Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2020 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 020 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 149 zł
Ubezpieczenie emerytalne 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 213 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 737 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 737,00 267,13 41,06 67,06 212,56 2 112,00 0,00 2 149,19
Luty 2 737,00 267,13 41,06 67,06 212,56 2 112,00 0,00 2 149,19
Marzec 2 737,00 267,13 41,06 67,06 212,56 2 112,00 0,00 2 149,19
Kwiecień 2 737,00 267,13 41,06 67,06 212,56 2 112,00 0,00 2 149,19
Maj 2 737,00 267,13 41,06 67,06 212,56 2 112,00 0,00 2 149,19
Czerwiec 2 737,00 267,13 41,06 67,06 212,56 2 112,00 0,00 2 149,19
Lipiec 2 737,00 267,13 41,06 67,06 212,56 2 112,00 0,00 2 149,19
Sierpień 2 737,00 267,13 41,06 67,06 212,56 2 112,00 0,00 2 149,19
Wrzesień 2 737,00 267,13 41,06 67,06 212,56 2 112,00 0,00 2 149,19
Październik 2 737,00 267,13 41,06 67,06 212,56 2 112,00 0,00 2 149,19
Listopad 2 737,00 267,13 41,06 67,06 212,56 2 112,00 0,00 2 149,19
Grudzień 2 737,00 267,13 41,06 67,06 212,56 2 112,00 0,00 2 149,19
Rocznie 32 844,00 3 205,56 492,72 804,72 0,00 25 344,00 0,00 25 790,28
Wynagrodzenie pracownika 2 737 zł
Ubezpieczenie emerytalne 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 178 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 298 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 737,00 267,13 177,91 45,71 69,80 3 297,55 zł
Luty 2 737,00 267,13 177,91 45,71 69,80 3 297,55 zł
Marzec 2 737,00 267,13 177,91 45,71 69,80 3 297,55 zł
Kwiecień 2 737,00 267,13 177,91 45,71 69,80 3 297,55 zł
Maj 2 737,00 267,13 177,91 45,71 69,80 3 297,55 zł
Czerwiec 2 737,00 267,13 177,91 45,71 69,80 3 297,55 zł
Lipiec 2 737,00 267,13 177,91 45,71 69,80 3 297,55 zł
Sierpień 2 737,00 267,13 177,91 45,71 69,80 3 297,55 zł
Wrzesień 2 737,00 267,13 177,91 45,71 69,80 3 297,55 zł
Październik 2 737,00 267,13 177,91 45,71 69,80 3 297,55 zł
Listopad 2 737,00 267,13 177,91 45,71 69,80 3 297,55 zł
Grudzień 2 737,00 267,13 177,91 45,71 69,80 3 297,55 zł
Rocznie 32 844,00 3 205,56 2 134,92 548,52 837,60 39 570,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 737 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 149 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 149 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 298 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2020 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 934 zł
Ubezpieczenie emerytalne 261 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 214 zł
Zaliczka na podatek 228 zł
Całość - kwota brutto 2 677 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 677,00 261,28 40,16 0,00 213,80 1 900,00 228,00 1 933,76
Luty 2 677,00 261,28 40,16 0,00 213,80 1 900,00 228,00 1 933,76
Marzec 2 677,00 261,28 40,16 0,00 213,80 1 900,00 228,00 1 933,76
Kwiecień 2 677,00 261,28 40,16 0,00 213,80 1 900,00 228,00 1 933,76
Maj 2 677,00 261,28 40,16 0,00 213,80 1 900,00 228,00 1 933,76
Czerwiec 2 677,00 261,28 40,16 0,00 213,80 1 900,00 228,00 1 933,76
Lipiec 2 677,00 261,28 40,16 0,00 213,80 1 900,00 228,00 1 933,76
Sierpień 2 677,00 261,28 40,16 0,00 213,80 1 900,00 228,00 1 933,76
Wrzesień 2 677,00 261,28 40,16 0,00 213,80 1 900,00 228,00 1 933,76
Październik 2 677,00 261,28 40,16 0,00 213,80 1 900,00 228,00 1 933,76
Listopad 2 677,00 261,28 40,16 0,00 213,80 1 900,00 228,00 1 933,76
Grudzień 2 677,00 261,28 40,16 0,00 213,80 1 900,00 228,00 1 933,76
Rocznie 32 124,00 3 135,36 481,92 0,00 2 565,60 22 800,00 168,00 23 205,12
Wynagrodzenie pracownika 2 677 zł
Ubezpieczenie emerytalne 261 zł
Ubezpieczenie rentowe 174 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 677,00 261,28 174,01 0,00 68,27 3 180,56 zł
Luty 2 677,00 261,28 174,01 0,00 68,27 3 180,56 zł
Marzec 2 677,00 261,28 174,01 0,00 68,27 3 180,56 zł
Kwiecień 2 677,00 261,28 174,01 0,00 68,27 3 180,56 zł
Maj 2 677,00 261,28 174,01 0,00 68,27 3 180,56 zł
Czerwiec 2 677,00 261,28 174,01 0,00 68,27 3 180,56 zł
Lipiec 2 677,00 261,28 174,01 0,00 68,27 3 180,56 zł
Sierpień 2 677,00 261,28 174,01 0,00 68,27 3 180,56 zł
Wrzesień 2 677,00 261,28 174,01 0,00 68,27 3 180,56 zł
Październik 2 677,00 261,28 174,01 0,00 68,27 3 180,56 zł
Listopad 2 677,00 261,28 174,01 0,00 68,27 3 180,56 zł
Grudzień 2 677,00 261,28 174,01 0,00 68,27 3 180,56 zł
Rocznie 32 124,00 3 135,36 2 088,12 0,00 819,24 38 166,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 677 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 934 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 934 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2020 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 318 zł
Całość - kwota brutto 2 338 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Luty 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Marzec 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Kwiecień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Maj 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Czerwiec 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Lipiec 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Sierpień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Wrzesień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Październik 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Listopad 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Grudzień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Rocznie 28 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 440,00 3 816,00 24 240,00
Wynagrodzenie pracownika 2 338 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 338 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Luty 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Marzec 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Kwiecień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Maj 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Czerwiec 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Lipiec 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Sierpień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Wrzesień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Październik 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Listopad 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Grudzień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Rocznie 28 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 338 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 338 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2020 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 438 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 438,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 167,10
Luty 2 438,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 167,10
Marzec 2 438,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 167,10
Kwiecień 2 438,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 167,10
Maj 2 438,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 18,00 0,00 2 149,10
Czerwiec 2 438,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 355,00 0,00 1 812,10
Lipiec 2 438,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 271,00 0,00 1 632,51
Sierpień 2 438,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 271,00 0,00 1 632,51
Wrzesień 2 438,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 271,00 0,00 1 632,51
Październik 2 438,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 271,00 0,00 1 632,51
Listopad 2 438,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 271,00 0,00 1 632,51
Grudzień 2 438,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 271,00 0,00 1 632,51
Rocznie 29 256,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 999,00 0,00 22 424,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 438 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 167 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.