Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2120 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 120 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 484 zł
Ubezpieczenie emerytalne 281 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 879 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 879,00 280,99 43,19 70,54 0,00 2 234,00 0,00 2 484,28
Luty 2 879,00 280,99 43,19 70,54 0,00 2 234,00 0,00 2 484,28
Marzec 2 879,00 280,99 43,19 70,54 0,00 2 234,00 0,00 2 484,28
Kwiecień 2 879,00 280,99 43,19 70,54 0,00 2 234,00 0,00 2 484,28
Maj 2 879,00 280,99 43,19 70,54 0,00 2 234,00 0,00 2 484,28
Czerwiec 2 879,00 280,99 43,19 70,54 0,00 2 234,00 0,00 2 484,28
Lipiec 2 879,00 280,99 43,19 70,54 0,00 2 234,00 0,00 2 484,28
Sierpień 2 879,00 280,99 43,19 70,54 0,00 2 234,00 0,00 2 484,28
Wrzesień 2 879,00 280,99 43,19 70,54 0,00 2 234,00 0,00 2 484,28
Październik 2 879,00 280,99 43,19 70,54 0,00 2 234,00 0,00 2 484,28
Listopad 2 879,00 280,99 43,19 70,54 0,00 2 234,00 0,00 2 484,28
Grudzień 2 879,00 280,99 43,19 70,54 0,00 2 234,00 0,00 2 484,28
Rocznie 34 548,00 3 371,88 518,28 846,48 0,00 26 808,00 0,00 29 811,36
Wynagrodzenie pracownika 2 879 zł
Ubezpieczenie emerytalne 281 zł
Ubezpieczenie rentowe 187 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 48 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 469 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 879,00 280,99 187,14 48,08 73,42 3 468,63 zł
Luty 2 879,00 280,99 187,14 48,08 73,42 3 468,63 zł
Marzec 2 879,00 280,99 187,14 48,08 73,42 3 468,63 zł
Kwiecień 2 879,00 280,99 187,14 48,08 73,42 3 468,63 zł
Maj 2 879,00 280,99 187,14 48,08 73,42 3 468,63 zł
Czerwiec 2 879,00 280,99 187,14 48,08 73,42 3 468,63 zł
Lipiec 2 879,00 280,99 187,14 48,08 73,42 3 468,63 zł
Sierpień 2 879,00 280,99 187,14 48,08 73,42 3 468,63 zł
Wrzesień 2 879,00 280,99 187,14 48,08 73,42 3 468,63 zł
Październik 2 879,00 280,99 187,14 48,08 73,42 3 468,63 zł
Listopad 2 879,00 280,99 187,14 48,08 73,42 3 468,63 zł
Grudzień 2 879,00 280,99 187,14 48,08 73,42 3 468,63 zł
Rocznie 34 548,00 3 371,88 2 245,68 576,96 881,04 41 623,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 484 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 484 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 469 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2120 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 224 zł
Zaliczka na podatek 146 zł
Całość - kwota brutto 2 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 806,00 273,87 42,09 0,00 224,10 1 992,00 146,00 2 119,94
Luty 2 806,00 273,87 42,09 0,00 224,10 1 992,00 146,00 2 119,94
Marzec 2 806,00 273,87 42,09 0,00 224,10 1 992,00 146,00 2 119,94
Kwiecień 2 806,00 273,87 42,09 0,00 224,10 1 992,00 146,00 2 119,94
Maj 2 806,00 273,87 42,09 0,00 224,10 1 992,00 146,00 2 119,94
Czerwiec 2 806,00 273,87 42,09 0,00 224,10 1 992,00 146,00 2 119,94
Lipiec 2 806,00 273,87 42,09 0,00 224,10 1 992,00 146,00 2 119,94
Sierpień 2 806,00 273,87 42,09 0,00 224,10 1 992,00 146,00 2 119,94
Wrzesień 2 806,00 273,87 42,09 0,00 224,10 1 992,00 146,00 2 119,94
Październik 2 806,00 273,87 42,09 0,00 224,10 1 992,00 146,00 2 119,94
Listopad 2 806,00 273,87 42,09 0,00 224,10 1 992,00 146,00 2 119,94
Grudzień 2 806,00 273,87 42,09 0,00 224,10 1 992,00 146,00 2 119,94
Rocznie 33 672,00 3 286,44 505,08 0,00 2 689,20 23 904,00 1 752,00 25 439,28
Wynagrodzenie pracownika 2 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 182 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 334 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 806,00 273,87 182,39 0,00 71,56 3 333,82 zł
Luty 2 806,00 273,87 182,39 0,00 71,56 3 333,82 zł
Marzec 2 806,00 273,87 182,39 0,00 71,56 3 333,82 zł
Kwiecień 2 806,00 273,87 182,39 0,00 71,56 3 333,82 zł
Maj 2 806,00 273,87 182,39 0,00 71,56 3 333,82 zł
Czerwiec 2 806,00 273,87 182,39 0,00 71,56 3 333,82 zł
Lipiec 2 806,00 273,87 182,39 0,00 71,56 3 333,82 zł
Sierpień 2 806,00 273,87 182,39 0,00 71,56 3 333,82 zł
Wrzesień 2 806,00 273,87 182,39 0,00 71,56 3 333,82 zł
Październik 2 806,00 273,87 182,39 0,00 71,56 3 333,82 zł
Listopad 2 806,00 273,87 182,39 0,00 71,56 3 333,82 zł
Grudzień 2 806,00 273,87 182,39 0,00 71,56 3 333,82 zł
Rocznie 33 672,00 3 286,44 2 188,68 0,00 858,72 40 005,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 334 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2120 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 334 zł
Całość - kwota brutto 2 454 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963,00 334,00 2 120,00
Luty 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963,00 334,00 2 120,00
Marzec 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963,00 334,00 2 120,00
Kwiecień 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963,00 334,00 2 120,00
Maj 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963,00 334,00 2 120,00
Czerwiec 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963,00 334,00 2 120,00
Lipiec 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963,00 334,00 2 120,00
Sierpień 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963,00 334,00 2 120,00
Wrzesień 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963,00 334,00 2 120,00
Październik 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963,00 334,00 2 120,00
Listopad 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963,00 334,00 2 120,00
Grudzień 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963,00 334,00 2 120,00
Rocznie 29 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 556,00 4 008,00 25 440,00
Wynagrodzenie pracownika 2 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 454 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 zł
Luty 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 zł
Marzec 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 zł
Kwiecień 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 zł
Maj 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 zł
Czerwiec 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 zł
Lipiec 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 zł
Sierpień 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 zł
Wrzesień 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 zł
Październik 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 zł
Listopad 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 zł
Grudzień 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 zł
Rocznie 29 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 454 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 454 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2120 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 548 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 558 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2 548,00
Luty 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2 548,00
Marzec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2 548,00
Kwiecień 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2 548,00
Maj 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 2 430,00
Czerwiec 2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 0,00 2 164,00
Lipiec 2 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 309,00 0,00 1 985,41
Sierpień 2 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 309,00 0,00 1 985,41
Wrzesień 2 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 309,00 0,00 1 985,41
Październik 2 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 309,00 0,00 1 985,41
Listopad 2 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 309,00 0,00 1 985,41
Grudzień 2 558,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 309,00 0,00 1 985,41
Rocznie 30 696,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 2 416,00 0,00 26 698,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 558 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 548 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.