Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 596 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 879 zł
Ubezpieczenie rentowe 443 zł
Ubezpieczenie chorobowe 723 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 291 zł
Zaliczka na podatek 1 569 zł
Całość - kwota brutto 29 501 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 501,00 2 879,30 442,52 722,77 2 291,08 25 206,00 1 569,00 21 596,33
Luty 29 501,00 2 879,30 442,52 722,77 2 291,08 25 206,00 1 569,00 21 596,33
Marzec 29 501,00 2 879,30 442,52 722,77 2 291,08 25 206,00 1 569,00 21 596,33
Kwiecień 29 501,00 2 879,30 442,52 722,77 2 291,08 25 206,00 1 569,00 21 596,33
Maj 29 501,00 2 879,30 442,52 722,77 2 291,08 25 206,00 2 473,00 20 692,33
Czerwiec 29 501,00 2 879,30 442,52 722,77 2 291,08 25 206,00 5 775,00 17 390,33
Lipiec 29 501,00 63,82 9,78 722,77 2 583,42 28 455,00 6 522,00 19 599,21
Sierpień 29 501,00 0,00 0,00 722,77 2 590,04 28 528,00 6 539,00 19 649,19
Wrzesień 29 501,00 0,00 0,00 722,77 2 590,04 28 528,00 6 539,00 19 649,19
Październik 29 501,00 0,00 0,00 722,77 2 590,04 28 528,00 6 539,00 19 649,19
Listopad 29 501,00 0,00 0,00 722,77 2 590,04 28 528,00 6 539,00 19 649,19
Grudzień 29 501,00 0,00 0,00 722,77 2 590,04 28 528,00 6 539,00 19 649,19
Rocznie 354 012,00 17 339,62 2 664,90 8 673,24 29 280,10 322 331,00 53 741,00 242 313,14
Wynagrodzenie pracownika 29 501 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 879 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 918 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 493 zł
Fundusz Pracy (FP) 723 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 543 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 501,00 2 879,30 1 917,57 492,67 752,27 35 542,81 zł
Luty 29 501,00 2 879,30 1 917,57 492,67 752,27 35 542,81 zł
Marzec 29 501,00 2 879,30 1 917,57 492,67 752,27 35 542,81 zł
Kwiecień 29 501,00 2 879,30 1 917,57 492,67 752,27 35 542,81 zł
Maj 29 501,00 2 879,30 1 917,57 492,67 752,27 35 542,81 zł
Czerwiec 29 501,00 2 879,30 1 917,57 492,67 752,27 35 542,81 zł
Lipiec 29 501,00 63,82 42,48 492,67 752,27 30 852,24 zł
Sierpień 29 501,00 0,00 0,00 492,67 752,27 30 745,94 zł
Wrzesień 29 501,00 0,00 0,00 492,67 752,27 30 745,94 zł
Październik 29 501,00 0,00 0,00 492,67 752,27 30 745,94 zł
Listopad 29 501,00 0,00 0,00 492,67 752,27 30 745,94 zł
Grudzień 29 501,00 0,00 0,00 492,67 752,27 30 745,94 zł
Rocznie 354 012,00 17 339,62 11 547,90 5 912,04 9 027,24 397 838,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 501 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 596 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 596 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 543 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 415 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 209 zł
Zaliczka na podatek 1 436 zł
Całość - kwota brutto 27 659 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 659,00 2 699,52 414,89 0,00 2 209,01 19 636,00 1 436,00 20 899,58
Luty 27 659,00 2 699,52 414,89 0,00 2 209,01 19 636,00 1 436,00 20 899,58
Marzec 27 659,00 2 699,52 414,89 0,00 2 209,01 19 636,00 1 436,00 20 899,58
Kwiecień 27 659,00 2 699,52 414,89 0,00 2 209,01 19 636,00 1 436,00 20 899,58
Maj 27 659,00 2 699,52 414,89 0,00 2 209,01 19 636,00 1 436,00 20 899,58
Czerwiec 27 659,00 2 699,52 414,89 0,00 2 209,01 19 636,00 1 436,00 20 899,58
Lipiec 27 659,00 1 142,50 175,56 0,00 2 370,68 21 073,00 1 541,00 22 429,26
Sierpień 27 659,00 0,00 0,00 0,00 2 489,31 22 127,00 1 618,00 23 551,69
Wrzesień 27 659,00 0,00 0,00 0,00 2 489,31 22 127,00 1 618,00 23 551,69
Październik 27 659,00 0,00 0,00 0,00 2 489,31 22 127,00 1 618,00 23 551,69
Listopad 27 659,00 0,00 0,00 0,00 2 489,31 22 127,00 1 618,00 23 551,69
Grudzień 27 659,00 0,00 0,00 0,00 2 489,31 22 127,00 1 618,00 23 551,69
Rocznie 331 908,00 17 339,62 2 664,90 0,00 28 071,29 249 524,00 18 247,00 265 585,19
Wynagrodzenie pracownika 27 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 798 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 678 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 32 862 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 659,00 2 699,52 1 797,84 0,00 705,31 32 861,67 zł
Luty 27 659,00 2 699,52 1 797,84 0,00 705,31 32 861,67 zł
Marzec 27 659,00 2 699,52 1 797,84 0,00 705,31 32 861,67 zł
Kwiecień 27 659,00 2 699,52 1 797,84 0,00 705,31 32 861,67 zł
Maj 27 659,00 2 699,52 1 797,84 0,00 705,31 32 861,67 zł
Czerwiec 27 659,00 2 699,52 1 797,84 0,00 705,31 32 861,67 zł
Lipiec 27 659,00 1 142,50 760,86 0,00 705,31 30 267,67 zł
Sierpień 27 659,00 0,00 0,00 0,00 705,31 28 364,31 zł
Wrzesień 27 659,00 0,00 0,00 0,00 705,31 28 364,31 zł
Październik 27 659,00 0,00 0,00 0,00 705,31 28 364,31 zł
Listopad 27 659,00 0,00 0,00 0,00 705,31 28 364,31 zł
Grudzień 27 659,00 0,00 0,00 0,00 705,31 28 364,31 zł
Rocznie 331 908,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 463,72 369 259,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 659 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 862 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 290 zł
Całość - kwota brutto 24 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Luty 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Marzec 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Kwiecień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Maj 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Czerwiec 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Lipiec 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Sierpień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Wrzesień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Październik 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Listopad 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Grudzień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Rocznie 290 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 224,00 39 480,00 250 800,00
Wynagrodzenie pracownika 24 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Luty 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Marzec 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Kwiecień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Maj 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Czerwiec 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Lipiec 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Sierpień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Wrzesień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Październik 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Listopad 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Grudzień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Rocznie 290 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 837 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 193 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 837,00 0,00 19 356,00
Luty 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 637,00 0,00 17 556,00
Marzec 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 637,00 0,00 17 556,00
Kwiecień 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 637,00 0,00 17 556,00
Maj 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 637,00 0,00 17 556,00
Czerwiec 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 637,00 0,00 17 556,00
Lipiec 25 193,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 552,00 0,00 17 377,41
Sierpień 25 193,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 552,00 0,00 17 377,41
Wrzesień 25 193,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 552,00 0,00 17 377,41
Październik 25 193,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 552,00 0,00 17 377,41
Listopad 25 193,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 552,00 0,00 17 377,41
Grudzień 25 193,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 552,00 0,00 17 377,41
Rocznie 302 316,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 89 334,00 0,00 211 400,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 193 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 356 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.