Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2050 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 050 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 183 zł
Ubezpieczenie emerytalne 271 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 216 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 780,00 271,33 41,70 68,11 215,90 2 149,00 0,00 2 182,96
Luty 2 780,00 271,33 41,70 68,11 215,90 2 149,00 0,00 2 182,96
Marzec 2 780,00 271,33 41,70 68,11 215,90 2 149,00 0,00 2 182,96
Kwiecień 2 780,00 271,33 41,70 68,11 215,90 2 149,00 0,00 2 182,96
Maj 2 780,00 271,33 41,70 68,11 215,90 2 149,00 0,00 2 182,96
Czerwiec 2 780,00 271,33 41,70 68,11 215,90 2 149,00 0,00 2 182,96
Lipiec 2 780,00 271,33 41,70 68,11 215,90 2 149,00 0,00 2 182,96
Sierpień 2 780,00 271,33 41,70 68,11 215,90 2 149,00 0,00 2 182,96
Wrzesień 2 780,00 271,33 41,70 68,11 215,90 2 149,00 0,00 2 182,96
Październik 2 780,00 271,33 41,70 68,11 215,90 2 149,00 0,00 2 182,96
Listopad 2 780,00 271,33 41,70 68,11 215,90 2 149,00 0,00 2 182,96
Grudzień 2 780,00 271,33 41,70 68,11 215,90 2 149,00 0,00 2 182,96
Rocznie 33 360,00 3 255,96 500,40 817,32 0,00 25 788,00 0,00 26 195,52
Wynagrodzenie pracownika 2 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 271 zł
Ubezpieczenie rentowe 181 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 349 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 780,00 271,33 180,70 46,43 70,89 3 349,35 zł
Luty 2 780,00 271,33 180,70 46,43 70,89 3 349,35 zł
Marzec 2 780,00 271,33 180,70 46,43 70,89 3 349,35 zł
Kwiecień 2 780,00 271,33 180,70 46,43 70,89 3 349,35 zł
Maj 2 780,00 271,33 180,70 46,43 70,89 3 349,35 zł
Czerwiec 2 780,00 271,33 180,70 46,43 70,89 3 349,35 zł
Lipiec 2 780,00 271,33 180,70 46,43 70,89 3 349,35 zł
Sierpień 2 780,00 271,33 180,70 46,43 70,89 3 349,35 zł
Wrzesień 2 780,00 271,33 180,70 46,43 70,89 3 349,35 zł
Październik 2 780,00 271,33 180,70 46,43 70,89 3 349,35 zł
Listopad 2 780,00 271,33 180,70 46,43 70,89 3 349,35 zł
Grudzień 2 780,00 271,33 180,70 46,43 70,89 3 349,35 zł
Rocznie 33 360,00 3 255,96 2 168,40 557,16 850,68 40 192,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 183 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 183 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 349 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2050 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 217 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Całość - kwota brutto 2 717 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 717,00 265,18 40,76 0,00 217,00 1 929,00 231,00 1 962,58
Luty 2 717,00 265,18 40,76 0,00 217,00 1 929,00 231,00 1 962,58
Marzec 2 717,00 265,18 40,76 0,00 217,00 1 929,00 231,00 1 962,58
Kwiecień 2 717,00 265,18 40,76 0,00 217,00 1 929,00 231,00 1 962,58
Maj 2 717,00 265,18 40,76 0,00 217,00 1 929,00 231,00 1 962,58
Czerwiec 2 717,00 265,18 40,76 0,00 217,00 1 929,00 231,00 1 962,58
Lipiec 2 717,00 265,18 40,76 0,00 217,00 1 929,00 231,00 1 962,58
Sierpień 2 717,00 265,18 40,76 0,00 217,00 1 929,00 231,00 1 962,58
Wrzesień 2 717,00 265,18 40,76 0,00 217,00 1 929,00 231,00 1 962,58
Październik 2 717,00 265,18 40,76 0,00 217,00 1 929,00 231,00 1 962,58
Listopad 2 717,00 265,18 40,76 0,00 217,00 1 929,00 231,00 1 962,58
Grudzień 2 717,00 265,18 40,76 0,00 217,00 1 929,00 231,00 1 962,58
Rocznie 32 604,00 3 182,16 489,12 0,00 2 604,00 23 148,00 168,00 23 550,96
Wynagrodzenie pracownika 2 717 zł
Ubezpieczenie emerytalne 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 228 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 717,00 265,18 176,61 0,00 69,29 3 228,08 zł
Luty 2 717,00 265,18 176,61 0,00 69,29 3 228,08 zł
Marzec 2 717,00 265,18 176,61 0,00 69,29 3 228,08 zł
Kwiecień 2 717,00 265,18 176,61 0,00 69,29 3 228,08 zł
Maj 2 717,00 265,18 176,61 0,00 69,29 3 228,08 zł
Czerwiec 2 717,00 265,18 176,61 0,00 69,29 3 228,08 zł
Lipiec 2 717,00 265,18 176,61 0,00 69,29 3 228,08 zł
Sierpień 2 717,00 265,18 176,61 0,00 69,29 3 228,08 zł
Wrzesień 2 717,00 265,18 176,61 0,00 69,29 3 228,08 zł
Październik 2 717,00 265,18 176,61 0,00 69,29 3 228,08 zł
Listopad 2 717,00 265,18 176,61 0,00 69,29 3 228,08 zł
Grudzień 2 717,00 265,18 176,61 0,00 69,29 3 228,08 zł
Rocznie 32 604,00 3 182,16 2 119,32 0,00 831,48 38 736,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 717 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 963 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 963 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 228 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2050 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 323 zł
Całość - kwota brutto 2 373 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Luty 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Marzec 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Kwiecień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Maj 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Czerwiec 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Lipiec 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Sierpień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Wrzesień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Październik 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Listopad 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Grudzień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Rocznie 28 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 776,00 3 876,00 24 600,00
Wynagrodzenie pracownika 2 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Luty 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Marzec 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Kwiecień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Maj 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Czerwiec 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Lipiec 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Sierpień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Wrzesień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Październik 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Listopad 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Grudzień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Rocznie 28 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 476,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2050 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 203 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 474 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 203,10
Luty 2 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 203,10
Marzec 2 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 203,10
Kwiecień 2 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 203,10
Maj 2 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 51,00 0,00 2 152,10
Czerwiec 2 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 367,00 0,00 1 836,10
Lipiec 2 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 282,00 0,00 1 657,51
Sierpień 2 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 282,00 0,00 1 657,51
Wrzesień 2 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 282,00 0,00 1 657,51
Październik 2 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 282,00 0,00 1 657,51
Listopad 2 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 282,00 0,00 1 657,51
Grudzień 2 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 282,00 0,00 1 657,51
Rocznie 29 688,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 110,00 0,00 22 745,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 474 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 203 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.