Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2070 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 218 zł
Zaliczka na podatek 138 zł
Całość - kwota brutto 2 812 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 812,00 274,45 42,18 68,89 218,38 2 176,00 138,00 2 070,10
Luty 2 812,00 274,45 42,18 68,89 218,38 2 176,00 138,00 2 070,10
Marzec 2 812,00 274,45 42,18 68,89 218,38 2 176,00 138,00 2 070,10
Kwiecień 2 812,00 274,45 42,18 68,89 218,38 2 176,00 138,00 2 070,10
Maj 2 812,00 274,45 42,18 68,89 218,38 2 176,00 138,00 2 070,10
Czerwiec 2 812,00 274,45 42,18 68,89 218,38 2 176,00 138,00 2 070,10
Lipiec 2 812,00 274,45 42,18 68,89 218,38 2 176,00 138,00 2 070,10
Sierpień 2 812,00 274,45 42,18 68,89 218,38 2 176,00 138,00 2 070,10
Wrzesień 2 812,00 274,45 42,18 68,89 218,38 2 176,00 138,00 2 070,10
Październik 2 812,00 274,45 42,18 68,89 218,38 2 176,00 138,00 2 070,10
Listopad 2 812,00 274,45 42,18 68,89 218,38 2 176,00 138,00 2 070,10
Grudzień 2 812,00 274,45 42,18 68,89 218,38 2 176,00 138,00 2 070,10
Rocznie 33 744,00 3 293,40 506,16 826,68 2 620,56 26 112,00 1 656,00 24 841,20
Wynagrodzenie pracownika 2 812 zł
Ubezpieczenie emerytalne 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 183 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 47 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 388 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 812,00 274,45 182,78 46,96 71,70 3 387,89 zł
Luty 2 812,00 274,45 182,78 46,96 71,70 3 387,89 zł
Marzec 2 812,00 274,45 182,78 46,96 71,70 3 387,89 zł
Kwiecień 2 812,00 274,45 182,78 46,96 71,70 3 387,89 zł
Maj 2 812,00 274,45 182,78 46,96 71,70 3 387,89 zł
Czerwiec 2 812,00 274,45 182,78 46,96 71,70 3 387,89 zł
Lipiec 2 812,00 274,45 182,78 46,96 71,70 3 387,89 zł
Sierpień 2 812,00 274,45 182,78 46,96 71,70 3 387,89 zł
Wrzesień 2 812,00 274,45 182,78 46,96 71,70 3 387,89 zł
Październik 2 812,00 274,45 182,78 46,96 71,70 3 387,89 zł
Listopad 2 812,00 274,45 182,78 46,96 71,70 3 387,89 zł
Grudzień 2 812,00 274,45 182,78 46,96 71,70 3 387,89 zł
Rocznie 33 744,00 3 293,40 2 193,36 563,52 860,40 40 654,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 812 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 388 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2070 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 219 zł
Zaliczka na podatek 142 zł
Całość - kwota brutto 2 739 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 739,00 267,33 41,09 0,00 218,75 1 944,00 142,00 2 069,83
Luty 2 739,00 267,33 41,09 0,00 218,75 1 944,00 142,00 2 069,83
Marzec 2 739,00 267,33 41,09 0,00 218,75 1 944,00 142,00 2 069,83
Kwiecień 2 739,00 267,33 41,09 0,00 218,75 1 944,00 142,00 2 069,83
Maj 2 739,00 267,33 41,09 0,00 218,75 1 944,00 142,00 2 069,83
Czerwiec 2 739,00 267,33 41,09 0,00 218,75 1 944,00 142,00 2 069,83
Lipiec 2 739,00 267,33 41,09 0,00 218,75 1 944,00 142,00 2 069,83
Sierpień 2 739,00 267,33 41,09 0,00 218,75 1 944,00 142,00 2 069,83
Wrzesień 2 739,00 267,33 41,09 0,00 218,75 1 944,00 142,00 2 069,83
Październik 2 739,00 267,33 41,09 0,00 218,75 1 944,00 142,00 2 069,83
Listopad 2 739,00 267,33 41,09 0,00 218,75 1 944,00 142,00 2 069,83
Grudzień 2 739,00 267,33 41,09 0,00 218,75 1 944,00 142,00 2 069,83
Rocznie 32 868,00 3 207,96 493,08 0,00 2 625,00 23 328,00 1 704,00 24 837,96
Wynagrodzenie pracownika 2 739 zł
Ubezpieczenie emerytalne 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 178 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 254 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 739,00 267,33 178,04 0,00 69,85 3 254,22 zł
Luty 2 739,00 267,33 178,04 0,00 69,85 3 254,22 zł
Marzec 2 739,00 267,33 178,04 0,00 69,85 3 254,22 zł
Kwiecień 2 739,00 267,33 178,04 0,00 69,85 3 254,22 zł
Maj 2 739,00 267,33 178,04 0,00 69,85 3 254,22 zł
Czerwiec 2 739,00 267,33 178,04 0,00 69,85 3 254,22 zł
Lipiec 2 739,00 267,33 178,04 0,00 69,85 3 254,22 zł
Sierpień 2 739,00 267,33 178,04 0,00 69,85 3 254,22 zł
Wrzesień 2 739,00 267,33 178,04 0,00 69,85 3 254,22 zł
Październik 2 739,00 267,33 178,04 0,00 69,85 3 254,22 zł
Listopad 2 739,00 267,33 178,04 0,00 69,85 3 254,22 zł
Grudzień 2 739,00 267,33 178,04 0,00 69,85 3 254,22 zł
Rocznie 32 868,00 3 207,96 2 136,48 0,00 838,20 39 050,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 739 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 254 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2070 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 326 zł
Całość - kwota brutto 2 396 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Luty 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Marzec 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Kwiecień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Maj 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Czerwiec 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Lipiec 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Sierpień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Wrzesień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Październik 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Listopad 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Grudzień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Rocznie 28 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 004,00 3 912,00 24 840,00
Wynagrodzenie pracownika 2 396 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 396 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Luty 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Marzec 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Kwiecień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Maj 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Czerwiec 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Lipiec 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Sierpień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Wrzesień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Październik 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Listopad 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Grudzień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Rocznie 28 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 752,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 396 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 396 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2070 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 53 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 505 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 53,00 0,00 2 070,19
Luty 2 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 53,00 0,00 2 070,19
Marzec 2 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 53,00 0,00 2 070,19
Kwiecień 2 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 53,00 0,00 2 070,19
Maj 2 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 53,00 0,00 2 070,19
Czerwiec 2 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 53,00 0,00 2 070,19
Lipiec 2 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12,00 0,00 1 865,99
Sierpień 2 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12,00 0,00 1 865,99
Wrzesień 2 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12,00 0,00 1 865,99
Październik 2 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12,00 0,00 1 865,99
Listopad 2 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12,00 0,00 1 865,99
Grudzień 2 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12,00 0,00 1 865,99
Rocznie 30 060,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 390,00 0,00 23 617,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 505 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 070 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ