Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2020 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 268 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 213 zł
Zaliczka na podatek 132 zł
Całość - kwota brutto 2 741 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 741,00 267,52 41,12 67,15 212,87 2 115,00 132,00 2 020,34
Luty 2 741,00 267,52 41,12 67,15 212,87 2 115,00 132,00 2 020,34
Marzec 2 741,00 267,52 41,12 67,15 212,87 2 115,00 132,00 2 020,34
Kwiecień 2 741,00 267,52 41,12 67,15 212,87 2 115,00 132,00 2 020,34
Maj 2 741,00 267,52 41,12 67,15 212,87 2 115,00 132,00 2 020,34
Czerwiec 2 741,00 267,52 41,12 67,15 212,87 2 115,00 132,00 2 020,34
Lipiec 2 741,00 267,52 41,12 67,15 212,87 2 115,00 132,00 2 020,34
Sierpień 2 741,00 267,52 41,12 67,15 212,87 2 115,00 132,00 2 020,34
Wrzesień 2 741,00 267,52 41,12 67,15 212,87 2 115,00 132,00 2 020,34
Październik 2 741,00 267,52 41,12 67,15 212,87 2 115,00 132,00 2 020,34
Listopad 2 741,00 267,52 41,12 67,15 212,87 2 115,00 132,00 2 020,34
Grudzień 2 741,00 267,52 41,12 67,15 212,87 2 115,00 132,00 2 020,34
Rocznie 32 892,00 3 210,24 493,44 805,80 2 554,44 25 380,00 1 584,00 24 244,08
Wynagrodzenie pracownika 2 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 268 zł
Ubezpieczenie rentowe 178 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 302 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 741,00 267,52 178,17 45,77 69,89 3 302,35 zł
Luty 2 741,00 267,52 178,17 45,77 69,89 3 302,35 zł
Marzec 2 741,00 267,52 178,17 45,77 69,89 3 302,35 zł
Kwiecień 2 741,00 267,52 178,17 45,77 69,89 3 302,35 zł
Maj 2 741,00 267,52 178,17 45,77 69,89 3 302,35 zł
Czerwiec 2 741,00 267,52 178,17 45,77 69,89 3 302,35 zł
Lipiec 2 741,00 267,52 178,17 45,77 69,89 3 302,35 zł
Sierpień 2 741,00 267,52 178,17 45,77 69,89 3 302,35 zł
Wrzesień 2 741,00 267,52 178,17 45,77 69,89 3 302,35 zł
Październik 2 741,00 267,52 178,17 45,77 69,89 3 302,35 zł
Listopad 2 741,00 267,52 178,17 45,77 69,89 3 302,35 zł
Grudzień 2 741,00 267,52 178,17 45,77 69,89 3 302,35 zł
Rocznie 32 892,00 3 210,24 2 138,04 549,24 838,68 39 628,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 741 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 302 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2020 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 261 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 213 zł
Zaliczka na podatek 139 zł
Całość - kwota brutto 2 673 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 673,00 260,88 40,10 0,00 213,48 1 898,00 139,00 2 019,54
Luty 2 673,00 260,88 40,10 0,00 213,48 1 898,00 139,00 2 019,54
Marzec 2 673,00 260,88 40,10 0,00 213,48 1 898,00 139,00 2 019,54
Kwiecień 2 673,00 260,88 40,10 0,00 213,48 1 898,00 139,00 2 019,54
Maj 2 673,00 260,88 40,10 0,00 213,48 1 898,00 139,00 2 019,54
Czerwiec 2 673,00 260,88 40,10 0,00 213,48 1 898,00 139,00 2 019,54
Lipiec 2 673,00 260,88 40,10 0,00 213,48 1 898,00 139,00 2 019,54
Sierpień 2 673,00 260,88 40,10 0,00 213,48 1 898,00 139,00 2 019,54
Wrzesień 2 673,00 260,88 40,10 0,00 213,48 1 898,00 139,00 2 019,54
Październik 2 673,00 260,88 40,10 0,00 213,48 1 898,00 139,00 2 019,54
Listopad 2 673,00 260,88 40,10 0,00 213,48 1 898,00 139,00 2 019,54
Grudzień 2 673,00 260,88 40,10 0,00 213,48 1 898,00 139,00 2 019,54
Rocznie 32 076,00 3 130,56 481,20 0,00 2 561,76 22 776,00 1 668,00 24 234,48
Wynagrodzenie pracownika 2 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 261 zł
Ubezpieczenie rentowe 174 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 176 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 673,00 260,88 173,75 0,00 68,16 3 175,79 zł
Luty 2 673,00 260,88 173,75 0,00 68,16 3 175,79 zł
Marzec 2 673,00 260,88 173,75 0,00 68,16 3 175,79 zł
Kwiecień 2 673,00 260,88 173,75 0,00 68,16 3 175,79 zł
Maj 2 673,00 260,88 173,75 0,00 68,16 3 175,79 zł
Czerwiec 2 673,00 260,88 173,75 0,00 68,16 3 175,79 zł
Lipiec 2 673,00 260,88 173,75 0,00 68,16 3 175,79 zł
Sierpień 2 673,00 260,88 173,75 0,00 68,16 3 175,79 zł
Wrzesień 2 673,00 260,88 173,75 0,00 68,16 3 175,79 zł
Październik 2 673,00 260,88 173,75 0,00 68,16 3 175,79 zł
Listopad 2 673,00 260,88 173,75 0,00 68,16 3 175,79 zł
Grudzień 2 673,00 260,88 173,75 0,00 68,16 3 175,79 zł
Rocznie 32 076,00 3 130,56 2 085,00 0,00 817,92 38 109,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 673 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 176 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2020 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 318 zł
Całość - kwota brutto 2 338 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Luty 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Marzec 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Kwiecień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Maj 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Czerwiec 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Lipiec 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Sierpień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Wrzesień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Październik 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Listopad 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Grudzień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 318,00 2 020,00
Rocznie 28 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 440,00 3 816,00 24 240,00
Wynagrodzenie pracownika 2 338 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 338 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Luty 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Marzec 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Kwiecień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Maj 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Czerwiec 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Lipiec 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Sierpień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Wrzesień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Październik 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Listopad 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Grudzień 2 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338,00 zł
Rocznie 28 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 338 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 338 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2020 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 59 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 441 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 59,00 0,00 2 019,66
Luty 2 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 59,00 0,00 2 019,66
Marzec 2 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 59,00 0,00 2 019,66
Kwiecień 2 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 59,00 0,00 2 019,66
Maj 2 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 59,00 0,00 2 019,66
Czerwiec 2 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 59,00 0,00 2 019,66
Lipiec 2 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 20,00 0,00 1 830,97
Sierpień 2 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 20,00 0,00 1 830,97
Wrzesień 2 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 20,00 0,00 1 830,97
Październik 2 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 20,00 0,00 1 830,97
Listopad 2 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 20,00 0,00 1 830,97
Grudzień 2 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 20,00 0,00 1 830,97
Rocznie 29 292,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 474,00 0,00 23 103,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 441 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 020 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ