Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2070 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 070 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 205 zł
Ubezpieczenie emerytalne 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 218 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 808 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 808,00 274,06 42,12 68,80 218,07 2 173,00 0,00 2 204,95
Luty 2 808,00 274,06 42,12 68,80 218,07 2 173,00 0,00 2 204,95
Marzec 2 808,00 274,06 42,12 68,80 218,07 2 173,00 0,00 2 204,95
Kwiecień 2 808,00 274,06 42,12 68,80 218,07 2 173,00 0,00 2 204,95
Maj 2 808,00 274,06 42,12 68,80 218,07 2 173,00 0,00 2 204,95
Czerwiec 2 808,00 274,06 42,12 68,80 218,07 2 173,00 0,00 2 204,95
Lipiec 2 808,00 274,06 42,12 68,80 218,07 2 173,00 0,00 2 204,95
Sierpień 2 808,00 274,06 42,12 68,80 218,07 2 173,00 0,00 2 204,95
Wrzesień 2 808,00 274,06 42,12 68,80 218,07 2 173,00 0,00 2 204,95
Październik 2 808,00 274,06 42,12 68,80 218,07 2 173,00 0,00 2 204,95
Listopad 2 808,00 274,06 42,12 68,80 218,07 2 173,00 0,00 2 204,95
Grudzień 2 808,00 274,06 42,12 68,80 218,07 2 173,00 0,00 2 204,95
Rocznie 33 696,00 3 288,72 505,44 825,60 0,00 26 076,00 0,00 26 459,40
Wynagrodzenie pracownika 2 808 zł
Ubezpieczenie emerytalne 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 183 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 47 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 383 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 808,00 274,06 182,52 46,89 71,61 3 383,08 zł
Luty 2 808,00 274,06 182,52 46,89 71,61 3 383,08 zł
Marzec 2 808,00 274,06 182,52 46,89 71,61 3 383,08 zł
Kwiecień 2 808,00 274,06 182,52 46,89 71,61 3 383,08 zł
Maj 2 808,00 274,06 182,52 46,89 71,61 3 383,08 zł
Czerwiec 2 808,00 274,06 182,52 46,89 71,61 3 383,08 zł
Lipiec 2 808,00 274,06 182,52 46,89 71,61 3 383,08 zł
Sierpień 2 808,00 274,06 182,52 46,89 71,61 3 383,08 zł
Wrzesień 2 808,00 274,06 182,52 46,89 71,61 3 383,08 zł
Październik 2 808,00 274,06 182,52 46,89 71,61 3 383,08 zł
Listopad 2 808,00 274,06 182,52 46,89 71,61 3 383,08 zł
Grudzień 2 808,00 274,06 182,52 46,89 71,61 3 383,08 zł
Rocznie 33 696,00 3 288,72 2 190,24 562,68 859,32 40 596,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 808 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 205 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 205 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 383 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2070 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 981 zł
Ubezpieczenie emerytalne 268 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 219 zł
Zaliczka na podatek 234 zł
Całość - kwota brutto 2 743 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 743,00 267,72 41,15 0,00 219,07 1 947,00 234,00 1 981,42
Luty 2 743,00 267,72 41,15 0,00 219,07 1 947,00 234,00 1 981,42
Marzec 2 743,00 267,72 41,15 0,00 219,07 1 947,00 234,00 1 981,42
Kwiecień 2 743,00 267,72 41,15 0,00 219,07 1 947,00 234,00 1 981,42
Maj 2 743,00 267,72 41,15 0,00 219,07 1 947,00 234,00 1 981,42
Czerwiec 2 743,00 267,72 41,15 0,00 219,07 1 947,00 234,00 1 981,42
Lipiec 2 743,00 267,72 41,15 0,00 219,07 1 947,00 234,00 1 981,42
Sierpień 2 743,00 267,72 41,15 0,00 219,07 1 947,00 234,00 1 981,42
Wrzesień 2 743,00 267,72 41,15 0,00 219,07 1 947,00 234,00 1 981,42
Październik 2 743,00 267,72 41,15 0,00 219,07 1 947,00 234,00 1 981,42
Listopad 2 743,00 267,72 41,15 0,00 219,07 1 947,00 234,00 1 981,42
Grudzień 2 743,00 267,72 41,15 0,00 219,07 1 947,00 234,00 1 981,42
Rocznie 32 916,00 3 212,64 493,80 0,00 2 628,84 23 364,00 180,00 23 777,04
Wynagrodzenie pracownika 2 743 zł
Ubezpieczenie emerytalne 268 zł
Ubezpieczenie rentowe 178 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 259 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 743,00 267,72 178,30 0,00 69,94 3 258,96 zł
Luty 2 743,00 267,72 178,30 0,00 69,94 3 258,96 zł
Marzec 2 743,00 267,72 178,30 0,00 69,94 3 258,96 zł
Kwiecień 2 743,00 267,72 178,30 0,00 69,94 3 258,96 zł
Maj 2 743,00 267,72 178,30 0,00 69,94 3 258,96 zł
Czerwiec 2 743,00 267,72 178,30 0,00 69,94 3 258,96 zł
Lipiec 2 743,00 267,72 178,30 0,00 69,94 3 258,96 zł
Sierpień 2 743,00 267,72 178,30 0,00 69,94 3 258,96 zł
Wrzesień 2 743,00 267,72 178,30 0,00 69,94 3 258,96 zł
Październik 2 743,00 267,72 178,30 0,00 69,94 3 258,96 zł
Listopad 2 743,00 267,72 178,30 0,00 69,94 3 258,96 zł
Grudzień 2 743,00 267,72 178,30 0,00 69,94 3 258,96 zł
Rocznie 32 916,00 3 212,64 2 139,60 0,00 839,28 39 107,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 743 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 981 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 981 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 259 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2070 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 326 zł
Całość - kwota brutto 2 396 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Luty 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Marzec 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Kwiecień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Maj 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Czerwiec 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Lipiec 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Sierpień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Wrzesień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Październik 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Listopad 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Grudzień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917,00 326,00 2 070,00
Rocznie 28 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 004,00 3 912,00 24 840,00
Wynagrodzenie pracownika 2 396 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 396 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Luty 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Marzec 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Kwiecień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Maj 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Czerwiec 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Lipiec 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Sierpień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Wrzesień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Październik 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Listopad 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Grudzień 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00 zł
Rocznie 28 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 752,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 396 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 396 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2070 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 227 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 498 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 498,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 227,10
Luty 2 498,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 227,10
Marzec 2 498,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 227,10
Kwiecień 2 498,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 227,10
Maj 2 498,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 73,00 0,00 2 154,10
Czerwiec 2 498,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 374,00 0,00 1 853,10
Lipiec 2 498,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 290,00 0,00 1 673,51
Sierpień 2 498,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 290,00 0,00 1 673,51
Wrzesień 2 498,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 290,00 0,00 1 673,51
Październik 2 498,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 290,00 0,00 1 673,51
Listopad 2 498,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 290,00 0,00 1 673,51
Grudzień 2 498,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 290,00 0,00 1 673,51
Rocznie 29 976,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 187,00 0,00 22 956,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 227 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.