Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2090 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 090 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 561 zł
Ubezpieczenie emerytalne 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 162 zł
Zaliczka na podatek 80 zł
Całość - kwota brutto 2 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 090,00 203,98 31,35 51,21 162,31 1 553,00 80,00 1 561,15
Luty 2 090,00 203,98 31,35 51,21 162,31 1 553,00 80,00 1 561,15
Marzec 2 090,00 203,98 31,35 51,21 162,31 1 553,00 80,00 1 561,15
Kwiecień 2 090,00 203,98 31,35 51,21 162,31 1 553,00 80,00 1 561,15
Maj 2 090,00 203,98 31,35 51,21 162,31 1 553,00 80,00 1 561,15
Czerwiec 2 090,00 203,98 31,35 51,21 162,31 1 553,00 80,00 1 561,15
Lipiec 2 090,00 203,98 31,35 51,21 162,31 1 553,00 80,00 1 561,15
Sierpień 2 090,00 203,98 31,35 51,21 162,31 1 553,00 80,00 1 561,15
Wrzesień 2 090,00 203,98 31,35 51,21 162,31 1 553,00 80,00 1 561,15
Październik 2 090,00 203,98 31,35 51,21 162,31 1 553,00 80,00 1 561,15
Listopad 2 090,00 203,98 31,35 51,21 162,31 1 553,00 80,00 1 561,15
Grudzień 2 090,00 203,98 31,35 51,21 162,31 1 553,00 80,00 1 561,15
Rocznie 25 080,00 2 447,76 376,20 614,52 1 947,72 18 636,00 960,00 18 733,80
Wynagrodzenie pracownika 2 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 136 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 35 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 518 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 090,00 203,98 135,85 34,90 53,30 2 518,03 zł
Luty 2 090,00 203,98 135,85 34,90 53,30 2 518,03 zł
Marzec 2 090,00 203,98 135,85 34,90 53,30 2 518,03 zł
Kwiecień 2 090,00 203,98 135,85 34,90 53,30 2 518,03 zł
Maj 2 090,00 203,98 135,85 34,90 53,30 2 518,03 zł
Czerwiec 2 090,00 203,98 135,85 34,90 53,30 2 518,03 zł
Lipiec 2 090,00 203,98 135,85 34,90 53,30 2 518,03 zł
Sierpień 2 090,00 203,98 135,85 34,90 53,30 2 518,03 zł
Wrzesień 2 090,00 203,98 135,85 34,90 53,30 2 518,03 zł
Październik 2 090,00 203,98 135,85 34,90 53,30 2 518,03 zł
Listopad 2 090,00 203,98 135,85 34,90 53,30 2 518,03 zł
Grudzień 2 090,00 203,98 135,85 34,90 53,30 2 518,03 zł
Rocznie 25 080,00 2 447,76 1 630,20 418,80 639,60 30 216,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 561 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 090 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 518 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2090 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 167 zł
Zaliczka na podatek 109 zł
Całość - kwota brutto 2 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 090,00 203,98 31,35 0,00 166,92 1 484,00 109,00 1 578,75
Luty 2 090,00 203,98 31,35 0,00 166,92 1 484,00 109,00 1 578,75
Marzec 2 090,00 203,98 31,35 0,00 166,92 1 484,00 109,00 1 578,75
Kwiecień 2 090,00 203,98 31,35 0,00 166,92 1 484,00 109,00 1 578,75
Maj 2 090,00 203,98 31,35 0,00 166,92 1 484,00 109,00 1 578,75
Czerwiec 2 090,00 203,98 31,35 0,00 166,92 1 484,00 109,00 1 578,75
Lipiec 2 090,00 203,98 31,35 0,00 166,92 1 484,00 109,00 1 578,75
Sierpień 2 090,00 203,98 31,35 0,00 166,92 1 484,00 109,00 1 578,75
Wrzesień 2 090,00 203,98 31,35 0,00 166,92 1 484,00 109,00 1 578,75
Październik 2 090,00 203,98 31,35 0,00 166,92 1 484,00 109,00 1 578,75
Listopad 2 090,00 203,98 31,35 0,00 166,92 1 484,00 109,00 1 578,75
Grudzień 2 090,00 203,98 31,35 0,00 166,92 1 484,00 109,00 1 578,75
Rocznie 25 080,00 2 447,76 376,20 0,00 2 003,04 17 808,00 1 308,00 18 945,00
Wynagrodzenie pracownika 2 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 136 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 483 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 090,00 203,98 135,85 0,00 53,30 2 483,13 zł
Luty 2 090,00 203,98 135,85 0,00 53,30 2 483,13 zł
Marzec 2 090,00 203,98 135,85 0,00 53,30 2 483,13 zł
Kwiecień 2 090,00 203,98 135,85 0,00 53,30 2 483,13 zł
Maj 2 090,00 203,98 135,85 0,00 53,30 2 483,13 zł
Czerwiec 2 090,00 203,98 135,85 0,00 53,30 2 483,13 zł
Lipiec 2 090,00 203,98 135,85 0,00 53,30 2 483,13 zł
Sierpień 2 090,00 203,98 135,85 0,00 53,30 2 483,13 zł
Wrzesień 2 090,00 203,98 135,85 0,00 53,30 2 483,13 zł
Październik 2 090,00 203,98 135,85 0,00 53,30 2 483,13 zł
Listopad 2 090,00 203,98 135,85 0,00 53,30 2 483,13 zł
Grudzień 2 090,00 203,98 135,85 0,00 53,30 2 483,13 zł
Rocznie 25 080,00 2 447,76 1 630,20 0,00 639,60 29 797,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 579 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 090 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 483 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2090 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 284 zł
Całość - kwota brutto 2 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672,00 284,00 1 806,00
Luty 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672,00 284,00 1 806,00
Marzec 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672,00 284,00 1 806,00
Kwiecień 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672,00 284,00 1 806,00
Maj 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672,00 284,00 1 806,00
Czerwiec 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672,00 284,00 1 806,00
Lipiec 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672,00 284,00 1 806,00
Sierpień 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672,00 284,00 1 806,00
Wrzesień 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672,00 284,00 1 806,00
Październik 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672,00 284,00 1 806,00
Listopad 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672,00 284,00 1 806,00
Grudzień 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 672,00 284,00 1 806,00
Rocznie 25 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 064,00 3 408,00 21 672,00
Wynagrodzenie pracownika 2 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 090 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,00 zł
Luty 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,00 zł
Marzec 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,00 zł
Kwiecień 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,00 zł
Maj 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,00 zł
Czerwiec 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,00 zł
Lipiec 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,00 zł
Sierpień 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,00 zł
Wrzesień 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,00 zł
Październik 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,00 zł
Listopad 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,00 zł
Grudzień 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,00 zł
Rocznie 25 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 806 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 090 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 090 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2090 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 090 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 090,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 708,19
Luty 2 090,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 708,19
Marzec 2 090,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 708,19
Kwiecień 2 090,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 708,19
Maj 2 090,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 708,19
Czerwiec 2 090,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 708,19
Lipiec 2 090,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 462,99
Sierpień 2 090,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 462,99
Wrzesień 2 090,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 462,99
Październik 2 090,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 462,99
Listopad 2 090,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 462,99
Grudzień 2 090,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 462,99
Rocznie 25 080,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 19 027,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 708 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ