 160,00 210,82 32,40 0,00 172,51 1 533,00 184,00 1 560,31
Rocznie 25 920,00 2 529,84 388,80 0,00 2 070,12 18 396,00 132,00 18 723,72
Wynagrodzenie pracownika 2 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 211 zł
Ubezpieczenie rentowe 140 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 566 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 160,00 210,82 140,40 0,00 55,08 2 566,30 zł
Luty 2 160,00 210,82 140,40 0,00 55,08 2 566,30 zł
Marzec 2 160,00 210,82 140,40 0,00 55,08 2 566,30 zł
Kwiecień 2 160,00 210,82 140,40 0,00 55,08 2 566,30 zł
Maj 2 160,00 210,82 140,40 0,00 55,08 2 566,30 zł
Czerwiec 2 160,00 210,82 140,40 0,00 55,08 2 566,30 zł
Lipiec 2 160,00 210,82 140,40 0,00 55,08 2 566,30 zł
Sierpień 2 160,00 210,82 140,40 0,00 55,08 2 566,30 zł
Wrzesień 2 160,00 210,82 140,40 0,00 55,08 2 566,30 zł
Październik 2 160,00 210,82 140,40 0,00 55,08 2 566,30 zł
Listopad 2 160,00 210,82 140,40 0,00 55,08 2 566,30 zł
Grudzień 2 160,00 210,82 140,40 0,00 55,08 2 566,30 zł
Rocznie 25 920,00 2 529,84 1 684,80 0,00 660,96 30 795,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 160 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 566 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2160 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 160 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 294 zł
Całość - kwota brutto 2 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 294,00 1 866,00
Luty 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 294,00 1 866,00
Marzec 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 294,00 1 866,00
Kwiecień 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 294,00 1 866,00
Maj 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 294,00 1 866,00
Czerwiec 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 294,00 1 866,00
Lipiec 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 294,00 1 866,00
Sierpień 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 294,00 1 866,00
Wrzesień 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 294,00 1 866,00
Październik 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 294,00 1 866,00
Listopad 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 294,00 1 866,00
Grudzień 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 294,00 1 866,00
Rocznie 25 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 736,00 3 528,00 22 392,00
Wynagrodzenie pracownika 2 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 160 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 zł
Luty 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 zł
Marzec 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 zł
Kwiecień 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 zł
Maj 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 zł
Czerwiec 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 zł
Lipiec 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 zł
Sierpień 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 zł
Wrzesień 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 zł
Październik 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 zł
Listopad 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 zł
Grudzień 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 zł
Rocznie 25 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 866 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 160 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 160 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2160 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 160 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 160 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 160,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 889,10
Luty 2 160,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 889,10
Marzec 2 160,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 889,10
Kwiecień 2 160,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 889,10
Maj 2 160,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 889,10
Czerwiec 2 160,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 86,00 0,00 1 803,10
Lipiec 2 160,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 182,00 0,00 1 443,51
Sierpień 2 160,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 182,00 0,00 1 443,51
Wrzesień 2 160,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 182,00 0,00 1 443,51
Październik 2 160,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 182,00 0,00 1 443,51
Listopad 2 160,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 182,00 0,00 1 443,51
Grudzień 2 160,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 182,00 0,00 1 443,51
Rocznie 25 920,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 178,00 0,00 19 909,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 889 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.