Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 383 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 728 zł
Ubezpieczenie rentowe 419 zł
Ubezpieczenie chorobowe 685 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 171 zł
Zaliczka na podatek 2 564 zł
Całość - kwota brutto 27 950 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 950,00 2 727,92 419,25 684,78 2 170,62 23 868,00 2 564,00 19 383,43
Luty 27 950,00 2 727,92 419,25 684,78 2 170,62 23 868,00 2 564,00 19 383,43
Marzec 27 950,00 2 727,92 419,25 684,78 2 170,62 23 868,00 2 564,00 19 383,43
Kwiecień 27 950,00 2 727,92 419,25 684,78 2 170,62 23 868,00 2 564,00 19 383,43
Maj 27 950,00 2 727,92 419,25 684,78 2 170,62 23 868,00 2 564,00 19 383,43
Czerwiec 27 950,00 2 727,92 419,25 684,78 2 170,62 23 868,00 7 427,00 14 520,43
Lipiec 27 950,00 2 727,92 419,25 684,78 2 170,62 23 868,00 7 638,00 14 309,43
Sierpień 27 950,00 1 210,24 186,00 684,78 2 328,21 25 619,00 8 198,00 15 342,77
Wrzesień 27 950,00 0,00 0,00 684,78 2 453,87 27 015,00 8 645,00 16 166,35
Październik 27 950,00 0,00 0,00 684,78 2 453,87 27 015,00 8 645,00 16 166,35
Listopad 27 950,00 0,00 0,00 684,78 2 453,87 27 015,00 8 645,00 16 166,35
Grudzień 27 950,00 0,00 0,00 684,78 2 453,87 27 015,00 8 645,00 16 166,35
Rocznie 335 400,00 20 305,68 3 120,75 8 217,36 27 338,03 300 755,00 43 327,00 205 755,18
Wynagrodzenie pracownika 27 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 728 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 817 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 467 zł
Fundusz Pracy (FP) 685 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 674 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 950,00 2 727,92 1 816,75 466,77 712,73 33 674,17 zł
Luty 27 950,00 2 727,92 1 816,75 466,77 712,73 33 674,17 zł
Marzec 27 950,00 2 727,92 1 816,75 466,77 712,73 33 674,17 zł
Kwiecień 27 950,00 2 727,92 1 816,75 466,77 712,73 33 674,17 zł
Maj 27 950,00 2 727,92 1 816,75 466,77 712,73 33 674,17 zł
Czerwiec 27 950,00 2 727,92 1 816,75 466,77 712,73 33 674,17 zł
Lipiec 27 950,00 2 727,92 1 816,75 466,77 712,73 33 674,17 zł
Sierpień 27 950,00 1 210,24 806,00 466,77 712,73 31 145,74 zł
Wrzesień 27 950,00 0,00 0,00 466,77 712,73 29 129,50 zł
Październik 27 950,00 0,00 0,00 466,77 712,73 29 129,50 zł
Listopad 27 950,00 0,00 0,00 466,77 712,73 29 129,50 zł
Grudzień 27 950,00 0,00 0,00 466,77 712,73 29 129,50 zł
Rocznie 335 400,00 20 305,68 13 523,25 5 601,24 8 552,76 383 382,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 27 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 383 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 383 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 674 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 393 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 093 zł
Zaliczka na podatek 2 233 zł
Całość - kwota brutto 26 208 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 208,00 2 557,90 393,12 0,00 2 093,13 18 606,00 2 233,00 18 931,13
Luty 26 208,00 2 557,90 393,12 0,00 2 093,13 18 606,00 2 233,00 18 931,13
Marzec 26 208,00 2 557,90 393,12 0,00 2 093,13 18 606,00 2 233,00 18 931,13
Kwiecień 26 208,00 2 557,90 393,12 0,00 2 093,13 18 606,00 2 233,00 18 931,13
Maj 26 208,00 2 557,90 393,12 0,00 2 093,13 18 606,00 2 233,00 18 931,13
Czerwiec 26 208,00 2 557,90 393,12 0,00 2 093,13 18 606,00 2 233,00 18 931,13
Lipiec 26 208,00 2 557,90 393,12 0,00 2 093,13 18 606,00 2 233,00 18 931,13
Sierpień 26 208,00 2 400,38 368,91 0,00 2 109,48 18 751,00 2 250,00 19 079,11
Wrzesień 26 208,00 0,00 0,00 0,00 2 358,72 20 966,00 2 516,00 21 333,36
Październik 26 208,00 0,00 0,00 0,00 2 358,72 20 966,00 2 516,00 21 333,36
Listopad 26 208,00 0,00 0,00 0,00 2 358,72 20 966,00 2 516,00 21 333,36
Grudzień 26 208,00 0,00 0,00 0,00 2 358,72 20 966,00 2 516,00 21 333,36
Rocznie 314 496,00 20 305,68 3 120,75 0,00 26 196,27 232 857,00 1 749,00 236 930,46
Wynagrodzenie pracownika 26 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 704 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 642 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 138 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 208,00 2 557,90 1 703,52 0,00 668,31 31 137,73 zł
Luty 26 208,00 2 557,90 1 703,52 0,00 668,31 31 137,73 zł
Marzec 26 208,00 2 557,90 1 703,52 0,00 668,31 31 137,73 zł
Kwiecień 26 208,00 2 557,90 1 703,52 0,00 668,31 31 137,73 zł
Maj 26 208,00 2 557,90 1 703,52 0,00 668,31 31 137,73 zł
Czerwiec 26 208,00 2 557,90 1 703,52 0,00 668,31 31 137,73 zł
Lipiec 26 208,00 2 557,90 1 703,52 0,00 668,31 31 137,73 zł
Sierpień 26 208,00 2 400,38 1 598,61 0,00 668,31 30 875,30 zł
Wrzesień 26 208,00 0,00 0,00 0,00 668,31 26 876,31 zł
Październik 26 208,00 0,00 0,00 0,00 668,31 26 876,31 zł
Listopad 26 208,00 0,00 0,00 0,00 668,31 26 876,31 zł
Grudzień 26 208,00 0,00 0,00 0,00 668,31 26 876,31 zł
Rocznie 314 496,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 019,72 356 344,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 208 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 931 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 931 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 138 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 117 zł
Całość - kwota brutto 22 917 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,00 3 117,00 19 800,00
Luty 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,00 3 117,00 19 800,00
Marzec 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,00 3 117,00 19 800,00
Kwiecień 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,00 3 117,00 19 800,00
Maj 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,00 3 117,00 19 800,00
Czerwiec 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,00 3 117,00 19 800,00
Lipiec 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,00 3 117,00 19 800,00
Sierpień 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,00 3 117,00 19 800,00
Wrzesień 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,00 3 117,00 19 800,00
Październik 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,00 3 117,00 19 800,00
Listopad 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,00 3 117,00 19 800,00
Grudzień 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,00 3 117,00 19 800,00
Rocznie 275 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 008,00 37 404,00 237 600,00
Wynagrodzenie pracownika 22 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 917,00 zł
Luty 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 917,00 zł
Marzec 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 917,00 zł
Kwiecień 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 917,00 zł
Maj 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 917,00 zł
Czerwiec 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 917,00 zł
Lipiec 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 917,00 zł
Sierpień 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 917,00 zł
Wrzesień 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 917,00 zł
Październik 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 917,00 zł
Listopad 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 917,00 zł
Grudzień 22 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 917,00 zł
Rocznie 275 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 917 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 148 zł
Zaliczka na podatek 5 412 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 867 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 867,00 0,00 0,00 0,00 2 148,03 0,00 5 412,00 0,00 16 306,97
Luty 23 867,00 0,00 0,00 0,00 2 148,03 0,00 7 212,00 0,00 14 506,97
Marzec 23 867,00 0,00 0,00 0,00 2 148,03 0,00 7 212,00 0,00 14 506,97
Kwiecień 23 867,00 0,00 0,00 0,00 2 148,03 0,00 7 212,00 0,00 14 506,97
Maj 23 867,00 0,00 0,00 0,00 2 148,03 0,00 7 212,00 0,00 14 506,97
Czerwiec 23 867,00 0,00 0,00 0,00 2 148,03 0,00 7 212,00 0,00 14 506,97
Lipiec 23 867,00 176,27 72,24 0,00 2 148,03 15,08 7 128,00 0,00 14 327,38
Sierpień 23 867,00 176,27 72,24 0,00 2 148,03 15,08 7 128,00 0,00 14 327,38
Wrzesień 23 867,00 176,27 72,24 0,00 2 148,03 15,08 7 128,00 0,00 14 327,38
Październik 23 867,00 176,27 72,24 0,00 2 148,03 15,08 7 128,00 0,00 14 327,38
Listopad 23 867,00 176,27 72,24 0,00 2 148,03 15,08 7 128,00 0,00 14 327,38
Grudzień 23 867,00 176,27 72,24 0,00 2 148,03 15,08 7 128,00 0,00 14 327,38
Rocznie 286 404,00 1 057,62 433,44 0,00 25 776,36 0,00 84 240,00 0,00 174 806,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 867 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 307 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.