Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 852 zł
Ubezpieczenie rentowe 438 zł
Ubezpieczenie chorobowe 716 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 269 zł
Zaliczka na podatek 1 549 zł
Całość - kwota brutto 29 218 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 218,00 2 851,68 438,27 715,84 2 269,10 24 962,00 1 549,00 21 394,11
Luty 29 218,00 2 851,68 438,27 715,84 2 269,10 24 962,00 1 549,00 21 394,11
Marzec 29 218,00 2 851,68 438,27 715,84 2 269,10 24 962,00 1 549,00 21 394,11
Kwiecień 29 218,00 2 851,68 438,27 715,84 2 269,10 24 962,00 1 549,00 21 394,11
Maj 29 218,00 2 851,68 438,27 715,84 2 269,10 24 962,00 2 271,00 20 672,11
Czerwiec 29 218,00 2 851,68 438,27 715,84 2 269,10 24 962,00 5 719,00 17 224,11
Lipiec 29 218,00 229,54 35,28 715,84 2 541,36 27 987,00 6 414,00 19 281,98
Sierpień 29 218,00 0,00 0,00 715,84 2 565,19 28 252,00 6 475,00 19 461,97
Wrzesień 29 218,00 0,00 0,00 715,84 2 565,19 28 252,00 6 475,00 19 461,97
Październik 29 218,00 0,00 0,00 715,84 2 565,19 28 252,00 6 475,00 19 461,97
Listopad 29 218,00 0,00 0,00 715,84 2 565,19 28 252,00 6 475,00 19 461,97
Grudzień 29 218,00 0,00 0,00 715,84 2 565,19 28 252,00 6 475,00 19 461,97
Rocznie 350 616,00 17 339,62 2 664,90 8 590,08 28 981,91 319 019,00 52 975,00 240 064,49
Wynagrodzenie pracownika 29 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 852 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 899 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 488 zł
Fundusz Pracy (FP) 716 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 35 202 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 218,00 2 851,68 1 899,17 487,94 745,06 35 201,85 zł
Luty 29 218,00 2 851,68 1 899,17 487,94 745,06 35 201,85 zł
Marzec 29 218,00 2 851,68 1 899,17 487,94 745,06 35 201,85 zł
Kwiecień 29 218,00 2 851,68 1 899,17 487,94 745,06 35 201,85 zł
Maj 29 218,00 2 851,68 1 899,17 487,94 745,06 35 201,85 zł
Czerwiec 29 218,00 2 851,68 1 899,17 487,94 745,06 35 201,85 zł
Lipiec 29 218,00 229,54 152,88 487,94 745,06 30 833,42 zł
Sierpień 29 218,00 0,00 0,00 487,94 745,06 30 451,00 zł
Wrzesień 29 218,00 0,00 0,00 487,94 745,06 30 451,00 zł
Październik 29 218,00 0,00 0,00 487,94 745,06 30 451,00 zł
Listopad 29 218,00 0,00 0,00 487,94 745,06 30 451,00 zł
Grudzień 29 218,00 0,00 0,00 487,94 745,06 30 451,00 zł
Rocznie 350 616,00 17 339,62 11 547,90 5 855,28 8 940,72 394 299,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 218 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 394 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 394 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 202 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 411 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 188 zł
Zaliczka na podatek 1 422 zł
Całość - kwota brutto 27 395 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 395,00 2 673,75 410,93 0,00 2 187,93 19 448,00 1 422,00 20 700,39
Luty 27 395,00 2 673,75 410,93 0,00 2 187,93 19 448,00 1 422,00 20 700,39
Marzec 27 395,00 2 673,75 410,93 0,00 2 187,93 19 448,00 1 422,00 20 700,39
Kwiecień 27 395,00 2 673,75 410,93 0,00 2 187,93 19 448,00 1 422,00 20 700,39
Maj 27 395,00 2 673,75 410,93 0,00 2 187,93 19 448,00 1 422,00 20 700,39
Czerwiec 27 395,00 2 673,75 410,93 0,00 2 187,93 19 448,00 1 422,00 20 700,39
Lipiec 27 395,00 1 297,12 199,32 0,00 2 330,87 20 719,00 1 515,00 22 052,69
Sierpień 27 395,00 0,00 0,00 0,00 2 465,55 21 916,00 1 603,00 23 326,45
Wrzesień 27 395,00 0,00 0,00 0,00 2 465,55 21 916,00 1 603,00 23 326,45
Październik 27 395,00 0,00 0,00 0,00 2 465,55 21 916,00 1 603,00 23 326,45
Listopad 27 395,00 0,00 0,00 0,00 2 465,55 21 916,00 1 603,00 23 326,45
Grudzień 27 395,00 0,00 0,00 0,00 2 465,55 21 916,00 1 603,00 23 326,45
Rocznie 328 740,00 17 339,62 2 664,90 0,00 27 786,20 246 987,00 18 062,00 262 887,28
Wynagrodzenie pracownika 27 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 781 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 671 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 548 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 395,00 2 673,75 1 780,68 0,00 698,58 32 548,01 zł
Luty 27 395,00 2 673,75 1 780,68 0,00 698,58 32 548,01 zł
Marzec 27 395,00 2 673,75 1 780,68 0,00 698,58 32 548,01 zł
Kwiecień 27 395,00 2 673,75 1 780,68 0,00 698,58 32 548,01 zł
Maj 27 395,00 2 673,75 1 780,68 0,00 698,58 32 548,01 zł
Czerwiec 27 395,00 2 673,75 1 780,68 0,00 698,58 32 548,01 zł
Lipiec 27 395,00 1 297,12 863,82 0,00 698,58 30 254,52 zł
Sierpień 27 395,00 0,00 0,00 0,00 698,58 28 093,58 zł
Wrzesień 27 395,00 0,00 0,00 0,00 698,58 28 093,58 zł
Październik 27 395,00 0,00 0,00 0,00 698,58 28 093,58 zł
Listopad 27 395,00 0,00 0,00 0,00 698,58 28 093,58 zł
Grudzień 27 395,00 0,00 0,00 0,00 698,58 28 093,58 zł
Rocznie 328 740,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 382,96 366 010,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 395 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 548 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 258 zł
Całość - kwota brutto 23 958 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 166,00 3 258,00 20 700,00
Luty 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 166,00 3 258,00 20 700,00
Marzec 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 166,00 3 258,00 20 700,00
Kwiecień 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 166,00 3 258,00 20 700,00
Maj 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 166,00 3 258,00 20 700,00
Czerwiec 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 166,00 3 258,00 20 700,00
Lipiec 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 166,00 3 258,00 20 700,00
Sierpień 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 166,00 3 258,00 20 700,00
Wrzesień 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 166,00 3 258,00 20 700,00
Październik 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 166,00 3 258,00 20 700,00
Listopad 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 166,00 3 258,00 20 700,00
Grudzień 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 166,00 3 258,00 20 700,00
Rocznie 287 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 992,00 39 096,00 248 400,00
Wynagrodzenie pracownika 23 958 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 958 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 958,00 zł
Luty 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 958,00 zł
Marzec 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 958,00 zł
Kwiecień 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 958,00 zł
Maj 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 958,00 zł
Czerwiec 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 958,00 zł
Lipiec 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 958,00 zł
Sierpień 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 958,00 zł
Wrzesień 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 958,00 zł
Październik 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 958,00 zł
Listopad 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 958,00 zł
Grudzień 23 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 958,00 zł
Rocznie 287 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 958 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 958 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 760 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 952 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 0,00 19 192,00
Luty 24 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 0,00 17 392,00
Marzec 24 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 0,00 17 392,00
Kwiecień 24 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 0,00 17 392,00
Maj 24 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 0,00 17 392,00
Czerwiec 24 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 0,00 17 392,00
Lipiec 24 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 475,00 0,00 17 213,41
Sierpień 24 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 475,00 0,00 17 213,41
Wrzesień 24 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 475,00 0,00 17 213,41
Październik 24 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 475,00 0,00 17 213,41
Listopad 24 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 475,00 0,00 17 213,41
Grudzień 24 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 475,00 0,00 17 213,41
Rocznie 299 424,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 88 410,00 0,00 209 432,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 952 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 192 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.