Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2030 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 030 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 214 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 751 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 751,00 268,50 41,27 67,40 213,64 2 124,00 0,00 2 160,19
Luty 2 751,00 268,50 41,27 67,40 213,64 2 124,00 0,00 2 160,19
Marzec 2 751,00 268,50 41,27 67,40 213,64 2 124,00 0,00 2 160,19
Kwiecień 2 751,00 268,50 41,27 67,40 213,64 2 124,00 0,00 2 160,19
Maj 2 751,00 268,50 41,27 67,40 213,64 2 124,00 0,00 2 160,19
Czerwiec 2 751,00 268,50 41,27 67,40 213,64 2 124,00 0,00 2 160,19
Lipiec 2 751,00 268,50 41,27 67,40 213,64 2 124,00 0,00 2 160,19
Sierpień 2 751,00 268,50 41,27 67,40 213,64 2 124,00 0,00 2 160,19
Wrzesień 2 751,00 268,50 41,27 67,40 213,64 2 124,00 0,00 2 160,19
Październik 2 751,00 268,50 41,27 67,40 213,64 2 124,00 0,00 2 160,19
Listopad 2 751,00 268,50 41,27 67,40 213,64 2 124,00 0,00 2 160,19
Grudzień 2 751,00 268,50 41,27 67,40 213,64 2 124,00 0,00 2 160,19
Rocznie 33 012,00 3 222,00 495,24 808,80 0,00 25 488,00 0,00 25 922,28
Wynagrodzenie pracownika 2 751 zł
Ubezpieczenie emerytalne 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 314 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 751,00 268,50 178,82 45,94 70,15 3 314,41 zł
Luty 2 751,00 268,50 178,82 45,94 70,15 3 314,41 zł
Marzec 2 751,00 268,50 178,82 45,94 70,15 3 314,41 zł
Kwiecień 2 751,00 268,50 178,82 45,94 70,15 3 314,41 zł
Maj 2 751,00 268,50 178,82 45,94 70,15 3 314,41 zł
Czerwiec 2 751,00 268,50 178,82 45,94 70,15 3 314,41 zł
Lipiec 2 751,00 268,50 178,82 45,94 70,15 3 314,41 zł
Sierpień 2 751,00 268,50 178,82 45,94 70,15 3 314,41 zł
Wrzesień 2 751,00 268,50 178,82 45,94 70,15 3 314,41 zł
Październik 2 751,00 268,50 178,82 45,94 70,15 3 314,41 zł
Listopad 2 751,00 268,50 178,82 45,94 70,15 3 314,41 zł
Grudzień 2 751,00 268,50 178,82 45,94 70,15 3 314,41 zł
Rocznie 33 012,00 3 222,00 2 145,84 551,28 841,80 39 772,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 751 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 314 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2030 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 263 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 215 zł
Zaliczka na podatek 229 zł
Całość - kwota brutto 2 691 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 691,00 262,64 40,37 0,00 214,92 1 910,00 229,00 1 943,87
Luty 2 691,00 262,64 40,37 0,00 214,92 1 910,00 229,00 1 943,87
Marzec 2 691,00 262,64 40,37 0,00 214,92 1 910,00 229,00 1 943,87
Kwiecień 2 691,00 262,64 40,37 0,00 214,92 1 910,00 229,00 1 943,87
Maj 2 691,00 262,64 40,37 0,00 214,92 1 910,00 229,00 1 943,87
Czerwiec 2 691,00 262,64 40,37 0,00 214,92 1 910,00 229,00 1 943,87
Lipiec 2 691,00 262,64 40,37 0,00 214,92 1 910,00 229,00 1 943,87
Sierpień 2 691,00 262,64 40,37 0,00 214,92 1 910,00 229,00 1 943,87
Wrzesień 2 691,00 262,64 40,37 0,00 214,92 1 910,00 229,00 1 943,87
Październik 2 691,00 262,64 40,37 0,00 214,92 1 910,00 229,00 1 943,87
Listopad 2 691,00 262,64 40,37 0,00 214,92 1 910,00 229,00 1 943,87
Grudzień 2 691,00 262,64 40,37 0,00 214,92 1 910,00 229,00 1 943,87
Rocznie 32 292,00 3 151,68 484,44 0,00 2 579,04 22 920,00 168,00 23 326,44
Wynagrodzenie pracownika 2 691 zł
Ubezpieczenie emerytalne 263 zł
Ubezpieczenie rentowe 175 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 197 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 691,00 262,64 174,92 0,00 68,62 3 197,18 zł
Luty 2 691,00 262,64 174,92 0,00 68,62 3 197,18 zł
Marzec 2 691,00 262,64 174,92 0,00 68,62 3 197,18 zł
Kwiecień 2 691,00 262,64 174,92 0,00 68,62 3 197,18 zł
Maj 2 691,00 262,64 174,92 0,00 68,62 3 197,18 zł
Czerwiec 2 691,00 262,64 174,92 0,00 68,62 3 197,18 zł
Lipiec 2 691,00 262,64 174,92 0,00 68,62 3 197,18 zł
Sierpień 2 691,00 262,64 174,92 0,00 68,62 3 197,18 zł
Wrzesień 2 691,00 262,64 174,92 0,00 68,62 3 197,18 zł
Październik 2 691,00 262,64 174,92 0,00 68,62 3 197,18 zł
Listopad 2 691,00 262,64 174,92 0,00 68,62 3 197,18 zł
Grudzień 2 691,00 262,64 174,92 0,00 68,62 3 197,18 zł
Rocznie 32 292,00 3 151,68 2 099,04 0,00 823,44 38 366,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 691 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 944 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 944 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 197 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2030 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 320 zł
Całość - kwota brutto 2 350 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Luty 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Marzec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Kwiecień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Maj 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Czerwiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Lipiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Sierpień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Wrzesień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Październik 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Listopad 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Grudzień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Rocznie 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 840,00 24 360,00
Wynagrodzenie pracownika 2 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 350 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Luty 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Marzec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Kwiecień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Maj 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Czerwiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Lipiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Sierpień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Wrzesień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Październik 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Listopad 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Grudzień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Rocznie 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 350 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2030 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 179 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 450 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 450,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 179,10
Luty 2 450,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 179,10
Marzec 2 450,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 179,10
Kwiecień 2 450,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 179,10
Maj 2 450,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 29,00 0,00 2 150,10
Czerwiec 2 450,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 359,00 0,00 1 820,10
Lipiec 2 450,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 275,00 0,00 1 640,51
Sierpień 2 450,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 275,00 0,00 1 640,51
Wrzesień 2 450,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 275,00 0,00 1 640,51
Październik 2 450,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 275,00 0,00 1 640,51
Listopad 2 450,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 275,00 0,00 1 640,51
Grudzień 2 450,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 275,00 0,00 1 640,51
Rocznie 29 400,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 038,00 0,00 22 529,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 179 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.