Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 496 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 866 zł
Ubezpieczenie rentowe 440 zł
Ubezpieczenie chorobowe 719 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 280 zł
Zaliczka na podatek 1 559 zł
Całość - kwota brutto 29 360 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 360,00 2 865,54 440,40 719,32 2 280,13 25 085,00 1 559,00 21 495,61
Luty 29 360,00 2 865,54 440,40 719,32 2 280,13 25 085,00 1 559,00 21 495,61
Marzec 29 360,00 2 865,54 440,40 719,32 2 280,13 25 085,00 1 559,00 21 495,61
Kwiecień 29 360,00 2 865,54 440,40 719,32 2 280,13 25 085,00 1 559,00 21 495,61
Maj 29 360,00 2 865,54 440,40 719,32 2 280,13 25 085,00 2 373,00 20 681,61
Czerwiec 29 360,00 2 865,54 440,40 719,32 2 280,13 25 085,00 5 747,00 17 307,61
Lipiec 29 360,00 146,38 22,50 719,32 2 562,46 28 222,00 6 469,00 19 440,34
Sierpień 29 360,00 0,00 0,00 719,32 2 577,66 28 391,00 6 507,00 19 556,02
Wrzesień 29 360,00 0,00 0,00 719,32 2 577,66 28 391,00 6 507,00 19 556,02
Październik 29 360,00 0,00 0,00 719,32 2 577,66 28 391,00 6 507,00 19 556,02
Listopad 29 360,00 0,00 0,00 719,32 2 577,66 28 391,00 6 507,00 19 556,02
Grudzień 29 360,00 0,00 0,00 719,32 2 577,66 28 391,00 6 507,00 19 556,02
Rocznie 352 320,00 17 339,62 2 664,90 8 631,84 29 131,54 320 687,00 53 360,00 241 192,10
Wynagrodzenie pracownika 29 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 866 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 908 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 490 zł
Fundusz Pracy (FP) 719 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 35 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 360,00 2 865,54 1 908,40 490,31 748,68 35 372,93 zł
Luty 29 360,00 2 865,54 1 908,40 490,31 748,68 35 372,93 zł
Marzec 29 360,00 2 865,54 1 908,40 490,31 748,68 35 372,93 zł
Kwiecień 29 360,00 2 865,54 1 908,40 490,31 748,68 35 372,93 zł
Maj 29 360,00 2 865,54 1 908,40 490,31 748,68 35 372,93 zł
Czerwiec 29 360,00 2 865,54 1 908,40 490,31 748,68 35 372,93 zł
Lipiec 29 360,00 146,38 97,50 490,31 748,68 30 842,87 zł
Sierpień 29 360,00 0,00 0,00 490,31 748,68 30 598,99 zł
Wrzesień 29 360,00 0,00 0,00 490,31 748,68 30 598,99 zł
Październik 29 360,00 0,00 0,00 490,31 748,68 30 598,99 zł
Listopad 29 360,00 0,00 0,00 490,31 748,68 30 598,99 zł
Grudzień 29 360,00 0,00 0,00 490,31 748,68 30 598,99 zł
Rocznie 352 320,00 17 339,62 11 547,90 5 883,72 8 984,16 396 075,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 496 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 496 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 687 zł
Ubezpieczenie rentowe 413 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 198 zł
Zaliczka na podatek 1 429 zł
Całość - kwota brutto 27 527 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 527,00 2 686,64 412,91 0,00 2 198,47 19 542,00 1 429,00 20 799,98
Luty 27 527,00 2 686,64 412,91 0,00 2 198,47 19 542,00 1 429,00 20 799,98
Marzec 27 527,00 2 686,64 412,91 0,00 2 198,47 19 542,00 1 429,00 20 799,98
Kwiecień 27 527,00 2 686,64 412,91 0,00 2 198,47 19 542,00 1 429,00 20 799,98
Maj 27 527,00 2 686,64 412,91 0,00 2 198,47 19 542,00 1 429,00 20 799,98
Czerwiec 27 527,00 2 686,64 412,91 0,00 2 198,47 19 542,00 1 429,00 20 799,98
Lipiec 27 527,00 1 219,78 187,44 0,00 2 350,78 20 896,00 1 528,00 22 241,00
Sierpień 27 527,00 0,00 0,00 0,00 2 477,43 22 022,00 1 610,00 23 439,57
Wrzesień 27 527,00 0,00 0,00 0,00 2 477,43 22 022,00 1 610,00 23 439,57
Październik 27 527,00 0,00 0,00 0,00 2 477,43 22 022,00 1 610,00 23 439,57
Listopad 27 527,00 0,00 0,00 0,00 2 477,43 22 022,00 1 610,00 23 439,57
Grudzień 27 527,00 0,00 0,00 0,00 2 477,43 22 022,00 1 610,00 23 439,57
Rocznie 330 324,00 17 339,62 2 664,90 0,00 27 928,75 248 258,00 18 152,00 264 238,73
Wynagrodzenie pracownika 27 527 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 687 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 789 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 674 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 32 705 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 527,00 2 686,64 1 789,26 0,00 701,94 32 704,84 zł
Luty 27 527,00 2 686,64 1 789,26 0,00 701,94 32 704,84 zł
Marzec 27 527,00 2 686,64 1 789,26 0,00 701,94 32 704,84 zł
Kwiecień 27 527,00 2 686,64 1 789,26 0,00 701,94 32 704,84 zł
Maj 27 527,00 2 686,64 1 789,26 0,00 701,94 32 704,84 zł
Czerwiec 27 527,00 2 686,64 1 789,26 0,00 701,94 32 704,84 zł
Lipiec 27 527,00 1 219,78 812,34 0,00 701,94 30 261,06 zł
Sierpień 27 527,00 0,00 0,00 0,00 701,94 28 228,94 zł
Wrzesień 27 527,00 0,00 0,00 0,00 701,94 28 228,94 zł
Październik 27 527,00 0,00 0,00 0,00 701,94 28 228,94 zł
Listopad 27 527,00 0,00 0,00 0,00 701,94 28 228,94 zł
Grudzień 27 527,00 0,00 0,00 0,00 701,94 28 228,94 zł
Rocznie 330 324,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 423,28 367 634,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 527 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 705 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 274 zł
Całość - kwota brutto 24 074 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Luty 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Marzec 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Kwiecień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Maj 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Czerwiec 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Lipiec 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Sierpień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Wrzesień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Październik 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Listopad 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Grudzień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 259,00 3 274,00 20 800,00
Rocznie 288 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 108,00 39 288,00 249 600,00
Wynagrodzenie pracownika 24 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 074 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Luty 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Marzec 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Kwiecień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Maj 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Czerwiec 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Lipiec 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Sierpień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Wrzesień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Październik 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Listopad 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Grudzień 24 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 zł
Rocznie 288 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 074 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 074 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 274 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 798 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 072 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 798,00 0,00 19 274,00
Luty 25 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 598,00 0,00 17 474,00
Marzec 25 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 598,00 0,00 17 474,00
Kwiecień 25 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 598,00 0,00 17 474,00
Maj 25 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 598,00 0,00 17 474,00
Czerwiec 25 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 598,00 0,00 17 474,00
Lipiec 25 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 514,00 0,00 17 294,41
Sierpień 25 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 514,00 0,00 17 294,41
Wrzesień 25 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 514,00 0,00 17 294,41
Październik 25 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 514,00 0,00 17 294,41
Listopad 25 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 514,00 0,00 17 294,41
Grudzień 25 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 514,00 0,00 17 294,41
Rocznie 300 864,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 88 872,00 0,00 210 410,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 274 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.