Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 170 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 170 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 158 zł
Ubezpieczenie emerytalne 20 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 16 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 201 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 201,00 19,62 3,02 4,92 15,61 0,00 0,00 157,83
Luty 201,00 19,62 3,02 4,92 15,61 0,00 0,00 157,83
Marzec 201,00 19,62 3,02 4,92 15,61 0,00 0,00 157,83
Kwiecień 201,00 19,62 3,02 4,92 15,61 0,00 0,00 157,83
Maj 201,00 19,62 3,02 4,92 15,61 0,00 0,00 157,83
Czerwiec 201,00 19,62 3,02 4,92 15,61 0,00 0,00 157,83
Lipiec 201,00 19,62 3,02 4,92 15,61 0,00 0,00 157,83
Sierpień 201,00 19,62 3,02 4,92 15,61 0,00 0,00 157,83
Wrzesień 201,00 19,62 3,02 4,92 15,61 0,00 0,00 157,83
Październik 201,00 19,62 3,02 4,92 15,61 0,00 0,00 157,83
Listopad 201,00 19,62 3,02 4,92 15,61 0,00 0,00 157,83
Grudzień 201,00 19,62 3,02 4,92 15,61 0,00 0,00 157,83
Rocznie 2 412,00 235,44 36,24 59,04 0,00 0,00 0,00 1 893,96
Wynagrodzenie pracownika 201 zł
Ubezpieczenie emerytalne 20 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 3 zł
Fundusz Pracy (FP) 5 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 242 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 201,00 19,62 13,07 3,36 5,12 242,17 zł
Luty 201,00 19,62 13,07 3,36 5,12 242,17 zł
Marzec 201,00 19,62 13,07 3,36 5,12 242,17 zł
Kwiecień 201,00 19,62 13,07 3,36 5,12 242,17 zł
Maj 201,00 19,62 13,07 3,36 5,12 242,17 zł
Czerwiec 201,00 19,62 13,07 3,36 5,12 242,17 zł
Lipiec 201,00 19,62 13,07 3,36 5,12 242,17 zł
Sierpień 201,00 19,62 13,07 3,36 5,12 242,17 zł
Wrzesień 201,00 19,62 13,07 3,36 5,12 242,17 zł
Październik 201,00 19,62 13,07 3,36 5,12 242,17 zł
Listopad 201,00 19,62 13,07 3,36 5,12 242,17 zł
Grudzień 201,00 19,62 13,07 3,36 5,12 242,17 zł
Rocznie 2 412,00 235,44 156,84 40,32 61,44 2 906,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 201 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 158 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 158 zł netto poniesie łączny koszt równy 242 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 170 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 165 zł
Ubezpieczenie emerytalne 22 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 18 zł
Zaliczka na podatek 20 zł
Całość - kwota brutto 229 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 229,00 22,35 3,44 0,00 18,29 163,00 20,00 165,36
Luty 229,00 22,35 3,44 0,00 18,29 163,00 20,00 165,36
Marzec 229,00 22,35 3,44 0,00 18,29 163,00 20,00 165,36
Kwiecień 229,00 22,35 3,44 0,00 18,29 163,00 20,00 165,36
Maj 229,00 22,35 3,44 0,00 18,29 163,00 20,00 165,36
Czerwiec 229,00 22,35 3,44 0,00 18,29 163,00 20,00 165,36
Lipiec 229,00 22,35 3,44 0,00 18,29 163,00 20,00 165,36
Sierpień 229,00 22,35 3,44 0,00 18,29 163,00 20,00 165,36
Wrzesień 229,00 22,35 3,44 0,00 18,29 163,00 20,00 165,36
Październik 229,00 22,35 3,44 0,00 18,29 163,00 20,00 165,36
Listopad 229,00 22,35 3,44 0,00 18,29 163,00 20,00 165,36
Grudzień 229,00 22,35 3,44 0,00 18,29 163,00 20,00 165,36
Rocznie 2 748,00 268,20 41,28 0,00 219,48 1 956,00 12,00 1 984,32
Wynagrodzenie pracownika 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 22 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 6 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 272 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 229,00 22,35 14,89 0,00 5,84 272,08 zł
Luty 229,00 22,35 14,89 0,00 5,84 272,08 zł
Marzec 229,00 22,35 14,89 0,00 5,84 272,08 zł
Kwiecień 229,00 22,35 14,89 0,00 5,84 272,08 zł
Maj 229,00 22,35 14,89 0,00 5,84 272,08 zł
Czerwiec 229,00 22,35 14,89 0,00 5,84 272,08 zł
Lipiec 229,00 22,35 14,89 0,00 5,84 272,08 zł
Sierpień 229,00 22,35 14,89 0,00 5,84 272,08 zł
Wrzesień 229,00 22,35 14,89 0,00 5,84 272,08 zł
Październik 229,00 22,35 14,89 0,00 5,84 272,08 zł
Listopad 229,00 22,35 14,89 0,00 5,84 272,08 zł
Grudzień 229,00 22,35 14,89 0,00 5,84 272,08 zł
Rocznie 2 748,00 268,20 178,68 0,00 70,08 3 264,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 165 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 165 zł netto poniesie łączny koszt równy 272 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 170 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 27 zł
Całość - kwota brutto 201 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 27,00 174,00
Luty 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 27,00 174,00
Marzec 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 27,00 174,00
Kwiecień 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 27,00 174,00
Maj 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 27,00 174,00
Czerwiec 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 27,00 174,00
Lipiec 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 27,00 174,00
Sierpień 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 27,00 174,00
Wrzesień 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 27,00 174,00
Październik 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 27,00 174,00
Listopad 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 27,00 174,00
Grudzień 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 27,00 174,00
Rocznie 2 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 932,00 324,00 2 088,00
Wynagrodzenie pracownika 201 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 201 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 zł
Luty 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 zł
Marzec 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 zł
Kwiecień 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 zł
Maj 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 zł
Czerwiec 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 zł
Lipiec 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 zł
Sierpień 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 zł
Wrzesień 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 zł
Październik 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 zł
Listopad 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 zł
Grudzień 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 zł
Rocznie 2 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 412,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 201 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 174 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 174 zł netto poniesie łączny koszt równy 201 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 170 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -97 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 174 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 174,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -96,90
Luty 174,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -96,90
Marzec 174,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -96,90
Kwiecień 174,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -96,90
Maj 174,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -96,90
Czerwiec 174,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -96,90
Lipiec 174,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -360,49
Sierpień 174,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -360,49
Wrzesień 174,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -360,49
Październik 174,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -360,49
Listopad 174,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -360,49
Grudzień 174,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -360,49
Rocznie 2 088,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -2 744,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 174 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -97 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.