Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 866 zł
Ubezpieczenie rentowe 441 zł
Ubezpieczenie chorobowe 720 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 281 zł
Zaliczka na podatek 2 711 zł
Całość - kwota brutto 29 368 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 368,00 2 866,32 440,52 719,52 2 280,75 25 092,00 2 711,00 20 349,89
Luty 29 368,00 2 866,32 440,52 719,52 2 280,75 25 092,00 2 711,00 20 349,89
Marzec 29 368,00 2 866,32 440,52 719,52 2 280,75 25 092,00 2 711,00 20 349,89
Kwiecień 29 368,00 2 866,32 440,52 719,52 2 280,75 25 092,00 2 711,00 20 349,89
Maj 29 368,00 2 866,32 440,52 719,52 2 280,75 25 092,00 3 803,00 19 257,89
Czerwiec 29 368,00 2 866,32 440,52 719,52 2 280,75 25 092,00 8 029,00 15 031,89
Lipiec 29 368,00 2 866,32 440,52 719,52 2 280,75 25 092,00 8 029,00 15 031,89
Sierpień 29 368,00 241,44 37,11 719,52 2 553,29 28 120,00 8 998,00 16 818,64
Wrzesień 29 368,00 0,00 0,00 719,52 2 578,36 28 398,00 9 087,00 16 983,12
Październik 29 368,00 0,00 0,00 719,52 2 578,36 28 398,00 9 087,00 16 983,12
Listopad 29 368,00 0,00 0,00 719,52 2 578,36 28 398,00 9 087,00 16 983,12
Grudzień 29 368,00 0,00 0,00 719,52 2 578,36 28 398,00 9 087,00 16 983,12
Rocznie 352 416,00 20 305,68 3 120,75 8 634,24 28 831,98 317 356,00 47 221,00 215 472,35
Wynagrodzenie pracownika 29 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 866 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 909 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 490 zł
Fundusz Pracy (FP) 720 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 35 383 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 368,00 2 866,32 1 908,92 490,45 748,89 35 382,58 zł
Luty 29 368,00 2 866,32 1 908,92 490,45 748,89 35 382,58 zł
Marzec 29 368,00 2 866,32 1 908,92 490,45 748,89 35 382,58 zł
Kwiecień 29 368,00 2 866,32 1 908,92 490,45 748,89 35 382,58 zł
Maj 29 368,00 2 866,32 1 908,92 490,45 748,89 35 382,58 zł
Czerwiec 29 368,00 2 866,32 1 908,92 490,45 748,89 35 382,58 zł
Lipiec 29 368,00 2 866,32 1 908,92 490,45 748,89 35 382,58 zł
Sierpień 29 368,00 241,44 160,81 490,45 748,89 31 009,59 zł
Wrzesień 29 368,00 0,00 0,00 490,45 748,89 30 607,34 zł
Październik 29 368,00 0,00 0,00 490,45 748,89 30 607,34 zł
Listopad 29 368,00 0,00 0,00 490,45 748,89 30 607,34 zł
Grudzień 29 368,00 0,00 0,00 490,45 748,89 30 607,34 zł
Rocznie 352 416,00 20 305,68 13 523,25 5 885,40 8 986,68 401 117,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 368 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 383 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 887 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 687 zł
Ubezpieczenie rentowe 413 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 199 zł
Zaliczka na podatek 2 345 zł
Całość - kwota brutto 27 531 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 531,00 2 687,03 412,97 0,00 2 198,79 19 545,00 2 345,00 19 886,81
Luty 27 531,00 2 687,03 412,97 0,00 2 198,79 19 545,00 2 345,00 19 886,81
Marzec 27 531,00 2 687,03 412,97 0,00 2 198,79 19 545,00 2 345,00 19 886,81
Kwiecień 27 531,00 2 687,03 412,97 0,00 2 198,79 19 545,00 2 345,00 19 886,81
Maj 27 531,00 2 687,03 412,97 0,00 2 198,79 19 545,00 2 345,00 19 886,81
Czerwiec 27 531,00 2 687,03 412,97 0,00 2 198,79 19 545,00 2 345,00 19 886,81
Lipiec 27 531,00 2 687,03 412,97 0,00 2 198,79 19 545,00 2 345,00 19 886,81
Sierpień 27 531,00 1 496,47 229,96 0,00 2 322,41 20 644,00 2 477,00 21 004,88
Wrzesień 27 531,00 0,00 0,00 0,00 2 477,79 22 025,00 2 643,00 22 410,21
Październik 27 531,00 0,00 0,00 0,00 2 477,79 22 025,00 2 643,00 22 410,21
Listopad 27 531,00 0,00 0,00 0,00 2 477,79 22 025,00 2 643,00 22 410,21
Grudzień 27 531,00 0,00 0,00 0,00 2 477,79 22 025,00 2 643,00 22 410,21
Rocznie 330 372,00 20 305,68 3 120,75 0,00 27 625,10 245 559,00 1 844,00 249 853,39
Wynagrodzenie pracownika 27 531 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 687 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 790 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 675 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 32 710 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 531,00 2 687,03 1 789,52 0,00 702,04 32 709,59 zł
Luty 27 531,00 2 687,03 1 789,52 0,00 702,04 32 709,59 zł
Marzec 27 531,00 2 687,03 1 789,52 0,00 702,04 32 709,59 zł
Kwiecień 27 531,00 2 687,03 1 789,52 0,00 702,04 32 709,59 zł
Maj 27 531,00 2 687,03 1 789,52 0,00 702,04 32 709,59 zł
Czerwiec 27 531,00 2 687,03 1 789,52 0,00 702,04 32 709,59 zł
Lipiec 27 531,00 2 687,03 1 789,52 0,00 702,04 32 709,59 zł
Sierpień 27 531,00 1 496,47 996,61 0,00 702,04 30 726,12 zł
Wrzesień 27 531,00 0,00 0,00 0,00 702,04 28 233,04 zł
Październik 27 531,00 0,00 0,00 0,00 702,04 28 233,04 zł
Listopad 27 531,00 0,00 0,00 0,00 702,04 28 233,04 zł
Grudzień 27 531,00 0,00 0,00 0,00 702,04 28 233,04 zł
Rocznie 330 372,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 424,48 372 625,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 531 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 887 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 887 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 710 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 274 zł
Całość - kwota brutto 24 074 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Luty 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Marzec 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Kwiecień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Maj 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Czerwiec 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Lipiec 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Sierpień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Wrzesień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Październik 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Listopad 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Grudzień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Rocznie 288 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 108,00 39 288,00 249 600,00
Wynagrodzenie pracownika 24 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 074 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Luty 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Marzec 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Kwiecień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Maj 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Czerwiec 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Lipiec 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Sierpień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Wrzesień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Październik 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Listopad 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Grudzień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Rocznie 288 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 074 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 074 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 018 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 256 zł
Zaliczka na podatek 5 798 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 072 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 072,00 0,00 0,00 0,00 2 256,48 0,00 5 798,00 0,00 17 017,52
Luty 25 072,00 0,00 0,00 0,00 2 256,48 0,00 7 598,00 0,00 15 217,52
Marzec 25 072,00 0,00 0,00 0,00 2 256,48 0,00 7 598,00 0,00 15 217,52
Kwiecień 25 072,00 0,00 0,00 0,00 2 256,48 0,00 7 598,00 0,00 15 217,52
Maj 25 072,00 0,00 0,00 0,00 2 256,48 0,00 7 598,00 0,00 15 217,52
Czerwiec 25 072,00 0,00 0,00 0,00 2 256,48 0,00 7 598,00 0,00 15 217,52
Lipiec 25 072,00 176,27 72,24 0,00 2 256,48 15,08 7 514,00 0,00 15 037,93
Sierpień 25 072,00 176,27 72,24 0,00 2 256,48 15,08 7 514,00 0,00 15 037,93
Wrzesień 25 072,00 176,27 72,24 0,00 2 256,48 15,08 7 514,00 0,00 15 037,93
Październik 25 072,00 176,27 72,24 0,00 2 256,48 15,08 7 514,00 0,00 15 037,93
Listopad 25 072,00 176,27 72,24 0,00 2 256,48 15,08 7 514,00 0,00 15 037,93
Grudzień 25 072,00 176,27 72,24 0,00 2 256,48 15,08 7 514,00 0,00 15 037,93
Rocznie 300 864,00 1 057,62 433,44 0,00 27 077,76 0,00 88 872,00 0,00 183 332,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 018 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.