Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2110 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 280 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 70 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 223 zł
Zaliczka na podatek 143 zł
Całość - kwota brutto 2 869 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 869,00 280,01 43,04 70,29 222,81 2 226,00 143,00 2 109,85
Luty 2 869,00 280,01 43,04 70,29 222,81 2 226,00 143,00 2 109,85
Marzec 2 869,00 280,01 43,04 70,29 222,81 2 226,00 143,00 2 109,85
Kwiecień 2 869,00 280,01 43,04 70,29 222,81 2 226,00 143,00 2 109,85
Maj 2 869,00 280,01 43,04 70,29 222,81 2 226,00 143,00 2 109,85
Czerwiec 2 869,00 280,01 43,04 70,29 222,81 2 226,00 143,00 2 109,85
Lipiec 2 869,00 280,01 43,04 70,29 222,81 2 226,00 143,00 2 109,85
Sierpień 2 869,00 280,01 43,04 70,29 222,81 2 226,00 143,00 2 109,85
Wrzesień 2 869,00 280,01 43,04 70,29 222,81 2 226,00 143,00 2 109,85
Październik 2 869,00 280,01 43,04 70,29 222,81 2 226,00 143,00 2 109,85
Listopad 2 869,00 280,01 43,04 70,29 222,81 2 226,00 143,00 2 109,85
Grudzień 2 869,00 280,01 43,04 70,29 222,81 2 226,00 143,00 2 109,85
Rocznie 34 428,00 3 360,12 516,48 843,48 2 673,72 26 712,00 1 716,00 25 318,20
Wynagrodzenie pracownika 2 869 zł
Ubezpieczenie emerytalne 280 zł
Ubezpieczenie rentowe 186 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 48 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 457 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 869,00 280,01 186,49 47,91 73,16 3 456,57 zł
Luty 2 869,00 280,01 186,49 47,91 73,16 3 456,57 zł
Marzec 2 869,00 280,01 186,49 47,91 73,16 3 456,57 zł
Kwiecień 2 869,00 280,01 186,49 47,91 73,16 3 456,57 zł
Maj 2 869,00 280,01 186,49 47,91 73,16 3 456,57 zł
Czerwiec 2 869,00 280,01 186,49 47,91 73,16 3 456,57 zł
Lipiec 2 869,00 280,01 186,49 47,91 73,16 3 456,57 zł
Sierpień 2 869,00 280,01 186,49 47,91 73,16 3 456,57 zł
Wrzesień 2 869,00 280,01 186,49 47,91 73,16 3 456,57 zł
Październik 2 869,00 280,01 186,49 47,91 73,16 3 456,57 zł
Listopad 2 869,00 280,01 186,49 47,91 73,16 3 456,57 zł
Grudzień 2 869,00 280,01 186,49 47,91 73,16 3 456,57 zł
Rocznie 34 428,00 3 360,12 2 237,88 574,92 877,92 41 478,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 869 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 457 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2110 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 273 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 223 zł
Zaliczka na podatek 145 zł
Całość - kwota brutto 2 792 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 792,00 272,50 41,88 0,00 222,99 1 982,00 145,00 2 109,63
Luty 2 792,00 272,50 41,88 0,00 222,99 1 982,00 145,00 2 109,63
Marzec 2 792,00 272,50 41,88 0,00 222,99 1 982,00 145,00 2 109,63
Kwiecień 2 792,00 272,50 41,88 0,00 222,99 1 982,00 145,00 2 109,63
Maj 2 792,00 272,50 41,88 0,00 222,99 1 982,00 145,00 2 109,63
Czerwiec 2 792,00 272,50 41,88 0,00 222,99 1 982,00 145,00 2 109,63
Lipiec 2 792,00 272,50 41,88 0,00 222,99 1 982,00 145,00 2 109,63
Sierpień 2 792,00 272,50 41,88 0,00 222,99 1 982,00 145,00 2 109,63
Wrzesień 2 792,00 272,50 41,88 0,00 222,99 1 982,00 145,00 2 109,63
Październik 2 792,00 272,50 41,88 0,00 222,99 1 982,00 145,00 2 109,63
Listopad 2 792,00 272,50 41,88 0,00 222,99 1 982,00 145,00 2 109,63
Grudzień 2 792,00 272,50 41,88 0,00 222,99 1 982,00 145,00 2 109,63
Rocznie 33 504,00 3 270,00 502,56 0,00 2 675,88 23 784,00 1 740,00 25 315,56
Wynagrodzenie pracownika 2 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 273 zł
Ubezpieczenie rentowe 181 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 317 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 792,00 272,50 181,48 0,00 71,19 3 317,17 zł
Luty 2 792,00 272,50 181,48 0,00 71,19 3 317,17 zł
Marzec 2 792,00 272,50 181,48 0,00 71,19 3 317,17 zł
Kwiecień 2 792,00 272,50 181,48 0,00 71,19 3 317,17 zł
Maj 2 792,00 272,50 181,48 0,00 71,19 3 317,17 zł
Czerwiec 2 792,00 272,50 181,48 0,00 71,19 3 317,17 zł
Lipiec 2 792,00 272,50 181,48 0,00 71,19 3 317,17 zł
Sierpień 2 792,00 272,50 181,48 0,00 71,19 3 317,17 zł
Wrzesień 2 792,00 272,50 181,48 0,00 71,19 3 317,17 zł
Październik 2 792,00 272,50 181,48 0,00 71,19 3 317,17 zł
Listopad 2 792,00 272,50 181,48 0,00 71,19 3 317,17 zł
Grudzień 2 792,00 272,50 181,48 0,00 71,19 3 317,17 zł
Rocznie 33 504,00 3 270,00 2 177,76 0,00 854,28 39 806,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 792 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 317 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2110 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 332 zł
Całość - kwota brutto 2 442 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Luty 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Marzec 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Kwiecień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Maj 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Czerwiec 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Lipiec 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Sierpień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Wrzesień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Październik 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Listopad 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Grudzień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954,00 332,00 2 110,00
Rocznie 29 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 448,00 3 984,00 25 320,00
Wynagrodzenie pracownika 2 442 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 442 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Luty 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Marzec 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Kwiecień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Maj 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Czerwiec 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Lipiec 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Sierpień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Wrzesień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Październik 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Listopad 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Grudzień 2 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442,00 zł
Rocznie 29 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 304,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 442 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 442 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2110 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 61 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 553 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 553,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 61,00 0,00 2 110,19
Luty 2 553,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 61,00 0,00 2 110,19
Marzec 2 553,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 61,00 0,00 2 110,19
Kwiecień 2 553,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 61,00 0,00 2 110,19
Maj 2 553,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 61,00 0,00 2 110,19
Czerwiec 2 553,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 61,00 0,00 2 110,19
Lipiec 2 553,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 20,00 0,00 1 905,99
Sierpień 2 553,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 20,00 0,00 1 905,99
Wrzesień 2 553,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 20,00 0,00 1 905,99
Październik 2 553,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 20,00 0,00 1 905,99
Listopad 2 553,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 20,00 0,00 1 905,99
Grudzień 2 553,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 20,00 0,00 1 905,99
Rocznie 30 636,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 486,00 0,00 24 097,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 553 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 110 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ