Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 000 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 127 zł
Ubezpieczenie emerytalne 264 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 210 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 709 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 709,00 264,40 40,64 66,37 210,38 2 088,00 0,00 2 127,21
Luty 2 709,00 264,40 40,64 66,37 210,38 2 088,00 0,00 2 127,21
Marzec 2 709,00 264,40 40,64 66,37 210,38 2 088,00 0,00 2 127,21
Kwiecień 2 709,00 264,40 40,64 66,37 210,38 2 088,00 0,00 2 127,21
Maj 2 709,00 264,40 40,64 66,37 210,38 2 088,00 0,00 2 127,21
Czerwiec 2 709,00 264,40 40,64 66,37 210,38 2 088,00 0,00 2 127,21
Lipiec 2 709,00 264,40 40,64 66,37 210,38 2 088,00 0,00 2 127,21
Sierpień 2 709,00 264,40 40,64 66,37 210,38 2 088,00 0,00 2 127,21
Wrzesień 2 709,00 264,40 40,64 66,37 210,38 2 088,00 0,00 2 127,21
Październik 2 709,00 264,40 40,64 66,37 210,38 2 088,00 0,00 2 127,21
Listopad 2 709,00 264,40 40,64 66,37 210,38 2 088,00 0,00 2 127,21
Grudzień 2 709,00 264,40 40,64 66,37 210,38 2 088,00 0,00 2 127,21
Rocznie 32 508,00 3 172,80 487,68 796,44 0,00 25 056,00 0,00 25 526,52
Wynagrodzenie pracownika 2 709 zł
Ubezpieczenie emerytalne 264 zł
Ubezpieczenie rentowe 176 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 709,00 264,40 176,09 45,24 69,08 3 263,81 zł
Luty 2 709,00 264,40 176,09 45,24 69,08 3 263,81 zł
Marzec 2 709,00 264,40 176,09 45,24 69,08 3 263,81 zł
Kwiecień 2 709,00 264,40 176,09 45,24 69,08 3 263,81 zł
Maj 2 709,00 264,40 176,09 45,24 69,08 3 263,81 zł
Czerwiec 2 709,00 264,40 176,09 45,24 69,08 3 263,81 zł
Lipiec 2 709,00 264,40 176,09 45,24 69,08 3 263,81 zł
Sierpień 2 709,00 264,40 176,09 45,24 69,08 3 263,81 zł
Wrzesień 2 709,00 264,40 176,09 45,24 69,08 3 263,81 zł
Październik 2 709,00 264,40 176,09 45,24 69,08 3 263,81 zł
Listopad 2 709,00 264,40 176,09 45,24 69,08 3 263,81 zł
Grudzień 2 709,00 264,40 176,09 45,24 69,08 3 263,81 zł
Rocznie 32 508,00 3 172,80 2 113,08 542,88 828,96 39 165,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 709 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 127 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 127 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 259 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 212 zł
Zaliczka na podatek 226 zł
Całość - kwota brutto 2 651 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 651,00 258,74 39,77 0,00 211,72 1 882,00 226,00 1 914,93
Luty 2 651,00 258,74 39,77 0,00 211,72 1 882,00 226,00 1 914,93
Marzec 2 651,00 258,74 39,77 0,00 211,72 1 882,00 226,00 1 914,93
Kwiecień 2 651,00 258,74 39,77 0,00 211,72 1 882,00 226,00 1 914,93
Maj 2 651,00 258,74 39,77 0,00 211,72 1 882,00 226,00 1 914,93
Czerwiec 2 651,00 258,74 39,77 0,00 211,72 1 882,00 226,00 1 914,93
Lipiec 2 651,00 258,74 39,77 0,00 211,72 1 882,00 226,00 1 914,93
Sierpień 2 651,00 258,74 39,77 0,00 211,72 1 882,00 226,00 1 914,93
Wrzesień 2 651,00 258,74 39,77 0,00 211,72 1 882,00 226,00 1 914,93
Październik 2 651,00 258,74 39,77 0,00 211,72 1 882,00 226,00 1 914,93
Listopad 2 651,00 258,74 39,77 0,00 211,72 1 882,00 226,00 1 914,93
Grudzień 2 651,00 258,74 39,77 0,00 211,72 1 882,00 226,00 1 914,93
Rocznie 31 812,00 3 104,88 477,24 0,00 2 540,64 22 584,00 168,00 22 979,16
Wynagrodzenie pracownika 2 651 zł
Ubezpieczenie emerytalne 259 zł
Ubezpieczenie rentowe 172 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 150 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 651,00 258,74 172,32 0,00 67,60 3 149,66 zł
Luty 2 651,00 258,74 172,32 0,00 67,60 3 149,66 zł
Marzec 2 651,00 258,74 172,32 0,00 67,60 3 149,66 zł
Kwiecień 2 651,00 258,74 172,32 0,00 67,60 3 149,66 zł
Maj 2 651,00 258,74 172,32 0,00 67,60 3 149,66 zł
Czerwiec 2 651,00 258,74 172,32 0,00 67,60 3 149,66 zł
Lipiec 2 651,00 258,74 172,32 0,00 67,60 3 149,66 zł
Sierpień 2 651,00 258,74 172,32 0,00 67,60 3 149,66 zł
Wrzesień 2 651,00 258,74 172,32 0,00 67,60 3 149,66 zł
Październik 2 651,00 258,74 172,32 0,00 67,60 3 149,66 zł
Listopad 2 651,00 258,74 172,32 0,00 67,60 3 149,66 zł
Grudzień 2 651,00 258,74 172,32 0,00 67,60 3 149,66 zł
Rocznie 31 812,00 3 104,88 2 067,84 0,00 811,20 37 795,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 651 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 915 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 915 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 150 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 315 zł
Całość - kwota brutto 2 315 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 315,00 2 000,00
Luty 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 315,00 2 000,00
Marzec 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 315,00 2 000,00
Kwiecień 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 315,00 2 000,00
Maj 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 315,00 2 000,00
Czerwiec 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 315,00 2 000,00
Lipiec 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 315,00 2 000,00
Sierpień 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 315,00 2 000,00
Wrzesień 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 315,00 2 000,00
Październik 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 315,00 2 000,00
Listopad 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 315,00 2 000,00
Grudzień 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 315,00 2 000,00
Rocznie 27 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 224,00 3 780,00 24 000,00
Wynagrodzenie pracownika 2 315 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 315 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 zł
Luty 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 zł
Marzec 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 zł
Kwiecień 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 zł
Maj 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 zł
Czerwiec 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 zł
Lipiec 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 zł
Sierpień 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 zł
Wrzesień 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 zł
Październik 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 zł
Listopad 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 zł
Grudzień 2 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00 zł
Rocznie 27 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 315 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 315 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 143 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 414 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 414,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 143,10
Luty 2 414,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 143,10
Marzec 2 414,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 143,10
Kwiecień 2 414,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 143,10
Maj 2 414,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 143,10
Czerwiec 2 414,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 347,00 0,00 1 796,10
Lipiec 2 414,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 263,00 0,00 1 616,51
Sierpień 2 414,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 263,00 0,00 1 616,51
Wrzesień 2 414,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 263,00 0,00 1 616,51
Październik 2 414,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 263,00 0,00 1 616,51
Listopad 2 414,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 263,00 0,00 1 616,51
Grudzień 2 414,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 263,00 0,00 1 616,51
Rocznie 28 968,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 925,00 0,00 22 210,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 414 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 143 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.