Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 755 zł
Ubezpieczenie rentowe 423 zł
Ubezpieczenie chorobowe 692 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 192 zł
Zaliczka na podatek 1 481 zł
Całość - kwota brutto 28 226 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 226,00 2 754,86 423,39 691,54 2 192,06 24 106,00 1 481,00 20 683,15
Luty 28 226,00 2 754,86 423,39 691,54 2 192,06 24 106,00 1 481,00 20 683,15
Marzec 28 226,00 2 754,86 423,39 691,54 2 192,06 24 106,00 1 481,00 20 683,15
Kwiecień 28 226,00 2 754,86 423,39 691,54 2 192,06 24 106,00 1 481,00 20 683,15
Maj 28 226,00 2 754,86 423,39 691,54 2 192,06 24 106,00 1 560,00 20 604,15
Czerwiec 28 226,00 2 754,86 423,39 691,54 2 192,06 24 106,00 5 522,00 16 642,15
Lipiec 28 226,00 810,46 124,56 691,54 2 393,95 26 349,00 6 038,00 18 167,49
Sierpień 28 226,00 0,00 0,00 691,54 2 478,10 27 284,00 6 253,00 18 803,36
Wrzesień 28 226,00 0,00 0,00 691,54 2 478,10 27 284,00 6 253,00 18 803,36
Październik 28 226,00 0,00 0,00 691,54 2 478,10 27 284,00 6 253,00 18 803,36
Listopad 28 226,00 0,00 0,00 691,54 2 478,10 27 284,00 6 253,00 18 803,36
Grudzień 28 226,00 0,00 0,00 691,54 2 478,10 27 284,00 6 253,00 18 803,36
Rocznie 338 712,00 17 339,62 2 664,90 8 298,48 27 936,81 307 405,00 50 309,00 232 163,19
Wynagrodzenie pracownika 28 226 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 755 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 835 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 471 zł
Fundusz Pracy (FP) 692 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 34 007 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 226,00 2 754,86 1 834,69 471,37 719,77 34 006,69 zł
Luty 28 226,00 2 754,86 1 834,69 471,37 719,77 34 006,69 zł
Marzec 28 226,00 2 754,86 1 834,69 471,37 719,77 34 006,69 zł
Kwiecień 28 226,00 2 754,86 1 834,69 471,37 719,77 34 006,69 zł
Maj 28 226,00 2 754,86 1 834,69 471,37 719,77 34 006,69 zł
Czerwiec 28 226,00 2 754,86 1 834,69 471,37 719,77 34 006,69 zł
Lipiec 28 226,00 810,46 539,76 471,37 719,77 30 767,36 zł
Sierpień 28 226,00 0,00 0,00 471,37 719,77 29 417,14 zł
Wrzesień 28 226,00 0,00 0,00 471,37 719,77 29 417,14 zł
Październik 28 226,00 0,00 0,00 471,37 719,77 29 417,14 zł
Listopad 28 226,00 0,00 0,00 471,37 719,77 29 417,14 zł
Grudzień 28 226,00 0,00 0,00 471,37 719,77 29 417,14 zł
Rocznie 338 712,00 17 339,62 11 547,90 5 656,44 8 637,24 381 893,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 226 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 683 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 683 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 007 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 397 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 114 zł
Zaliczka na podatek 1 374 zł
Całość - kwota brutto 26 468 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 468,00 2 583,28 397,02 0,00 2 113,89 18 790,00 1 374,00 19 999,81
Luty 26 468,00 2 583,28 397,02 0,00 2 113,89 18 790,00 1 374,00 19 999,81
Marzec 26 468,00 2 583,28 397,02 0,00 2 113,89 18 790,00 1 374,00 19 999,81
Kwiecień 26 468,00 2 583,28 397,02 0,00 2 113,89 18 790,00 1 374,00 19 999,81
Maj 26 468,00 2 583,28 397,02 0,00 2 113,89 18 790,00 1 374,00 19 999,81
Czerwiec 26 468,00 2 583,28 397,02 0,00 2 113,89 18 790,00 1 374,00 19 999,81
Lipiec 26 468,00 1 839,94 282,78 0,00 2 191,08 19 476,00 1 424,00 20 730,20
Sierpień 26 468,00 0,00 0,00 0,00 2 382,12 21 174,00 1 548,00 22 537,88
Wrzesień 26 468,00 0,00 0,00 0,00 2 382,12 21 174,00 1 548,00 22 537,88
Październik 26 468,00 0,00 0,00 0,00 2 382,12 21 174,00 1 548,00 22 537,88
Listopad 26 468,00 0,00 0,00 0,00 2 382,12 21 174,00 1 548,00 22 537,88
Grudzień 26 468,00 0,00 0,00 0,00 2 382,12 21 174,00 1 548,00 22 537,88
Rocznie 317 616,00 17 339,62 2 664,90 0,00 26 785,02 238 086,00 17 408,00 253 418,46
Wynagrodzenie pracownika 26 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 720 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 648 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 447 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 468,00 2 583,28 1 720,42 0,00 674,94 31 446,64 zł
Luty 26 468,00 2 583,28 1 720,42 0,00 674,94 31 446,64 zł
Marzec 26 468,00 2 583,28 1 720,42 0,00 674,94 31 446,64 zł
Kwiecień 26 468,00 2 583,28 1 720,42 0,00 674,94 31 446,64 zł
Maj 26 468,00 2 583,28 1 720,42 0,00 674,94 31 446,64 zł
Czerwiec 26 468,00 2 583,28 1 720,42 0,00 674,94 31 446,64 zł
Lipiec 26 468,00 1 839,94 1 225,38 0,00 674,94 30 208,26 zł
Sierpień 26 468,00 0,00 0,00 0,00 674,94 27 142,94 zł
Wrzesień 26 468,00 0,00 0,00 0,00 674,94 27 142,94 zł
Październik 26 468,00 0,00 0,00 0,00 674,94 27 142,94 zł
Listopad 26 468,00 0,00 0,00 0,00 674,94 27 142,94 zł
Grudzień 26 468,00 0,00 0,00 0,00 674,94 27 142,94 zł
Rocznie 317 616,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 099,28 354 602,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 468 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 447 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 148 zł
Całość - kwota brutto 23 148 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 3 148,00 20 000,00
Luty 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 3 148,00 20 000,00
Marzec 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 3 148,00 20 000,00
Kwiecień 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 3 148,00 20 000,00
Maj 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 3 148,00 20 000,00
Czerwiec 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 3 148,00 20 000,00
Lipiec 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 3 148,00 20 000,00
Sierpień 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 3 148,00 20 000,00
Wrzesień 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 3 148,00 20 000,00
Październik 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 3 148,00 20 000,00
Listopad 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 3 148,00 20 000,00
Grudzień 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 3 148,00 20 000,00
Rocznie 277 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 216,00 37 776,00 240 000,00
Wynagrodzenie pracownika 23 148 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 148 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 zł
Luty 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 zł
Marzec 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 zł
Kwiecień 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 zł
Maj 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 zł
Czerwiec 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 zł
Lipiec 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 zł
Sierpień 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 zł
Wrzesień 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 zł
Październik 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 zł
Listopad 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 zł
Grudzień 23 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 148,00 zł
Rocznie 277 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 148 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 148 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 618 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 490 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 108 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 0,00 18 618,00
Luty 24 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 0,00 16 818,00
Marzec 24 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 0,00 16 818,00
Kwiecień 24 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 0,00 16 818,00
Maj 24 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 0,00 16 818,00
Czerwiec 24 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 0,00 16 818,00
Lipiec 24 108,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 205,00 0,00 16 639,41
Sierpień 24 108,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 205,00 0,00 16 639,41
Wrzesień 24 108,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 205,00 0,00 16 639,41
Październik 24 108,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 205,00 0,00 16 639,41
Listopad 24 108,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 205,00 0,00 16 639,41
Grudzień 24 108,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 7 205,00 0,00 16 639,41
Rocznie 289 296,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 85 170,00 0,00 202 544,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 108 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 618 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.