Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 698 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 893 zł
Ubezpieczenie rentowe 445 zł
Ubezpieczenie chorobowe 726 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 302 zł
Zaliczka na podatek 1 579 zł
Całość - kwota brutto 29 643 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 643,00 2 893,16 444,65 726,25 2 302,10 25 329,00 1 579,00 21 697,84
Luty 29 643,00 2 893,16 444,65 726,25 2 302,10 25 329,00 1 579,00 21 697,84
Marzec 29 643,00 2 893,16 444,65 726,25 2 302,10 25 329,00 1 579,00 21 697,84
Kwiecień 29 643,00 2 893,16 444,65 726,25 2 302,10 25 329,00 1 579,00 21 697,84
Maj 29 643,00 2 893,16 444,65 726,25 2 302,10 25 329,00 2 576,00 20 700,84
Czerwiec 29 643,00 2 873,82 441,65 726,25 2 304,12 25 351,00 5 808,00 17 489,16
Lipiec 29 643,00 0,00 0,00 726,25 2 602,51 28 667,00 6 571,00 19 743,24
Sierpień 29 643,00 0,00 0,00 726,25 2 602,51 28 667,00 6 571,00 19 743,24
Wrzesień 29 643,00 0,00 0,00 726,25 2 602,51 28 667,00 6 571,00 19 743,24
Październik 29 643,00 0,00 0,00 726,25 2 602,51 28 667,00 6 571,00 19 743,24
Listopad 29 643,00 0,00 0,00 726,25 2 602,51 28 667,00 6 571,00 19 743,24
Grudzień 29 643,00 0,00 0,00 726,25 2 602,51 28 667,00 6 571,00 19 743,24
Rocznie 355 716,00 17 339,62 2 664,90 8 715,00 29 429,68 323 998,00 54 126,00 243 440,80
Wynagrodzenie pracownika 29 643 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 893 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 927 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 495 zł
Fundusz Pracy (FP) 726 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 714 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 643,00 2 893,16 1 926,80 495,04 755,89 35 713,89 zł
Luty 29 643,00 2 893,16 1 926,80 495,04 755,89 35 713,89 zł
Marzec 29 643,00 2 893,16 1 926,80 495,04 755,89 35 713,89 zł
Kwiecień 29 643,00 2 893,16 1 926,80 495,04 755,89 35 713,89 zł
Maj 29 643,00 2 893,16 1 926,80 495,04 755,89 35 713,89 zł
Czerwiec 29 643,00 2 873,82 1 913,90 495,04 755,89 35 681,65 zł
Lipiec 29 643,00 0,00 0,00 495,04 755,89 30 893,93 zł
Sierpień 29 643,00 0,00 0,00 495,04 755,89 30 893,93 zł
Wrzesień 29 643,00 0,00 0,00 495,04 755,89 30 893,93 zł
Październik 29 643,00 0,00 0,00 495,04 755,89 30 893,93 zł
Listopad 29 643,00 0,00 0,00 495,04 755,89 30 893,93 zł
Grudzień 29 643,00 0,00 0,00 495,04 755,89 30 893,93 zł
Rocznie 355 716,00 17 339,62 11 547,90 5 940,48 9 070,68 399 614,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 643 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 698 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 698 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 714 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 713 zł
Ubezpieczenie rentowe 417 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 220 zł
Zaliczka na podatek 1 443 zł
Całość - kwota brutto 27 792 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 792,00 2 712,50 416,88 0,00 2 219,64 19 730,00 1 443,00 20 999,98
Luty 27 792,00 2 712,50 416,88 0,00 2 219,64 19 730,00 1 443,00 20 999,98
Marzec 27 792,00 2 712,50 416,88 0,00 2 219,64 19 730,00 1 443,00 20 999,98
Kwiecień 27 792,00 2 712,50 416,88 0,00 2 219,64 19 730,00 1 443,00 20 999,98
Maj 27 792,00 2 712,50 416,88 0,00 2 219,64 19 730,00 1 443,00 20 999,98
Czerwiec 27 792,00 2 712,50 416,88 0,00 2 219,64 19 730,00 1 443,00 20 999,98
Lipiec 27 792,00 1 064,62 163,62 0,00 2 390,74 21 251,00 1 554,00 22 619,02
Sierpień 27 792,00 0,00 0,00 0,00 2 501,28 22 234,00 1 626,00 23 664,72
Wrzesień 27 792,00 0,00 0,00 0,00 2 501,28 22 234,00 1 626,00 23 664,72
Październik 27 792,00 0,00 0,00 0,00 2 501,28 22 234,00 1 626,00 23 664,72
Listopad 27 792,00 0,00 0,00 0,00 2 501,28 22 234,00 1 626,00 23 664,72
Grudzień 27 792,00 0,00 0,00 0,00 2 501,28 22 234,00 1 626,00 23 664,72
Rocznie 333 504,00 17 339,62 2 664,90 0,00 28 214,98 250 801,00 18 342,00 266 942,50
Wynagrodzenie pracownika 27 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 713 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 806 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 681 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 020 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 792,00 2 712,50 1 806,48 0,00 708,69 33 019,67 zł
Luty 27 792,00 2 712,50 1 806,48 0,00 708,69 33 019,67 zł
Marzec 27 792,00 2 712,50 1 806,48 0,00 708,69 33 019,67 zł
Kwiecień 27 792,00 2 712,50 1 806,48 0,00 708,69 33 019,67 zł
Maj 27 792,00 2 712,50 1 806,48 0,00 708,69 33 019,67 zł
Czerwiec 27 792,00 2 712,50 1 806,48 0,00 708,69 33 019,67 zł
Lipiec 27 792,00 1 064,62 709,02 0,00 708,69 30 274,33 zł
Sierpień 27 792,00 0,00 0,00 0,00 708,69 28 500,69 zł
Wrzesień 27 792,00 0,00 0,00 0,00 708,69 28 500,69 zł
Październik 27 792,00 0,00 0,00 0,00 708,69 28 500,69 zł
Listopad 27 792,00 0,00 0,00 0,00 708,69 28 500,69 zł
Grudzień 27 792,00 0,00 0,00 0,00 708,69 28 500,69 zł
Rocznie 333 504,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 504,28 370 895,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 792 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 020 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 306 zł
Całość - kwota brutto 24 306 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 445,00 3 306,00 21 000,00
Luty 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 445,00 3 306,00 21 000,00
Marzec 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 445,00 3 306,00 21 000,00
Kwiecień 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 445,00 3 306,00 21 000,00
Maj 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 445,00 3 306,00 21 000,00
Czerwiec 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 445,00 3 306,00 21 000,00
Lipiec 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 445,00 3 306,00 21 000,00
Sierpień 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 445,00 3 306,00 21 000,00
Wrzesień 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 445,00 3 306,00 21 000,00
Październik 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 445,00 3 306,00 21 000,00
Listopad 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 445,00 3 306,00 21 000,00
Grudzień 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 445,00 3 306,00 21 000,00
Rocznie 291 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 340,00 39 672,00 252 000,00
Wynagrodzenie pracownika 24 306 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 306 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 306,00 zł
Luty 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 306,00 zł
Marzec 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 306,00 zł
Kwiecień 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 306,00 zł
Maj 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 306,00 zł
Czerwiec 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 306,00 zł
Lipiec 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 306,00 zł
Sierpień 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 306,00 zł
Wrzesień 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 306,00 zł
Październik 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 306,00 zł
Listopad 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 306,00 zł
Grudzień 24 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 306,00 zł
Rocznie 291 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 306 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 306 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 875 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 313 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 875,00 0,00 19 438,00
Luty 25 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 675,00 0,00 17 638,00
Marzec 25 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 675,00 0,00 17 638,00
Kwiecień 25 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 675,00 0,00 17 638,00
Maj 25 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 675,00 0,00 17 638,00
Czerwiec 25 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 675,00 0,00 17 638,00
Lipiec 25 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 591,00 0,00 17 458,41
Sierpień 25 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 591,00 0,00 17 458,41
Wrzesień 25 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 591,00 0,00 17 458,41
Październik 25 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 591,00 0,00 17 458,41
Listopad 25 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 591,00 0,00 17 458,41
Grudzień 25 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 591,00 0,00 17 458,41
Rocznie 303 756,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 89 796,00 0,00 212 378,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 438 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.