Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2110 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 110 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 280 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 70 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 223 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 865 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 865,00 279,62 42,98 70,19 222,50 2 222,00 0,00 2 249,71
Luty 2 865,00 279,62 42,98 70,19 222,50 2 222,00 0,00 2 249,71
Marzec 2 865,00 279,62 42,98 70,19 222,50 2 222,00 0,00 2 249,71
Kwiecień 2 865,00 279,62 42,98 70,19 222,50 2 222,00 0,00 2 249,71
Maj 2 865,00 279,62 42,98 70,19 222,50 2 222,00 0,00 2 249,71
Czerwiec 2 865,00 279,62 42,98 70,19 222,50 2 222,00 0,00 2 249,71
Lipiec 2 865,00 279,62 42,98 70,19 222,50 2 222,00 0,00 2 249,71
Sierpień 2 865,00 279,62 42,98 70,19 222,50 2 222,00 0,00 2 249,71
Wrzesień 2 865,00 279,62 42,98 70,19 222,50 2 222,00 0,00 2 249,71
Październik 2 865,00 279,62 42,98 70,19 222,50 2 222,00 0,00 2 249,71
Listopad 2 865,00 279,62 42,98 70,19 222,50 2 222,00 0,00 2 249,71
Grudzień 2 865,00 279,62 42,98 70,19 222,50 2 222,00 0,00 2 249,71
Rocznie 34 380,00 3 355,44 515,76 842,28 0,00 26 664,00 0,00 26 996,52
Wynagrodzenie pracownika 2 865 zł
Ubezpieczenie emerytalne 280 zł
Ubezpieczenie rentowe 186 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 48 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 452 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 865,00 279,62 186,23 47,85 73,06 3 451,76 zł
Luty 2 865,00 279,62 186,23 47,85 73,06 3 451,76 zł
Marzec 2 865,00 279,62 186,23 47,85 73,06 3 451,76 zł
Kwiecień 2 865,00 279,62 186,23 47,85 73,06 3 451,76 zł
Maj 2 865,00 279,62 186,23 47,85 73,06 3 451,76 zł
Czerwiec 2 865,00 279,62 186,23 47,85 73,06 3 451,76 zł
Lipiec 2 865,00 279,62 186,23 47,85 73,06 3 451,76 zł
Sierpień 2 865,00 279,62 186,23 47,85 73,06 3 451,76 zł
Wrzesień 2 865,00 279,62 186,23 47,85 73,06 3 451,76 zł
Październik 2 865,00 279,62 186,23 47,85 73,06 3 451,76 zł
Listopad 2 865,00 279,62 186,23 47,85 73,06 3 451,76 zł
Grudzień 2 865,00 279,62 186,23 47,85 73,06 3 451,76 zł
Rocznie 34 380,00 3 355,44 2 234,76 574,20 876,72 41 421,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 865 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 452 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2110 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 273 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 223 zł
Zaliczka na podatek 238 zł
Całość - kwota brutto 2 796 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 796,00 272,89 41,94 0,00 223,31 1 985,00 238,00 2 019,66
Luty 2 796,00 272,89 41,94 0,00 223,31 1 985,00 238,00 2 019,66
Marzec 2 796,00 272,89 41,94 0,00 223,31 1 985,00 238,00 2 019,66
Kwiecień 2 796,00 272,89 41,94 0,00 223,31 1 985,00 238,00 2 019,66
Maj 2 796,00 272,89 41,94 0,00 223,31 1 985,00 238,00 2 019,66
Czerwiec 2 796,00 272,89 41,94 0,00 223,31 1 985,00 238,00 2 019,66
Lipiec 2 796,00 272,89 41,94 0,00 223,31 1 985,00 238,00 2 019,66
Sierpień 2 796,00 272,89 41,94 0,00 223,31 1 985,00 238,00 2 019,66
Wrzesień 2 796,00 272,89 41,94 0,00 223,31 1 985,00 238,00 2 019,66
Październik 2 796,00 272,89 41,94 0,00 223,31 1 985,00 238,00 2 019,66
Listopad 2 796,00 272,89 41,94 0,00 223,31 1 985,00 238,00 2 019,66
Grudzień 2 796,00 272,89 41,94 0,00 223,31 1 985,00 238,00 2 019,66
Rocznie 33 552,00 3 274,68 503,28 0,00 2 679,72 23 820,00 180,00 24 235,92
Wynagrodzenie pracownika 2 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 273 zł
Ubezpieczenie rentowe 182 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 322 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 796,00 272,89 181,74 0,00 71,30 3 321,93 zł
Luty 2 796,00 272,89 181,74 0,00 71,30 3 321,93 zł
Marzec 2 796,00 272,89 181,74 0,00 71,30 3 321,93 zł
Kwiecień 2 796,00 272,89 181,74 0,00 71,30 3 321,93 zł
Maj 2 796,00 272,89 181,74 0,00 71,30 3 321,93 zł
Czerwiec 2 796,00 272,89 181,74 0,00 71,30 3 321,93 zł
Lipiec 2 796,00 272,89 181,74 0,00 71,30 3 321,93 zł
Sierpień 2 796,00 272,89 181,74 0,00 71,30 3 321,93 zł
Wrzesień 2 796,00 272,89 181,74 0,00 71,30 3 321,93 zł
Październik 2 796,00 272,89 181,74 0,00 71,30 3 321,93 zł
Listopad 2 796,00 272,89 181,74 0,00 71,30 3 321,93 zł
Grudzień 2 796,00 272,89 181,74 0,00 71,30 3 321,93 zł
Rocznie 33 552,00 3 274,68 2 180,88 0,00 855,60 39 863,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 796 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 322 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2110 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 332 zł
Całość - kwota brutto 2 442 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Luty 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Marzec 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Kwiecień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Maj 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Czerwiec 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Lipiec 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Sierpień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Wrzesień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Październik 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Listopad 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Grudzień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Rocznie 29 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 448,00 3 984,00 25 320,00
Wynagrodzenie pracownika 2 442 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 442 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Luty 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Marzec 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Kwiecień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Maj 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Czerwiec 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Lipiec 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Sierpień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Wrzesień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Październik 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Listopad 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Grudzień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Rocznie 29 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 304,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 442 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 442 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2110 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 267 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 8 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 546 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 546,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 8,00 0,00 2 267,10
Luty 2 546,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 8,00 0,00 2 267,10
Marzec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 8,00 0,00 2 267,10
Kwiecień 2 546,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 8,00 0,00 2 267,10
Maj 2 546,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 117,00 0,00 2 158,10
Czerwiec 2 546,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 390,00 0,00 1 885,10
Lipiec 2 546,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 305,00 0,00 1 706,51
Sierpień 2 546,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 305,00 0,00 1 706,51
Wrzesień 2 546,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 305,00 0,00 1 706,51
Październik 2 546,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 305,00 0,00 1 706,51
Listopad 2 546,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 305,00 0,00 1 706,51
Grudzień 2 546,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 305,00 0,00 1 706,51
Rocznie 30 552,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 369,00 0,00 23 350,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 546 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 267 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.