Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1990 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 990 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 263 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 210 zł
Zaliczka na podatek 129 zł
Całość - kwota brutto 2 699 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 699,00 263,42 40,49 66,13 209,61 2 079,00 129,00 1 990,35
Luty 2 699,00 263,42 40,49 66,13 209,61 2 079,00 129,00 1 990,35
Marzec 2 699,00 263,42 40,49 66,13 209,61 2 079,00 129,00 1 990,35
Kwiecień 2 699,00 263,42 40,49 66,13 209,61 2 079,00 129,00 1 990,35
Maj 2 699,00 263,42 40,49 66,13 209,61 2 079,00 129,00 1 990,35
Czerwiec 2 699,00 263,42 40,49 66,13 209,61 2 079,00 129,00 1 990,35
Lipiec 2 699,00 263,42 40,49 66,13 209,61 2 079,00 129,00 1 990,35
Sierpień 2 699,00 263,42 40,49 66,13 209,61 2 079,00 129,00 1 990,35
Wrzesień 2 699,00 263,42 40,49 66,13 209,61 2 079,00 129,00 1 990,35
Październik 2 699,00 263,42 40,49 66,13 209,61 2 079,00 129,00 1 990,35
Listopad 2 699,00 263,42 40,49 66,13 209,61 2 079,00 129,00 1 990,35
Grudzień 2 699,00 263,42 40,49 66,13 209,61 2 079,00 129,00 1 990,35
Rocznie 32 388,00 3 161,04 485,88 793,56 2 515,32 24 948,00 1 548,00 23 884,20
Wynagrodzenie pracownika 2 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 263 zł
Ubezpieczenie rentowe 175 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 252 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 699,00 263,42 175,44 45,07 68,83 3 251,76 zł
Luty 2 699,00 263,42 175,44 45,07 68,83 3 251,76 zł
Marzec 2 699,00 263,42 175,44 45,07 68,83 3 251,76 zł
Kwiecień 2 699,00 263,42 175,44 45,07 68,83 3 251,76 zł
Maj 2 699,00 263,42 175,44 45,07 68,83 3 251,76 zł
Czerwiec 2 699,00 263,42 175,44 45,07 68,83 3 251,76 zł
Lipiec 2 699,00 263,42 175,44 45,07 68,83 3 251,76 zł
Sierpień 2 699,00 263,42 175,44 45,07 68,83 3 251,76 zł
Wrzesień 2 699,00 263,42 175,44 45,07 68,83 3 251,76 zł
Październik 2 699,00 263,42 175,44 45,07 68,83 3 251,76 zł
Listopad 2 699,00 263,42 175,44 45,07 68,83 3 251,76 zł
Grudzień 2 699,00 263,42 175,44 45,07 68,83 3 251,76 zł
Rocznie 32 388,00 3 161,04 2 105,28 540,84 825,96 39 021,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 252 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1990 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 210 zł
Zaliczka na podatek 137 zł
Całość - kwota brutto 2 634 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 634,00 257,08 39,51 0,00 210,37 1 870,00 137,00 1 990,04
Luty 2 634,00 257,08 39,51 0,00 210,37 1 870,00 137,00 1 990,04
Marzec 2 634,00 257,08 39,51 0,00 210,37 1 870,00 137,00 1 990,04
Kwiecień 2 634,00 257,08 39,51 0,00 210,37 1 870,00 137,00 1 990,04
Maj 2 634,00 257,08 39,51 0,00 210,37 1 870,00 137,00 1 990,04
Czerwiec 2 634,00 257,08 39,51 0,00 210,37 1 870,00 137,00 1 990,04
Lipiec 2 634,00 257,08 39,51 0,00 210,37 1 870,00 137,00 1 990,04
Sierpień 2 634,00 257,08 39,51 0,00 210,37 1 870,00 137,00 1 990,04
Wrzesień 2 634,00 257,08 39,51 0,00 210,37 1 870,00 137,00 1 990,04
Październik 2 634,00 257,08 39,51 0,00 210,37 1 870,00 137,00 1 990,04
Listopad 2 634,00 257,08 39,51 0,00 210,37 1 870,00 137,00 1 990,04
Grudzień 2 634,00 257,08 39,51 0,00 210,37 1 870,00 137,00 1 990,04
Rocznie 31 608,00 3 084,96 474,12 0,00 2 524,44 22 440,00 1 644,00 23 880,48
Wynagrodzenie pracownika 2 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 171 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 129 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 634,00 257,08 171,21 0,00 67,16 3 129,45 zł
Luty 2 634,00 257,08 171,21 0,00 67,16 3 129,45 zł
Marzec 2 634,00 257,08 171,21 0,00 67,16 3 129,45 zł
Kwiecień 2 634,00 257,08 171,21 0,00 67,16 3 129,45 zł
Maj 2 634,00 257,08 171,21 0,00 67,16 3 129,45 zł
Czerwiec 2 634,00 257,08 171,21 0,00 67,16 3 129,45 zł
Lipiec 2 634,00 257,08 171,21 0,00 67,16 3 129,45 zł
Sierpień 2 634,00 257,08 171,21 0,00 67,16 3 129,45 zł
Wrzesień 2 634,00 257,08 171,21 0,00 67,16 3 129,45 zł
Październik 2 634,00 257,08 171,21 0,00 67,16 3 129,45 zł
Listopad 2 634,00 257,08 171,21 0,00 67,16 3 129,45 zł
Grudzień 2 634,00 257,08 171,21 0,00 67,16 3 129,45 zł
Rocznie 31 608,00 3 084,96 2 054,52 0,00 805,92 37 553,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 634 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 129 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1990 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 313 zł
Całość - kwota brutto 2 303 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Luty 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Marzec 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Kwiecień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Maj 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Czerwiec 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Lipiec 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Sierpień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Wrzesień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Październik 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Listopad 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Grudzień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 313,00 1 990,00
Rocznie 27 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 104,00 3 756,00 23 880,00
Wynagrodzenie pracownika 2 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 303 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Luty 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Marzec 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Kwiecień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Maj 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Czerwiec 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Lipiec 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Sierpień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Wrzesień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Październik 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Listopad 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Grudzień 2 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 303,00 zł
Rocznie 27 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 636,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 303 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 303 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1990 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 37 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 409 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 37,00 0,00 1 990,19
Luty 2 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 37,00 0,00 1 990,19
Marzec 2 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 37,00 0,00 1 990,19
Kwiecień 2 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 37,00 0,00 1 990,19
Maj 2 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 37,00 0,00 1 990,19
Czerwiec 2 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 37,00 0,00 1 990,19
Lipiec 2 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 781,99
Sierpień 2 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 781,99
Wrzesień 2 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 781,99
Październik 2 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 781,99
Listopad 2 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 781,99
Grudzień 2 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 781,99
Rocznie 28 908,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 222,00 0,00 22 633,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 409 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 990 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ