Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 769 zł
Ubezpieczenie rentowe 426 zł
Ubezpieczenie chorobowe 695 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 204 zł
Zaliczka na podatek 2 608 zł
Całość - kwota brutto 28 375 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 375,00 2 769,40 425,63 695,19 2 203,63 24 235,00 2 608,00 19 673,15
Luty 28 375,00 2 769,40 425,63 695,19 2 203,63 24 235,00 2 608,00 19 673,15
Marzec 28 375,00 2 769,40 425,63 695,19 2 203,63 24 235,00 2 608,00 19 673,15
Kwiecień 28 375,00 2 769,40 425,63 695,19 2 203,63 24 235,00 2 608,00 19 673,15
Maj 28 375,00 2 769,40 425,63 695,19 2 203,63 24 235,00 2 843,00 19 438,15
Czerwiec 28 375,00 2 769,40 425,63 695,19 2 203,63 24 235,00 7 755,00 14 526,15
Lipiec 28 375,00 2 769,40 425,63 695,19 2 203,63 24 235,00 7 755,00 14 526,15
Sierpień 28 375,00 919,88 141,34 695,19 2 395,67 26 369,00 8 438,00 15 784,92
Wrzesień 28 375,00 0,00 0,00 695,19 2 491,18 27 430,00 8 778,00 16 410,63
Październik 28 375,00 0,00 0,00 695,19 2 491,18 27 430,00 8 778,00 16 410,63
Listopad 28 375,00 0,00 0,00 695,19 2 491,18 27 430,00 8 778,00 16 410,63
Grudzień 28 375,00 0,00 0,00 695,19 2 491,18 27 430,00 8 778,00 16 410,63
Rocznie 340 500,00 20 305,68 3 120,75 8 342,28 27 785,80 305 734,00 44 550,00 208 610,49
Wynagrodzenie pracownika 28 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 769 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 844 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 474 zł
Fundusz Pracy (FP) 695 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 34 186 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 375,00 2 769,40 1 844,38 473,86 723,57 34 186,21 zł
Luty 28 375,00 2 769,40 1 844,38 473,86 723,57 34 186,21 zł
Marzec 28 375,00 2 769,40 1 844,38 473,86 723,57 34 186,21 zł
Kwiecień 28 375,00 2 769,40 1 844,38 473,86 723,57 34 186,21 zł
Maj 28 375,00 2 769,40 1 844,38 473,86 723,57 34 186,21 zł
Czerwiec 28 375,00 2 769,40 1 844,38 473,86 723,57 34 186,21 zł
Lipiec 28 375,00 2 769,40 1 844,38 473,86 723,57 34 186,21 zł
Sierpień 28 375,00 919,88 612,59 473,86 723,57 31 104,90 zł
Wrzesień 28 375,00 0,00 0,00 473,86 723,57 29 572,43 zł
Październik 28 375,00 0,00 0,00 473,86 723,57 29 572,43 zł
Listopad 28 375,00 0,00 0,00 473,86 723,57 29 572,43 zł
Grudzień 28 375,00 0,00 0,00 473,86 723,57 29 572,43 zł
Rocznie 340 500,00 20 305,68 13 523,25 5 686,32 8 682,84 388 698,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 673 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 673 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 186 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 399 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 125 zł
Zaliczka na podatek 2 266 zł
Całość - kwota brutto 26 605 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 605,00 2 596,65 399,08 0,00 2 124,83 18 887,00 2 266,00 19 218,00
Luty 26 605,00 2 596,65 399,08 0,00 2 124,83 18 887,00 2 266,00 19 218,00
Marzec 26 605,00 2 596,65 399,08 0,00 2 124,83 18 887,00 2 266,00 19 218,00
Kwiecień 26 605,00 2 596,65 399,08 0,00 2 124,83 18 887,00 2 266,00 19 218,00
Maj 26 605,00 2 596,65 399,08 0,00 2 124,83 18 887,00 2 266,00 19 218,00
Czerwiec 26 605,00 2 596,65 399,08 0,00 2 124,83 18 887,00 2 266,00 19 218,00
Lipiec 26 605,00 2 596,65 399,08 0,00 2 124,83 18 887,00 2 266,00 19 218,00
Sierpień 26 605,00 2 129,13 327,19 0,00 2 173,38 19 319,00 2 318,00 19 657,02
Wrzesień 26 605,00 0,00 0,00 0,00 2 394,45 21 284,00 2 554,00 21 656,47
Październik 26 605,00 0,00 0,00 0,00 2 394,45 21 284,00 2 554,00 21 656,47
Listopad 26 605,00 0,00 0,00 0,00 2 394,45 21 284,00 2 554,00 21 656,47
Grudzień 26 605,00 0,00 0,00 0,00 2 394,45 21 284,00 2 554,00 21 656,47
Rocznie 319 260,00 20 305,68 3 120,75 0,00 26 624,99 236 664,00 1 779,00 240 808,90
Wynagrodzenie pracownika 26 605 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 729 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 652 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 31 609 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 605,00 2 596,65 1 729,33 0,00 678,43 31 609,41 zł
Luty 26 605,00 2 596,65 1 729,33 0,00 678,43 31 609,41 zł
Marzec 26 605,00 2 596,65 1 729,33 0,00 678,43 31 609,41 zł
Kwiecień 26 605,00 2 596,65 1 729,33 0,00 678,43 31 609,41 zł
Maj 26 605,00 2 596,65 1 729,33 0,00 678,43 31 609,41 zł
Czerwiec 26 605,00 2 596,65 1 729,33 0,00 678,43 31 609,41 zł
Lipiec 26 605,00 2 596,65 1 729,33 0,00 678,43 31 609,41 zł
Sierpień 26 605,00 2 129,13 1 417,94 0,00 678,43 30 830,50 zł
Wrzesień 26 605,00 0,00 0,00 0,00 678,43 27 283,43 zł
Październik 26 605,00 0,00 0,00 0,00 678,43 27 283,43 zł
Listopad 26 605,00 0,00 0,00 0,00 678,43 27 283,43 zł
Grudzień 26 605,00 0,00 0,00 0,00 678,43 27 283,43 zł
Rocznie 319 260,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 141,16 361 230,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 605 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 218 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 218 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 609 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 164 zł
Całość - kwota brutto 23 264 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Luty 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Marzec 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Kwiecień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Maj 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Czerwiec 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Lipiec 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Sierpień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Wrzesień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Październik 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Listopad 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Grudzień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,00 3 164,00 20 100,00
Rocznie 279 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 332,00 37 968,00 241 200,00
Wynagrodzenie pracownika 23 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Luty 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Marzec 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Kwiecień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Maj 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Czerwiec 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Lipiec 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Sierpień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Wrzesień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Październik 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Listopad 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Grudzień 23 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 264,00 zł
Rocznie 279 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 264 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 181 zł
Zaliczka na podatek 5 528 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 229 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 229,00 0,00 0,00 0,00 2 180,61 0,00 5 528,00 0,00 16 520,39
Luty 24 229,00 0,00 0,00 0,00 2 180,61 0,00 7 328,00 0,00 14 720,39
Marzec 24 229,00 0,00 0,00 0,00 2 180,61 0,00 7 328,00 0,00 14 720,39
Kwiecień 24 229,00 0,00 0,00 0,00 2 180,61 0,00 7 328,00 0,00 14 720,39
Maj 24 229,00 0,00 0,00 0,00 2 180,61 0,00 7 328,00 0,00 14 720,39
Czerwiec 24 229,00 0,00 0,00 0,00 2 180,61 0,00 7 328,00 0,00 14 720,39
Lipiec 24 229,00 176,27 72,24 0,00 2 180,61 15,08 7 244,00 0,00 14 540,80
Sierpień 24 229,00 176,27 72,24 0,00 2 180,61 15,08 7 244,00 0,00 14 540,80
Wrzesień 24 229,00 176,27 72,24 0,00 2 180,61 15,08 7 244,00 0,00 14 540,80
Październik 24 229,00 176,27 72,24 0,00 2 180,61 15,08 7 244,00 0,00 14 540,80
Listopad 24 229,00 176,27 72,24 0,00 2 180,61 15,08 7 244,00 0,00 14 540,80
Grudzień 24 229,00 176,27 72,24 0,00 2 180,61 15,08 7 244,00 0,00 14 540,80
Rocznie 290 748,00 1 057,62 433,44 0,00 26 167,32 0,00 85 632,00 0,00 177 367,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 520 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.