Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 100 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 649 zł
Ubezpieczenie emerytalne 205 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 163 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 100,00 204,96 31,50 51,45 163,09 1 562,00 0,00 1 649,00
Luty 2 100,00 204,96 31,50 51,45 163,09 1 562,00 0,00 1 649,00
Marzec 2 100,00 204,96 31,50 51,45 163,09 1 562,00 0,00 1 649,00
Kwiecień 2 100,00 204,96 31,50 51,45 163,09 1 562,00 0,00 1 649,00
Maj 2 100,00 204,96 31,50 51,45 163,09 1 562,00 0,00 1 649,00
Czerwiec 2 100,00 204,96 31,50 51,45 163,09 1 562,00 0,00 1 649,00
Lipiec 2 100,00 204,96 31,50 51,45 163,09 1 562,00 0,00 1 649,00
Sierpień 2 100,00 204,96 31,50 51,45 163,09 1 562,00 0,00 1 649,00
Wrzesień 2 100,00 204,96 31,50 51,45 163,09 1 562,00 0,00 1 649,00
Październik 2 100,00 204,96 31,50 51,45 163,09 1 562,00 0,00 1 649,00
Listopad 2 100,00 204,96 31,50 51,45 163,09 1 562,00 0,00 1 649,00
Grudzień 2 100,00 204,96 31,50 51,45 163,09 1 562,00 0,00 1 649,00
Rocznie 25 200,00 2 459,52 378,00 617,40 0,00 18 744,00 0,00 19 788,00
Wynagrodzenie pracownika 2 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 205 zł
Ubezpieczenie rentowe 137 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 35 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 530 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 100,00 204,96 136,50 35,07 53,55 2 530,08 zł
Luty 2 100,00 204,96 136,50 35,07 53,55 2 530,08 zł
Marzec 2 100,00 204,96 136,50 35,07 53,55 2 530,08 zł
Kwiecień 2 100,00 204,96 136,50 35,07 53,55 2 530,08 zł
Maj 2 100,00 204,96 136,50 35,07 53,55 2 530,08 zł
Czerwiec 2 100,00 204,96 136,50 35,07 53,55 2 530,08 zł
Lipiec 2 100,00 204,96 136,50 35,07 53,55 2 530,08 zł
Sierpień 2 100,00 204,96 136,50 35,07 53,55 2 530,08 zł
Wrzesień 2 100,00 204,96 136,50 35,07 53,55 2 530,08 zł
Październik 2 100,00 204,96 136,50 35,07 53,55 2 530,08 zł
Listopad 2 100,00 204,96 136,50 35,07 53,55 2 530,08 zł
Grudzień 2 100,00 204,96 136,50 35,07 53,55 2 530,08 zł
Rocznie 25 200,00 2 459,52 1 638,00 420,84 642,60 30 360,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 649 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 530 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 205 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 168 zł
Zaliczka na podatek 179 zł
Całość - kwota brutto 2 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 100,00 204,96 31,50 0,00 167,72 1 491,00 179,00 1 516,90
Luty 2 100,00 204,96 31,50 0,00 167,72 1 491,00 179,00 1 516,90
Marzec 2 100,00 204,96 31,50 0,00 167,72 1 491,00 179,00 1 516,90
Kwiecień 2 100,00 204,96 31,50 0,00 167,72 1 491,00 179,00 1 516,90
Maj 2 100,00 204,96 31,50 0,00 167,72 1 491,00 179,00 1 516,90
Czerwiec 2 100,00 204,96 31,50 0,00 167,72 1 491,00 179,00 1 516,90
Lipiec 2 100,00 204,96 31,50 0,00 167,72 1 491,00 179,00 1 516,90
Sierpień 2 100,00 204,96 31,50 0,00 167,72 1 491,00 179,00 1 516,90
Wrzesień 2 100,00 204,96 31,50 0,00 167,72 1 491,00 179,00 1 516,90
Październik 2 100,00 204,96 31,50 0,00 167,72 1 491,00 179,00 1 516,90
Listopad 2 100,00 204,96 31,50 0,00 167,72 1 491,00 179,00 1 516,90
Grudzień 2 100,00 204,96 31,50 0,00 167,72 1 491,00 179,00 1 516,90
Rocznie 25 200,00 2 459,52 378,00 0,00 2 012,64 17 892,00 132,00 18 202,80
Wynagrodzenie pracownika 2 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 205 zł
Ubezpieczenie rentowe 137 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 495 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 100,00 204,96 136,50 0,00 53,55 2 495,01 zł
Luty 2 100,00 204,96 136,50 0,00 53,55 2 495,01 zł
Marzec 2 100,00 204,96 136,50 0,00 53,55 2 495,01 zł
Kwiecień 2 100,00 204,96 136,50 0,00 53,55 2 495,01 zł
Maj 2 100,00 204,96 136,50 0,00 53,55 2 495,01 zł
Czerwiec 2 100,00 204,96 136,50 0,00 53,55 2 495,01 zł
Lipiec 2 100,00 204,96 136,50 0,00 53,55 2 495,01 zł
Sierpień 2 100,00 204,96 136,50 0,00 53,55 2 495,01 zł
Wrzesień 2 100,00 204,96 136,50 0,00 53,55 2 495,01 zł
Październik 2 100,00 204,96 136,50 0,00 53,55 2 495,01 zł
Listopad 2 100,00 204,96 136,50 0,00 53,55 2 495,01 zł
Grudzień 2 100,00 204,96 136,50 0,00 53,55 2 495,01 zł
Rocznie 25 200,00 2 459,52 1 638,00 0,00 642,60 29 940,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 517 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 495 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 814 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 286 zł
Całość - kwota brutto 2 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 286,00 1 814,00
Luty 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 286,00 1 814,00
Marzec 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 286,00 1 814,00
Kwiecień 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 286,00 1 814,00
Maj 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 286,00 1 814,00
Czerwiec 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 286,00 1 814,00
Lipiec 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 286,00 1 814,00
Sierpień 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 286,00 1 814,00
Wrzesień 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 286,00 1 814,00
Październik 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 286,00 1 814,00
Listopad 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 286,00 1 814,00
Grudzień 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 286,00 1 814,00
Rocznie 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 160,00 3 432,00 21 768,00
Wynagrodzenie pracownika 2 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 zł
Luty 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 zł
Marzec 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 zł
Kwiecień 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 zł
Maj 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 zł
Czerwiec 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 zł
Lipiec 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 zł
Sierpień 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 zł
Wrzesień 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 zł
Październik 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 zł
Listopad 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 zł
Grudzień 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 zł
Rocznie 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 814 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 100,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 829,10
Luty 2 100,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 829,10
Marzec 2 100,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 829,10
Kwiecień 2 100,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 829,10
Maj 2 100,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 829,10
Czerwiec 2 100,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 22,00 0,00 1 807,10
Lipiec 2 100,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 163,00 0,00 1 402,51
Sierpień 2 100,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 163,00 0,00 1 402,51
Wrzesień 2 100,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 163,00 0,00 1 402,51
Październik 2 100,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 163,00 0,00 1 402,51
Listopad 2 100,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 163,00 0,00 1 402,51
Grudzień 2 100,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 163,00 0,00 1 402,51
Rocznie 25 200,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 000,00 0,00 19 367,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 829 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.