Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2010 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 010 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 211 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 723 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 723,00 265,76 40,85 66,71 211,47 2 100,00 0,00 2 138,21
Luty 2 723,00 265,76 40,85 66,71 211,47 2 100,00 0,00 2 138,21
Marzec 2 723,00 265,76 40,85 66,71 211,47 2 100,00 0,00 2 138,21
Kwiecień 2 723,00 265,76 40,85 66,71 211,47 2 100,00 0,00 2 138,21
Maj 2 723,00 265,76 40,85 66,71 211,47 2 100,00 0,00 2 138,21
Czerwiec 2 723,00 265,76 40,85 66,71 211,47 2 100,00 0,00 2 138,21
Lipiec 2 723,00 265,76 40,85 66,71 211,47 2 100,00 0,00 2 138,21
Sierpień 2 723,00 265,76 40,85 66,71 211,47 2 100,00 0,00 2 138,21
Wrzesień 2 723,00 265,76 40,85 66,71 211,47 2 100,00 0,00 2 138,21
Październik 2 723,00 265,76 40,85 66,71 211,47 2 100,00 0,00 2 138,21
Listopad 2 723,00 265,76 40,85 66,71 211,47 2 100,00 0,00 2 138,21
Grudzień 2 723,00 265,76 40,85 66,71 211,47 2 100,00 0,00 2 138,21
Rocznie 32 676,00 3 189,12 490,20 800,52 0,00 25 200,00 0,00 25 658,52
Wynagrodzenie pracownika 2 723 zł
Ubezpieczenie emerytalne 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 281 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Luty 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Marzec 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Kwiecień 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Maj 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Czerwiec 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Lipiec 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Sierpień 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Wrzesień 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Październik 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Listopad 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Grudzień 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Rocznie 32 676,00 3 189,12 2 124,00 545,64 833,16 39 367,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 723 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 138 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 138 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 281 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2010 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 924 zł
Ubezpieczenie emerytalne 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 213 zł
Zaliczka na podatek 227 zł
Całość - kwota brutto 2 664 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 664,00 260,01 39,96 0,00 212,76 1 891,00 227,00 1 924,35
Luty 2 664,00 260,01 39,96 0,00 212,76 1 891,00 227,00 1 924,35
Marzec 2 664,00 260,01 39,96 0,00 212,76 1 891,00 227,00 1 924,35
Kwiecień 2 664,00 260,01 39,96 0,00 212,76 1 891,00 227,00 1 924,35
Maj 2 664,00 260,01 39,96 0,00 212,76 1 891,00 227,00 1 924,35
Czerwiec 2 664,00 260,01 39,96 0,00 212,76 1 891,00 227,00 1 924,35
Lipiec 2 664,00 260,01 39,96 0,00 212,76 1 891,00 227,00 1 924,35
Sierpień 2 664,00 260,01 39,96 0,00 212,76 1 891,00 227,00 1 924,35
Wrzesień 2 664,00 260,01 39,96 0,00 212,76 1 891,00 227,00 1 924,35
Październik 2 664,00 260,01 39,96 0,00 212,76 1 891,00 227,00 1 924,35
Listopad 2 664,00 260,01 39,96 0,00 212,76 1 891,00 227,00 1 924,35
Grudzień 2 664,00 260,01 39,96 0,00 212,76 1 891,00 227,00 1 924,35
Rocznie 31 968,00 3 120,12 479,52 0,00 2 553,12 22 692,00 168,00 23 092,20
Wynagrodzenie pracownika 2 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 173 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 165 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 664,00 260,01 173,16 0,00 67,93 3 165,10 zł
Luty 2 664,00 260,01 173,16 0,00 67,93 3 165,10 zł
Marzec 2 664,00 260,01 173,16 0,00 67,93 3 165,10 zł
Kwiecień 2 664,00 260,01 173,16 0,00 67,93 3 165,10 zł
Maj 2 664,00 260,01 173,16 0,00 67,93 3 165,10 zł
Czerwiec 2 664,00 260,01 173,16 0,00 67,93 3 165,10 zł
Lipiec 2 664,00 260,01 173,16 0,00 67,93 3 165,10 zł
Sierpień 2 664,00 260,01 173,16 0,00 67,93 3 165,10 zł
Wrzesień 2 664,00 260,01 173,16 0,00 67,93 3 165,10 zł
Październik 2 664,00 260,01 173,16 0,00 67,93 3 165,10 zł
Listopad 2 664,00 260,01 173,16 0,00 67,93 3 165,10 zł
Grudzień 2 664,00 260,01 173,16 0,00 67,93 3 165,10 zł
Rocznie 31 968,00 3 120,12 2 077,92 0,00 815,16 37 981,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 664 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 924 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 924 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 165 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2010 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 316 zł
Całość - kwota brutto 2 326 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Luty 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Marzec 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Kwiecień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Maj 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Czerwiec 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Lipiec 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Sierpień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Wrzesień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Październik 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Listopad 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Grudzień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Rocznie 27 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 332,00 3 792,00 24 120,00
Wynagrodzenie pracownika 2 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 326 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Luty 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Marzec 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Kwiecień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Maj 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Czerwiec 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Lipiec 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Sierpień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Wrzesień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Październik 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Listopad 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Grudzień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Rocznie 27 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 912,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 326 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 326 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2010 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 426 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 426,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 155,10
Luty 2 426,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 155,10
Marzec 2 426,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 155,10
Kwiecień 2 426,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 155,10
Maj 2 426,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 7,00 0,00 2 148,10
Czerwiec 2 426,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 351,00 0,00 1 804,10
Lipiec 2 426,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 267,00 0,00 1 624,51
Sierpień 2 426,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 267,00 0,00 1 624,51
Wrzesień 2 426,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 267,00 0,00 1 624,51
Październik 2 426,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 267,00 0,00 1 624,51
Listopad 2 426,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 267,00 0,00 1 624,51
Grudzień 2 426,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 267,00 0,00 1 624,51
Rocznie 29 112,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 960,00 0,00 22 319,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 155 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.