Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2060 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 060 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 411 zł
Ubezpieczenie emerytalne 273 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 794 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 794,00 272,69 41,91 68,45 0,00 2 161,00 0,00 2 410,95
Luty 2 794,00 272,69 41,91 68,45 0,00 2 161,00 0,00 2 410,95
Marzec 2 794,00 272,69 41,91 68,45 0,00 2 161,00 0,00 2 410,95
Kwiecień 2 794,00 272,69 41,91 68,45 0,00 2 161,00 0,00 2 410,95
Maj 2 794,00 272,69 41,91 68,45 0,00 2 161,00 0,00 2 410,95
Czerwiec 2 794,00 272,69 41,91 68,45 0,00 2 161,00 0,00 2 410,95
Lipiec 2 794,00 272,69 41,91 68,45 0,00 2 161,00 0,00 2 410,95
Sierpień 2 794,00 272,69 41,91 68,45 0,00 2 161,00 0,00 2 410,95
Wrzesień 2 794,00 272,69 41,91 68,45 0,00 2 161,00 0,00 2 410,95
Październik 2 794,00 272,69 41,91 68,45 0,00 2 161,00 0,00 2 410,95
Listopad 2 794,00 272,69 41,91 68,45 0,00 2 161,00 0,00 2 410,95
Grudzień 2 794,00 272,69 41,91 68,45 0,00 2 161,00 0,00 2 410,95
Rocznie 33 528,00 3 272,28 502,92 821,40 0,00 25 932,00 0,00 28 931,40
Wynagrodzenie pracownika 2 794 zł
Ubezpieczenie emerytalne 273 zł
Ubezpieczenie rentowe 182 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 47 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 366 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 794,00 272,69 181,61 46,66 71,24 3 366,20 zł
Luty 2 794,00 272,69 181,61 46,66 71,24 3 366,20 zł
Marzec 2 794,00 272,69 181,61 46,66 71,24 3 366,20 zł
Kwiecień 2 794,00 272,69 181,61 46,66 71,24 3 366,20 zł
Maj 2 794,00 272,69 181,61 46,66 71,24 3 366,20 zł
Czerwiec 2 794,00 272,69 181,61 46,66 71,24 3 366,20 zł
Lipiec 2 794,00 272,69 181,61 46,66 71,24 3 366,20 zł
Sierpień 2 794,00 272,69 181,61 46,66 71,24 3 366,20 zł
Wrzesień 2 794,00 272,69 181,61 46,66 71,24 3 366,20 zł
Październik 2 794,00 272,69 181,61 46,66 71,24 3 366,20 zł
Listopad 2 794,00 272,69 181,61 46,66 71,24 3 366,20 zł
Grudzień 2 794,00 272,69 181,61 46,66 71,24 3 366,20 zł
Rocznie 33 528,00 3 272,28 2 179,32 559,92 854,88 40 394,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 794 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 411 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 411 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 366 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2060 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 218 zł
Zaliczka na podatek 141 zł
Całość - kwota brutto 2 726 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 726,00 266,06 40,89 0,00 217,71 1 935,00 141,00 2 060,34
Luty 2 726,00 266,06 40,89 0,00 217,71 1 935,00 141,00 2 060,34
Marzec 2 726,00 266,06 40,89 0,00 217,71 1 935,00 141,00 2 060,34
Kwiecień 2 726,00 266,06 40,89 0,00 217,71 1 935,00 141,00 2 060,34
Maj 2 726,00 266,06 40,89 0,00 217,71 1 935,00 141,00 2 060,34
Czerwiec 2 726,00 266,06 40,89 0,00 217,71 1 935,00 141,00 2 060,34
Lipiec 2 726,00 266,06 40,89 0,00 217,71 1 935,00 141,00 2 060,34
Sierpień 2 726,00 266,06 40,89 0,00 217,71 1 935,00 141,00 2 060,34
Wrzesień 2 726,00 266,06 40,89 0,00 217,71 1 935,00 141,00 2 060,34
Październik 2 726,00 266,06 40,89 0,00 217,71 1 935,00 141,00 2 060,34
Listopad 2 726,00 266,06 40,89 0,00 217,71 1 935,00 141,00 2 060,34
Grudzień 2 726,00 266,06 40,89 0,00 217,71 1 935,00 141,00 2 060,34
Rocznie 32 712,00 3 192,72 490,68 0,00 2 612,52 23 220,00 1 692,00 24 724,08
Wynagrodzenie pracownika 2 726 zł
Ubezpieczenie emerytalne 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 239 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 726,00 266,06 177,19 0,00 69,52 3 238,77 zł
Luty 2 726,00 266,06 177,19 0,00 69,52 3 238,77 zł
Marzec 2 726,00 266,06 177,19 0,00 69,52 3 238,77 zł
Kwiecień 2 726,00 266,06 177,19 0,00 69,52 3 238,77 zł
Maj 2 726,00 266,06 177,19 0,00 69,52 3 238,77 zł
Czerwiec 2 726,00 266,06 177,19 0,00 69,52 3 238,77 zł
Lipiec 2 726,00 266,06 177,19 0,00 69,52 3 238,77 zł
Sierpień 2 726,00 266,06 177,19 0,00 69,52 3 238,77 zł
Wrzesień 2 726,00 266,06 177,19 0,00 69,52 3 238,77 zł
Październik 2 726,00 266,06 177,19 0,00 69,52 3 238,77 zł
Listopad 2 726,00 266,06 177,19 0,00 69,52 3 238,77 zł
Grudzień 2 726,00 266,06 177,19 0,00 69,52 3 238,77 zł
Rocznie 32 712,00 3 192,72 2 126,28 0,00 834,24 38 865,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 726 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 239 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2060 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 324 zł
Całość - kwota brutto 2 384 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907,00 324,00 2 060,00
Luty 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907,00 324,00 2 060,00
Marzec 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907,00 324,00 2 060,00
Kwiecień 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907,00 324,00 2 060,00
Maj 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907,00 324,00 2 060,00
Czerwiec 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907,00 324,00 2 060,00
Lipiec 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907,00 324,00 2 060,00
Sierpień 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907,00 324,00 2 060,00
Wrzesień 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907,00 324,00 2 060,00
Październik 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907,00 324,00 2 060,00
Listopad 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907,00 324,00 2 060,00
Grudzień 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 907,00 324,00 2 060,00
Rocznie 28 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 884,00 3 888,00 24 720,00
Wynagrodzenie pracownika 2 384 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 zł
Luty 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 zł
Marzec 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 zł
Kwiecień 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 zł
Maj 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 zł
Czerwiec 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 zł
Lipiec 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 zł
Sierpień 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 zł
Wrzesień 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 zł
Październik 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 zł
Listopad 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 zł
Grudzień 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 zł
Rocznie 28 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 384 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2060 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 486 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486,00
Luty 2 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486,00
Marzec 2 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486,00
Kwiecień 2 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486,00
Maj 2 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 0,00 2 424,00
Czerwiec 2 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 0,00 2 115,00
Lipiec 2 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 286,00 0,00 1 936,41
Sierpień 2 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 286,00 0,00 1 936,41
Wrzesień 2 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 286,00 0,00 1 936,41
Październik 2 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 286,00 0,00 1 936,41
Listopad 2 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 286,00 0,00 1 936,41
Grudzień 2 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 286,00 0,00 1 936,41
Rocznie 29 832,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 2 149,00 0,00 26 101,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 486 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.