Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 100 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 278 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 70 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 851 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 851,00 278,26 42,77 69,85 0,00 2 210,00 0,00 2 460,12
Luty 2 851,00 278,26 42,77 69,85 0,00 2 210,00 0,00 2 460,12
Marzec 2 851,00 278,26 42,77 69,85 0,00 2 210,00 0,00 2 460,12
Kwiecień 2 851,00 278,26 42,77 69,85 0,00 2 210,00 0,00 2 460,12
Maj 2 851,00 278,26 42,77 69,85 0,00 2 210,00 0,00 2 460,12
Czerwiec 2 851,00 278,26 42,77 69,85 0,00 2 210,00 0,00 2 460,12
Lipiec 2 851,00 278,26 42,77 69,85 0,00 2 210,00 0,00 2 460,12
Sierpień 2 851,00 278,26 42,77 69,85 0,00 2 210,00 0,00 2 460,12
Wrzesień 2 851,00 278,26 42,77 69,85 0,00 2 210,00 0,00 2 460,12
Październik 2 851,00 278,26 42,77 69,85 0,00 2 210,00 0,00 2 460,12
Listopad 2 851,00 278,26 42,77 69,85 0,00 2 210,00 0,00 2 460,12
Grudzień 2 851,00 278,26 42,77 69,85 0,00 2 210,00 0,00 2 460,12
Rocznie 34 212,00 3 339,12 513,24 838,20 0,00 26 520,00 0,00 29 521,44
Wynagrodzenie pracownika 2 851 zł
Ubezpieczenie emerytalne 278 zł
Ubezpieczenie rentowe 185 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 48 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 851,00 278,26 185,32 47,61 72,70 3 434,89 zł
Luty 2 851,00 278,26 185,32 47,61 72,70 3 434,89 zł
Marzec 2 851,00 278,26 185,32 47,61 72,70 3 434,89 zł
Kwiecień 2 851,00 278,26 185,32 47,61 72,70 3 434,89 zł
Maj 2 851,00 278,26 185,32 47,61 72,70 3 434,89 zł
Czerwiec 2 851,00 278,26 185,32 47,61 72,70 3 434,89 zł
Lipiec 2 851,00 278,26 185,32 47,61 72,70 3 434,89 zł
Sierpień 2 851,00 278,26 185,32 47,61 72,70 3 434,89 zł
Wrzesień 2 851,00 278,26 185,32 47,61 72,70 3 434,89 zł
Październik 2 851,00 278,26 185,32 47,61 72,70 3 434,89 zł
Listopad 2 851,00 278,26 185,32 47,61 72,70 3 434,89 zł
Grudzień 2 851,00 278,26 185,32 47,61 72,70 3 434,89 zł
Rocznie 34 212,00 3 339,12 2 223,84 571,32 872,40 41 218,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 851 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 271 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 222 zł
Zaliczka na podatek 144 zł
Całość - kwota brutto 2 779 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 779,00 271,23 41,69 0,00 221,95 1 973,00 144,00 2 100,13
Luty 2 779,00 271,23 41,69 0,00 221,95 1 973,00 144,00 2 100,13
Marzec 2 779,00 271,23 41,69 0,00 221,95 1 973,00 144,00 2 100,13
Kwiecień 2 779,00 271,23 41,69 0,00 221,95 1 973,00 144,00 2 100,13
Maj 2 779,00 271,23 41,69 0,00 221,95 1 973,00 144,00 2 100,13
Czerwiec 2 779,00 271,23 41,69 0,00 221,95 1 973,00 144,00 2 100,13
Lipiec 2 779,00 271,23 41,69 0,00 221,95 1 973,00 144,00 2 100,13
Sierpień 2 779,00 271,23 41,69 0,00 221,95 1 973,00 144,00 2 100,13
Wrzesień 2 779,00 271,23 41,69 0,00 221,95 1 973,00 144,00 2 100,13
Październik 2 779,00 271,23 41,69 0,00 221,95 1 973,00 144,00 2 100,13
Listopad 2 779,00 271,23 41,69 0,00 221,95 1 973,00 144,00 2 100,13
Grudzień 2 779,00 271,23 41,69 0,00 221,95 1 973,00 144,00 2 100,13
Rocznie 33 348,00 3 254,76 500,28 0,00 2 663,40 23 676,00 1 728,00 25 201,56
Wynagrodzenie pracownika 2 779 zł
Ubezpieczenie emerytalne 271 zł
Ubezpieczenie rentowe 181 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 302 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 779,00 271,23 180,64 0,00 70,87 3 301,74 zł
Luty 2 779,00 271,23 180,64 0,00 70,87 3 301,74 zł
Marzec 2 779,00 271,23 180,64 0,00 70,87 3 301,74 zł
Kwiecień 2 779,00 271,23 180,64 0,00 70,87 3 301,74 zł
Maj 2 779,00 271,23 180,64 0,00 70,87 3 301,74 zł
Czerwiec 2 779,00 271,23 180,64 0,00 70,87 3 301,74 zł
Lipiec 2 779,00 271,23 180,64 0,00 70,87 3 301,74 zł
Sierpień 2 779,00 271,23 180,64 0,00 70,87 3 301,74 zł
Wrzesień 2 779,00 271,23 180,64 0,00 70,87 3 301,74 zł
Październik 2 779,00 271,23 180,64 0,00 70,87 3 301,74 zł
Listopad 2 779,00 271,23 180,64 0,00 70,87 3 301,74 zł
Grudzień 2 779,00 271,23 180,64 0,00 70,87 3 301,74 zł
Rocznie 33 348,00 3 254,76 2 167,68 0,00 850,44 39 620,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 779 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 302 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 331 zł
Całość - kwota brutto 2 431 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,00 331,00 2 100,00
Luty 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,00 331,00 2 100,00
Marzec 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,00 331,00 2 100,00
Kwiecień 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,00 331,00 2 100,00
Maj 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,00 331,00 2 100,00
Czerwiec 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,00 331,00 2 100,00
Lipiec 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,00 331,00 2 100,00
Sierpień 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,00 331,00 2 100,00
Wrzesień 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,00 331,00 2 100,00
Październik 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,00 331,00 2 100,00
Listopad 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,00 331,00 2 100,00
Grudzień 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,00 331,00 2 100,00
Rocznie 29 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 340,00 3 972,00 25 200,00
Wynagrodzenie pracownika 2 431 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 431 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,00 zł
Luty 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,00 zł
Marzec 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,00 zł
Kwiecień 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,00 zł
Maj 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,00 zł
Czerwiec 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,00 zł
Lipiec 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,00 zł
Sierpień 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,00 zł
Wrzesień 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,00 zł
Październik 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,00 zł
Listopad 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,00 zł
Grudzień 2 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,00 zł
Rocznie 29 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 431 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 431 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 534 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 2 528,00
Luty 2 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 2 528,00
Marzec 2 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 2 528,00
Kwiecień 2 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 2 528,00
Maj 2 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 2 428,00
Czerwiec 2 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,00 0,00 2 148,00
Lipiec 2 534,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 301,00 0,00 1 969,41
Sierpień 2 534,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 301,00 0,00 1 969,41
Wrzesień 2 534,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 301,00 0,00 1 969,41
Październik 2 534,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 301,00 0,00 1 969,41
Listopad 2 534,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 301,00 0,00 1 969,41
Grudzień 2 534,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 301,00 0,00 1 969,41
Rocznie 30 408,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 2 322,00 0,00 26 504,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 534 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 528 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.