Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2010 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 010 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 723 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 723,00 265,76 40,85 66,71 0,00 2 100,00 0,00 2 349,68
Luty 2 723,00 265,76 40,85 66,71 0,00 2 100,00 0,00 2 349,68
Marzec 2 723,00 265,76 40,85 66,71 0,00 2 100,00 0,00 2 349,68
Kwiecień 2 723,00 265,76 40,85 66,71 0,00 2 100,00 0,00 2 349,68
Maj 2 723,00 265,76 40,85 66,71 0,00 2 100,00 0,00 2 349,68
Czerwiec 2 723,00 265,76 40,85 66,71 0,00 2 100,00 0,00 2 349,68
Lipiec 2 723,00 265,76 40,85 66,71 0,00 2 100,00 0,00 2 349,68
Sierpień 2 723,00 265,76 40,85 66,71 0,00 2 100,00 0,00 2 349,68
Wrzesień 2 723,00 265,76 40,85 66,71 0,00 2 100,00 0,00 2 349,68
Październik 2 723,00 265,76 40,85 66,71 0,00 2 100,00 0,00 2 349,68
Listopad 2 723,00 265,76 40,85 66,71 0,00 2 100,00 0,00 2 349,68
Grudzień 2 723,00 265,76 40,85 66,71 0,00 2 100,00 0,00 2 349,68
Rocznie 32 676,00 3 189,12 490,20 800,52 0,00 25 200,00 0,00 28 196,16
Wynagrodzenie pracownika 2 723 zł
Ubezpieczenie emerytalne 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 281 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Luty 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Marzec 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Kwiecień 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Maj 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Czerwiec 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Lipiec 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Sierpień 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Wrzesień 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Październik 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Listopad 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Grudzień 2 723,00 265,76 177,00 45,47 69,43 3 280,66 zł
Rocznie 32 676,00 3 189,12 2 124,00 545,64 833,16 39 367,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 723 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 281 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2010 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 212 zł
Zaliczka na podatek 138 zł
Całość - kwota brutto 2 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 138,00 2 010,04
Luty 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 138,00 2 010,04
Marzec 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 138,00 2 010,04
Kwiecień 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 138,00 2 010,04
Maj 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 138,00 2 010,04
Czerwiec 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 138,00 2 010,04
Lipiec 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 138,00 2 010,04
Sierpień 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 138,00 2 010,04
Wrzesień 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 138,00 2 010,04
Październik 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 138,00 2 010,04
Listopad 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 138,00 2 010,04
Grudzień 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 138,00 2 010,04
Rocznie 31 920,00 3 115,44 478,80 0,00 2 549,28 22 656,00 1 656,00 24 120,48
Wynagrodzenie pracownika 2 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 173 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 160 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Luty 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Marzec 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Kwiecień 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Maj 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Czerwiec 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Lipiec 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Sierpień 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Wrzesień 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Październik 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Listopad 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Grudzień 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Rocznie 31 920,00 3 115,44 2 074,80 0,00 813,96 37 924,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 160 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2010 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 316 zł
Całość - kwota brutto 2 326 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Luty 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Marzec 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Kwiecień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Maj 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Czerwiec 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Lipiec 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Sierpień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Wrzesień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Październik 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Listopad 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Grudzień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861,00 316,00 2 010,00
Rocznie 27 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 332,00 3 792,00 24 120,00
Wynagrodzenie pracownika 2 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 326 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Luty 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Marzec 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Kwiecień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Maj 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Czerwiec 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Lipiec 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Sierpień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Wrzesień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Październik 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Listopad 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Grudzień 2 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,00 zł
Rocznie 27 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 912,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 326 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 326 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2010 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 426 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00
Luty 2 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00
Marzec 2 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00
Kwiecień 2 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,00
Maj 2 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 2 419,00
Czerwiec 2 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,00 0,00 2 075,00
Lipiec 2 426,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 267,00 0,00 1 895,41
Sierpień 2 426,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 267,00 0,00 1 895,41
Wrzesień 2 426,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 267,00 0,00 1 895,41
Październik 2 426,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 267,00 0,00 1 895,41
Listopad 2 426,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 267,00 0,00 1 895,41
Grudzień 2 426,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 267,00 0,00 1 895,41
Rocznie 29 112,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 1 960,00 0,00 25 570,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 426 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.