Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2120 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 120 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 582 zł
Ubezpieczenie emerytalne 207 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 165 zł
Zaliczka na podatek 83 zł
Całość - kwota brutto 2 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 120,00 206,91 31,80 51,94 164,64 1 579,00 83,00 1 581,71
Luty 2 120,00 206,91 31,80 51,94 164,64 1 579,00 83,00 1 581,71
Marzec 2 120,00 206,91 31,80 51,94 164,64 1 579,00 83,00 1 581,71
Kwiecień 2 120,00 206,91 31,80 51,94 164,64 1 579,00 83,00 1 581,71
Maj 2 120,00 206,91 31,80 51,94 164,64 1 579,00 83,00 1 581,71
Czerwiec 2 120,00 206,91 31,80 51,94 164,64 1 579,00 83,00 1 581,71
Lipiec 2 120,00 206,91 31,80 51,94 164,64 1 579,00 83,00 1 581,71
Sierpień 2 120,00 206,91 31,80 51,94 164,64 1 579,00 83,00 1 581,71
Wrzesień 2 120,00 206,91 31,80 51,94 164,64 1 579,00 83,00 1 581,71
Październik 2 120,00 206,91 31,80 51,94 164,64 1 579,00 83,00 1 581,71
Listopad 2 120,00 206,91 31,80 51,94 164,64 1 579,00 83,00 1 581,71
Grudzień 2 120,00 206,91 31,80 51,94 164,64 1 579,00 83,00 1 581,71
Rocznie 25 440,00 2 482,92 381,60 623,28 1 975,68 18 948,00 996,00 18 980,52
Wynagrodzenie pracownika 2 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 207 zł
Ubezpieczenie rentowe 138 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 35 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 120,00 206,91 137,80 35,40 54,06 2 554,17 zł
Luty 2 120,00 206,91 137,80 35,40 54,06 2 554,17 zł
Marzec 2 120,00 206,91 137,80 35,40 54,06 2 554,17 zł
Kwiecień 2 120,00 206,91 137,80 35,40 54,06 2 554,17 zł
Maj 2 120,00 206,91 137,80 35,40 54,06 2 554,17 zł
Czerwiec 2 120,00 206,91 137,80 35,40 54,06 2 554,17 zł
Lipiec 2 120,00 206,91 137,80 35,40 54,06 2 554,17 zł
Sierpień 2 120,00 206,91 137,80 35,40 54,06 2 554,17 zł
Wrzesień 2 120,00 206,91 137,80 35,40 54,06 2 554,17 zł
Październik 2 120,00 206,91 137,80 35,40 54,06 2 554,17 zł
Listopad 2 120,00 206,91 137,80 35,40 54,06 2 554,17 zł
Grudzień 2 120,00 206,91 137,80 35,40 54,06 2 554,17 zł
Rocznie 25 440,00 2 482,92 1 653,60 424,80 648,72 30 650,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 582 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 120 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2120 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 120 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 207 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 169 zł
Zaliczka na podatek 110 zł
Całość - kwota brutto 2 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 120,00 206,91 31,80 0,00 169,32 1 505,00 110,00 1 601,97
Luty 2 120,00 206,91 31,80 0,00 169,32 1 505,00 110,00 1 601,97
Marzec 2 120,00 206,91 31,80 0,00 169,32 1 505,00 110,00 1 601,97
Kwiecień 2 120,00 206,91 31,80 0,00 169,32 1 505,00 110,00 1 601,97
Maj 2 120,00 206,91 31,80 0,00 169,32 1 505,00 110,00 1 601,97
Czerwiec 2 120,00 206,91 31,80 0,00 169,32 1 505,00 110,00 1 601,97
Lipiec 2 120,00 206,91 31,80 0,00 169,32 1 505,00 110,00 1 601,97
Sierpień 2 120,00 206,91 31,80 0,00 169,32 1 505,00 110,00 1 601,97
Wrzesień 2 120,00 206,91 31,80 0,00 169,32 1 505,00 110,00 1 601,97
Październik 2 120,00 206,91 31,80 0,00 169,32 1 505,00 110,00 1 601,97
Listopad 2 120,00 206,91 31,80 0,00 169,32 1 505,00 110,00 1 601,97
Grudzień 2 120,00 206,91 31,80 0,00 169,32 1 505,00 110,00 1 601,97
Rocznie 25 440,00 2 482,92 381,60 0,00 2 031,84 18 060,00 1 320,00 19 223,64
Wynagrodzenie pracownika 2 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 207 zł
Ubezpieczenie rentowe 138 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 519 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 120,00 206,91 137,80 0,00 54,06 2 518,77 zł
Luty 2 120,00 206,91 137,80 0,00 54,06 2 518,77 zł
Marzec 2 120,00 206,91 137,80 0,00 54,06 2 518,77 zł
Kwiecień 2 120,00 206,91 137,80 0,00 54,06 2 518,77 zł
Maj 2 120,00 206,91 137,80 0,00 54,06 2 518,77 zł
Czerwiec 2 120,00 206,91 137,80 0,00 54,06 2 518,77 zł
Lipiec 2 120,00 206,91 137,80 0,00 54,06 2 518,77 zł
Sierpień 2 120,00 206,91 137,80 0,00 54,06 2 518,77 zł
Wrzesień 2 120,00 206,91 137,80 0,00 54,06 2 518,77 zł
Październik 2 120,00 206,91 137,80 0,00 54,06 2 518,77 zł
Listopad 2 120,00 206,91 137,80 0,00 54,06 2 518,77 zł
Grudzień 2 120,00 206,91 137,80 0,00 54,06 2 518,77 zł
Rocznie 25 440,00 2 482,92 1 653,60 0,00 648,72 30 225,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 602 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 120 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 519 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2120 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 120 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 832 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 288 zł
Całość - kwota brutto 2 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 288,00 1 832,00
Luty 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 288,00 1 832,00
Marzec 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 288,00 1 832,00
Kwiecień 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 288,00 1 832,00
Maj 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 288,00 1 832,00
Czerwiec 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 288,00 1 832,00
Lipiec 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 288,00 1 832,00
Sierpień 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 288,00 1 832,00
Wrzesień 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 288,00 1 832,00
Październik 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 288,00 1 832,00
Listopad 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 288,00 1 832,00
Grudzień 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 288,00 1 832,00
Rocznie 25 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 352,00 3 456,00 21 984,00
Wynagrodzenie pracownika 2 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 zł
Luty 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 zł
Marzec 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 zł
Kwiecień 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 zł
Maj 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 zł
Czerwiec 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 zł
Lipiec 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 zł
Sierpień 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 zł
Wrzesień 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 zł
Październik 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 zł
Listopad 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 zł
Grudzień 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 zł
Rocznie 25 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 832 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 120 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2120 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 120 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 753 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 5 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 120 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 120,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5,00 0,00 1 752,66
Luty 2 120,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5,00 0,00 1 752,66
Marzec 2 120,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5,00 0,00 1 752,66
Kwiecień 2 120,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5,00 0,00 1 752,66
Maj 2 120,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5,00 0,00 1 752,66
Czerwiec 2 120,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5,00 0,00 1 752,66
Lipiec 2 120,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 529,97
Sierpień 2 120,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 529,97
Wrzesień 2 120,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 529,97
Październik 2 120,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 529,97
Listopad 2 120,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 529,97
Grudzień 2 120,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 529,97
Rocznie 25 440,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 30,00 0,00 19 695,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 753 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ