Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 446 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 880 zł
Ubezpieczenie rentowe 443 zł
Ubezpieczenie chorobowe 723 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 292 zł
Zaliczka na podatek 2 726 zł
Całość - kwota brutto 29 509 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 509,00 2 880,08 442,64 722,97 2 291,70 25 213,00 2 726,00 20 445,61
Luty 29 509,00 2 880,08 442,64 722,97 2 291,70 25 213,00 2 726,00 20 445,61
Marzec 29 509,00 2 880,08 442,64 722,97 2 291,70 25 213,00 2 726,00 20 445,61
Kwiecień 29 509,00 2 880,08 442,64 722,97 2 291,70 25 213,00 2 726,00 20 445,61
Maj 29 509,00 2 880,08 442,64 722,97 2 291,70 25 213,00 3 939,00 19 232,61
Czerwiec 29 509,00 2 880,08 442,64 722,97 2 291,70 25 213,00 8 068,00 15 103,61
Lipiec 29 509,00 2 880,08 442,64 722,97 2 291,70 25 213,00 8 068,00 15 103,61
Sierpień 29 509,00 145,12 22,27 722,97 2 575,68 28 369,00 9 078,00 16 964,96
Wrzesień 29 509,00 0,00 0,00 722,97 2 590,74 28 536,00 9 132,00 17 063,29
Październik 29 509,00 0,00 0,00 722,97 2 590,74 28 536,00 9 132,00 17 063,29
Listopad 29 509,00 0,00 0,00 722,97 2 590,74 28 536,00 9 132,00 17 063,29
Grudzień 29 509,00 0,00 0,00 722,97 2 590,74 28 536,00 9 132,00 17 063,29
Rocznie 354 108,00 20 305,68 3 120,75 8 675,64 28 980,54 319 004,00 47 601,00 216 440,39
Wynagrodzenie pracownika 29 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 880 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 918 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 493 zł
Fundusz Pracy (FP) 723 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 552 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 509,00 2 880,08 1 918,09 492,80 752,48 35 552,45 zł
Luty 29 509,00 2 880,08 1 918,09 492,80 752,48 35 552,45 zł
Marzec 29 509,00 2 880,08 1 918,09 492,80 752,48 35 552,45 zł
Kwiecień 29 509,00 2 880,08 1 918,09 492,80 752,48 35 552,45 zł
Maj 29 509,00 2 880,08 1 918,09 492,80 752,48 35 552,45 zł
Czerwiec 29 509,00 2 880,08 1 918,09 492,80 752,48 35 552,45 zł
Lipiec 29 509,00 2 880,08 1 918,09 492,80 752,48 35 552,45 zł
Sierpień 29 509,00 145,12 96,62 492,80 752,48 30 996,02 zł
Wrzesień 29 509,00 0,00 0,00 492,80 752,48 30 754,28 zł
Październik 29 509,00 0,00 0,00 492,80 752,48 30 754,28 zł
Listopad 29 509,00 0,00 0,00 492,80 752,48 30 754,28 zł
Grudzień 29 509,00 0,00 0,00 492,80 752,48 30 754,28 zł
Rocznie 354 108,00 20 305,68 13 523,25 5 913,60 9 029,76 402 880,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 509 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 446 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 446 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 552 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 982 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 415 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 209 zł
Zaliczka na podatek 2 357 zł
Całość - kwota brutto 27 663 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 663,00 2 699,91 414,95 0,00 2 209,33 19 639,00 2 357,00 19 982,13
Luty 27 663,00 2 699,91 414,95 0,00 2 209,33 19 639,00 2 357,00 19 982,13
Marzec 27 663,00 2 699,91 414,95 0,00 2 209,33 19 639,00 2 357,00 19 982,13
Kwiecień 27 663,00 2 699,91 414,95 0,00 2 209,33 19 639,00 2 357,00 19 982,13
Maj 27 663,00 2 699,91 414,95 0,00 2 209,33 19 639,00 2 357,00 19 982,13
Czerwiec 27 663,00 2 699,91 414,95 0,00 2 209,33 19 639,00 2 357,00 19 982,13
Lipiec 27 663,00 2 699,91 414,95 0,00 2 209,33 19 639,00 2 357,00 19 982,13
Sierpień 27 663,00 1 406,31 216,10 0,00 2 343,65 20 832,00 2 500,00 21 197,10
Wrzesień 27 663,00 0,00 0,00 0,00 2 489,67 22 130,00 2 656,00 22 517,73
Październik 27 663,00 0,00 0,00 0,00 2 489,67 22 130,00 2 656,00 22 517,73
Listopad 27 663,00 0,00 0,00 0,00 2 489,67 22 130,00 2 656,00 22 517,73
Grudzień 27 663,00 0,00 0,00 0,00 2 489,67 22 130,00 2 656,00 22 517,73
Rocznie 331 956,00 20 305,68 3 120,75 0,00 27 767,64 246 825,00 1 849,00 251 142,93
Wynagrodzenie pracownika 27 663 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 798 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 678 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 32 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 663,00 2 699,91 1 798,10 0,00 705,40 32 866,41 zł
Luty 27 663,00 2 699,91 1 798,10 0,00 705,40 32 866,41 zł
Marzec 27 663,00 2 699,91 1 798,10 0,00 705,40 32 866,41 zł
Kwiecień 27 663,00 2 699,91 1 798,10 0,00 705,40 32 866,41 zł
Maj 27 663,00 2 699,91 1 798,10 0,00 705,40 32 866,41 zł
Czerwiec 27 663,00 2 699,91 1 798,10 0,00 705,40 32 866,41 zł
Lipiec 27 663,00 2 699,91 1 798,10 0,00 705,40 32 866,41 zł
Sierpień 27 663,00 1 406,31 936,55 0,00 705,40 30 711,26 zł
Wrzesień 27 663,00 0,00 0,00 0,00 705,40 28 368,40 zł
Październik 27 663,00 0,00 0,00 0,00 705,40 28 368,40 zł
Listopad 27 663,00 0,00 0,00 0,00 705,40 28 368,40 zł
Grudzień 27 663,00 0,00 0,00 0,00 705,40 28 368,40 zł
Rocznie 331 956,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 464,80 374 249,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 663 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 982 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 982 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 290 zł
Całość - kwota brutto 24 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Luty 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Marzec 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Kwiecień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Maj 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Czerwiec 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Lipiec 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Sierpień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Wrzesień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Październik 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Listopad 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Grudzień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 352,00 3 290,00 20 900,00
Rocznie 290 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 224,00 39 480,00 250 800,00
Wynagrodzenie pracownika 24 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Luty 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Marzec 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Kwiecień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Maj 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Czerwiec 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Lipiec 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Sierpień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Wrzesień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Październik 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Listopad 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Grudzień 24 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 190,00 zł
Rocznie 290 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 267 zł
Zaliczka na podatek 5 837 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 193 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 193,00 0,00 0,00 0,00 2 267,37 0,00 5 837,00 0,00 17 088,63
Luty 25 193,00 0,00 0,00 0,00 2 267,37 0,00 7 637,00 0,00 15 288,63
Marzec 25 193,00 0,00 0,00 0,00 2 267,37 0,00 7 637,00 0,00 15 288,63
Kwiecień 25 193,00 0,00 0,00 0,00 2 267,37 0,00 7 637,00 0,00 15 288,63
Maj 25 193,00 0,00 0,00 0,00 2 267,37 0,00 7 637,00 0,00 15 288,63
Czerwiec 25 193,00 0,00 0,00 0,00 2 267,37 0,00 7 637,00 0,00 15 288,63
Lipiec 25 193,00 176,27 72,24 0,00 2 267,37 15,08 7 552,00 0,00 15 110,04
Sierpień 25 193,00 176,27 72,24 0,00 2 267,37 15,08 7 552,00 0,00 15 110,04
Wrzesień 25 193,00 176,27 72,24 0,00 2 267,37 15,08 7 552,00 0,00 15 110,04
Październik 25 193,00 176,27 72,24 0,00 2 267,37 15,08 7 552,00 0,00 15 110,04
Listopad 25 193,00 176,27 72,24 0,00 2 267,37 15,08 7 552,00 0,00 15 110,04
Grudzień 25 193,00 176,27 72,24 0,00 2 267,37 15,08 7 552,00 0,00 15 110,04
Rocznie 302 316,00 1 057,62 433,44 0,00 27 208,44 0,00 89 334,00 0,00 184 192,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 193 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 089 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.