Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2090 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 090 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 277 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 836 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 836,00 276,79 42,54 69,48 0,00 2 197,00 0,00 2 447,19
Luty 2 836,00 276,79 42,54 69,48 0,00 2 197,00 0,00 2 447,19
Marzec 2 836,00 276,79 42,54 69,48 0,00 2 197,00 0,00 2 447,19
Kwiecień 2 836,00 276,79 42,54 69,48 0,00 2 197,00 0,00 2 447,19
Maj 2 836,00 276,79 42,54 69,48 0,00 2 197,00 0,00 2 447,19
Czerwiec 2 836,00 276,79 42,54 69,48 0,00 2 197,00 0,00 2 447,19
Lipiec 2 836,00 276,79 42,54 69,48 0,00 2 197,00 0,00 2 447,19
Sierpień 2 836,00 276,79 42,54 69,48 0,00 2 197,00 0,00 2 447,19
Wrzesień 2 836,00 276,79 42,54 69,48 0,00 2 197,00 0,00 2 447,19
Październik 2 836,00 276,79 42,54 69,48 0,00 2 197,00 0,00 2 447,19
Listopad 2 836,00 276,79 42,54 69,48 0,00 2 197,00 0,00 2 447,19
Grudzień 2 836,00 276,79 42,54 69,48 0,00 2 197,00 0,00 2 447,19
Rocznie 34 032,00 3 321,48 510,48 833,76 0,00 26 364,00 0,00 29 366,28
Wynagrodzenie pracownika 2 836 zł
Ubezpieczenie emerytalne 277 zł
Ubezpieczenie rentowe 184 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 47 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 417 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 836,00 276,79 184,34 47,36 72,32 3 416,81 zł
Luty 2 836,00 276,79 184,34 47,36 72,32 3 416,81 zł
Marzec 2 836,00 276,79 184,34 47,36 72,32 3 416,81 zł
Kwiecień 2 836,00 276,79 184,34 47,36 72,32 3 416,81 zł
Maj 2 836,00 276,79 184,34 47,36 72,32 3 416,81 zł
Czerwiec 2 836,00 276,79 184,34 47,36 72,32 3 416,81 zł
Lipiec 2 836,00 276,79 184,34 47,36 72,32 3 416,81 zł
Sierpień 2 836,00 276,79 184,34 47,36 72,32 3 416,81 zł
Wrzesień 2 836,00 276,79 184,34 47,36 72,32 3 416,81 zł
Październik 2 836,00 276,79 184,34 47,36 72,32 3 416,81 zł
Listopad 2 836,00 276,79 184,34 47,36 72,32 3 416,81 zł
Grudzień 2 836,00 276,79 184,34 47,36 72,32 3 416,81 zł
Rocznie 34 032,00 3 321,48 2 212,08 568,32 867,84 41 001,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 836 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 447 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 447 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 417 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2090 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 270 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 221 zł
Zaliczka na podatek 144 zł
Całość - kwota brutto 2 766 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 766,00 269,96 41,49 0,00 220,91 1 964,00 144,00 2 089,64
Luty 2 766,00 269,96 41,49 0,00 220,91 1 964,00 144,00 2 089,64
Marzec 2 766,00 269,96 41,49 0,00 220,91 1 964,00 144,00 2 089,64
Kwiecień 2 766,00 269,96 41,49 0,00 220,91 1 964,00 144,00 2 089,64
Maj 2 766,00 269,96 41,49 0,00 220,91 1 964,00 144,00 2 089,64
Czerwiec 2 766,00 269,96 41,49 0,00 220,91 1 964,00 144,00 2 089,64
Lipiec 2 766,00 269,96 41,49 0,00 220,91 1 964,00 144,00 2 089,64
Sierpień 2 766,00 269,96 41,49 0,00 220,91 1 964,00 144,00 2 089,64
Wrzesień 2 766,00 269,96 41,49 0,00 220,91 1 964,00 144,00 2 089,64
Październik 2 766,00 269,96 41,49 0,00 220,91 1 964,00 144,00 2 089,64
Listopad 2 766,00 269,96 41,49 0,00 220,91 1 964,00 144,00 2 089,64
Grudzień 2 766,00 269,96 41,49 0,00 220,91 1 964,00 144,00 2 089,64
Rocznie 33 192,00 3 239,52 497,88 0,00 2 650,92 23 568,00 1 728,00 25 075,68
Wynagrodzenie pracownika 2 766 zł
Ubezpieczenie emerytalne 270 zł
Ubezpieczenie rentowe 180 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 286 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 766,00 269,96 179,79 0,00 70,54 3 286,29 zł
Luty 2 766,00 269,96 179,79 0,00 70,54 3 286,29 zł
Marzec 2 766,00 269,96 179,79 0,00 70,54 3 286,29 zł
Kwiecień 2 766,00 269,96 179,79 0,00 70,54 3 286,29 zł
Maj 2 766,00 269,96 179,79 0,00 70,54 3 286,29 zł
Czerwiec 2 766,00 269,96 179,79 0,00 70,54 3 286,29 zł
Lipiec 2 766,00 269,96 179,79 0,00 70,54 3 286,29 zł
Sierpień 2 766,00 269,96 179,79 0,00 70,54 3 286,29 zł
Wrzesień 2 766,00 269,96 179,79 0,00 70,54 3 286,29 zł
Październik 2 766,00 269,96 179,79 0,00 70,54 3 286,29 zł
Listopad 2 766,00 269,96 179,79 0,00 70,54 3 286,29 zł
Grudzień 2 766,00 269,96 179,79 0,00 70,54 3 286,29 zł
Rocznie 33 192,00 3 239,52 2 157,48 0,00 846,48 39 435,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 766 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 090 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 286 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2090 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 329 zł
Całość - kwota brutto 2 419 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 329,00 2 090,00
Luty 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 329,00 2 090,00
Marzec 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 329,00 2 090,00
Kwiecień 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 329,00 2 090,00
Maj 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 329,00 2 090,00
Czerwiec 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 329,00 2 090,00
Lipiec 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 329,00 2 090,00
Sierpień 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 329,00 2 090,00
Wrzesień 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 329,00 2 090,00
Październik 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 329,00 2 090,00
Listopad 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 329,00 2 090,00
Grudzień 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 329,00 2 090,00
Rocznie 29 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 220,00 3 948,00 25 080,00
Wynagrodzenie pracownika 2 419 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 419 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,00 zł
Luty 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,00 zł
Marzec 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,00 zł
Kwiecień 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,00 zł
Maj 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,00 zł
Czerwiec 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,00 zł
Lipiec 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,00 zł
Sierpień 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,00 zł
Wrzesień 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,00 zł
Październik 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,00 zł
Listopad 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,00 zł
Grudzień 2 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,00 zł
Rocznie 29 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 028,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 419 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 090 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 419 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2090 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 518 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 522 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 2 518,00
Luty 2 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 2 518,00
Marzec 2 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 2 518,00
Kwiecień 2 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 2 518,00
Maj 2 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 2 427,00
Czerwiec 2 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 0,00 2 140,00
Lipiec 2 522,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 298,00 0,00 1 960,41
Sierpień 2 522,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 298,00 0,00 1 960,41
Wrzesień 2 522,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 298,00 0,00 1 960,41
Październik 2 522,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 298,00 0,00 1 960,41
Listopad 2 522,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 298,00 0,00 1 960,41
Grudzień 2 522,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 298,00 0,00 1 960,41
Rocznie 30 264,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 2 281,00 0,00 26 401,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 522 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 518 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.