Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2040 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 040 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 270 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 215 zł
Zaliczka na podatek 135 zł
Całość - kwota brutto 2 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 770,00 270,35 41,55 67,87 215,12 2 140,00 135,00 2 040,11
Luty 2 770,00 270,35 41,55 67,87 215,12 2 140,00 135,00 2 040,11
Marzec 2 770,00 270,35 41,55 67,87 215,12 2 140,00 135,00 2 040,11
Kwiecień 2 770,00 270,35 41,55 67,87 215,12 2 140,00 135,00 2 040,11
Maj 2 770,00 270,35 41,55 67,87 215,12 2 140,00 135,00 2 040,11
Czerwiec 2 770,00 270,35 41,55 67,87 215,12 2 140,00 135,00 2 040,11
Lipiec 2 770,00 270,35 41,55 67,87 215,12 2 140,00 135,00 2 040,11
Sierpień 2 770,00 270,35 41,55 67,87 215,12 2 140,00 135,00 2 040,11
Wrzesień 2 770,00 270,35 41,55 67,87 215,12 2 140,00 135,00 2 040,11
Październik 2 770,00 270,35 41,55 67,87 215,12 2 140,00 135,00 2 040,11
Listopad 2 770,00 270,35 41,55 67,87 215,12 2 140,00 135,00 2 040,11
Grudzień 2 770,00 270,35 41,55 67,87 215,12 2 140,00 135,00 2 040,11
Rocznie 33 240,00 3 244,20 498,60 814,44 2 581,44 25 680,00 1 620,00 24 481,32
Wynagrodzenie pracownika 2 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 270 zł
Ubezpieczenie rentowe 180 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 337 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 770,00 270,35 180,05 46,26 70,64 3 337,30 zł
Luty 2 770,00 270,35 180,05 46,26 70,64 3 337,30 zł
Marzec 2 770,00 270,35 180,05 46,26 70,64 3 337,30 zł
Kwiecień 2 770,00 270,35 180,05 46,26 70,64 3 337,30 zł
Maj 2 770,00 270,35 180,05 46,26 70,64 3 337,30 zł
Czerwiec 2 770,00 270,35 180,05 46,26 70,64 3 337,30 zł
Lipiec 2 770,00 270,35 180,05 46,26 70,64 3 337,30 zł
Sierpień 2 770,00 270,35 180,05 46,26 70,64 3 337,30 zł
Wrzesień 2 770,00 270,35 180,05 46,26 70,64 3 337,30 zł
Październik 2 770,00 270,35 180,05 46,26 70,64 3 337,30 zł
Listopad 2 770,00 270,35 180,05 46,26 70,64 3 337,30 zł
Grudzień 2 770,00 270,35 180,05 46,26 70,64 3 337,30 zł
Rocznie 33 240,00 3 244,20 2 160,60 555,12 847,68 40 047,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 337 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2040 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 264 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 216 zł
Zaliczka na podatek 140 zł
Całość - kwota brutto 2 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 140,00 2 040,34
Luty 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 140,00 2 040,34
Marzec 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 140,00 2 040,34
Kwiecień 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 140,00 2 040,34
Maj 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 140,00 2 040,34
Czerwiec 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 140,00 2 040,34
Lipiec 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 140,00 2 040,34
Sierpień 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 140,00 2 040,34
Wrzesień 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 140,00 2 040,34
Październik 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 140,00 2 040,34
Listopad 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 140,00 2 040,34
Grudzień 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 140,00 2 040,34
Rocznie 32 400,00 3 162,24 486,00 0,00 2 587,68 23 004,00 1 680,00 24 484,08
Wynagrodzenie pracownika 2 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 264 zł
Ubezpieczenie rentowe 176 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Luty 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Marzec 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Kwiecień 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Maj 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Czerwiec 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Lipiec 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Sierpień 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Wrzesień 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Październik 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Listopad 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Grudzień 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Rocznie 32 400,00 3 162,24 2 106,00 0,00 826,20 38 494,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2040 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 321 zł
Całość - kwota brutto 2 361 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Luty 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Marzec 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Kwiecień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Maj 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Czerwiec 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Lipiec 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Sierpień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Wrzesień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Październik 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Listopad 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Grudzień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Rocznie 28 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 668,00 3 852,00 24 480,00
Wynagrodzenie pracownika 2 361 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Luty 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Marzec 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Kwiecień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Maj 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Czerwiec 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Lipiec 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Sierpień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Wrzesień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Październik 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Listopad 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Grudzień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Rocznie 28 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2040 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 47 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 469 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 47,00 0,00 2 040,19
Luty 2 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 47,00 0,00 2 040,19
Marzec 2 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 47,00 0,00 2 040,19
Kwiecień 2 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 47,00 0,00 2 040,19
Maj 2 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 47,00 0,00 2 040,19
Czerwiec 2 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 47,00 0,00 2 040,19
Lipiec 2 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 6,00 0,00 1 835,99
Sierpień 2 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 6,00 0,00 1 835,99
Wrzesień 2 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 6,00 0,00 1 835,99
Październik 2 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 6,00 0,00 1 835,99
Listopad 2 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 6,00 0,00 1 835,99
Grudzień 2 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 6,00 0,00 1 835,99
Rocznie 29 628,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 318,00 0,00 23 257,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 469 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 040 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ