Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2040 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 040 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 172 zł
Ubezpieczenie emerytalne 270 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 215 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 766 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 766,00 269,96 41,49 67,77 214,81 2 137,00 0,00 2 171,97
Luty 2 766,00 269,96 41,49 67,77 214,81 2 137,00 0,00 2 171,97
Marzec 2 766,00 269,96 41,49 67,77 214,81 2 137,00 0,00 2 171,97
Kwiecień 2 766,00 269,96 41,49 67,77 214,81 2 137,00 0,00 2 171,97
Maj 2 766,00 269,96 41,49 67,77 214,81 2 137,00 0,00 2 171,97
Czerwiec 2 766,00 269,96 41,49 67,77 214,81 2 137,00 0,00 2 171,97
Lipiec 2 766,00 269,96 41,49 67,77 214,81 2 137,00 0,00 2 171,97
Sierpień 2 766,00 269,96 41,49 67,77 214,81 2 137,00 0,00 2 171,97
Wrzesień 2 766,00 269,96 41,49 67,77 214,81 2 137,00 0,00 2 171,97
Październik 2 766,00 269,96 41,49 67,77 214,81 2 137,00 0,00 2 171,97
Listopad 2 766,00 269,96 41,49 67,77 214,81 2 137,00 0,00 2 171,97
Grudzień 2 766,00 269,96 41,49 67,77 214,81 2 137,00 0,00 2 171,97
Rocznie 33 192,00 3 239,52 497,88 813,24 0,00 25 644,00 0,00 26 063,64
Wynagrodzenie pracownika 2 766 zł
Ubezpieczenie emerytalne 270 zł
Ubezpieczenie rentowe 180 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 332 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 766,00 269,96 179,79 46,19 70,54 3 332,48 zł
Luty 2 766,00 269,96 179,79 46,19 70,54 3 332,48 zł
Marzec 2 766,00 269,96 179,79 46,19 70,54 3 332,48 zł
Kwiecień 2 766,00 269,96 179,79 46,19 70,54 3 332,48 zł
Maj 2 766,00 269,96 179,79 46,19 70,54 3 332,48 zł
Czerwiec 2 766,00 269,96 179,79 46,19 70,54 3 332,48 zł
Lipiec 2 766,00 269,96 179,79 46,19 70,54 3 332,48 zł
Sierpień 2 766,00 269,96 179,79 46,19 70,54 3 332,48 zł
Wrzesień 2 766,00 269,96 179,79 46,19 70,54 3 332,48 zł
Październik 2 766,00 269,96 179,79 46,19 70,54 3 332,48 zł
Listopad 2 766,00 269,96 179,79 46,19 70,54 3 332,48 zł
Grudzień 2 766,00 269,96 179,79 46,19 70,54 3 332,48 zł
Rocznie 33 192,00 3 239,52 2 157,48 554,28 846,48 39 989,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 766 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 172 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 172 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 332 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2040 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 953 zł
Ubezpieczenie emerytalne 264 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 216 zł
Zaliczka na podatek 230 zł
Całość - kwota brutto 2 704 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 704,00 263,91 40,56 0,00 215,96 1 920,00 230,00 1 953,17
Luty 2 704,00 263,91 40,56 0,00 215,96 1 920,00 230,00 1 953,17
Marzec 2 704,00 263,91 40,56 0,00 215,96 1 920,00 230,00 1 953,17
Kwiecień 2 704,00 263,91 40,56 0,00 215,96 1 920,00 230,00 1 953,17
Maj 2 704,00 263,91 40,56 0,00 215,96 1 920,00 230,00 1 953,17
Czerwiec 2 704,00 263,91 40,56 0,00 215,96 1 920,00 230,00 1 953,17
Lipiec 2 704,00 263,91 40,56 0,00 215,96 1 920,00 230,00 1 953,17
Sierpień 2 704,00 263,91 40,56 0,00 215,96 1 920,00 230,00 1 953,17
Wrzesień 2 704,00 263,91 40,56 0,00 215,96 1 920,00 230,00 1 953,17
Październik 2 704,00 263,91 40,56 0,00 215,96 1 920,00 230,00 1 953,17
Listopad 2 704,00 263,91 40,56 0,00 215,96 1 920,00 230,00 1 953,17
Grudzień 2 704,00 263,91 40,56 0,00 215,96 1 920,00 230,00 1 953,17
Rocznie 32 448,00 3 166,92 486,72 0,00 2 591,52 23 040,00 168,00 23 438,04
Wynagrodzenie pracownika 2 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 264 zł
Ubezpieczenie rentowe 176 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 213 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 704,00 263,91 175,76 0,00 68,95 3 212,62 zł
Luty 2 704,00 263,91 175,76 0,00 68,95 3 212,62 zł
Marzec 2 704,00 263,91 175,76 0,00 68,95 3 212,62 zł
Kwiecień 2 704,00 263,91 175,76 0,00 68,95 3 212,62 zł
Maj 2 704,00 263,91 175,76 0,00 68,95 3 212,62 zł
Czerwiec 2 704,00 263,91 175,76 0,00 68,95 3 212,62 zł
Lipiec 2 704,00 263,91 175,76 0,00 68,95 3 212,62 zł
Sierpień 2 704,00 263,91 175,76 0,00 68,95 3 212,62 zł
Wrzesień 2 704,00 263,91 175,76 0,00 68,95 3 212,62 zł
Październik 2 704,00 263,91 175,76 0,00 68,95 3 212,62 zł
Listopad 2 704,00 263,91 175,76 0,00 68,95 3 212,62 zł
Grudzień 2 704,00 263,91 175,76 0,00 68,95 3 212,62 zł
Rocznie 32 448,00 3 166,92 2 109,12 0,00 827,40 38 551,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 704 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 953 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 953 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 213 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2040 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 321 zł
Całość - kwota brutto 2 361 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Luty 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Marzec 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Kwiecień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Maj 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Czerwiec 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Lipiec 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Sierpień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Wrzesień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Październik 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Listopad 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Grudzień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 321,00 2 040,00
Rocznie 28 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 668,00 3 852,00 24 480,00
Wynagrodzenie pracownika 2 361 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Luty 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Marzec 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Kwiecień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Maj 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Czerwiec 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Lipiec 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Sierpień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Wrzesień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Październik 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Listopad 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Grudzień 2 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361,00 zł
Rocznie 28 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2040 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 191 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 462 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 462,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 191,10
Luty 2 462,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 191,10
Marzec 2 462,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 191,10
Kwiecień 2 462,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 191,10
Maj 2 462,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 40,00 0,00 2 151,10
Czerwiec 2 462,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 363,00 0,00 1 828,10
Lipiec 2 462,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 278,00 0,00 1 649,51
Sierpień 2 462,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 278,00 0,00 1 649,51
Wrzesień 2 462,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 278,00 0,00 1 649,51
Październik 2 462,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 278,00 0,00 1 649,51
Listopad 2 462,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 278,00 0,00 1 649,51
Grudzień 2 462,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 278,00 0,00 1 649,51
Rocznie 29 544,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 071,00 0,00 22 640,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 462 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 191 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.