Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 796 zł
Ubezpieczenie rentowe 430 zł
Ubezpieczenie chorobowe 702 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 225 zł
Zaliczka na podatek 1 510 zł
Całość - kwota brutto 28 651 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 651,00 2 796,34 429,77 701,95 2 225,06 24 473,00 1 510,00 20 987,88
Luty 28 651,00 2 796,34 429,77 701,95 2 225,06 24 473,00 1 510,00 20 987,88
Marzec 28 651,00 2 796,34 429,77 701,95 2 225,06 24 473,00 1 510,00 20 987,88
Kwiecień 28 651,00 2 796,34 429,77 701,95 2 225,06 24 473,00 1 510,00 20 987,88
Maj 28 651,00 2 796,34 429,77 701,95 2 225,06 24 473,00 1 865,00 20 632,88
Czerwiec 28 651,00 2 796,34 429,77 701,95 2 225,06 24 473,00 5 606,00 16 891,88
Lipiec 28 651,00 561,58 86,28 701,95 2 457,11 27 051,00 6 199,00 18 645,08
Sierpień 28 651,00 0,00 0,00 701,95 2 515,41 27 699,00 6 348,00 19 085,64
Wrzesień 28 651,00 0,00 0,00 701,95 2 515,41 27 699,00 6 348,00 19 085,64
Październik 28 651,00 0,00 0,00 701,95 2 515,41 27 699,00 6 348,00 19 085,64
Listopad 28 651,00 0,00 0,00 701,95 2 515,41 27 699,00 6 348,00 19 085,64
Grudzień 28 651,00 0,00 0,00 701,95 2 515,41 27 699,00 6 348,00 19 085,64
Rocznie 343 812,00 17 339,62 2 664,90 8 423,40 28 384,52 312 384,00 51 450,00 235 549,56
Wynagrodzenie pracownika 28 651 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 796 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 862 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 478 zł
Fundusz Pracy (FP) 702 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 519 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 651,00 2 796,34 1 862,32 478,47 730,60 34 518,73 zł
Luty 28 651,00 2 796,34 1 862,32 478,47 730,60 34 518,73 zł
Marzec 28 651,00 2 796,34 1 862,32 478,47 730,60 34 518,73 zł
Kwiecień 28 651,00 2 796,34 1 862,32 478,47 730,60 34 518,73 zł
Maj 28 651,00 2 796,34 1 862,32 478,47 730,60 34 518,73 zł
Czerwiec 28 651,00 2 796,34 1 862,32 478,47 730,60 34 518,73 zł
Lipiec 28 651,00 561,58 373,98 478,47 730,60 30 795,63 zł
Sierpień 28 651,00 0,00 0,00 478,47 730,60 29 860,07 zł
Wrzesień 28 651,00 0,00 0,00 478,47 730,60 29 860,07 zł
Październik 28 651,00 0,00 0,00 478,47 730,60 29 860,07 zł
Listopad 28 651,00 0,00 0,00 478,47 730,60 29 860,07 zł
Grudzień 28 651,00 0,00 0,00 478,47 730,60 29 860,07 zł
Rocznie 343 812,00 17 339,62 11 547,90 5 741,64 8 767,20 387 208,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 651 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 988 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 988 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 519 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 622 zł
Ubezpieczenie rentowe 403 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 146 zł
Zaliczka na podatek 1 395 zł
Całość - kwota brutto 26 866 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 866,00 2 622,12 402,99 0,00 2 145,68 19 073,00 1 395,00 20 300,21
Luty 26 866,00 2 622,12 402,99 0,00 2 145,68 19 073,00 1 395,00 20 300,21
Marzec 26 866,00 2 622,12 402,99 0,00 2 145,68 19 073,00 1 395,00 20 300,21
Kwiecień 26 866,00 2 622,12 402,99 0,00 2 145,68 19 073,00 1 395,00 20 300,21
Maj 26 866,00 2 622,12 402,99 0,00 2 145,68 19 073,00 1 395,00 20 300,21
Czerwiec 26 866,00 2 622,12 402,99 0,00 2 145,68 19 073,00 1 395,00 20 300,21
Lipiec 26 866,00 1 606,90 246,96 0,00 2 251,09 20 010,00 1 463,00 21 298,05
Sierpień 26 866,00 0,00 0,00 0,00 2 417,94 21 493,00 1 572,00 22 876,06
Wrzesień 26 866,00 0,00 0,00 0,00 2 417,94 21 493,00 1 572,00 22 876,06
Październik 26 866,00 0,00 0,00 0,00 2 417,94 21 493,00 1 572,00 22 876,06
Listopad 26 866,00 0,00 0,00 0,00 2 417,94 21 493,00 1 572,00 22 876,06
Grudzień 26 866,00 0,00 0,00 0,00 2 417,94 21 493,00 1 572,00 22 876,06
Rocznie 322 392,00 17 339,62 2 664,90 0,00 27 214,87 241 913,00 17 693,00 257 479,61
Wynagrodzenie pracownika 26 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 622 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 746 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 658 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 31 920 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 866,00 2 622,12 1 746,29 0,00 685,09 31 919,50 zł
Luty 26 866,00 2 622,12 1 746,29 0,00 685,09 31 919,50 zł
Marzec 26 866,00 2 622,12 1 746,29 0,00 685,09 31 919,50 zł
Kwiecień 26 866,00 2 622,12 1 746,29 0,00 685,09 31 919,50 zł
Maj 26 866,00 2 622,12 1 746,29 0,00 685,09 31 919,50 zł
Czerwiec 26 866,00 2 622,12 1 746,29 0,00 685,09 31 919,50 zł
Lipiec 26 866,00 1 606,90 1 070,16 0,00 685,09 30 228,15 zł
Sierpień 26 866,00 0,00 0,00 0,00 685,09 27 551,09 zł
Wrzesień 26 866,00 0,00 0,00 0,00 685,09 27 551,09 zł
Październik 26 866,00 0,00 0,00 0,00 685,09 27 551,09 zł
Listopad 26 866,00 0,00 0,00 0,00 685,09 27 551,09 zł
Grudzień 26 866,00 0,00 0,00 0,00 685,09 27 551,09 zł
Rocznie 322 392,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 221,08 359 500,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 866 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 920 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 195 zł
Całość - kwota brutto 23 495 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 796,00 3 195,00 20 300,00
Luty 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 796,00 3 195,00 20 300,00
Marzec 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 796,00 3 195,00 20 300,00
Kwiecień 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 796,00 3 195,00 20 300,00
Maj 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 796,00 3 195,00 20 300,00
Czerwiec 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 796,00 3 195,00 20 300,00
Lipiec 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 796,00 3 195,00 20 300,00
Sierpień 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 796,00 3 195,00 20 300,00
Wrzesień 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 796,00 3 195,00 20 300,00
Październik 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 796,00 3 195,00 20 300,00
Listopad 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 796,00 3 195,00 20 300,00
Grudzień 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 796,00 3 195,00 20 300,00
Rocznie 281 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 552,00 38 340,00 243 600,00
Wynagrodzenie pracownika 23 495 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 495 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 495,00 zł
Luty 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 495,00 zł
Marzec 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 495,00 zł
Kwiecień 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 495,00 zł
Maj 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 495,00 zł
Czerwiec 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 495,00 zł
Lipiec 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 495,00 zł
Sierpień 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 495,00 zł
Wrzesień 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 495,00 zł
Październik 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 495,00 zł
Listopad 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 495,00 zł
Grudzień 23 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 495,00 zł
Rocznie 281 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 495 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 495 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 865 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 605 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 470 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 605,00 0,00 18 865,00
Luty 24 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 405,00 0,00 17 065,00
Marzec 24 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 405,00 0,00 17 065,00
Kwiecień 24 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 405,00 0,00 17 065,00
Maj 24 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 405,00 0,00 17 065,00
Czerwiec 24 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 405,00 0,00 17 065,00
Lipiec 24 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 321,00 0,00 16 885,41
Sierpień 24 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 321,00 0,00 16 885,41
Wrzesień 24 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 321,00 0,00 16 885,41
Październik 24 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 321,00 0,00 16 885,41
Listopad 24 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 321,00 0,00 16 885,41
Grudzień 24 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 321,00 0,00 16 885,41
Rocznie 293 640,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 86 556,00 0,00 205 502,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 865 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.