Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 886 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 782 zł
Ubezpieczenie rentowe 428 zł
Ubezpieczenie chorobowe 698 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 214 zł
Zaliczka na podatek 1 500 zł
Całość - kwota brutto 28 509 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 509,00 2 782,48 427,64 698,47 2 214,04 24 350,00 1 500,00 20 886,37
Luty 28 509,00 2 782,48 427,64 698,47 2 214,04 24 350,00 1 500,00 20 886,37
Marzec 28 509,00 2 782,48 427,64 698,47 2 214,04 24 350,00 1 500,00 20 886,37
Kwiecień 28 509,00 2 782,48 427,64 698,47 2 214,04 24 350,00 1 500,00 20 886,37
Maj 28 509,00 2 782,48 427,64 698,47 2 214,04 24 350,00 1 763,00 20 623,37
Czerwiec 28 509,00 2 782,48 427,64 698,47 2 214,04 24 350,00 5 578,00 16 808,37
Lipiec 28 509,00 644,74 99,06 698,47 2 436,01 26 817,00 6 145,00 18 485,72
Sierpień 28 509,00 0,00 0,00 698,47 2 502,95 27 561,00 6 317,00 18 990,58
Wrzesień 28 509,00 0,00 0,00 698,47 2 502,95 27 561,00 6 317,00 18 990,58
Październik 28 509,00 0,00 0,00 698,47 2 502,95 27 561,00 6 317,00 18 990,58
Listopad 28 509,00 0,00 0,00 698,47 2 502,95 27 561,00 6 317,00 18 990,58
Grudzień 28 509,00 0,00 0,00 698,47 2 502,95 27 561,00 6 317,00 18 990,58
Rocznie 342 108,00 17 339,62 2 664,90 8 381,64 28 235,00 310 722,00 51 071,00 234 415,84
Wynagrodzenie pracownika 28 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 782 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 853 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 476 zł
Fundusz Pracy (FP) 698 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 348 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 509,00 2 782,48 1 853,09 476,10 726,98 34 347,65 zł
Luty 28 509,00 2 782,48 1 853,09 476,10 726,98 34 347,65 zł
Marzec 28 509,00 2 782,48 1 853,09 476,10 726,98 34 347,65 zł
Kwiecień 28 509,00 2 782,48 1 853,09 476,10 726,98 34 347,65 zł
Maj 28 509,00 2 782,48 1 853,09 476,10 726,98 34 347,65 zł
Czerwiec 28 509,00 2 782,48 1 853,09 476,10 726,98 34 347,65 zł
Lipiec 28 509,00 644,74 429,36 476,10 726,98 30 786,18 zł
Sierpień 28 509,00 0,00 0,00 476,10 726,98 29 712,08 zł
Wrzesień 28 509,00 0,00 0,00 476,10 726,98 29 712,08 zł
Październik 28 509,00 0,00 0,00 476,10 726,98 29 712,08 zł
Listopad 28 509,00 0,00 0,00 476,10 726,98 29 712,08 zł
Grudzień 28 509,00 0,00 0,00 476,10 726,98 29 712,08 zł
Rocznie 342 108,00 17 339,62 11 547,90 5 713,20 8 723,76 385 432,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 509 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 886 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 886 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 348 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 609 zł
Ubezpieczenie rentowe 401 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 135 zł
Zaliczka na podatek 1 388 zł
Całość - kwota brutto 26 733 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 733,00 2 609,14 401,00 0,00 2 135,06 18 978,00 1 388,00 20 199,80
Luty 26 733,00 2 609,14 401,00 0,00 2 135,06 18 978,00 1 388,00 20 199,80
Marzec 26 733,00 2 609,14 401,00 0,00 2 135,06 18 978,00 1 388,00 20 199,80
Kwiecień 26 733,00 2 609,14 401,00 0,00 2 135,06 18 978,00 1 388,00 20 199,80
Maj 26 733,00 2 609,14 401,00 0,00 2 135,06 18 978,00 1 388,00 20 199,80
Czerwiec 26 733,00 2 609,14 401,00 0,00 2 135,06 18 978,00 1 388,00 20 199,80
Lipiec 26 733,00 1 684,78 258,90 0,00 2 231,04 19 831,00 1 450,00 21 108,28
Sierpień 26 733,00 0,00 0,00 0,00 2 405,97 21 386,00 1 564,00 22 763,03
Wrzesień 26 733,00 0,00 0,00 0,00 2 405,97 21 386,00 1 564,00 22 763,03
Październik 26 733,00 0,00 0,00 0,00 2 405,97 21 386,00 1 564,00 22 763,03
Listopad 26 733,00 0,00 0,00 0,00 2 405,97 21 386,00 1 564,00 22 763,03
Grudzień 26 733,00 0,00 0,00 0,00 2 405,97 21 386,00 1 564,00 22 763,03
Rocznie 320 796,00 17 339,62 2 664,90 0,00 27 071,25 240 629,00 17 598,00 256 122,23
Wynagrodzenie pracownika 26 733 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 609 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 738 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 655 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 31 761 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 733,00 2 609,14 1 737,65 0,00 681,69 31 761,48 zł
Luty 26 733,00 2 609,14 1 737,65 0,00 681,69 31 761,48 zł
Marzec 26 733,00 2 609,14 1 737,65 0,00 681,69 31 761,48 zł
Kwiecień 26 733,00 2 609,14 1 737,65 0,00 681,69 31 761,48 zł
Maj 26 733,00 2 609,14 1 737,65 0,00 681,69 31 761,48 zł
Czerwiec 26 733,00 2 609,14 1 737,65 0,00 681,69 31 761,48 zł
Lipiec 26 733,00 1 684,78 1 122,00 0,00 681,69 30 221,47 zł
Sierpień 26 733,00 0,00 0,00 0,00 681,69 27 414,69 zł
Wrzesień 26 733,00 0,00 0,00 0,00 681,69 27 414,69 zł
Październik 26 733,00 0,00 0,00 0,00 681,69 27 414,69 zł
Listopad 26 733,00 0,00 0,00 0,00 681,69 27 414,69 zł
Grudzień 26 733,00 0,00 0,00 0,00 681,69 27 414,69 zł
Rocznie 320 796,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 180,28 357 863,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 733 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 761 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 180 zł
Całość - kwota brutto 23 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Luty 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Marzec 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Kwiecień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Maj 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Czerwiec 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Lipiec 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Sierpień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Wrzesień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Październik 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Listopad 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Grudzień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Rocznie 280 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 448,00 38 160,00 242 400,00
Wynagrodzenie pracownika 23 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 380 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Luty 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Marzec 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Kwiecień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Maj 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Czerwiec 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Lipiec 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Sierpień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Wrzesień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Październik 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Listopad 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Grudzień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Rocznie 280 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 380 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 567 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 0,00 18 782,00
Luty 24 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 367,00 0,00 16 982,00
Marzec 24 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 367,00 0,00 16 982,00
Kwiecień 24 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 367,00 0,00 16 982,00
Maj 24 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 367,00 0,00 16 982,00
Czerwiec 24 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 367,00 0,00 16 982,00
Lipiec 24 349,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 282,00 0,00 16 803,41
Sierpień 24 349,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 282,00 0,00 16 803,41
Wrzesień 24 349,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 282,00 0,00 16 803,41
Październik 24 349,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 282,00 0,00 16 803,41
Listopad 24 349,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 282,00 0,00 16 803,41
Grudzień 24 349,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 282,00 0,00 16 803,41
Rocznie 292 188,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 86 094,00 0,00 204 512,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 782 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.