Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2050 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 050 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 272 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 216 zł
Zaliczka na podatek 136 zł
Całość - kwota brutto 2 784 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 784,00 271,72 41,76 68,21 216,21 2 152,00 136,00 2 050,10
Luty 2 784,00 271,72 41,76 68,21 216,21 2 152,00 136,00 2 050,10
Marzec 2 784,00 271,72 41,76 68,21 216,21 2 152,00 136,00 2 050,10
Kwiecień 2 784,00 271,72 41,76 68,21 216,21 2 152,00 136,00 2 050,10
Maj 2 784,00 271,72 41,76 68,21 216,21 2 152,00 136,00 2 050,10
Czerwiec 2 784,00 271,72 41,76 68,21 216,21 2 152,00 136,00 2 050,10
Lipiec 2 784,00 271,72 41,76 68,21 216,21 2 152,00 136,00 2 050,10
Sierpień 2 784,00 271,72 41,76 68,21 216,21 2 152,00 136,00 2 050,10
Wrzesień 2 784,00 271,72 41,76 68,21 216,21 2 152,00 136,00 2 050,10
Październik 2 784,00 271,72 41,76 68,21 216,21 2 152,00 136,00 2 050,10
Listopad 2 784,00 271,72 41,76 68,21 216,21 2 152,00 136,00 2 050,10
Grudzień 2 784,00 271,72 41,76 68,21 216,21 2 152,00 136,00 2 050,10
Rocznie 33 408,00 3 260,64 501,12 818,52 2 594,52 25 824,00 1 632,00 24 601,20
Wynagrodzenie pracownika 2 784 zł
Ubezpieczenie emerytalne 272 zł
Ubezpieczenie rentowe 181 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 354 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 784,00 271,72 180,96 46,49 70,99 3 354,16 zł
Luty 2 784,00 271,72 180,96 46,49 70,99 3 354,16 zł
Marzec 2 784,00 271,72 180,96 46,49 70,99 3 354,16 zł
Kwiecień 2 784,00 271,72 180,96 46,49 70,99 3 354,16 zł
Maj 2 784,00 271,72 180,96 46,49 70,99 3 354,16 zł
Czerwiec 2 784,00 271,72 180,96 46,49 70,99 3 354,16 zł
Lipiec 2 784,00 271,72 180,96 46,49 70,99 3 354,16 zł
Sierpień 2 784,00 271,72 180,96 46,49 70,99 3 354,16 zł
Wrzesień 2 784,00 271,72 180,96 46,49 70,99 3 354,16 zł
Październik 2 784,00 271,72 180,96 46,49 70,99 3 354,16 zł
Listopad 2 784,00 271,72 180,96 46,49 70,99 3 354,16 zł
Grudzień 2 784,00 271,72 180,96 46,49 70,99 3 354,16 zł
Rocznie 33 408,00 3 260,64 2 171,52 557,88 851,88 40 249,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 784 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 354 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2050 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 217 zł
Zaliczka na podatek 141 zł
Całość - kwota brutto 2 713 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 713,00 264,79 40,70 0,00 216,68 1 926,00 141,00 2 049,83
Luty 2 713,00 264,79 40,70 0,00 216,68 1 926,00 141,00 2 049,83
Marzec 2 713,00 264,79 40,70 0,00 216,68 1 926,00 141,00 2 049,83
Kwiecień 2 713,00 264,79 40,70 0,00 216,68 1 926,00 141,00 2 049,83
Maj 2 713,00 264,79 40,70 0,00 216,68 1 926,00 141,00 2 049,83
Czerwiec 2 713,00 264,79 40,70 0,00 216,68 1 926,00 141,00 2 049,83
Lipiec 2 713,00 264,79 40,70 0,00 216,68 1 926,00 141,00 2 049,83
Sierpień 2 713,00 264,79 40,70 0,00 216,68 1 926,00 141,00 2 049,83
Wrzesień 2 713,00 264,79 40,70 0,00 216,68 1 926,00 141,00 2 049,83
Październik 2 713,00 264,79 40,70 0,00 216,68 1 926,00 141,00 2 049,83
Listopad 2 713,00 264,79 40,70 0,00 216,68 1 926,00 141,00 2 049,83
Grudzień 2 713,00 264,79 40,70 0,00 216,68 1 926,00 141,00 2 049,83
Rocznie 32 556,00 3 177,48 488,40 0,00 2 600,16 23 112,00 1 692,00 24 597,96
Wynagrodzenie pracownika 2 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 176 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 223 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 713,00 264,79 176,35 0,00 69,18 3 223,32 zł
Luty 2 713,00 264,79 176,35 0,00 69,18 3 223,32 zł
Marzec 2 713,00 264,79 176,35 0,00 69,18 3 223,32 zł
Kwiecień 2 713,00 264,79 176,35 0,00 69,18 3 223,32 zł
Maj 2 713,00 264,79 176,35 0,00 69,18 3 223,32 zł
Czerwiec 2 713,00 264,79 176,35 0,00 69,18 3 223,32 zł
Lipiec 2 713,00 264,79 176,35 0,00 69,18 3 223,32 zł
Sierpień 2 713,00 264,79 176,35 0,00 69,18 3 223,32 zł
Wrzesień 2 713,00 264,79 176,35 0,00 69,18 3 223,32 zł
Październik 2 713,00 264,79 176,35 0,00 69,18 3 223,32 zł
Listopad 2 713,00 264,79 176,35 0,00 69,18 3 223,32 zł
Grudzień 2 713,00 264,79 176,35 0,00 69,18 3 223,32 zł
Rocznie 32 556,00 3 177,48 2 116,20 0,00 830,16 38 679,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 713 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 223 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2050 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 323 zł
Całość - kwota brutto 2 373 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Luty 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Marzec 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Kwiecień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Maj 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Czerwiec 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Lipiec 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Sierpień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Wrzesień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Październik 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Listopad 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Grudzień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 323,00 2 050,00
Rocznie 28 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 776,00 3 876,00 24 600,00
Wynagrodzenie pracownika 2 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Luty 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Marzec 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Kwiecień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Maj 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Czerwiec 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Lipiec 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Sierpień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Wrzesień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Październik 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Listopad 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Grudzień 2 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,00 zł
Rocznie 28 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 476,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2050 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 49 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 481 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 49,00 0,00 2 050,19
Luty 2 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 49,00 0,00 2 050,19
Marzec 2 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 49,00 0,00 2 050,19
Kwiecień 2 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 49,00 0,00 2 050,19
Maj 2 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 49,00 0,00 2 050,19
Czerwiec 2 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 49,00 0,00 2 050,19
Lipiec 2 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8,00 0,00 1 845,99
Sierpień 2 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8,00 0,00 1 845,99
Wrzesień 2 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8,00 0,00 1 845,99
Październik 2 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8,00 0,00 1 845,99
Listopad 2 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8,00 0,00 1 845,99
Grudzień 2 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8,00 0,00 1 845,99
Rocznie 29 772,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 342,00 0,00 23 377,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 481 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 050 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ