Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 156 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 839 zł
Ubezpieczenie rentowe 436 zł
Ubezpieczenie chorobowe 713 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 259 zł
Zaliczka na podatek 2 682 zł
Całość - kwota brutto 29 084 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 084,00 2 838,60 436,26 712,56 2 258,69 24 847,00 2 682,00 20 155,89
Luty 29 084,00 2 838,60 436,26 712,56 2 258,69 24 847,00 2 682,00 20 155,89
Marzec 29 084,00 2 838,60 436,26 712,56 2 258,69 24 847,00 2 682,00 20 155,89
Kwiecień 29 084,00 2 838,60 436,26 712,56 2 258,69 24 847,00 2 682,00 20 155,89
Maj 29 084,00 2 838,60 436,26 712,56 2 258,69 24 847,00 3 529,00 19 308,89
Czerwiec 29 084,00 2 838,60 436,26 712,56 2 258,69 24 847,00 7 951,00 14 886,89
Lipiec 29 084,00 2 838,60 436,26 712,56 2 258,69 24 847,00 7 951,00 14 886,89
Sierpień 29 084,00 435,48 66,93 712,56 2 508,21 27 619,00 8 838,00 16 522,82
Wrzesień 29 084,00 0,00 0,00 712,56 2 553,43 28 121,00 8 999,00 16 819,01
Październik 29 084,00 0,00 0,00 712,56 2 553,43 28 121,00 8 999,00 16 819,01
Listopad 29 084,00 0,00 0,00 712,56 2 553,43 28 121,00 8 999,00 16 819,01
Grudzień 29 084,00 0,00 0,00 712,56 2 553,43 28 121,00 8 999,00 16 819,01
Rocznie 349 008,00 20 305,68 3 120,75 8 550,72 28 532,76 314 032,00 46 456,00 213 505,09
Wynagrodzenie pracownika 29 084 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 839 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 890 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 486 zł
Fundusz Pracy (FP) 713 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 35 040 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 084,00 2 838,60 1 890,46 485,70 741,64 35 040,40 zł
Luty 29 084,00 2 838,60 1 890,46 485,70 741,64 35 040,40 zł
Marzec 29 084,00 2 838,60 1 890,46 485,70 741,64 35 040,40 zł
Kwiecień 29 084,00 2 838,60 1 890,46 485,70 741,64 35 040,40 zł
Maj 29 084,00 2 838,60 1 890,46 485,70 741,64 35 040,40 zł
Czerwiec 29 084,00 2 838,60 1 890,46 485,70 741,64 35 040,40 zł
Lipiec 29 084,00 2 838,60 1 890,46 485,70 741,64 35 040,40 zł
Sierpień 29 084,00 435,48 290,03 485,70 741,64 31 036,85 zł
Wrzesień 29 084,00 0,00 0,00 485,70 741,64 30 311,34 zł
Październik 29 084,00 0,00 0,00 485,70 741,64 30 311,34 zł
Listopad 29 084,00 0,00 0,00 485,70 741,64 30 311,34 zł
Grudzień 29 084,00 0,00 0,00 485,70 741,64 30 311,34 zł
Rocznie 349 008,00 20 305,68 13 523,25 5 828,40 8 899,68 397 565,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 156 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 156 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 040 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 695 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 661 zł
Ubezpieczenie rentowe 409 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 178 zł
Zaliczka na podatek 2 323 zł
Całość - kwota brutto 27 266 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 266,00 2 661,16 408,99 0,00 2 177,63 19 357,00 2 323,00 19 695,38
Luty 27 266,00 2 661,16 408,99 0,00 2 177,63 19 357,00 2 323,00 19 695,38
Marzec 27 266,00 2 661,16 408,99 0,00 2 177,63 19 357,00 2 323,00 19 695,38
Kwiecień 27 266,00 2 661,16 408,99 0,00 2 177,63 19 357,00 2 323,00 19 695,38
Maj 27 266,00 2 661,16 408,99 0,00 2 177,63 19 357,00 2 323,00 19 695,38
Czerwiec 27 266,00 2 661,16 408,99 0,00 2 177,63 19 357,00 2 323,00 19 695,38
Lipiec 27 266,00 2 661,16 408,99 0,00 2 177,63 19 357,00 2 323,00 19 695,38
Sierpień 27 266,00 1 677,56 257,82 0,00 2 279,76 20 265,00 2 432,00 20 619,06
Wrzesień 27 266,00 0,00 0,00 0,00 2 453,94 21 813,00 2 618,00 22 194,50
Październik 27 266,00 0,00 0,00 0,00 2 453,94 21 813,00 2 618,00 22 194,50
Listopad 27 266,00 0,00 0,00 0,00 2 453,94 21 813,00 2 618,00 22 194,50
Grudzień 27 266,00 0,00 0,00 0,00 2 453,94 21 813,00 2 618,00 22 194,50
Rocznie 327 192,00 20 305,68 3 120,75 0,00 27 338,93 243 016,00 1 823,00 247 264,72
Wynagrodzenie pracownika 27 266 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 661 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 772 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 668 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 395 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 266,00 2 661,16 1 772,29 0,00 695,29 32 394,74 zł
Luty 27 266,00 2 661,16 1 772,29 0,00 695,29 32 394,74 zł
Marzec 27 266,00 2 661,16 1 772,29 0,00 695,29 32 394,74 zł
Kwiecień 27 266,00 2 661,16 1 772,29 0,00 695,29 32 394,74 zł
Maj 27 266,00 2 661,16 1 772,29 0,00 695,29 32 394,74 zł
Czerwiec 27 266,00 2 661,16 1 772,29 0,00 695,29 32 394,74 zł
Lipiec 27 266,00 2 661,16 1 772,29 0,00 695,29 32 394,74 zł
Sierpień 27 266,00 1 677,56 1 117,22 0,00 695,29 30 756,07 zł
Wrzesień 27 266,00 0,00 0,00 0,00 695,29 27 961,29 zł
Październik 27 266,00 0,00 0,00 0,00 695,29 27 961,29 zł
Listopad 27 266,00 0,00 0,00 0,00 695,29 27 961,29 zł
Grudzień 27 266,00 0,00 0,00 0,00 695,29 27 961,29 zł
Rocznie 327 192,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 343,48 369 364,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 266 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 695 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 695 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 395 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 243 zł
Całość - kwota brutto 23 843 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 074,00 3 243,00 20 600,00
Luty 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 074,00 3 243,00 20 600,00
Marzec 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 074,00 3 243,00 20 600,00
Kwiecień 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 074,00 3 243,00 20 600,00
Maj 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 074,00 3 243,00 20 600,00
Czerwiec 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 074,00 3 243,00 20 600,00
Lipiec 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 074,00 3 243,00 20 600,00
Sierpień 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 074,00 3 243,00 20 600,00
Wrzesień 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 074,00 3 243,00 20 600,00
Październik 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 074,00 3 243,00 20 600,00
Listopad 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 074,00 3 243,00 20 600,00
Grudzień 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 074,00 3 243,00 20 600,00
Rocznie 286 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 888,00 38 916,00 247 200,00
Wynagrodzenie pracownika 23 843 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 843,00 zł
Luty 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 843,00 zł
Marzec 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 843,00 zł
Kwiecień 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 843,00 zł
Maj 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 843,00 zł
Czerwiec 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 843,00 zł
Lipiec 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 843,00 zł
Sierpień 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 843,00 zł
Wrzesień 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 843,00 zł
Październik 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 843,00 zł
Listopad 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 843,00 zł
Grudzień 23 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 843,00 zł
Rocznie 286 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 235 zł
Zaliczka na podatek 5 721 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 831 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 831,00 0,00 0,00 0,00 2 234,79 0,00 5 721,00 0,00 16 875,21
Luty 24 831,00 0,00 0,00 0,00 2 234,79 0,00 7 521,00 0,00 15 075,21
Marzec 24 831,00 0,00 0,00 0,00 2 234,79 0,00 7 521,00 0,00 15 075,21
Kwiecień 24 831,00 0,00 0,00 0,00 2 234,79 0,00 7 521,00 0,00 15 075,21
Maj 24 831,00 0,00 0,00 0,00 2 234,79 0,00 7 521,00 0,00 15 075,21
Czerwiec 24 831,00 0,00 0,00 0,00 2 234,79 0,00 7 521,00 0,00 15 075,21
Lipiec 24 831,00 176,27 72,24 0,00 2 234,79 15,08 7 436,00 0,00 14 896,62
Sierpień 24 831,00 176,27 72,24 0,00 2 234,79 15,08 7 436,00 0,00 14 896,62
Wrzesień 24 831,00 176,27 72,24 0,00 2 234,79 15,08 7 436,00 0,00 14 896,62
Październik 24 831,00 176,27 72,24 0,00 2 234,79 15,08 7 436,00 0,00 14 896,62
Listopad 24 831,00 176,27 72,24 0,00 2 234,79 15,08 7 436,00 0,00 14 896,62
Grudzień 24 831,00 176,27 72,24 0,00 2 234,79 15,08 7 436,00 0,00 14 896,62
Rocznie 297 972,00 1 057,62 433,44 0,00 26 817,48 0,00 87 942,00 0,00 181 630,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 831 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 875 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.