Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2080 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 276 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 219 zł
Zaliczka na podatek 139 zł
Całość - kwota brutto 2 826 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 826,00 275,82 42,39 69,24 219,47 2 189,00 139,00 2 080,08
Luty 2 826,00 275,82 42,39 69,24 219,47 2 189,00 139,00 2 080,08
Marzec 2 826,00 275,82 42,39 69,24 219,47 2 189,00 139,00 2 080,08
Kwiecień 2 826,00 275,82 42,39 69,24 219,47 2 189,00 139,00 2 080,08
Maj 2 826,00 275,82 42,39 69,24 219,47 2 189,00 139,00 2 080,08
Czerwiec 2 826,00 275,82 42,39 69,24 219,47 2 189,00 139,00 2 080,08
Lipiec 2 826,00 275,82 42,39 69,24 219,47 2 189,00 139,00 2 080,08
Sierpień 2 826,00 275,82 42,39 69,24 219,47 2 189,00 139,00 2 080,08
Wrzesień 2 826,00 275,82 42,39 69,24 219,47 2 189,00 139,00 2 080,08
Październik 2 826,00 275,82 42,39 69,24 219,47 2 189,00 139,00 2 080,08
Listopad 2 826,00 275,82 42,39 69,24 219,47 2 189,00 139,00 2 080,08
Grudzień 2 826,00 275,82 42,39 69,24 219,47 2 189,00 139,00 2 080,08
Rocznie 33 912,00 3 309,84 508,68 830,88 2 633,64 26 268,00 1 668,00 24 960,96
Wynagrodzenie pracownika 2 826 zł
Ubezpieczenie emerytalne 276 zł
Ubezpieczenie rentowe 184 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 47 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 405 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 826,00 275,82 183,69 47,19 72,07 3 404,77 zł
Luty 2 826,00 275,82 183,69 47,19 72,07 3 404,77 zł
Marzec 2 826,00 275,82 183,69 47,19 72,07 3 404,77 zł
Kwiecień 2 826,00 275,82 183,69 47,19 72,07 3 404,77 zł
Maj 2 826,00 275,82 183,69 47,19 72,07 3 404,77 zł
Czerwiec 2 826,00 275,82 183,69 47,19 72,07 3 404,77 zł
Lipiec 2 826,00 275,82 183,69 47,19 72,07 3 404,77 zł
Sierpień 2 826,00 275,82 183,69 47,19 72,07 3 404,77 zł
Wrzesień 2 826,00 275,82 183,69 47,19 72,07 3 404,77 zł
Październik 2 826,00 275,82 183,69 47,19 72,07 3 404,77 zł
Listopad 2 826,00 275,82 183,69 47,19 72,07 3 404,77 zł
Grudzień 2 826,00 275,82 183,69 47,19 72,07 3 404,77 zł
Rocznie 33 912,00 3 309,84 2 204,28 566,28 864,84 40 857,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 826 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 405 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2080 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 220 zł
Zaliczka na podatek 143 zł
Całość - kwota brutto 2 753 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 753,00 268,69 41,30 0,00 219,87 1 954,00 143,00 2 080,14
Luty 2 753,00 268,69 41,30 0,00 219,87 1 954,00 143,00 2 080,14
Marzec 2 753,00 268,69 41,30 0,00 219,87 1 954,00 143,00 2 080,14
Kwiecień 2 753,00 268,69 41,30 0,00 219,87 1 954,00 143,00 2 080,14
Maj 2 753,00 268,69 41,30 0,00 219,87 1 954,00 143,00 2 080,14
Czerwiec 2 753,00 268,69 41,30 0,00 219,87 1 954,00 143,00 2 080,14
Lipiec 2 753,00 268,69 41,30 0,00 219,87 1 954,00 143,00 2 080,14
Sierpień 2 753,00 268,69 41,30 0,00 219,87 1 954,00 143,00 2 080,14
Wrzesień 2 753,00 268,69 41,30 0,00 219,87 1 954,00 143,00 2 080,14
Październik 2 753,00 268,69 41,30 0,00 219,87 1 954,00 143,00 2 080,14
Listopad 2 753,00 268,69 41,30 0,00 219,87 1 954,00 143,00 2 080,14
Grudzień 2 753,00 268,69 41,30 0,00 219,87 1 954,00 143,00 2 080,14
Rocznie 33 036,00 3 224,28 495,60 0,00 2 638,44 23 448,00 1 716,00 24 961,68
Wynagrodzenie pracownika 2 753 zł
Ubezpieczenie emerytalne 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 271 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 753,00 268,69 178,95 0,00 70,20 3 270,84 zł
Luty 2 753,00 268,69 178,95 0,00 70,20 3 270,84 zł
Marzec 2 753,00 268,69 178,95 0,00 70,20 3 270,84 zł
Kwiecień 2 753,00 268,69 178,95 0,00 70,20 3 270,84 zł
Maj 2 753,00 268,69 178,95 0,00 70,20 3 270,84 zł
Czerwiec 2 753,00 268,69 178,95 0,00 70,20 3 270,84 zł
Lipiec 2 753,00 268,69 178,95 0,00 70,20 3 270,84 zł
Sierpień 2 753,00 268,69 178,95 0,00 70,20 3 270,84 zł
Wrzesień 2 753,00 268,69 178,95 0,00 70,20 3 270,84 zł
Październik 2 753,00 268,69 178,95 0,00 70,20 3 270,84 zł
Listopad 2 753,00 268,69 178,95 0,00 70,20 3 270,84 zł
Grudzień 2 753,00 268,69 178,95 0,00 70,20 3 270,84 zł
Rocznie 33 036,00 3 224,28 2 147,40 0,00 842,40 39 250,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 753 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 271 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2080 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 327 zł
Całość - kwota brutto 2 407 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Luty 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Marzec 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Kwiecień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Maj 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Czerwiec 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Lipiec 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Sierpień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Wrzesień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Październik 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Listopad 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Grudzień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926,00 327,00 2 080,00
Rocznie 28 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 112,00 3 924,00 24 960,00
Wynagrodzenie pracownika 2 407 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 407 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Luty 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Marzec 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Kwiecień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Maj 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Czerwiec 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Lipiec 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Sierpień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Wrzesień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Październik 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Listopad 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Grudzień 2 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,00 zł
Rocznie 28 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 407 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 407 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2080 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 55 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 517 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 517,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 55,00 0,00 2 080,19
Luty 2 517,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 55,00 0,00 2 080,19
Marzec 2 517,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 55,00 0,00 2 080,19
Kwiecień 2 517,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 55,00 0,00 2 080,19
Maj 2 517,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 55,00 0,00 2 080,19
Czerwiec 2 517,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 55,00 0,00 2 080,19
Lipiec 2 517,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14,00 0,00 1 875,99
Sierpień 2 517,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14,00 0,00 1 875,99
Wrzesień 2 517,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14,00 0,00 1 875,99
Październik 2 517,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14,00 0,00 1 875,99
Listopad 2 517,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14,00 0,00 1 875,99
Grudzień 2 517,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14,00 0,00 1 875,99
Rocznie 30 204,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 414,00 0,00 23 737,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 517 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 080 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ