Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2080 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 080 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 216 zł
Ubezpieczenie emerytalne 275 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 219 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 822 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 822,00 275,43 42,33 69,14 219,16 2 185,00 0,00 2 215,94
Luty 2 822,00 275,43 42,33 69,14 219,16 2 185,00 0,00 2 215,94
Marzec 2 822,00 275,43 42,33 69,14 219,16 2 185,00 0,00 2 215,94
Kwiecień 2 822,00 275,43 42,33 69,14 219,16 2 185,00 0,00 2 215,94
Maj 2 822,00 275,43 42,33 69,14 219,16 2 185,00 0,00 2 215,94
Czerwiec 2 822,00 275,43 42,33 69,14 219,16 2 185,00 0,00 2 215,94
Lipiec 2 822,00 275,43 42,33 69,14 219,16 2 185,00 0,00 2 215,94
Sierpień 2 822,00 275,43 42,33 69,14 219,16 2 185,00 0,00 2 215,94
Wrzesień 2 822,00 275,43 42,33 69,14 219,16 2 185,00 0,00 2 215,94
Październik 2 822,00 275,43 42,33 69,14 219,16 2 185,00 0,00 2 215,94
Listopad 2 822,00 275,43 42,33 69,14 219,16 2 185,00 0,00 2 215,94
Grudzień 2 822,00 275,43 42,33 69,14 219,16 2 185,00 0,00 2 215,94
Rocznie 33 864,00 3 305,16 507,96 829,68 0,00 26 220,00 0,00 26 591,28
Wynagrodzenie pracownika 2 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 275 zł
Ubezpieczenie rentowe 183 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 47 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 822,00 275,43 183,43 47,13 71,96 3 399,95 zł
Luty 2 822,00 275,43 183,43 47,13 71,96 3 399,95 zł
Marzec 2 822,00 275,43 183,43 47,13 71,96 3 399,95 zł
Kwiecień 2 822,00 275,43 183,43 47,13 71,96 3 399,95 zł
Maj 2 822,00 275,43 183,43 47,13 71,96 3 399,95 zł
Czerwiec 2 822,00 275,43 183,43 47,13 71,96 3 399,95 zł
Lipiec 2 822,00 275,43 183,43 47,13 71,96 3 399,95 zł
Sierpień 2 822,00 275,43 183,43 47,13 71,96 3 399,95 zł
Wrzesień 2 822,00 275,43 183,43 47,13 71,96 3 399,95 zł
Październik 2 822,00 275,43 183,43 47,13 71,96 3 399,95 zł
Listopad 2 822,00 275,43 183,43 47,13 71,96 3 399,95 zł
Grudzień 2 822,00 275,43 183,43 47,13 71,96 3 399,95 zł
Rocznie 33 864,00 3 305,16 2 201,16 565,56 863,52 40 799,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 822 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 216 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 216 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2080 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 992 zł
Ubezpieczenie emerytalne 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 220 zł
Zaliczka na podatek 235 zł
Całość - kwota brutto 2 757 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 757,00 269,08 41,36 0,00 220,19 1 957,00 235,00 1 991,53
Luty 2 757,00 269,08 41,36 0,00 220,19 1 957,00 235,00 1 991,53
Marzec 2 757,00 269,08 41,36 0,00 220,19 1 957,00 235,00 1 991,53
Kwiecień 2 757,00 269,08 41,36 0,00 220,19 1 957,00 235,00 1 991,53
Maj 2 757,00 269,08 41,36 0,00 220,19 1 957,00 235,00 1 991,53
Czerwiec 2 757,00 269,08 41,36 0,00 220,19 1 957,00 235,00 1 991,53
Lipiec 2 757,00 269,08 41,36 0,00 220,19 1 957,00 235,00 1 991,53
Sierpień 2 757,00 269,08 41,36 0,00 220,19 1 957,00 235,00 1 991,53
Wrzesień 2 757,00 269,08 41,36 0,00 220,19 1 957,00 235,00 1 991,53
Październik 2 757,00 269,08 41,36 0,00 220,19 1 957,00 235,00 1 991,53
Listopad 2 757,00 269,08 41,36 0,00 220,19 1 957,00 235,00 1 991,53
Grudzień 2 757,00 269,08 41,36 0,00 220,19 1 957,00 235,00 1 991,53
Rocznie 33 084,00 3 228,96 496,32 0,00 2 642,28 23 484,00 180,00 23 898,36
Wynagrodzenie pracownika 2 757 zł
Ubezpieczenie emerytalne 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 276 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 757,00 269,08 179,21 0,00 70,31 3 275,60 zł
Luty 2 757,00 269,08 179,21 0,00 70,31 3 275,60 zł
Marzec 2 757,00 269,08 179,21 0,00 70,31 3 275,60 zł
Kwiecień 2 757,00 269,08 179,21 0,00 70,31 3 275,60 zł
Maj 2 757,00 269,08 179,21 0,00 70,31 3 275,60 zł
Czerwiec 2 757,00 269,08 179,21 0,00 70,31 3 275,60 zł
Lipiec 2 757,00 269,08 179,21 0,00 70,31 3 275,60 zł
Sierpień 2 757,00 269,08 179,21 0,00 70,31 3 275,60 zł
Wrzesień 2 757,00 269,08 179,21 0,00 70,31 3 275,60 zł
Październik 2 757,00 269,08 179,21 0,00 70,31 3 275,60 zł
Listopad 2 757,00 269,08 179,21 0,00 70,31 3 275,60 zł
Grudzień 2 757,00 269,08 179,21 0,00 70,31 3 275,60 zł
Rocznie 33 084,00 3 228,96 2 150,52 0,00 843,72 39 307,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 757 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 992 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 992 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 276 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2080 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 327 zł
Całość - kwota brutto 2 407 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Luty 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Marzec 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Kwiecień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Maj 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Czerwiec 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Lipiec 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Sierpień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Wrzesień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Październik 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Listopad 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Grudzień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Rocznie 28 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 112,00 3 924,00 24 960,00
Wynagrodzenie pracownika 2 407 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 407 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Luty 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Marzec 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Kwiecień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Maj 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Czerwiec 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Lipiec 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Sierpień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Wrzesień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Październik 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Listopad 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Grudzień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Rocznie 28 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 407 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 407 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2080 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 237 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 2 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 510 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 510,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 2,00 0,00 2 237,10
Luty 2 510,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 2,00 0,00 2 237,10
Marzec 2 510,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 2,00 0,00 2 237,10
Kwiecień 2 510,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 2,00 0,00 2 237,10
Maj 2 510,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 84,00 0,00 2 155,10
Czerwiec 2 510,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 378,00 0,00 1 861,10
Lipiec 2 510,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 294,00 0,00 1 681,51
Sierpień 2 510,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 294,00 0,00 1 681,51
Wrzesień 2 510,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 294,00 0,00 1 681,51
Październik 2 510,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 294,00 0,00 1 681,51
Listopad 2 510,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 294,00 0,00 1 681,51
Grudzień 2 510,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 294,00 0,00 1 681,51
Rocznie 30 120,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 234,00 0,00 23 053,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 237 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.