Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1980 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 262 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 209 zł
Zaliczka na podatek 128 zł
Całość - kwota brutto 2 685 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 685,00 262,06 40,28 65,78 208,52 2 067,00 128,00 1 980,36
Luty 2 685,00 262,06 40,28 65,78 208,52 2 067,00 128,00 1 980,36
Marzec 2 685,00 262,06 40,28 65,78 208,52 2 067,00 128,00 1 980,36
Kwiecień 2 685,00 262,06 40,28 65,78 208,52 2 067,00 128,00 1 980,36
Maj 2 685,00 262,06 40,28 65,78 208,52 2 067,00 128,00 1 980,36
Czerwiec 2 685,00 262,06 40,28 65,78 208,52 2 067,00 128,00 1 980,36
Lipiec 2 685,00 262,06 40,28 65,78 208,52 2 067,00 128,00 1 980,36
Sierpień 2 685,00 262,06 40,28 65,78 208,52 2 067,00 128,00 1 980,36
Wrzesień 2 685,00 262,06 40,28 65,78 208,52 2 067,00 128,00 1 980,36
Październik 2 685,00 262,06 40,28 65,78 208,52 2 067,00 128,00 1 980,36
Listopad 2 685,00 262,06 40,28 65,78 208,52 2 067,00 128,00 1 980,36
Grudzień 2 685,00 262,06 40,28 65,78 208,52 2 067,00 128,00 1 980,36
Rocznie 32 220,00 3 144,72 483,36 789,36 2 502,24 24 804,00 1 536,00 23 764,32
Wynagrodzenie pracownika 2 685 zł
Ubezpieczenie emerytalne 262 zł
Ubezpieczenie rentowe 175 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 235 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 685,00 262,06 174,53 44,84 68,47 3 234,90 zł
Luty 2 685,00 262,06 174,53 44,84 68,47 3 234,90 zł
Marzec 2 685,00 262,06 174,53 44,84 68,47 3 234,90 zł
Kwiecień 2 685,00 262,06 174,53 44,84 68,47 3 234,90 zł
Maj 2 685,00 262,06 174,53 44,84 68,47 3 234,90 zł
Czerwiec 2 685,00 262,06 174,53 44,84 68,47 3 234,90 zł
Lipiec 2 685,00 262,06 174,53 44,84 68,47 3 234,90 zł
Sierpień 2 685,00 262,06 174,53 44,84 68,47 3 234,90 zł
Wrzesień 2 685,00 262,06 174,53 44,84 68,47 3 234,90 zł
Październik 2 685,00 262,06 174,53 44,84 68,47 3 234,90 zł
Listopad 2 685,00 262,06 174,53 44,84 68,47 3 234,90 zł
Grudzień 2 685,00 262,06 174,53 44,84 68,47 3 234,90 zł
Rocznie 32 220,00 3 144,72 2 094,36 538,08 821,64 38 818,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 685 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 235 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1980 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 209 zł
Zaliczka na podatek 136 zł
Całość - kwota brutto 2 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 136,00 1 979,74
Luty 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 136,00 1 979,74
Marzec 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 136,00 1 979,74
Kwiecień 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 136,00 1 979,74
Maj 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 136,00 1 979,74
Czerwiec 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 136,00 1 979,74
Lipiec 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 136,00 1 979,74
Sierpień 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 136,00 1 979,74
Wrzesień 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 136,00 1 979,74
Październik 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 136,00 1 979,74
Listopad 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 136,00 1 979,74
Grudzień 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 136,00 1 979,74
Rocznie 31 440,00 3 068,52 471,60 0,00 2 511,00 22 320,00 1 632,00 23 756,88
Wynagrodzenie pracownika 2 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 170 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 113 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Luty 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Marzec 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Kwiecień 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Maj 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Czerwiec 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Lipiec 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Sierpień 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Wrzesień 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Październik 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Listopad 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Grudzień 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Rocznie 31 440,00 3 068,52 2 043,60 0,00 801,72 37 353,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 113 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1980 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 312 zł
Całość - kwota brutto 2 292 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Luty 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Marzec 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Kwiecień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Maj 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Czerwiec 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Lipiec 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Sierpień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Wrzesień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Październik 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Listopad 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Grudzień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Rocznie 27 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 008,00 3 744,00 23 760,00
Wynagrodzenie pracownika 2 292 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 292 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Luty 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Marzec 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Kwiecień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Maj 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Czerwiec 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Lipiec 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Sierpień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Wrzesień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Październik 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Listopad 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Grudzień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Rocznie 27 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 292 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 292 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1980 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 51 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 393 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 393,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 51,00 0,00 1 979,66
Luty 2 393,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 51,00 0,00 1 979,66
Marzec 2 393,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 51,00 0,00 1 979,66
Kwiecień 2 393,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 51,00 0,00 1 979,66
Maj 2 393,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 51,00 0,00 1 979,66
Czerwiec 2 393,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 51,00 0,00 1 979,66
Lipiec 2 393,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 12,00 0,00 1 790,97
Sierpień 2 393,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 12,00 0,00 1 790,97
Wrzesień 2 393,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 12,00 0,00 1 790,97
Październik 2 393,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 12,00 0,00 1 790,97
Listopad 2 393,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 12,00 0,00 1 790,97
Grudzień 2 393,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 12,00 0,00 1 790,97
Rocznie 28 716,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 378,00 0,00 22 623,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 393 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 980 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ