Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 783 zł
Ubezpieczenie rentowe 428 zł
Ubezpieczenie chorobowe 699 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 215 zł
Zaliczka na podatek 2 623 zł
Całość - kwota brutto 28 517 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 517,00 2 783,26 427,76 698,67 2 214,66 24 357,00 2 623,00 19 769,65
Luty 28 517,00 2 783,26 427,76 698,67 2 214,66 24 357,00 2 623,00 19 769,65
Marzec 28 517,00 2 783,26 427,76 698,67 2 214,66 24 357,00 2 623,00 19 769,65
Kwiecień 28 517,00 2 783,26 427,76 698,67 2 214,66 24 357,00 2 623,00 19 769,65
Maj 28 517,00 2 783,26 427,76 698,67 2 214,66 24 357,00 2 980,00 19 412,65
Czerwiec 28 517,00 2 783,26 427,76 698,67 2 214,66 24 357,00 7 794,00 14 598,65
Lipiec 28 517,00 2 783,26 427,76 698,67 2 214,66 24 357,00 7 794,00 14 598,65
Sierpień 28 517,00 822,86 126,43 698,67 2 418,21 26 619,00 8 518,00 15 932,83
Wrzesień 28 517,00 0,00 0,00 698,67 2 503,65 27 568,00 8 822,00 16 492,68
Październik 28 517,00 0,00 0,00 698,67 2 503,65 27 568,00 8 822,00 16 492,68
Listopad 28 517,00 0,00 0,00 698,67 2 503,65 27 568,00 8 822,00 16 492,68
Grudzień 28 517,00 0,00 0,00 698,67 2 503,65 27 568,00 8 822,00 16 492,68
Rocznie 342 204,00 20 305,68 3 120,75 8 384,04 27 935,43 307 390,00 44 929,00 209 592,10
Wynagrodzenie pracownika 28 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 783 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 854 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 476 zł
Fundusz Pracy (FP) 699 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 357 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 517,00 2 783,26 1 853,61 476,23 727,19 34 357,29 zł
Luty 28 517,00 2 783,26 1 853,61 476,23 727,19 34 357,29 zł
Marzec 28 517,00 2 783,26 1 853,61 476,23 727,19 34 357,29 zł
Kwiecień 28 517,00 2 783,26 1 853,61 476,23 727,19 34 357,29 zł
Maj 28 517,00 2 783,26 1 853,61 476,23 727,19 34 357,29 zł
Czerwiec 28 517,00 2 783,26 1 853,61 476,23 727,19 34 357,29 zł
Lipiec 28 517,00 2 783,26 1 853,61 476,23 727,19 34 357,29 zł
Sierpień 28 517,00 822,86 547,98 476,23 727,19 31 091,26 zł
Wrzesień 28 517,00 0,00 0,00 476,23 727,19 29 720,42 zł
Październik 28 517,00 0,00 0,00 476,23 727,19 29 720,42 zł
Listopad 28 517,00 0,00 0,00 476,23 727,19 29 720,42 zł
Grudzień 28 517,00 0,00 0,00 476,23 727,19 29 720,42 zł
Rocznie 342 204,00 20 305,68 13 523,25 5 714,76 8 726,28 390 473,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 517 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 357 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 401 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 135 zł
Zaliczka na podatek 2 278 zł
Całość - kwota brutto 26 737 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 737,00 2 609,53 401,06 0,00 2 135,38 18 981,00 2 278,00 19 313,31
Luty 26 737,00 2 609,53 401,06 0,00 2 135,38 18 981,00 2 278,00 19 313,31
Marzec 26 737,00 2 609,53 401,06 0,00 2 135,38 18 981,00 2 278,00 19 313,31
Kwiecień 26 737,00 2 609,53 401,06 0,00 2 135,38 18 981,00 2 278,00 19 313,31
Maj 26 737,00 2 609,53 401,06 0,00 2 135,38 18 981,00 2 278,00 19 313,31
Czerwiec 26 737,00 2 609,53 401,06 0,00 2 135,38 18 981,00 2 278,00 19 313,31
Lipiec 26 737,00 2 609,53 401,06 0,00 2 135,38 18 981,00 2 278,00 19 313,31
Sierpień 26 737,00 2 038,97 313,33 0,00 2 194,62 19 508,00 2 341,00 19 849,12
Wrzesień 26 737,00 0,00 0,00 0,00 2 406,33 21 390,00 2 567,00 21 763,87
Październik 26 737,00 0,00 0,00 0,00 2 406,33 21 390,00 2 567,00 21 763,87
Listopad 26 737,00 0,00 0,00 0,00 2 406,33 21 390,00 2 567,00 21 763,87
Grudzień 26 737,00 0,00 0,00 0,00 2 406,33 21 390,00 2 567,00 21 763,87
Rocznie 320 844,00 20 305,68 3 120,75 0,00 26 767,60 237 935,00 1 780,00 242 097,77
Wynagrodzenie pracownika 26 737 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 738 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 655 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 31 766 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 737,00 2 609,53 1 737,91 0,00 681,80 31 766,24 zł
Luty 26 737,00 2 609,53 1 737,91 0,00 681,80 31 766,24 zł
Marzec 26 737,00 2 609,53 1 737,91 0,00 681,80 31 766,24 zł
Kwiecień 26 737,00 2 609,53 1 737,91 0,00 681,80 31 766,24 zł
Maj 26 737,00 2 609,53 1 737,91 0,00 681,80 31 766,24 zł
Czerwiec 26 737,00 2 609,53 1 737,91 0,00 681,80 31 766,24 zł
Lipiec 26 737,00 2 609,53 1 737,91 0,00 681,80 31 766,24 zł
Sierpień 26 737,00 2 038,97 1 357,88 0,00 681,80 30 815,65 zł
Wrzesień 26 737,00 0,00 0,00 0,00 681,80 27 418,80 zł
Październik 26 737,00 0,00 0,00 0,00 681,80 27 418,80 zł
Listopad 26 737,00 0,00 0,00 0,00 681,80 27 418,80 zł
Grudzień 26 737,00 0,00 0,00 0,00 681,80 27 418,80 zł
Rocznie 320 844,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 181,60 362 854,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 737 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 313 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 313 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 766 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 180 zł
Całość - kwota brutto 23 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Luty 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Marzec 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Kwiecień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Maj 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Czerwiec 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Lipiec 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Sierpień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Wrzesień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Październik 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Listopad 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Grudzień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 3 180,00 20 200,00
Rocznie 280 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 448,00 38 160,00 242 400,00
Wynagrodzenie pracownika 23 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 380 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Luty 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Marzec 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Kwiecień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Maj 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Czerwiec 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Lipiec 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Sierpień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Wrzesień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Październik 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Listopad 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Grudzień 23 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 380,00 zł
Rocznie 280 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 380 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 191 zł
Zaliczka na podatek 5 567 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 349,00 0,00 0,00 0,00 2 191,41 0,00 5 567,00 0,00 16 590,59
Luty 24 349,00 0,00 0,00 0,00 2 191,41 0,00 7 367,00 0,00 14 790,59
Marzec 24 349,00 0,00 0,00 0,00 2 191,41 0,00 7 367,00 0,00 14 790,59
Kwiecień 24 349,00 0,00 0,00 0,00 2 191,41 0,00 7 367,00 0,00 14 790,59
Maj 24 349,00 0,00 0,00 0,00 2 191,41 0,00 7 367,00 0,00 14 790,59
Czerwiec 24 349,00 0,00 0,00 0,00 2 191,41 0,00 7 367,00 0,00 14 790,59
Lipiec 24 349,00 176,27 72,24 0,00 2 191,41 15,08 7 282,00 0,00 14 612,00
Sierpień 24 349,00 176,27 72,24 0,00 2 191,41 15,08 7 282,00 0,00 14 612,00
Wrzesień 24 349,00 176,27 72,24 0,00 2 191,41 15,08 7 282,00 0,00 14 612,00
Październik 24 349,00 176,27 72,24 0,00 2 191,41 15,08 7 282,00 0,00 14 612,00
Listopad 24 349,00 176,27 72,24 0,00 2 191,41 15,08 7 282,00 0,00 14 612,00
Grudzień 24 349,00 176,27 72,24 0,00 2 191,41 15,08 7 282,00 0,00 14 612,00
Rocznie 292 188,00 1 057,62 433,44 0,00 26 296,92 0,00 86 094,00 0,00 178 215,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 591 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.