Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 059 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 825 zł
Ubezpieczenie rentowe 434 zł
Ubezpieczenie chorobowe 709 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 248 zł
Zaliczka na podatek 2 667 zł
Całość - kwota brutto 28 942 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 942,00 2 824,74 434,13 709,08 2 247,66 24 724,00 2 667,00 20 059,39
Luty 28 942,00 2 824,74 434,13 709,08 2 247,66 24 724,00 2 667,00 20 059,39
Marzec 28 942,00 2 824,74 434,13 709,08 2 247,66 24 724,00 2 667,00 20 059,39
Kwiecień 28 942,00 2 824,74 434,13 709,08 2 247,66 24 724,00 2 667,00 20 059,39
Maj 28 942,00 2 824,74 434,13 709,08 2 247,66 24 724,00 3 391,00 19 335,39
Czerwiec 28 942,00 2 824,74 434,13 709,08 2 247,66 24 724,00 7 912,00 14 814,39
Lipiec 28 942,00 2 824,74 434,13 709,08 2 247,66 24 724,00 7 912,00 14 814,39
Sierpień 28 942,00 532,50 81,84 709,08 2 485,67 27 369,00 8 758,00 16 374,91
Wrzesień 28 942,00 0,00 0,00 709,08 2 540,96 27 983,00 8 955,00 16 736,96
Październik 28 942,00 0,00 0,00 709,08 2 540,96 27 983,00 8 955,00 16 736,96
Listopad 28 942,00 0,00 0,00 709,08 2 540,96 27 983,00 8 955,00 16 736,96
Grudzień 28 942,00 0,00 0,00 709,08 2 540,96 27 983,00 8 955,00 16 736,96
Rocznie 347 304,00 20 305,68 3 120,75 8 508,96 28 383,13 312 369,00 46 075,00 212 524,48
Wynagrodzenie pracownika 28 942 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 825 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 881 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 483 zł
Fundusz Pracy (FP) 709 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 869 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 942,00 2 824,74 1 881,23 483,33 738,02 34 869,32 zł
Luty 28 942,00 2 824,74 1 881,23 483,33 738,02 34 869,32 zł
Marzec 28 942,00 2 824,74 1 881,23 483,33 738,02 34 869,32 zł
Kwiecień 28 942,00 2 824,74 1 881,23 483,33 738,02 34 869,32 zł
Maj 28 942,00 2 824,74 1 881,23 483,33 738,02 34 869,32 zł
Czerwiec 28 942,00 2 824,74 1 881,23 483,33 738,02 34 869,32 zł
Lipiec 28 942,00 2 824,74 1 881,23 483,33 738,02 34 869,32 zł
Sierpień 28 942,00 532,50 354,64 483,33 738,02 31 050,49 zł
Wrzesień 28 942,00 0,00 0,00 483,33 738,02 30 163,35 zł
Październik 28 942,00 0,00 0,00 483,33 738,02 30 163,35 zł
Listopad 28 942,00 0,00 0,00 483,33 738,02 30 163,35 zł
Grudzień 28 942,00 0,00 0,00 483,33 738,02 30 163,35 zł
Rocznie 347 304,00 20 305,68 13 523,25 5 799,96 8 856,24 395 789,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 942 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 059 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 059 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 869 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 648 zł
Ubezpieczenie rentowe 407 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 167 zł
Zaliczka na podatek 2 312 zł
Całość - kwota brutto 27 134 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 134,00 2 648,28 407,01 0,00 2 167,08 19 263,00 2 312,00 19 600,07
Luty 27 134,00 2 648,28 407,01 0,00 2 167,08 19 263,00 2 312,00 19 600,07
Marzec 27 134,00 2 648,28 407,01 0,00 2 167,08 19 263,00 2 312,00 19 600,07
Kwiecień 27 134,00 2 648,28 407,01 0,00 2 167,08 19 263,00 2 312,00 19 600,07
Maj 27 134,00 2 648,28 407,01 0,00 2 167,08 19 263,00 2 312,00 19 600,07
Czerwiec 27 134,00 2 648,28 407,01 0,00 2 167,08 19 263,00 2 312,00 19 600,07
Lipiec 27 134,00 2 648,28 407,01 0,00 2 167,08 19 263,00 2 312,00 19 600,07
Sierpień 27 134,00 1 767,72 271,68 0,00 2 258,51 20 076,00 2 409,00 20 426,97
Wrzesień 27 134,00 0,00 0,00 0,00 2 442,06 21 707,00 2 605,00 22 087,10
Październik 27 134,00 0,00 0,00 0,00 2 442,06 21 707,00 2 605,00 22 087,10
Listopad 27 134,00 0,00 0,00 0,00 2 442,06 21 707,00 2 605,00 22 087,10
Grudzień 27 134,00 0,00 0,00 0,00 2 442,06 21 707,00 2 605,00 22 087,10
Rocznie 325 608,00 20 305,68 3 120,75 0,00 27 196,31 241 745,00 1 811,00 245 975,86
Wynagrodzenie pracownika 27 134 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 648 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 764 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 665 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 238 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 134,00 2 648,28 1 763,71 0,00 691,91 32 237,90 zł
Luty 27 134,00 2 648,28 1 763,71 0,00 691,91 32 237,90 zł
Marzec 27 134,00 2 648,28 1 763,71 0,00 691,91 32 237,90 zł
Kwiecień 27 134,00 2 648,28 1 763,71 0,00 691,91 32 237,90 zł
Maj 27 134,00 2 648,28 1 763,71 0,00 691,91 32 237,90 zł
Czerwiec 27 134,00 2 648,28 1 763,71 0,00 691,91 32 237,90 zł
Lipiec 27 134,00 2 648,28 1 763,71 0,00 691,91 32 237,90 zł
Sierpień 27 134,00 1 767,72 1 177,28 0,00 691,91 30 770,91 zł
Wrzesień 27 134,00 0,00 0,00 0,00 691,91 27 825,91 zł
Październik 27 134,00 0,00 0,00 0,00 691,91 27 825,91 zł
Listopad 27 134,00 0,00 0,00 0,00 691,91 27 825,91 zł
Grudzień 27 134,00 0,00 0,00 0,00 691,91 27 825,91 zł
Rocznie 325 608,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 302,92 367 739,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 134 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 238 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 227 zł
Całość - kwota brutto 23 727 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 982,00 3 227,00 20 500,00
Luty 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 982,00 3 227,00 20 500,00
Marzec 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 982,00 3 227,00 20 500,00
Kwiecień 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 982,00 3 227,00 20 500,00
Maj 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 982,00 3 227,00 20 500,00
Czerwiec 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 982,00 3 227,00 20 500,00
Lipiec 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 982,00 3 227,00 20 500,00
Sierpień 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 982,00 3 227,00 20 500,00
Wrzesień 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 982,00 3 227,00 20 500,00
Październik 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 982,00 3 227,00 20 500,00
Listopad 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 982,00 3 227,00 20 500,00
Grudzień 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 982,00 3 227,00 20 500,00
Rocznie 284 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 784,00 38 724,00 246 000,00
Wynagrodzenie pracownika 23 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 727 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727,00 zł
Luty 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727,00 zł
Marzec 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727,00 zł
Kwiecień 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727,00 zł
Maj 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727,00 zł
Czerwiec 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727,00 zł
Lipiec 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727,00 zł
Sierpień 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727,00 zł
Wrzesień 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727,00 zł
Październik 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727,00 zł
Listopad 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727,00 zł
Grudzień 23 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 727,00 zł
Rocznie 284 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 727 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 727 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 224 zł
Zaliczka na podatek 5 683 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 711 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 711,00 0,00 0,00 0,00 2 223,99 0,00 5 683,00 0,00 16 804,01
Luty 24 711,00 0,00 0,00 0,00 2 223,99 0,00 7 483,00 0,00 15 004,01
Marzec 24 711,00 0,00 0,00 0,00 2 223,99 0,00 7 483,00 0,00 15 004,01
Kwiecień 24 711,00 0,00 0,00 0,00 2 223,99 0,00 7 483,00 0,00 15 004,01
Maj 24 711,00 0,00 0,00 0,00 2 223,99 0,00 7 483,00 0,00 15 004,01
Czerwiec 24 711,00 0,00 0,00 0,00 2 223,99 0,00 7 483,00 0,00 15 004,01
Lipiec 24 711,00 176,27 72,24 0,00 2 223,99 15,08 7 398,00 0,00 14 825,42
Sierpień 24 711,00 176,27 72,24 0,00 2 223,99 15,08 7 398,00 0,00 14 825,42
Wrzesień 24 711,00 176,27 72,24 0,00 2 223,99 15,08 7 398,00 0,00 14 825,42
Październik 24 711,00 176,27 72,24 0,00 2 223,99 15,08 7 398,00 0,00 14 825,42
Listopad 24 711,00 176,27 72,24 0,00 2 223,99 15,08 7 398,00 0,00 14 825,42
Grudzień 24 711,00 176,27 72,24 0,00 2 223,99 15,08 7 398,00 0,00 14 825,42
Rocznie 296 532,00 1 057,62 433,44 0,00 26 687,88 0,00 87 486,00 0,00 180 776,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 711 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 804 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.