Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2080 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 080 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 633 zł
Ubezpieczenie emerytalne 203 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 162 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 080,00 203,01 31,20 50,96 161,53 1 545,00 0,00 1 633,30
Luty 2 080,00 203,01 31,20 50,96 161,53 1 545,00 0,00 1 633,30
Marzec 2 080,00 203,01 31,20 50,96 161,53 1 545,00 0,00 1 633,30
Kwiecień 2 080,00 203,01 31,20 50,96 161,53 1 545,00 0,00 1 633,30
Maj 2 080,00 203,01 31,20 50,96 161,53 1 545,00 0,00 1 633,30
Czerwiec 2 080,00 203,01 31,20 50,96 161,53 1 545,00 0,00 1 633,30
Lipiec 2 080,00 203,01 31,20 50,96 161,53 1 545,00 0,00 1 633,30
Sierpień 2 080,00 203,01 31,20 50,96 161,53 1 545,00 0,00 1 633,30
Wrzesień 2 080,00 203,01 31,20 50,96 161,53 1 545,00 0,00 1 633,30
Październik 2 080,00 203,01 31,20 50,96 161,53 1 545,00 0,00 1 633,30
Listopad 2 080,00 203,01 31,20 50,96 161,53 1 545,00 0,00 1 633,30
Grudzień 2 080,00 203,01 31,20 50,96 161,53 1 545,00 0,00 1 633,30
Rocznie 24 960,00 2 436,12 374,40 611,52 0,00 18 540,00 0,00 19 599,60
Wynagrodzenie pracownika 2 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 203 zł
Ubezpieczenie rentowe 135 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 35 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 506 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 080,00 203,01 135,20 34,74 53,04 2 505,99 zł
Luty 2 080,00 203,01 135,20 34,74 53,04 2 505,99 zł
Marzec 2 080,00 203,01 135,20 34,74 53,04 2 505,99 zł
Kwiecień 2 080,00 203,01 135,20 34,74 53,04 2 505,99 zł
Maj 2 080,00 203,01 135,20 34,74 53,04 2 505,99 zł
Czerwiec 2 080,00 203,01 135,20 34,74 53,04 2 505,99 zł
Lipiec 2 080,00 203,01 135,20 34,74 53,04 2 505,99 zł
Sierpień 2 080,00 203,01 135,20 34,74 53,04 2 505,99 zł
Wrzesień 2 080,00 203,01 135,20 34,74 53,04 2 505,99 zł
Październik 2 080,00 203,01 135,20 34,74 53,04 2 505,99 zł
Listopad 2 080,00 203,01 135,20 34,74 53,04 2 505,99 zł
Grudzień 2 080,00 203,01 135,20 34,74 53,04 2 505,99 zł
Rocznie 24 960,00 2 436,12 1 622,40 416,88 636,48 30 071,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 633 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 080 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 506 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2080 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 502 zł
Ubezpieczenie emerytalne 203 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 166 zł
Zaliczka na podatek 177 zł
Całość - kwota brutto 2 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 080,00 203,01 31,20 0,00 166,12 1 477,00 177,00 1 502,43
Luty 2 080,00 203,01 31,20 0,00 166,12 1 477,00 177,00 1 502,43
Marzec 2 080,00 203,01 31,20 0,00 166,12 1 477,00 177,00 1 502,43
Kwiecień 2 080,00 203,01 31,20 0,00 166,12 1 477,00 177,00 1 502,43
Maj 2 080,00 203,01 31,20 0,00 166,12 1 477,00 177,00 1 502,43
Czerwiec 2 080,00 203,01 31,20 0,00 166,12 1 477,00 177,00 1 502,43
Lipiec 2 080,00 203,01 31,20 0,00 166,12 1 477,00 177,00 1 502,43
Sierpień 2 080,00 203,01 31,20 0,00 166,12 1 477,00 177,00 1 502,43
Wrzesień 2 080,00 203,01 31,20 0,00 166,12 1 477,00 177,00 1 502,43
Październik 2 080,00 203,01 31,20 0,00 166,12 1 477,00 177,00 1 502,43
Listopad 2 080,00 203,01 31,20 0,00 166,12 1 477,00 177,00 1 502,43
Grudzień 2 080,00 203,01 31,20 0,00 166,12 1 477,00 177,00 1 502,43
Rocznie 24 960,00 2 436,12 374,40 0,00 1 993,44 17 724,00 132,00 18 029,16
Wynagrodzenie pracownika 2 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 203 zł
Ubezpieczenie rentowe 135 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 471 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 080,00 203,01 135,20 0,00 53,04 2 471,25 zł
Luty 2 080,00 203,01 135,20 0,00 53,04 2 471,25 zł
Marzec 2 080,00 203,01 135,20 0,00 53,04 2 471,25 zł
Kwiecień 2 080,00 203,01 135,20 0,00 53,04 2 471,25 zł
Maj 2 080,00 203,01 135,20 0,00 53,04 2 471,25 zł
Czerwiec 2 080,00 203,01 135,20 0,00 53,04 2 471,25 zł
Lipiec 2 080,00 203,01 135,20 0,00 53,04 2 471,25 zł
Sierpień 2 080,00 203,01 135,20 0,00 53,04 2 471,25 zł
Wrzesień 2 080,00 203,01 135,20 0,00 53,04 2 471,25 zł
Październik 2 080,00 203,01 135,20 0,00 53,04 2 471,25 zł
Listopad 2 080,00 203,01 135,20 0,00 53,04 2 471,25 zł
Grudzień 2 080,00 203,01 135,20 0,00 53,04 2 471,25 zł
Rocznie 24 960,00 2 436,12 1 622,40 0,00 636,48 29 655,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 502 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 080 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 471 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2080 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 797 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 283 zł
Całość - kwota brutto 2 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664,00 283,00 1 797,00
Luty 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664,00 283,00 1 797,00
Marzec 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664,00 283,00 1 797,00
Kwiecień 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664,00 283,00 1 797,00
Maj 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664,00 283,00 1 797,00
Czerwiec 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664,00 283,00 1 797,00
Lipiec 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664,00 283,00 1 797,00
Sierpień 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664,00 283,00 1 797,00
Wrzesień 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664,00 283,00 1 797,00
Październik 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664,00 283,00 1 797,00
Listopad 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664,00 283,00 1 797,00
Grudzień 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664,00 283,00 1 797,00
Rocznie 24 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 968,00 3 396,00 21 564,00
Wynagrodzenie pracownika 2 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 080 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 zł
Luty 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 zł
Marzec 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 zł
Kwiecień 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 zł
Maj 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 zł
Czerwiec 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 zł
Lipiec 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 zł
Sierpień 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 zł
Wrzesień 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 zł
Październik 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 zł
Listopad 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 zł
Grudzień 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 zł
Rocznie 24 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 797 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 080 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 080 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2080 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 809 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 080 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 080,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 809,10
Luty 2 080,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 809,10
Marzec 2 080,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 809,10
Kwiecień 2 080,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 809,10
Maj 2 080,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 809,10
Czerwiec 2 080,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 1,00 0,00 1 808,10
Lipiec 2 080,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 156,00 0,00 1 389,51
Sierpień 2 080,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 156,00 0,00 1 389,51
Wrzesień 2 080,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 156,00 0,00 1 389,51
Październik 2 080,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 156,00 0,00 1 389,51
Listopad 2 080,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 156,00 0,00 1 389,51
Grudzień 2 080,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 156,00 0,00 1 389,51
Rocznie 24 960,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 937,00 0,00 19 190,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 809 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.