Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1990 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 990 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 263 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 209 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 695 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 695,00 263,03 40,43 66,03 209,30 2 076,00 0,00 2 116,21
Luty 2 695,00 263,03 40,43 66,03 209,30 2 076,00 0,00 2 116,21
Marzec 2 695,00 263,03 40,43 66,03 209,30 2 076,00 0,00 2 116,21
Kwiecień 2 695,00 263,03 40,43 66,03 209,30 2 076,00 0,00 2 116,21
Maj 2 695,00 263,03 40,43 66,03 209,30 2 076,00 0,00 2 116,21
Czerwiec 2 695,00 263,03 40,43 66,03 209,30 2 076,00 0,00 2 116,21
Lipiec 2 695,00 263,03 40,43 66,03 209,30 2 076,00 0,00 2 116,21
Sierpień 2 695,00 263,03 40,43 66,03 209,30 2 076,00 0,00 2 116,21
Wrzesień 2 695,00 263,03 40,43 66,03 209,30 2 076,00 0,00 2 116,21
Październik 2 695,00 263,03 40,43 66,03 209,30 2 076,00 0,00 2 116,21
Listopad 2 695,00 263,03 40,43 66,03 209,30 2 076,00 0,00 2 116,21
Grudzień 2 695,00 263,03 40,43 66,03 209,30 2 076,00 0,00 2 116,21
Rocznie 32 340,00 3 156,36 485,16 792,36 0,00 24 912,00 0,00 25 394,52
Wynagrodzenie pracownika 2 695 zł
Ubezpieczenie emerytalne 263 zł
Ubezpieczenie rentowe 175 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 247 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 695,00 263,03 175,18 45,01 68,73 3 246,95 zł
Luty 2 695,00 263,03 175,18 45,01 68,73 3 246,95 zł
Marzec 2 695,00 263,03 175,18 45,01 68,73 3 246,95 zł
Kwiecień 2 695,00 263,03 175,18 45,01 68,73 3 246,95 zł
Maj 2 695,00 263,03 175,18 45,01 68,73 3 246,95 zł
Czerwiec 2 695,00 263,03 175,18 45,01 68,73 3 246,95 zł
Lipiec 2 695,00 263,03 175,18 45,01 68,73 3 246,95 zł
Sierpień 2 695,00 263,03 175,18 45,01 68,73 3 246,95 zł
Wrzesień 2 695,00 263,03 175,18 45,01 68,73 3 246,95 zł
Październik 2 695,00 263,03 175,18 45,01 68,73 3 246,95 zł
Listopad 2 695,00 263,03 175,18 45,01 68,73 3 246,95 zł
Grudzień 2 695,00 263,03 175,18 45,01 68,73 3 246,95 zł
Rocznie 32 340,00 3 156,36 2 102,16 540,12 824,76 38 963,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 695 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 116 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 116 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 247 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1990 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 906 zł
Ubezpieczenie emerytalne 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 211 zł
Zaliczka na podatek 225 zł
Całość - kwota brutto 2 638 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 638,00 257,47 39,57 0,00 210,69 1 873,00 225,00 1 905,51
Luty 2 638,00 257,47 39,57 0,00 210,69 1 873,00 225,00 1 905,51
Marzec 2 638,00 257,47 39,57 0,00 210,69 1 873,00 225,00 1 905,51
Kwiecień 2 638,00 257,47 39,57 0,00 210,69 1 873,00 225,00 1 905,51
Maj 2 638,00 257,47 39,57 0,00 210,69 1 873,00 225,00 1 905,51
Czerwiec 2 638,00 257,47 39,57 0,00 210,69 1 873,00 225,00 1 905,51
Lipiec 2 638,00 257,47 39,57 0,00 210,69 1 873,00 225,00 1 905,51
Sierpień 2 638,00 257,47 39,57 0,00 210,69 1 873,00 225,00 1 905,51
Wrzesień 2 638,00 257,47 39,57 0,00 210,69 1 873,00 225,00 1 905,51
Październik 2 638,00 257,47 39,57 0,00 210,69 1 873,00 225,00 1 905,51
Listopad 2 638,00 257,47 39,57 0,00 210,69 1 873,00 225,00 1 905,51
Grudzień 2 638,00 257,47 39,57 0,00 210,69 1 873,00 225,00 1 905,51
Rocznie 31 656,00 3 089,64 474,84 0,00 2 528,28 22 476,00 168,00 22 866,12
Wynagrodzenie pracownika 2 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 171 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 134 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 638,00 257,47 171,47 0,00 67,27 3 134,21 zł
Luty 2 638,00 257,47 171,47 0,00 67,27 3 134,21 zł
Marzec 2 638,00 257,47 171,47 0,00 67,27 3 134,21 zł
Kwiecień 2 638,00 257,47 171,47 0,00 67,27 3 134,21 zł
Maj 2 638,00 257,47 171,47 0,00 67,27 3 134,21 zł
Czerwiec 2 638,00 257,47 171,47 0,00 67,27 3 134,21 zł
Lipiec 2 638,00 257,47 171,47 0,00 67,27 3 134,21 zł
Sierpień 2 638,00 257,47 171,47 0,00 67,27 3 134,21 zł
Wrzesień 2 638,00 257,47 171,47 0,00 67,27 3 134,21 zł
Październik 2 638,00 257,47 171,47 0,00 67,27 3 134,21 zł
Listopad 2 638,00 257,47 171,47 0,00 67,27 3 134,21 zł
Grudzień 2 638,00 257,47 171,47 0,00 67,27 3 134,21 zł
Rocznie 31 656,00 3 089,64 2 057,64 0,00 807,24 37 610,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 906 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 906 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 134 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1990 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 313 zł
Całość - kwota brutto 2 303 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Luty 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Marzec 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Kwiecień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Maj 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Czerwiec 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Lipiec 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Sierpień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Wrzesień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Październik 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Listopad 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Grudzień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Rocznie 27 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 104,00 3 756,00 23 880,00
Wynagrodzenie pracownika 2 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 303 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Luty 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Marzec 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Kwiecień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Maj 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Czerwiec 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Lipiec 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Sierpień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Wrzesień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Październik 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Listopad 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Grudzień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Rocznie 27 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 636,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 303 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 303 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1990 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 401 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 401,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 130,10
Luty 2 401,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 130,10
Marzec 2 401,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 130,10
Kwiecień 2 401,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 130,10
Maj 2 401,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 130,10
Czerwiec 2 401,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 343,00 0,00 1 787,10
Lipiec 2 401,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 259,00 0,00 1 607,51
Sierpień 2 401,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 259,00 0,00 1 607,51
Wrzesień 2 401,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 259,00 0,00 1 607,51
Październik 2 401,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 259,00 0,00 1 607,51
Listopad 2 401,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 259,00 0,00 1 607,51
Grudzień 2 401,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 259,00 0,00 1 607,51
Rocznie 28 812,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 897,00 0,00 22 082,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 401 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 130 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.