Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2030 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 214 zł
Zaliczka na podatek 134 zł
Całość - kwota brutto 2 756 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 756,00 268,99 41,34 67,52 214,03 2 128,00 134,00 2 030,12
Luty 2 756,00 268,99 41,34 67,52 214,03 2 128,00 134,00 2 030,12
Marzec 2 756,00 268,99 41,34 67,52 214,03 2 128,00 134,00 2 030,12
Kwiecień 2 756,00 268,99 41,34 67,52 214,03 2 128,00 134,00 2 030,12
Maj 2 756,00 268,99 41,34 67,52 214,03 2 128,00 134,00 2 030,12
Czerwiec 2 756,00 268,99 41,34 67,52 214,03 2 128,00 134,00 2 030,12
Lipiec 2 756,00 268,99 41,34 67,52 214,03 2 128,00 134,00 2 030,12
Sierpień 2 756,00 268,99 41,34 67,52 214,03 2 128,00 134,00 2 030,12
Wrzesień 2 756,00 268,99 41,34 67,52 214,03 2 128,00 134,00 2 030,12
Październik 2 756,00 268,99 41,34 67,52 214,03 2 128,00 134,00 2 030,12
Listopad 2 756,00 268,99 41,34 67,52 214,03 2 128,00 134,00 2 030,12
Grudzień 2 756,00 268,99 41,34 67,52 214,03 2 128,00 134,00 2 030,12
Rocznie 33 072,00 3 227,88 496,08 810,24 2 568,36 25 536,00 1 608,00 24 361,44
Wynagrodzenie pracownika 2 756 zł
Ubezpieczenie emerytalne 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 320 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 756,00 268,99 179,14 46,03 70,28 3 320,44 zł
Luty 2 756,00 268,99 179,14 46,03 70,28 3 320,44 zł
Marzec 2 756,00 268,99 179,14 46,03 70,28 3 320,44 zł
Kwiecień 2 756,00 268,99 179,14 46,03 70,28 3 320,44 zł
Maj 2 756,00 268,99 179,14 46,03 70,28 3 320,44 zł
Czerwiec 2 756,00 268,99 179,14 46,03 70,28 3 320,44 zł
Lipiec 2 756,00 268,99 179,14 46,03 70,28 3 320,44 zł
Sierpień 2 756,00 268,99 179,14 46,03 70,28 3 320,44 zł
Wrzesień 2 756,00 268,99 179,14 46,03 70,28 3 320,44 zł
Październik 2 756,00 268,99 179,14 46,03 70,28 3 320,44 zł
Listopad 2 756,00 268,99 179,14 46,03 70,28 3 320,44 zł
Grudzień 2 756,00 268,99 179,14 46,03 70,28 3 320,44 zł
Rocznie 33 072,00 3 227,88 2 149,68 552,36 843,36 39 845,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 756 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 320 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2030 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 262 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 215 zł
Zaliczka na podatek 140 zł
Całość - kwota brutto 2 687 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 687,00 262,25 40,31 0,00 214,60 1 908,00 140,00 2 029,84
Luty 2 687,00 262,25 40,31 0,00 214,60 1 908,00 140,00 2 029,84
Marzec 2 687,00 262,25 40,31 0,00 214,60 1 908,00 140,00 2 029,84
Kwiecień 2 687,00 262,25 40,31 0,00 214,60 1 908,00 140,00 2 029,84
Maj 2 687,00 262,25 40,31 0,00 214,60 1 908,00 140,00 2 029,84
Czerwiec 2 687,00 262,25 40,31 0,00 214,60 1 908,00 140,00 2 029,84
Lipiec 2 687,00 262,25 40,31 0,00 214,60 1 908,00 140,00 2 029,84
Sierpień 2 687,00 262,25 40,31 0,00 214,60 1 908,00 140,00 2 029,84
Wrzesień 2 687,00 262,25 40,31 0,00 214,60 1 908,00 140,00 2 029,84
Październik 2 687,00 262,25 40,31 0,00 214,60 1 908,00 140,00 2 029,84
Listopad 2 687,00 262,25 40,31 0,00 214,60 1 908,00 140,00 2 029,84
Grudzień 2 687,00 262,25 40,31 0,00 214,60 1 908,00 140,00 2 029,84
Rocznie 32 244,00 3 147,00 483,72 0,00 2 575,20 22 896,00 1 680,00 24 358,08
Wynagrodzenie pracownika 2 687 zł
Ubezpieczenie emerytalne 262 zł
Ubezpieczenie rentowe 175 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 192 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 687,00 262,25 174,66 0,00 68,52 3 192,43 zł
Luty 2 687,00 262,25 174,66 0,00 68,52 3 192,43 zł
Marzec 2 687,00 262,25 174,66 0,00 68,52 3 192,43 zł
Kwiecień 2 687,00 262,25 174,66 0,00 68,52 3 192,43 zł
Maj 2 687,00 262,25 174,66 0,00 68,52 3 192,43 zł
Czerwiec 2 687,00 262,25 174,66 0,00 68,52 3 192,43 zł
Lipiec 2 687,00 262,25 174,66 0,00 68,52 3 192,43 zł
Sierpień 2 687,00 262,25 174,66 0,00 68,52 3 192,43 zł
Wrzesień 2 687,00 262,25 174,66 0,00 68,52 3 192,43 zł
Październik 2 687,00 262,25 174,66 0,00 68,52 3 192,43 zł
Listopad 2 687,00 262,25 174,66 0,00 68,52 3 192,43 zł
Grudzień 2 687,00 262,25 174,66 0,00 68,52 3 192,43 zł
Rocznie 32 244,00 3 147,00 2 095,92 0,00 822,24 38 309,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 192 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2030 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 320 zł
Całość - kwota brutto 2 350 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Luty 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Marzec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Kwiecień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Maj 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Czerwiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Lipiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Sierpień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Wrzesień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Październik 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Listopad 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Grudzień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Rocznie 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 840,00 24 360,00
Wynagrodzenie pracownika 2 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 350 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Luty 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Marzec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Kwiecień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Maj 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Czerwiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Lipiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Sierpień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Wrzesień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Październik 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Listopad 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Grudzień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Rocznie 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 350 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2030 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 61 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 453 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 453,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 61,00 0,00 2 029,66
Luty 2 453,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 61,00 0,00 2 029,66
Marzec 2 453,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 61,00 0,00 2 029,66
Kwiecień 2 453,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 61,00 0,00 2 029,66
Maj 2 453,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 61,00 0,00 2 029,66
Czerwiec 2 453,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 61,00 0,00 2 029,66
Lipiec 2 453,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 22,00 0,00 1 840,97
Sierpień 2 453,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 22,00 0,00 1 840,97
Wrzesień 2 453,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 22,00 0,00 1 840,97
Październik 2 453,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 22,00 0,00 1 840,97
Listopad 2 453,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 22,00 0,00 1 840,97
Grudzień 2 453,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 22,00 0,00 1 840,97
Rocznie 29 436,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 498,00 0,00 23 223,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 453 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 030 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ