Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 964 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 811 zł
Ubezpieczenie rentowe 432 zł
Ubezpieczenie chorobowe 706 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 237 zł
Zaliczka na podatek 2 652 zł
Całość - kwota brutto 28 801 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 801,00 2 810,98 432,02 705,62 2 236,71 24 602,00 2 652,00 19 963,67
Luty 28 801,00 2 810,98 432,02 705,62 2 236,71 24 602,00 2 652,00 19 963,67
Marzec 28 801,00 2 810,98 432,02 705,62 2 236,71 24 602,00 2 652,00 19 963,67
Kwiecień 28 801,00 2 810,98 432,02 705,62 2 236,71 24 602,00 2 652,00 19 963,67
Maj 28 801,00 2 810,98 432,02 705,62 2 236,71 24 602,00 3 254,00 19 361,67
Czerwiec 28 801,00 2 810,98 432,02 705,62 2 236,71 24 602,00 7 873,00 14 742,67
Lipiec 28 801,00 2 810,98 432,02 705,62 2 236,71 24 602,00 7 873,00 14 742,67
Sierpień 28 801,00 628,82 96,61 705,62 2 463,30 27 120,00 8 678,00 16 228,65
Wrzesień 28 801,00 0,00 0,00 705,62 2 528,58 27 845,00 8 910,00 16 656,80
Październik 28 801,00 0,00 0,00 705,62 2 528,58 27 845,00 8 910,00 16 656,80
Listopad 28 801,00 0,00 0,00 705,62 2 528,58 27 845,00 8 910,00 16 656,80
Grudzień 28 801,00 0,00 0,00 705,62 2 528,58 27 845,00 8 910,00 16 656,80
Rocznie 345 612,00 20 305,68 3 120,75 8 467,44 28 234,59 310 714,00 45 697,00 211 557,54
Wynagrodzenie pracownika 28 801 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 811 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 872 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 481 zł
Fundusz Pracy (FP) 706 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 801,00 2 810,98 1 872,07 480,98 734,42 34 699,45 zł
Luty 28 801,00 2 810,98 1 872,07 480,98 734,42 34 699,45 zł
Marzec 28 801,00 2 810,98 1 872,07 480,98 734,42 34 699,45 zł
Kwiecień 28 801,00 2 810,98 1 872,07 480,98 734,42 34 699,45 zł
Maj 28 801,00 2 810,98 1 872,07 480,98 734,42 34 699,45 zł
Czerwiec 28 801,00 2 810,98 1 872,07 480,98 734,42 34 699,45 zł
Lipiec 28 801,00 2 810,98 1 872,07 480,98 734,42 34 699,45 zł
Sierpień 28 801,00 628,82 418,76 480,98 734,42 31 063,98 zł
Wrzesień 28 801,00 0,00 0,00 480,98 734,42 30 016,40 zł
Październik 28 801,00 0,00 0,00 480,98 734,42 30 016,40 zł
Listopad 28 801,00 0,00 0,00 480,98 734,42 30 016,40 zł
Grudzień 28 801,00 0,00 0,00 480,98 734,42 30 016,40 zł
Rocznie 345 612,00 20 305,68 13 523,25 5 771,76 8 813,04 394 025,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 801 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 964 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 964 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 635 zł
Ubezpieczenie rentowe 405 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 157 zł
Zaliczka na podatek 2 300 zł
Całość - kwota brutto 27 002 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 002,00 2 635,40 405,03 0,00 2 156,54 19 169,00 2 300,00 19 504,75
Luty 27 002,00 2 635,40 405,03 0,00 2 156,54 19 169,00 2 300,00 19 504,75
Marzec 27 002,00 2 635,40 405,03 0,00 2 156,54 19 169,00 2 300,00 19 504,75
Kwiecień 27 002,00 2 635,40 405,03 0,00 2 156,54 19 169,00 2 300,00 19 504,75
Maj 27 002,00 2 635,40 405,03 0,00 2 156,54 19 169,00 2 300,00 19 504,75
Czerwiec 27 002,00 2 635,40 405,03 0,00 2 156,54 19 169,00 2 300,00 19 504,75
Lipiec 27 002,00 2 635,40 405,03 0,00 2 156,54 19 169,00 2 300,00 19 504,75
Sierpień 27 002,00 1 857,88 285,54 0,00 2 237,27 19 887,00 2 386,00 20 234,87
Wrzesień 27 002,00 0,00 0,00 0,00 2 430,18 21 602,00 2 592,00 21 979,58
Październik 27 002,00 0,00 0,00 0,00 2 430,18 21 602,00 2 592,00 21 979,58
Listopad 27 002,00 0,00 0,00 0,00 2 430,18 21 602,00 2 592,00 21 979,58
Grudzień 27 002,00 0,00 0,00 0,00 2 430,18 21 602,00 2 592,00 21 979,58
Rocznie 324 024,00 20 305,68 3 120,75 0,00 27 053,77 240 478,00 1 805,00 244 686,44
Wynagrodzenie pracownika 27 002 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 635 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 755 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 662 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 081 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 002,00 2 635,40 1 755,13 0,00 688,55 32 081,08 zł
Luty 27 002,00 2 635,40 1 755,13 0,00 688,55 32 081,08 zł
Marzec 27 002,00 2 635,40 1 755,13 0,00 688,55 32 081,08 zł
Kwiecień 27 002,00 2 635,40 1 755,13 0,00 688,55 32 081,08 zł
Maj 27 002,00 2 635,40 1 755,13 0,00 688,55 32 081,08 zł
Czerwiec 27 002,00 2 635,40 1 755,13 0,00 688,55 32 081,08 zł
Lipiec 27 002,00 2 635,40 1 755,13 0,00 688,55 32 081,08 zł
Sierpień 27 002,00 1 857,88 1 237,34 0,00 688,55 30 785,77 zł
Wrzesień 27 002,00 0,00 0,00 0,00 688,55 27 690,55 zł
Październik 27 002,00 0,00 0,00 0,00 688,55 27 690,55 zł
Listopad 27 002,00 0,00 0,00 0,00 688,55 27 690,55 zł
Grudzień 27 002,00 0,00 0,00 0,00 688,55 27 690,55 zł
Rocznie 324 024,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 262,60 366 115,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 002 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 505 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 505 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 081 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 211 zł
Całość - kwota brutto 23 611 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 889,00 3 211,00 20 400,00
Luty 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 889,00 3 211,00 20 400,00
Marzec 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 889,00 3 211,00 20 400,00
Kwiecień 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 889,00 3 211,00 20 400,00
Maj 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 889,00 3 211,00 20 400,00
Czerwiec 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 889,00 3 211,00 20 400,00
Lipiec 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 889,00 3 211,00 20 400,00
Sierpień 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 889,00 3 211,00 20 400,00
Wrzesień 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 889,00 3 211,00 20 400,00
Październik 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 889,00 3 211,00 20 400,00
Listopad 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 889,00 3 211,00 20 400,00
Grudzień 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 889,00 3 211,00 20 400,00
Rocznie 283 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 668,00 38 532,00 244 800,00
Wynagrodzenie pracownika 23 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 611 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 zł
Luty 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 zł
Marzec 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 zł
Kwiecień 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 zł
Maj 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 zł
Czerwiec 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 zł
Lipiec 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 zł
Sierpień 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 zł
Wrzesień 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 zł
Październik 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 zł
Listopad 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 zł
Grudzień 23 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 zł
Rocznie 283 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 611 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 611 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 733 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 213 zł
Zaliczka na podatek 5 644 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 590 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 590,00 0,00 0,00 0,00 2 213,10 0,00 5 644,00 0,00 16 732,90
Luty 24 590,00 0,00 0,00 0,00 2 213,10 0,00 7 444,00 0,00 14 932,90
Marzec 24 590,00 0,00 0,00 0,00 2 213,10 0,00 7 444,00 0,00 14 932,90
Kwiecień 24 590,00 0,00 0,00 0,00 2 213,10 0,00 7 444,00 0,00 14 932,90
Maj 24 590,00 0,00 0,00 0,00 2 213,10 0,00 7 444,00 0,00 14 932,90
Czerwiec 24 590,00 0,00 0,00 0,00 2 213,10 0,00 7 444,00 0,00 14 932,90
Lipiec 24 590,00 176,27 72,24 0,00 2 213,10 15,08 7 359,00 0,00 14 754,31
Sierpień 24 590,00 176,27 72,24 0,00 2 213,10 15,08 7 359,00 0,00 14 754,31
Wrzesień 24 590,00 176,27 72,24 0,00 2 213,10 15,08 7 359,00 0,00 14 754,31
Październik 24 590,00 176,27 72,24 0,00 2 213,10 15,08 7 359,00 0,00 14 754,31
Listopad 24 590,00 176,27 72,24 0,00 2 213,10 15,08 7 359,00 0,00 14 754,31
Grudzień 24 590,00 176,27 72,24 0,00 2 213,10 15,08 7 359,00 0,00 14 754,31
Rocznie 295 080,00 1 057,62 433,44 0,00 26 557,20 0,00 87 018,00 0,00 179 923,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 733 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.