Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2110 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 110 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 206 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 164 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 110,00 205,94 31,65 51,70 163,86 1 571,00 0,00 1 656,85
Luty 2 110,00 205,94 31,65 51,70 163,86 1 571,00 0,00 1 656,85
Marzec 2 110,00 205,94 31,65 51,70 163,86 1 571,00 0,00 1 656,85
Kwiecień 2 110,00 205,94 31,65 51,70 163,86 1 571,00 0,00 1 656,85
Maj 2 110,00 205,94 31,65 51,70 163,86 1 571,00 0,00 1 656,85
Czerwiec 2 110,00 205,94 31,65 51,70 163,86 1 571,00 0,00 1 656,85
Lipiec 2 110,00 205,94 31,65 51,70 163,86 1 571,00 0,00 1 656,85
Sierpień 2 110,00 205,94 31,65 51,70 163,86 1 571,00 0,00 1 656,85
Wrzesień 2 110,00 205,94 31,65 51,70 163,86 1 571,00 0,00 1 656,85
Październik 2 110,00 205,94 31,65 51,70 163,86 1 571,00 0,00 1 656,85
Listopad 2 110,00 205,94 31,65 51,70 163,86 1 571,00 0,00 1 656,85
Grudzień 2 110,00 205,94 31,65 51,70 163,86 1 571,00 0,00 1 656,85
Rocznie 25 320,00 2 471,28 379,80 620,40 0,00 18 852,00 0,00 19 882,20
Wynagrodzenie pracownika 2 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 206 zł
Ubezpieczenie rentowe 137 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 35 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 110,00 205,94 137,15 35,24 53,81 2 542,14 zł
Luty 2 110,00 205,94 137,15 35,24 53,81 2 542,14 zł
Marzec 2 110,00 205,94 137,15 35,24 53,81 2 542,14 zł
Kwiecień 2 110,00 205,94 137,15 35,24 53,81 2 542,14 zł
Maj 2 110,00 205,94 137,15 35,24 53,81 2 542,14 zł
Czerwiec 2 110,00 205,94 137,15 35,24 53,81 2 542,14 zł
Lipiec 2 110,00 205,94 137,15 35,24 53,81 2 542,14 zł
Sierpień 2 110,00 205,94 137,15 35,24 53,81 2 542,14 zł
Wrzesień 2 110,00 205,94 137,15 35,24 53,81 2 542,14 zł
Październik 2 110,00 205,94 137,15 35,24 53,81 2 542,14 zł
Listopad 2 110,00 205,94 137,15 35,24 53,81 2 542,14 zł
Grudzień 2 110,00 205,94 137,15 35,24 53,81 2 542,14 zł
Rocznie 25 320,00 2 471,28 1 645,80 422,88 645,72 30 505,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 657 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 110 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2110 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 524 zł
Ubezpieczenie emerytalne 206 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 169 zł
Zaliczka na podatek 180 zł
Całość - kwota brutto 2 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 110,00 205,94 31,65 0,00 168,52 1 498,00 180,00 1 524,13
Luty 2 110,00 205,94 31,65 0,00 168,52 1 498,00 180,00 1 524,13
Marzec 2 110,00 205,94 31,65 0,00 168,52 1 498,00 180,00 1 524,13
Kwiecień 2 110,00 205,94 31,65 0,00 168,52 1 498,00 180,00 1 524,13
Maj 2 110,00 205,94 31,65 0,00 168,52 1 498,00 180,00 1 524,13
Czerwiec 2 110,00 205,94 31,65 0,00 168,52 1 498,00 180,00 1 524,13
Lipiec 2 110,00 205,94 31,65 0,00 168,52 1 498,00 180,00 1 524,13
Sierpień 2 110,00 205,94 31,65 0,00 168,52 1 498,00 180,00 1 524,13
Wrzesień 2 110,00 205,94 31,65 0,00 168,52 1 498,00 180,00 1 524,13
Październik 2 110,00 205,94 31,65 0,00 168,52 1 498,00 180,00 1 524,13
Listopad 2 110,00 205,94 31,65 0,00 168,52 1 498,00 180,00 1 524,13
Grudzień 2 110,00 205,94 31,65 0,00 168,52 1 498,00 180,00 1 524,13
Rocznie 25 320,00 2 471,28 379,80 0,00 2 022,24 17 976,00 132,00 18 289,56
Wynagrodzenie pracownika 2 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 206 zł
Ubezpieczenie rentowe 137 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 507 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 110,00 205,94 137,15 0,00 53,81 2 506,90 zł
Luty 2 110,00 205,94 137,15 0,00 53,81 2 506,90 zł
Marzec 2 110,00 205,94 137,15 0,00 53,81 2 506,90 zł
Kwiecień 2 110,00 205,94 137,15 0,00 53,81 2 506,90 zł
Maj 2 110,00 205,94 137,15 0,00 53,81 2 506,90 zł
Czerwiec 2 110,00 205,94 137,15 0,00 53,81 2 506,90 zł
Lipiec 2 110,00 205,94 137,15 0,00 53,81 2 506,90 zł
Sierpień 2 110,00 205,94 137,15 0,00 53,81 2 506,90 zł
Wrzesień 2 110,00 205,94 137,15 0,00 53,81 2 506,90 zł
Październik 2 110,00 205,94 137,15 0,00 53,81 2 506,90 zł
Listopad 2 110,00 205,94 137,15 0,00 53,81 2 506,90 zł
Grudzień 2 110,00 205,94 137,15 0,00 53,81 2 506,90 zł
Rocznie 25 320,00 2 471,28 1 645,80 0,00 645,72 30 082,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 524 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 110 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 507 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2110 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 823 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 287 zł
Całość - kwota brutto 2 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 287,00 1 823,00
Luty 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 287,00 1 823,00
Marzec 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 287,00 1 823,00
Kwiecień 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 287,00 1 823,00
Maj 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 287,00 1 823,00
Czerwiec 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 287,00 1 823,00
Lipiec 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 287,00 1 823,00
Sierpień 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 287,00 1 823,00
Wrzesień 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 287,00 1 823,00
Październik 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 287,00 1 823,00
Listopad 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 287,00 1 823,00
Grudzień 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 287,00 1 823,00
Rocznie 25 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 256,00 3 444,00 21 876,00
Wynagrodzenie pracownika 2 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 110 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,00 zł
Luty 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,00 zł
Marzec 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,00 zł
Kwiecień 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,00 zł
Maj 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,00 zł
Czerwiec 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,00 zł
Lipiec 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,00 zł
Sierpień 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,00 zł
Wrzesień 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,00 zł
Październik 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,00 zł
Listopad 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,00 zł
Grudzień 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,00 zł
Rocznie 25 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 823 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 110 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 110 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2110 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 839 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 110 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 110,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 839,10
Luty 2 110,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 839,10
Marzec 2 110,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 839,10
Kwiecień 2 110,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 839,10
Maj 2 110,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 839,10
Czerwiec 2 110,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 33,00 0,00 1 806,10
Lipiec 2 110,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 166,00 0,00 1 409,51
Sierpień 2 110,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 166,00 0,00 1 409,51
Wrzesień 2 110,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 166,00 0,00 1 409,51
Październik 2 110,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 166,00 0,00 1 409,51
Listopad 2 110,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 166,00 0,00 1 409,51
Grudzień 2 110,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 166,00 0,00 1 409,51
Rocznie 25 320,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 029,00 0,00 19 458,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 839 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.