Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 784 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 769 zł
Ubezpieczenie rentowe 426 zł
Ubezpieczenie chorobowe 695 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 203 zł
Zaliczka na podatek 1 491 zł
Całość - kwota brutto 28 367 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 367,00 2 768,62 425,51 694,99 2 203,01 24 228,00 1 491,00 20 783,87
Luty 28 367,00 2 768,62 425,51 694,99 2 203,01 24 228,00 1 491,00 20 783,87
Marzec 28 367,00 2 768,62 425,51 694,99 2 203,01 24 228,00 1 491,00 20 783,87
Kwiecień 28 367,00 2 768,62 425,51 694,99 2 203,01 24 228,00 1 491,00 20 783,87
Maj 28 367,00 2 768,62 425,51 694,99 2 203,01 24 228,00 1 662,00 20 612,87
Czerwiec 28 367,00 2 768,62 425,51 694,99 2 203,01 24 228,00 5 550,00 16 724,87
Lipiec 28 367,00 727,90 111,84 694,99 2 414,90 26 582,00 6 091,00 18 326,37
Sierpień 28 367,00 0,00 0,00 694,99 2 490,48 27 422,00 6 285,00 18 896,53
Wrzesień 28 367,00 0,00 0,00 694,99 2 490,48 27 422,00 6 285,00 18 896,53
Październik 28 367,00 0,00 0,00 694,99 2 490,48 27 422,00 6 285,00 18 896,53
Listopad 28 367,00 0,00 0,00 694,99 2 490,48 27 422,00 6 285,00 18 896,53
Grudzień 28 367,00 0,00 0,00 694,99 2 490,48 27 422,00 6 285,00 18 896,53
Rocznie 340 404,00 17 339,62 2 664,90 8 339,88 28 085,36 309 060,00 50 692,00 233 282,24
Wynagrodzenie pracownika 28 367 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 769 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 844 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 474 zł
Fundusz Pracy (FP) 695 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 34 177 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 367,00 2 768,62 1 843,86 473,73 723,36 34 176,57 zł
Luty 28 367,00 2 768,62 1 843,86 473,73 723,36 34 176,57 zł
Marzec 28 367,00 2 768,62 1 843,86 473,73 723,36 34 176,57 zł
Kwiecień 28 367,00 2 768,62 1 843,86 473,73 723,36 34 176,57 zł
Maj 28 367,00 2 768,62 1 843,86 473,73 723,36 34 176,57 zł
Czerwiec 28 367,00 2 768,62 1 843,86 473,73 723,36 34 176,57 zł
Lipiec 28 367,00 727,90 484,74 473,73 723,36 30 776,73 zł
Sierpień 28 367,00 0,00 0,00 473,73 723,36 29 564,09 zł
Wrzesień 28 367,00 0,00 0,00 473,73 723,36 29 564,09 zł
Październik 28 367,00 0,00 0,00 473,73 723,36 29 564,09 zł
Listopad 28 367,00 0,00 0,00 473,73 723,36 29 564,09 zł
Grudzień 28 367,00 0,00 0,00 473,73 723,36 29 564,09 zł
Rocznie 340 404,00 17 339,62 11 547,90 5 684,76 8 680,32 383 656,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 367 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 784 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 784 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 177 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 596 zł
Ubezpieczenie rentowe 399 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 125 zł
Zaliczka na podatek 1 381 zł
Całość - kwota brutto 26 601 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 601,00 2 596,26 399,02 0,00 2 124,51 18 885,00 1 381,00 20 100,21
Luty 26 601,00 2 596,26 399,02 0,00 2 124,51 18 885,00 1 381,00 20 100,21
Marzec 26 601,00 2 596,26 399,02 0,00 2 124,51 18 885,00 1 381,00 20 100,21
Kwiecień 26 601,00 2 596,26 399,02 0,00 2 124,51 18 885,00 1 381,00 20 100,21
Maj 26 601,00 2 596,26 399,02 0,00 2 124,51 18 885,00 1 381,00 20 100,21
Czerwiec 26 601,00 2 596,26 399,02 0,00 2 124,51 18 885,00 1 381,00 20 100,21
Lipiec 26 601,00 1 762,06 270,78 0,00 2 211,13 19 655,00 1 437,00 20 920,03
Sierpień 26 601,00 0,00 0,00 0,00 2 394,09 21 281,00 1 556,00 22 650,91
Wrzesień 26 601,00 0,00 0,00 0,00 2 394,09 21 281,00 1 556,00 22 650,91
Październik 26 601,00 0,00 0,00 0,00 2 394,09 21 281,00 1 556,00 22 650,91
Listopad 26 601,00 0,00 0,00 0,00 2 394,09 21 281,00 1 556,00 22 650,91
Grudzień 26 601,00 0,00 0,00 0,00 2 394,09 21 281,00 1 556,00 22 650,91
Rocznie 319 212,00 17 339,62 2 664,90 0,00 26 928,64 239 370,00 17 503,00 254 775,84
Wynagrodzenie pracownika 26 601 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 596 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 729 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 652 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 31 605 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 601,00 2 596,26 1 729,07 0,00 678,32 31 604,65 zł
Luty 26 601,00 2 596,26 1 729,07 0,00 678,32 31 604,65 zł
Marzec 26 601,00 2 596,26 1 729,07 0,00 678,32 31 604,65 zł
Kwiecień 26 601,00 2 596,26 1 729,07 0,00 678,32 31 604,65 zł
Maj 26 601,00 2 596,26 1 729,07 0,00 678,32 31 604,65 zł
Czerwiec 26 601,00 2 596,26 1 729,07 0,00 678,32 31 604,65 zł
Lipiec 26 601,00 1 762,06 1 173,48 0,00 678,32 30 214,86 zł
Sierpień 26 601,00 0,00 0,00 0,00 678,32 27 279,32 zł
Wrzesień 26 601,00 0,00 0,00 0,00 678,32 27 279,32 zł
Październik 26 601,00 0,00 0,00 0,00 678,32 27 279,32 zł
Listopad 26 601,00 0,00 0,00 0,00 678,32 27 279,32 zł
Grudzień 26 601,00 0,00 0,00 0,00 678,32 27 279,32 zł
Rocznie 319 212,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 139,84 356 239,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 601 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 605 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 164 zł
Całość - kwota brutto 23 264 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Luty 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Marzec 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Kwiecień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Maj 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Czerwiec 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Lipiec 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Sierpień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Wrzesień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Październik 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Listopad 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Grudzień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Rocznie 279 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 332,00 37 968,00 241 200,00
Wynagrodzenie pracownika 23 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Luty 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Marzec 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Kwiecień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Maj 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Czerwiec 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Lipiec 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Sierpień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Wrzesień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Październik 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Listopad 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Grudzień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Rocznie 279 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 264 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 701 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 528 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 229 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 0,00 18 701,00
Luty 24 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 328,00 0,00 16 901,00
Marzec 24 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 328,00 0,00 16 901,00
Kwiecień 24 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 328,00 0,00 16 901,00
Maj 24 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 328,00 0,00 16 901,00
Czerwiec 24 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 328,00 0,00 16 901,00
Lipiec 24 229,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 244,00 0,00 16 721,41
Sierpień 24 229,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 244,00 0,00 16 721,41
Wrzesień 24 229,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 244,00 0,00 16 721,41
Październik 24 229,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 244,00 0,00 16 721,41
Listopad 24 229,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 244,00 0,00 16 721,41
Grudzień 24 229,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 244,00 0,00 16 721,41
Rocznie 290 748,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 85 632,00 0,00 203 534,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 701 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.