Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 908 zł
Ubezpieczenie rentowe 447 zł
Ubezpieczenie chorobowe 730 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 314 zł
Zaliczka na podatek 2 755 zł
Całość - kwota brutto 29 793 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 793,00 2 907,80 446,90 729,93 2 313,75 25 458,00 2 755,00 20 639,62
Luty 29 793,00 2 907,80 446,90 729,93 2 313,75 25 458,00 2 755,00 20 639,62
Marzec 29 793,00 2 907,80 446,90 729,93 2 313,75 25 458,00 2 755,00 20 639,62
Kwiecień 29 793,00 2 907,80 446,90 729,93 2 313,75 25 458,00 2 755,00 20 639,62
Maj 29 793,00 2 907,80 446,90 729,93 2 313,75 25 458,00 4 213,00 19 181,62
Czerwiec 29 793,00 2 907,80 446,90 729,93 2 313,75 25 458,00 8 147,00 15 247,62
Lipiec 29 793,00 2 858,88 439,35 729,93 2 318,84 25 515,00 8 165,00 15 281,00
Sierpień 29 793,00 0,00 0,00 729,93 2 615,68 28 813,00 9 220,00 17 227,39
Wrzesień 29 793,00 0,00 0,00 729,93 2 615,68 28 813,00 9 220,00 17 227,39
Październik 29 793,00 0,00 0,00 729,93 2 615,68 28 813,00 9 220,00 17 227,39
Listopad 29 793,00 0,00 0,00 729,93 2 615,68 28 813,00 9 220,00 17 227,39
Grudzień 29 793,00 0,00 0,00 729,93 2 615,68 28 813,00 9 220,00 17 227,39
Rocznie 357 516,00 20 305,68 3 120,75 8 759,16 29 279,74 322 328,00 48 362,00 218 405,67
Wynagrodzenie pracownika 29 793 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 908 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 937 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 498 zł
Fundusz Pracy (FP) 730 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 895 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 793,00 2 907,80 1 936,55 497,54 759,72 35 894,61 zł
Luty 29 793,00 2 907,80 1 936,55 497,54 759,72 35 894,61 zł
Marzec 29 793,00 2 907,80 1 936,55 497,54 759,72 35 894,61 zł
Kwiecień 29 793,00 2 907,80 1 936,55 497,54 759,72 35 894,61 zł
Maj 29 793,00 2 907,80 1 936,55 497,54 759,72 35 894,61 zł
Czerwiec 29 793,00 2 907,80 1 936,55 497,54 759,72 35 894,61 zł
Lipiec 29 793,00 2 858,88 1 903,95 497,54 759,72 35 813,09 zł
Sierpień 29 793,00 0,00 0,00 497,54 759,72 31 050,26 zł
Wrzesień 29 793,00 0,00 0,00 497,54 759,72 31 050,26 zł
Październik 29 793,00 0,00 0,00 497,54 759,72 31 050,26 zł
Listopad 29 793,00 0,00 0,00 497,54 759,72 31 050,26 zł
Grudzień 29 793,00 0,00 0,00 497,54 759,72 31 050,26 zł
Rocznie 357 516,00 20 305,68 13 523,25 5 970,48 9 116,64 406 432,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 793 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 895 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 726 zł
Ubezpieczenie rentowe 419 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 231 zł
Zaliczka na podatek 2 379 zł
Całość - kwota brutto 27 928 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 928,00 2 725,77 418,92 0,00 2 230,50 19 827,00 2 379,00 20 173,57
Luty 27 928,00 2 725,77 418,92 0,00 2 230,50 19 827,00 2 379,00 20 173,57
Marzec 27 928,00 2 725,77 418,92 0,00 2 230,50 19 827,00 2 379,00 20 173,57
Kwiecień 27 928,00 2 725,77 418,92 0,00 2 230,50 19 827,00 2 379,00 20 173,57
Maj 27 928,00 2 725,77 418,92 0,00 2 230,50 19 827,00 2 379,00 20 173,57
Czerwiec 27 928,00 2 725,77 418,92 0,00 2 230,50 19 827,00 2 379,00 20 173,57
Lipiec 27 928,00 2 725,77 418,92 0,00 2 230,50 19 827,00 2 379,00 20 173,57
Sierpień 27 928,00 1 225,29 188,31 0,00 2 386,30 21 212,00 2 545,00 21 582,66
Wrzesień 27 928,00 0,00 0,00 0,00 2 513,52 22 342,00 2 681,00 22 733,44
Październik 27 928,00 0,00 0,00 0,00 2 513,52 22 342,00 2 681,00 22 733,44
Listopad 27 928,00 0,00 0,00 0,00 2 513,52 22 342,00 2 681,00 22 733,44
Grudzień 27 928,00 0,00 0,00 0,00 2 513,52 22 342,00 2 681,00 22 733,44
Rocznie 335 136,00 20 305,68 3 120,75 0,00 28 053,88 249 369,00 1 874,00 253 731,41
Wynagrodzenie pracownika 27 928 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 726 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 815 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 684 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 928,00 2 725,77 1 815,32 0,00 712,17 33 181,26 zł
Luty 27 928,00 2 725,77 1 815,32 0,00 712,17 33 181,26 zł
Marzec 27 928,00 2 725,77 1 815,32 0,00 712,17 33 181,26 zł
Kwiecień 27 928,00 2 725,77 1 815,32 0,00 712,17 33 181,26 zł
Maj 27 928,00 2 725,77 1 815,32 0,00 712,17 33 181,26 zł
Czerwiec 27 928,00 2 725,77 1 815,32 0,00 712,17 33 181,26 zł
Lipiec 27 928,00 2 725,77 1 815,32 0,00 712,17 33 181,26 zł
Sierpień 27 928,00 1 225,29 816,01 0,00 712,17 30 681,47 zł
Wrzesień 27 928,00 0,00 0,00 0,00 712,17 28 640,17 zł
Październik 27 928,00 0,00 0,00 0,00 712,17 28 640,17 zł
Listopad 27 928,00 0,00 0,00 0,00 712,17 28 640,17 zł
Grudzień 27 928,00 0,00 0,00 0,00 712,17 28 640,17 zł
Rocznie 335 136,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 546,04 377 510,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 928 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 174 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 174 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 321 zł
Całość - kwota brutto 24 421 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 537,00 3 321,00 21 100,00
Luty 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 537,00 3 321,00 21 100,00
Marzec 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 537,00 3 321,00 21 100,00
Kwiecień 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 537,00 3 321,00 21 100,00
Maj 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 537,00 3 321,00 21 100,00
Czerwiec 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 537,00 3 321,00 21 100,00
Lipiec 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 537,00 3 321,00 21 100,00
Sierpień 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 537,00 3 321,00 21 100,00
Wrzesień 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 537,00 3 321,00 21 100,00
Październik 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 537,00 3 321,00 21 100,00
Listopad 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 537,00 3 321,00 21 100,00
Grudzień 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 537,00 3 321,00 21 100,00
Rocznie 293 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 444,00 39 852,00 253 200,00
Wynagrodzenie pracownika 24 421 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 421 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 421,00 zł
Luty 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 421,00 zł
Marzec 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 421,00 zł
Kwiecień 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 421,00 zł
Maj 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 421,00 zł
Czerwiec 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 421,00 zł
Lipiec 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 421,00 zł
Sierpień 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 421,00 zł
Wrzesień 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 421,00 zł
Październik 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 421,00 zł
Listopad 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 421,00 zł
Grudzień 24 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 421,00 zł
Rocznie 293 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 421 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 421 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 289 zł
Zaliczka na podatek 5 914 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 434 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 434,00 0,00 0,00 0,00 2 289,06 0,00 5 914,00 0,00 17 230,94
Luty 25 434,00 0,00 0,00 0,00 2 289,06 0,00 7 714,00 0,00 15 430,94
Marzec 25 434,00 0,00 0,00 0,00 2 289,06 0,00 7 714,00 0,00 15 430,94
Kwiecień 25 434,00 0,00 0,00 0,00 2 289,06 0,00 7 714,00 0,00 15 430,94
Maj 25 434,00 0,00 0,00 0,00 2 289,06 0,00 7 714,00 0,00 15 430,94
Czerwiec 25 434,00 0,00 0,00 0,00 2 289,06 0,00 7 714,00 0,00 15 430,94
Lipiec 25 434,00 176,27 72,24 0,00 2 289,06 15,08 7 629,00 0,00 15 252,35
Sierpień 25 434,00 176,27 72,24 0,00 2 289,06 15,08 7 629,00 0,00 15 252,35
Wrzesień 25 434,00 176,27 72,24 0,00 2 289,06 15,08 7 629,00 0,00 15 252,35
Październik 25 434,00 176,27 72,24 0,00 2 289,06 15,08 7 629,00 0,00 15 252,35
Listopad 25 434,00 176,27 72,24 0,00 2 289,06 15,08 7 629,00 0,00 15 252,35
Grudzień 25 434,00 176,27 72,24 0,00 2 289,06 15,08 7 629,00 0,00 15 252,35
Rocznie 305 208,00 1 057,62 433,44 0,00 27 468,72 0,00 90 258,00 0,00 185 899,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 434 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 231 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.