Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 922 zł
Ubezpieczenie rentowe 449 zł
Ubezpieczenie chorobowe 733 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 325 zł
Zaliczka na podatek 2 770 zł
Całość - kwota brutto 29 935 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 935,00 2 921,66 449,03 733,41 2 324,78 25 581,00 2 770,00 20 736,12
Luty 29 935,00 2 921,66 449,03 733,41 2 324,78 25 581,00 2 770,00 20 736,12
Marzec 29 935,00 2 921,66 449,03 733,41 2 324,78 25 581,00 2 770,00 20 736,12
Kwiecień 29 935,00 2 921,66 449,03 733,41 2 324,78 25 581,00 2 770,00 20 736,12
Maj 29 935,00 2 921,66 449,03 733,41 2 324,78 25 581,00 4 351,00 19 155,12
Czerwiec 29 935,00 2 921,66 449,03 733,41 2 324,78 25 581,00 8 186,00 15 320,12
Lipiec 29 935,00 2 775,72 426,57 733,41 2 339,94 25 749,00 8 240,00 15 419,36
Sierpień 29 935,00 0,00 0,00 733,41 2 628,14 28 952,00 9 265,00 17 308,45
Wrzesień 29 935,00 0,00 0,00 733,41 2 628,14 28 952,00 9 265,00 17 308,45
Październik 29 935,00 0,00 0,00 733,41 2 628,14 28 952,00 9 265,00 17 308,45
Listopad 29 935,00 0,00 0,00 733,41 2 628,14 28 952,00 9 265,00 17 308,45
Grudzień 29 935,00 0,00 0,00 733,41 2 628,14 28 952,00 9 265,00 17 308,45
Rocznie 359 220,00 20 305,68 3 120,75 8 800,92 29 429,32 323 995,00 48 752,00 219 381,33
Wynagrodzenie pracownika 29 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 922 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 946 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 500 zł
Fundusz Pracy (FP) 733 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 066 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 935,00 2 921,66 1 945,78 499,91 763,35 36 065,70 zł
Luty 29 935,00 2 921,66 1 945,78 499,91 763,35 36 065,70 zł
Marzec 29 935,00 2 921,66 1 945,78 499,91 763,35 36 065,70 zł
Kwiecień 29 935,00 2 921,66 1 945,78 499,91 763,35 36 065,70 zł
Maj 29 935,00 2 921,66 1 945,78 499,91 763,35 36 065,70 zł
Czerwiec 29 935,00 2 921,66 1 945,78 499,91 763,35 36 065,70 zł
Lipiec 29 935,00 2 775,72 1 848,57 499,91 763,35 35 822,55 zł
Sierpień 29 935,00 0,00 0,00 499,91 763,35 31 198,26 zł
Wrzesień 29 935,00 0,00 0,00 499,91 763,35 31 198,26 zł
Październik 29 935,00 0,00 0,00 499,91 763,35 31 198,26 zł
Listopad 29 935,00 0,00 0,00 499,91 763,35 31 198,26 zł
Grudzień 29 935,00 0,00 0,00 499,91 763,35 31 198,26 zł
Rocznie 359 220,00 20 305,68 13 523,25 5 998,92 9 160,20 408 208,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 935 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 736 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 736 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 066 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 739 zł
Ubezpieczenie rentowe 421 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 241 zł
Zaliczka na podatek 2 390 zł
Całość - kwota brutto 28 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 060,00 2 738,66 420,90 0,00 2 241,04 19 920,00 2 390,00 20 269,00
Luty 28 060,00 2 738,66 420,90 0,00 2 241,04 19 920,00 2 390,00 20 269,00
Marzec 28 060,00 2 738,66 420,90 0,00 2 241,04 19 920,00 2 390,00 20 269,00
Kwiecień 28 060,00 2 738,66 420,90 0,00 2 241,04 19 920,00 2 390,00 20 269,00
Maj 28 060,00 2 738,66 420,90 0,00 2 241,04 19 920,00 2 390,00 20 269,00
Czerwiec 28 060,00 2 738,66 420,90 0,00 2 241,04 19 920,00 2 390,00 20 269,00
Lipiec 28 060,00 2 738,66 420,90 0,00 2 241,04 19 920,00 2 390,00 20 269,00
Sierpień 28 060,00 1 135,06 174,45 0,00 2 407,54 21 400,00 2 568,00 21 774,95
Wrzesień 28 060,00 0,00 0,00 0,00 2 525,40 22 448,00 2 694,00 22 840,84
Październik 28 060,00 0,00 0,00 0,00 2 525,40 22 448,00 2 694,00 22 840,84
Listopad 28 060,00 0,00 0,00 0,00 2 525,40 22 448,00 2 694,00 22 840,84
Grudzień 28 060,00 0,00 0,00 0,00 2 525,40 22 448,00 2 694,00 22 840,84
Rocznie 336 720,00 20 305,68 3 120,75 0,00 28 196,42 250 632,00 1 875,00 255 021,31
Wynagrodzenie pracownika 28 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 739 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 824 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 687 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 338 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 060,00 2 738,66 1 823,90 0,00 715,53 33 338,09 zł
Luty 28 060,00 2 738,66 1 823,90 0,00 715,53 33 338,09 zł
Marzec 28 060,00 2 738,66 1 823,90 0,00 715,53 33 338,09 zł
Kwiecień 28 060,00 2 738,66 1 823,90 0,00 715,53 33 338,09 zł
Maj 28 060,00 2 738,66 1 823,90 0,00 715,53 33 338,09 zł
Czerwiec 28 060,00 2 738,66 1 823,90 0,00 715,53 33 338,09 zł
Lipiec 28 060,00 2 738,66 1 823,90 0,00 715,53 33 338,09 zł
Sierpień 28 060,00 1 135,06 755,95 0,00 715,53 30 666,54 zł
Wrzesień 28 060,00 0,00 0,00 0,00 715,53 28 775,53 zł
Październik 28 060,00 0,00 0,00 0,00 715,53 28 775,53 zł
Listopad 28 060,00 0,00 0,00 0,00 715,53 28 775,53 zł
Grudzień 28 060,00 0,00 0,00 0,00 715,53 28 775,53 zł
Rocznie 336 720,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 586,36 379 135,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 269 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 269 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 338 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 337 zł
Całość - kwota brutto 24 537 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 630,00 3 337,00 21 200,00
Luty 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 630,00 3 337,00 21 200,00
Marzec 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 630,00 3 337,00 21 200,00
Kwiecień 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 630,00 3 337,00 21 200,00
Maj 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 630,00 3 337,00 21 200,00
Czerwiec 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 630,00 3 337,00 21 200,00
Lipiec 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 630,00 3 337,00 21 200,00
Sierpień 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 630,00 3 337,00 21 200,00
Wrzesień 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 630,00 3 337,00 21 200,00
Październik 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 630,00 3 337,00 21 200,00
Listopad 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 630,00 3 337,00 21 200,00
Grudzień 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 630,00 3 337,00 21 200,00
Rocznie 294 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 560,00 40 044,00 254 400,00
Wynagrodzenie pracownika 24 537 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 537 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 zł
Luty 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 zł
Marzec 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 zł
Kwiecień 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 zł
Maj 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 zł
Czerwiec 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 zł
Lipiec 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 zł
Sierpień 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 zł
Wrzesień 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 zł
Październik 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 zł
Listopad 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 zł
Grudzień 24 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 537,00 zł
Rocznie 294 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 537 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 537 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 302 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 300 zł
Zaliczka na podatek 5 952 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 554 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 554,00 0,00 0,00 0,00 2 299,86 0,00 5 952,00 0,00 17 302,14
Luty 25 554,00 0,00 0,00 0,00 2 299,86 0,00 7 752,00 0,00 15 502,14
Marzec 25 554,00 0,00 0,00 0,00 2 299,86 0,00 7 752,00 0,00 15 502,14
Kwiecień 25 554,00 0,00 0,00 0,00 2 299,86 0,00 7 752,00 0,00 15 502,14
Maj 25 554,00 0,00 0,00 0,00 2 299,86 0,00 7 752,00 0,00 15 502,14
Czerwiec 25 554,00 0,00 0,00 0,00 2 299,86 0,00 7 752,00 0,00 15 502,14
Lipiec 25 554,00 176,27 72,24 0,00 2 299,86 15,08 7 668,00 0,00 15 322,55
Sierpień 25 554,00 176,27 72,24 0,00 2 299,86 15,08 7 668,00 0,00 15 322,55
Wrzesień 25 554,00 176,27 72,24 0,00 2 299,86 15,08 7 668,00 0,00 15 322,55
Październik 25 554,00 176,27 72,24 0,00 2 299,86 15,08 7 668,00 0,00 15 322,55
Listopad 25 554,00 176,27 72,24 0,00 2 299,86 15,08 7 668,00 0,00 15 322,55
Grudzień 25 554,00 176,27 72,24 0,00 2 299,86 15,08 7 668,00 0,00 15 322,55
Rocznie 306 648,00 1 057,62 433,44 0,00 27 598,32 0,00 90 720,00 0,00 186 748,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 554 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 302 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.