Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1980 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 980 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 105 zł
Ubezpieczenie emerytalne 262 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 208 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 681 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 681,00 261,67 40,22 65,68 208,21 2 063,00 0,00 2 105,22
Luty 2 681,00 261,67 40,22 65,68 208,21 2 063,00 0,00 2 105,22
Marzec 2 681,00 261,67 40,22 65,68 208,21 2 063,00 0,00 2 105,22
Kwiecień 2 681,00 261,67 40,22 65,68 208,21 2 063,00 0,00 2 105,22
Maj 2 681,00 261,67 40,22 65,68 208,21 2 063,00 0,00 2 105,22
Czerwiec 2 681,00 261,67 40,22 65,68 208,21 2 063,00 0,00 2 105,22
Lipiec 2 681,00 261,67 40,22 65,68 208,21 2 063,00 0,00 2 105,22
Sierpień 2 681,00 261,67 40,22 65,68 208,21 2 063,00 0,00 2 105,22
Wrzesień 2 681,00 261,67 40,22 65,68 208,21 2 063,00 0,00 2 105,22
Październik 2 681,00 261,67 40,22 65,68 208,21 2 063,00 0,00 2 105,22
Listopad 2 681,00 261,67 40,22 65,68 208,21 2 063,00 0,00 2 105,22
Grudzień 2 681,00 261,67 40,22 65,68 208,21 2 063,00 0,00 2 105,22
Rocznie 32 172,00 3 140,04 482,64 788,16 0,00 24 756,00 0,00 25 262,64
Wynagrodzenie pracownika 2 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 262 zł
Ubezpieczenie rentowe 174 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 230 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 681,00 261,67 174,27 44,77 68,36 3 230,07 zł
Luty 2 681,00 261,67 174,27 44,77 68,36 3 230,07 zł
Marzec 2 681,00 261,67 174,27 44,77 68,36 3 230,07 zł
Kwiecień 2 681,00 261,67 174,27 44,77 68,36 3 230,07 zł
Maj 2 681,00 261,67 174,27 44,77 68,36 3 230,07 zł
Czerwiec 2 681,00 261,67 174,27 44,77 68,36 3 230,07 zł
Lipiec 2 681,00 261,67 174,27 44,77 68,36 3 230,07 zł
Sierpień 2 681,00 261,67 174,27 44,77 68,36 3 230,07 zł
Wrzesień 2 681,00 261,67 174,27 44,77 68,36 3 230,07 zł
Październik 2 681,00 261,67 174,27 44,77 68,36 3 230,07 zł
Listopad 2 681,00 261,67 174,27 44,77 68,36 3 230,07 zł
Grudzień 2 681,00 261,67 174,27 44,77 68,36 3 230,07 zł
Rocznie 32 172,00 3 140,04 2 091,24 537,24 820,32 38 760,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 681 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 105 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 105 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 230 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1980 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 210 zł
Zaliczka na podatek 224 zł
Całość - kwota brutto 2 624 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 624,00 256,10 39,36 0,00 209,57 1 863,00 224,00 1 895,41
Luty 2 624,00 256,10 39,36 0,00 209,57 1 863,00 224,00 1 895,41
Marzec 2 624,00 256,10 39,36 0,00 209,57 1 863,00 224,00 1 895,41
Kwiecień 2 624,00 256,10 39,36 0,00 209,57 1 863,00 224,00 1 895,41
Maj 2 624,00 256,10 39,36 0,00 209,57 1 863,00 224,00 1 895,41
Czerwiec 2 624,00 256,10 39,36 0,00 209,57 1 863,00 224,00 1 895,41
Lipiec 2 624,00 256,10 39,36 0,00 209,57 1 863,00 224,00 1 895,41
Sierpień 2 624,00 256,10 39,36 0,00 209,57 1 863,00 224,00 1 895,41
Wrzesień 2 624,00 256,10 39,36 0,00 209,57 1 863,00 224,00 1 895,41
Październik 2 624,00 256,10 39,36 0,00 209,57 1 863,00 224,00 1 895,41
Listopad 2 624,00 256,10 39,36 0,00 209,57 1 863,00 224,00 1 895,41
Grudzień 2 624,00 256,10 39,36 0,00 209,57 1 863,00 224,00 1 895,41
Rocznie 31 488,00 3 073,20 472,32 0,00 2 514,84 22 356,00 168,00 22 744,92
Wynagrodzenie pracownika 2 624 zł
Ubezpieczenie emerytalne 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 171 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 118 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 624,00 256,10 170,56 0,00 66,91 3 117,57 zł
Luty 2 624,00 256,10 170,56 0,00 66,91 3 117,57 zł
Marzec 2 624,00 256,10 170,56 0,00 66,91 3 117,57 zł
Kwiecień 2 624,00 256,10 170,56 0,00 66,91 3 117,57 zł
Maj 2 624,00 256,10 170,56 0,00 66,91 3 117,57 zł
Czerwiec 2 624,00 256,10 170,56 0,00 66,91 3 117,57 zł
Lipiec 2 624,00 256,10 170,56 0,00 66,91 3 117,57 zł
Sierpień 2 624,00 256,10 170,56 0,00 66,91 3 117,57 zł
Wrzesień 2 624,00 256,10 170,56 0,00 66,91 3 117,57 zł
Październik 2 624,00 256,10 170,56 0,00 66,91 3 117,57 zł
Listopad 2 624,00 256,10 170,56 0,00 66,91 3 117,57 zł
Grudzień 2 624,00 256,10 170,56 0,00 66,91 3 117,57 zł
Rocznie 31 488,00 3 073,20 2 046,72 0,00 802,92 37 410,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 624 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 895 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 895 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 118 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1980 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 312 zł
Całość - kwota brutto 2 292 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Luty 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Marzec 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Kwiecień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Maj 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Czerwiec 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Lipiec 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Sierpień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Wrzesień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Październik 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Listopad 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Grudzień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 312,00 1 980,00
Rocznie 27 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 008,00 3 744,00 23 760,00
Wynagrodzenie pracownika 2 292 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 292 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Luty 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Marzec 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Kwiecień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Maj 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Czerwiec 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Lipiec 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Sierpień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Wrzesień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Październik 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Listopad 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Grudzień 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 zł
Rocznie 27 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 292 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 292 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1980 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 389 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 389,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 118,10
Luty 2 389,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 118,10
Marzec 2 389,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 118,10
Kwiecień 2 389,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 118,10
Maj 2 389,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 118,10
Czerwiec 2 389,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 331,00 0,00 1 787,10
Lipiec 2 389,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 255,00 0,00 1 599,51
Sierpień 2 389,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 255,00 0,00 1 599,51
Wrzesień 2 389,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 255,00 0,00 1 599,51
Październik 2 389,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 255,00 0,00 1 599,51
Listopad 2 389,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 255,00 0,00 1 599,51
Grudzień 2 389,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 255,00 0,00 1 599,51
Rocznie 28 668,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 861,00 0,00 21 974,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 389 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 118 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.