Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 742 zł
Ubezpieczenie rentowe 421 zł
Ubezpieczenie chorobowe 688 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 182 zł
Zaliczka na podatek 2 579 zł
Całość - kwota brutto 28 092 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 092,00 2 741,78 421,38 688,25 2 181,65 23 991,00 2 579,00 19 479,94
Luty 28 092,00 2 741,78 421,38 688,25 2 181,65 23 991,00 2 579,00 19 479,94
Marzec 28 092,00 2 741,78 421,38 688,25 2 181,65 23 991,00 2 579,00 19 479,94
Kwiecień 28 092,00 2 741,78 421,38 688,25 2 181,65 23 991,00 2 579,00 19 479,94
Maj 28 092,00 2 741,78 421,38 688,25 2 181,65 23 991,00 2 579,00 19 479,94
Czerwiec 28 092,00 2 741,78 421,38 688,25 2 181,65 23 991,00 7 663,00 14 395,94
Lipiec 28 092,00 2 741,78 421,38 688,25 2 181,65 23 991,00 7 677,00 14 381,94
Sierpień 28 092,00 1 113,22 171,09 688,25 2 350,75 25 869,00 8 278,00 15 490,69
Wrzesień 28 092,00 0,00 0,00 688,25 2 466,34 27 154,00 8 689,00 16 248,41
Październik 28 092,00 0,00 0,00 688,25 2 466,34 27 154,00 8 689,00 16 248,41
Listopad 28 092,00 0,00 0,00 688,25 2 466,34 27 154,00 8 689,00 16 248,41
Grudzień 28 092,00 0,00 0,00 688,25 2 466,34 27 154,00 8 689,00 16 248,41
Rocznie 337 104,00 20 305,68 3 120,75 8 259,00 27 487,66 302 422,00 43 780,00 206 661,91
Wynagrodzenie pracownika 28 092 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 742 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 826 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 469 zł
Fundusz Pracy (FP) 688 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 845 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 092,00 2 741,78 1 825,98 469,14 716,34 33 845,24 zł
Luty 28 092,00 2 741,78 1 825,98 469,14 716,34 33 845,24 zł
Marzec 28 092,00 2 741,78 1 825,98 469,14 716,34 33 845,24 zł
Kwiecień 28 092,00 2 741,78 1 825,98 469,14 716,34 33 845,24 zł
Maj 28 092,00 2 741,78 1 825,98 469,14 716,34 33 845,24 zł
Czerwiec 28 092,00 2 741,78 1 825,98 469,14 716,34 33 845,24 zł
Lipiec 28 092,00 2 741,78 1 825,98 469,14 716,34 33 845,24 zł
Sierpień 28 092,00 1 113,22 741,39 469,14 716,34 31 132,09 zł
Wrzesień 28 092,00 0,00 0,00 469,14 716,34 29 277,48 zł
Październik 28 092,00 0,00 0,00 469,14 716,34 29 277,48 zł
Listopad 28 092,00 0,00 0,00 469,14 716,34 29 277,48 zł
Grudzień 28 092,00 0,00 0,00 469,14 716,34 29 277,48 zł
Rocznie 337 104,00 20 305,68 13 523,25 5 629,68 8 596,08 385 158,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 092 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 845 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 395 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 104 zł
Zaliczka na podatek 2 244 zł
Całość - kwota brutto 26 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 340,00 2 570,78 395,10 0,00 2 103,67 18 699,00 2 244,00 19 026,57
Luty 26 340,00 2 570,78 395,10 0,00 2 103,67 18 699,00 2 244,00 19 026,57
Marzec 26 340,00 2 570,78 395,10 0,00 2 103,67 18 699,00 2 244,00 19 026,57
Kwiecień 26 340,00 2 570,78 395,10 0,00 2 103,67 18 699,00 2 244,00 19 026,57
Maj 26 340,00 2 570,78 395,10 0,00 2 103,67 18 699,00 2 244,00 19 026,57
Czerwiec 26 340,00 2 570,78 395,10 0,00 2 103,67 18 699,00 2 244,00 19 026,57
Lipiec 26 340,00 2 570,78 395,10 0,00 2 103,67 18 699,00 2 244,00 19 026,57
Sierpień 26 340,00 2 310,22 355,05 0,00 2 130,73 18 940,00 2 273,00 19 271,20
Wrzesień 26 340,00 0,00 0,00 0,00 2 370,60 21 072,00 2 529,00 21 440,76
Październik 26 340,00 0,00 0,00 0,00 2 370,60 21 072,00 2 529,00 21 440,76
Listopad 26 340,00 0,00 0,00 0,00 2 370,60 21 072,00 2 529,00 21 440,76
Grudzień 26 340,00 0,00 0,00 0,00 2 370,60 21 072,00 2 529,00 21 440,76
Rocznie 316 080,00 20 305,68 3 120,75 0,00 26 338,82 234 121,00 1 754,00 238 220,23
Wynagrodzenie pracownika 26 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 712 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 645 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 295 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 340,00 2 570,78 1 712,10 0,00 671,67 31 294,55 zł
Luty 26 340,00 2 570,78 1 712,10 0,00 671,67 31 294,55 zł
Marzec 26 340,00 2 570,78 1 712,10 0,00 671,67 31 294,55 zł
Kwiecień 26 340,00 2 570,78 1 712,10 0,00 671,67 31 294,55 zł
Maj 26 340,00 2 570,78 1 712,10 0,00 671,67 31 294,55 zł
Czerwiec 26 340,00 2 570,78 1 712,10 0,00 671,67 31 294,55 zł
Lipiec 26 340,00 2 570,78 1 712,10 0,00 671,67 31 294,55 zł
Sierpień 26 340,00 2 310,22 1 538,55 0,00 671,67 30 860,44 zł
Wrzesień 26 340,00 0,00 0,00 0,00 671,67 27 011,67 zł
Październik 26 340,00 0,00 0,00 0,00 671,67 27 011,67 zł
Listopad 26 340,00 0,00 0,00 0,00 671,67 27 011,67 zł
Grudzień 26 340,00 0,00 0,00 0,00 671,67 27 011,67 zł
Rocznie 316 080,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 060,04 357 968,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 027 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 027 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 295 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 132 zł
Całość - kwota brutto 23 032 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 426,00 3 132,00 19 900,00
Luty 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 426,00 3 132,00 19 900,00
Marzec 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 426,00 3 132,00 19 900,00
Kwiecień 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 426,00 3 132,00 19 900,00
Maj 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 426,00 3 132,00 19 900,00
Czerwiec 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 426,00 3 132,00 19 900,00
Lipiec 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 426,00 3 132,00 19 900,00
Sierpień 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 426,00 3 132,00 19 900,00
Wrzesień 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 426,00 3 132,00 19 900,00
Październik 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 426,00 3 132,00 19 900,00
Listopad 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 426,00 3 132,00 19 900,00
Grudzień 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 426,00 3 132,00 19 900,00
Rocznie 276 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 112,00 37 584,00 238 800,00
Wynagrodzenie pracownika 23 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 032 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 032,00 zł
Luty 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 032,00 zł
Marzec 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 032,00 zł
Kwiecień 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 032,00 zł
Maj 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 032,00 zł
Czerwiec 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 032,00 zł
Lipiec 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 032,00 zł
Sierpień 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 032,00 zł
Wrzesień 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 032,00 zł
Październik 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 032,00 zł
Listopad 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 032,00 zł
Grudzień 23 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 032,00 zł
Rocznie 276 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 032 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 032 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 378 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 159 zł
Zaliczka na podatek 5 451 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 988 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 988,00 0,00 0,00 0,00 2 158,92 0,00 5 451,00 0,00 16 378,08
Luty 23 988,00 0,00 0,00 0,00 2 158,92 0,00 7 251,00 0,00 14 578,08
Marzec 23 988,00 0,00 0,00 0,00 2 158,92 0,00 7 251,00 0,00 14 578,08
Kwiecień 23 988,00 0,00 0,00 0,00 2 158,92 0,00 7 251,00 0,00 14 578,08
Maj 23 988,00 0,00 0,00 0,00 2 158,92 0,00 7 251,00 0,00 14 578,08
Czerwiec 23 988,00 0,00 0,00 0,00 2 158,92 0,00 7 251,00 0,00 14 578,08
Lipiec 23 988,00 176,27 72,24 0,00 2 158,92 15,08 7 167,00 0,00 14 398,49
Sierpień 23 988,00 176,27 72,24 0,00 2 158,92 15,08 7 167,00 0,00 14 398,49
Wrzesień 23 988,00 176,27 72,24 0,00 2 158,92 15,08 7 167,00 0,00 14 398,49
Październik 23 988,00 176,27 72,24 0,00 2 158,92 15,08 7 167,00 0,00 14 398,49
Listopad 23 988,00 176,27 72,24 0,00 2 158,92 15,08 7 167,00 0,00 14 398,49
Grudzień 23 988,00 176,27 72,24 0,00 2 158,92 15,08 7 167,00 0,00 14 398,49
Rocznie 287 856,00 1 057,62 433,44 0,00 25 907,04 0,00 84 708,00 0,00 175 659,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 988 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 378 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.